HOMOPTERA - W TRADYCYJNEJ KLASYFIKACJI ZOOLOGICZNEJ RZĄD (DAWNIEJ PODRZĄD) PLUSKWIAKÓW (HEMIPTERA), LICZĄCY OKOŁO 42 500 GATUNKÓW, KTÓRE MAJĄ ZWYKLE DWIE PARY BŁONIASTYCH SKRZYDEŁ (CZĘSTE SĄ FORMY BEZSKRZYDŁE) I ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE WYSYSANYM SOKIEM ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE to:

Homoptera - w tradycyjnej klasyfikacji zoologicznej rząd (dawniej podrząd) pluskwiaków (Hemiptera), liczący około 42 500 gatunków, które mają zwykle dwie pary błoniastych skrzydeł (częste są formy bezskrzydłe) i żywią się głównie wysysanym sokiem roślin (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HOMOPTERA - W TRADYCYJNEJ KLASYFIKACJI ZOOLOGICZNEJ RZĄD (DAWNIEJ PODRZĄD) PLUSKWIAKÓW (HEMIPTERA), LICZĄCY OKOŁO 42 500 GATUNKÓW, KTÓRE MAJĄ ZWYKLE DWIE PARY BŁONIASTYCH SKRZYDEŁ (CZĘSTE SĄ FORMY BEZSKRZYDŁE) I ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE WYSYSANYM SOKIEM ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.543

KLATKA BŁAZNÓW, MIĘKKIE LĄDOWANIE, STATEK POWIETRZNY, SZKOŁA, NATARCZYWOŚĆ, KOLBA, STOPA, REWOLWER, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, ERUPCJA, PROMIENICE, JABŁKO ADAMA, FLUIDYZACJA, KATOLICYZM, ZWIĄZANIE SIĘ, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, REZERWACJA, WALTORNIA, ESTRADA, OSŁONKA, HACEL, KREWETKA ZMIENNA, JĘZYK FALISKI, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, HIPERAKUMULACJA, KRATER, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, ZEGAR ELEKTRONICZNY, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, NIESPRAWNOŚĆ, PRZEBITKA, WARGOWE, AGENCJA PŁATNICZA, EGZEKUTYWA, JEDWAB SZTUCZNY, CEWKA INDUKCYJNA, TUSZ, AMARANT, WKŁAD, HIGHLAND, SZANIEC, MAJĄTEK RUCHOMY, TEST SPRAWNOŚCIOWY, ZĘBOWCE, IGA, POKÓJ, OBRZYD, KOŃ ZIMNOKRWISTY, ŻURAWIOWE, KOMUNA, ZASADA, WĘGLOWODAN, PIASEK MOCZOWY, PRZYMIOTNO KARPACKIE, TABLICA CAYLEYA, WYSPA BARIEROWA, MARKETINGOWIEC, AEROZOL BIOLOGICZNY, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, PUB, MAGDALENKA, JĘZYK ŁACIŃSKI, FASOLA ADZUKI, HARUSPIK, JĘZYK DAHALIK, WIKARYZM, WYŻYNY, ASZKENAZKA, IMPAST, ESENCJALIZM, BUJANIE, KURATOR, WZNOWIENIE, MIRAŻ, METAJĘZYKOWOŚĆ, DRĘTWOKSZTAŁTNE, TOBOŁKI, PAJĄCZEK, MASAJSKI, TRANDOLAPRYL, GAZ WULKANICZNY, KOKPIT, CHARLES, GORYL GÓRSKI, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, ŚPIWÓR MUMIA, MACIERZ SCHODKOWA, KARATE, OMLET NORWESKI, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, MILANEZ, PERCHA, RETROGRADACJA, SROGOŚĆ, JEZIORO DRUMLINOWE, ZESTRZAŁ, NETBALL, CHOMIK DŻUNGARSKI, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PLIOZAUR, WYWÓZ, DROBIAŻDŻEK, RZĄD KOALICYJNY, SZOWINIZM, WIDEODOMOFON, ANTYKWARNIA, WYTŁACZANKA, KOKOSZKA, KOLCZAKOWATE, JELEŃ, RYNKOWOŚĆ, PLOTER, KLUCZ, PEGMATYT, GATUNEK SEMELPARYCZNY, PAREMIOGRAF, DZIKI ZACHÓD, CZŁONY, ANTRESOLA, ROZSNUWACZOWATE, KALANDRINIA, WIELKI PIEC, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, PIECZONKA, PYLICA TALKOWA, BACIK, FINAŁ, TĘPOZĄB BIAŁAWY, MIESIĘCZNICA, ROCZNIK, MEANDER, START, PŁYWIK, MAŁPIATKL, USKOK, TENDENCJA, CYGA, ARABESKA, SEWELE, ACENA NOWOZELANDZKA, ZASADA EKWIPARTYCJI, OTOLOGIA, NARODOWOŚĆ, PHISHING, FANATYZM, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, RZYGI, CHMURA NISKA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, ŚWIECIDEŁKO, SORABISTYKA, SOCZEWKA, DELFIN BUTELKONOSY, POJAWIENIE SIĘ, LYCRA, TREN, CZYNNIK NIECENOWY, POSTERUNEK, PODEJŹRZON LANCETOWATY, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, PROCEK, INŻYNIERIA CHEMICZNA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, RÓJKA, WEZWANIE, KONCEPT, PŁONIWOWCE, GŁOGOWIEC, OKRES, BAR TLENOWY, MONIT, DRUH, ANGIOGRAFIA, TRZECIE OKO, FILAMENT AKTYNOWY, CHUSTA, EMPIRE, BOMBONIERKA, BITNOŚĆ, ŚMIGNA ROTANG, SZKUTNIK, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, BERA, DRUK ROZSTRZELONY, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, LOJALIZM, PACIORECZNIKOWATE, PASZTET, PÓŁTUSZA, UPARTOŚĆ, POTAJNIK, PLUWIOGRAF, BATIK, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KURATOR, PIÓROLOTKOWATE, LISZAJ PŁASKI, BIELAK, DREN, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, METACENTRUM, NEKROFAG, MEDIUM, WYKŁADNIK POTĘGOWY, ASTROLOGIA, SAGAN, SZKOŁA, PRZECZENIE, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, LISZKOJADY, INWAZJA, HALF-PIPE, SMÓŁKA, OTWIERANIE DUSZY, GUZEK MONTGOMERY'EGO, FURA, KLESZCZ, STRZELBA, BRYZOMANCJA, EKLIPTYKA, ATOMIZM, HAKER, WÓR, ROBOTA, REGRESJA MORZA, ZAMEK NA LODZIE, SOLIDARNOŚĆ, LEZIWO, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, MISKA SOCZEWICY, NASZYWKA, MAKI, HULMAN SZARY, ŁOPATKA, GABARDYNA, TRENAŻER, DAKAR, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, TURECZNIA, SIERŚCIAK, ŻELAZNE PŁUCO, KRASNOLICA RÓŻNOBARWNA, SIERPIK, PRZYGOTOWALNIA, GRAF, POCHŁANIACZ, MONOTERPEN, BEZDNO, WIDOWISKO, FILOSEMITA, INTRATA, PERKOZ DWUCZUBY, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, KONFIGURACJA, WASABI, BLASZKA SITOWA, PODWÓJNA HELISA, CYKAS, KURAK, ALIT, OGÓREK, NIEUNIKNIONOŚĆ, ŚCIANA, BUKIET, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, MARSYLIOWATE, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, HALOGENOWODÓR, GĄSKA ZDRADLIWA, PLATT, SZUFLODZIOBKI, ŚCIĘGNO ACHILLESA, KOMORA MINOWA, MAAN, WSZOŁY, CIŚNIENIE KRWI, LENIUCHOWANIE, JORDANEK, UKŁAD ADAPTACYJNY, ŁUPEK, ISLANDZKI, FUNKCJA ZDANIOWA, RETINOPATIA, ZASTRZAŁ, METODA TERMICZNA, PRACUŚ, JURA ŚRODKOWA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, JEŻYNA, PRZYKWIATEK, NIEWIDKA, WIRULENCJA, REMISJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, WYNIOSŁOŚĆ, ?PRZEGRANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.543 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HOMOPTERA - W TRADYCYJNEJ KLASYFIKACJI ZOOLOGICZNEJ RZĄD (DAWNIEJ PODRZĄD) PLUSKWIAKÓW (HEMIPTERA), LICZĄCY OKOŁO 42 500 GATUNKÓW, KTÓRE MAJĄ ZWYKLE DWIE PARY BŁONIASTYCH SKRZYDEŁ (CZĘSTE SĄ FORMY BEZSKRZYDŁE) I ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE WYSYSANYM SOKIEM ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HOMOPTERA - W TRADYCYJNEJ KLASYFIKACJI ZOOLOGICZNEJ RZĄD (DAWNIEJ PODRZĄD) PLUSKWIAKÓW (HEMIPTERA), LICZĄCY OKOŁO 42 500 GATUNKÓW, KTÓRE MAJĄ ZWYKLE DWIE PARY BŁONIASTYCH SKRZYDEŁ (CZĘSTE SĄ FORMY BEZSKRZYDŁE) I ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE WYSYSANYM SOKIEM ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE Homoptera - w tradycyjnej klasyfikacji zoologicznej rząd (dawniej podrząd) pluskwiaków (Hemiptera), liczący około 42 500 gatunków, które mają zwykle dwie pary błoniastych skrzydeł (częste są formy bezskrzydłe) i żywią się głównie wysysanym sokiem roślin (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE
Homoptera - w tradycyjnej klasyfikacji zoologicznej rząd (dawniej podrząd) pluskwiaków (Hemiptera), liczący około 42 500 gatunków, które mają zwykle dwie pary błoniastych skrzydeł (częste są formy bezskrzydłe) i żywią się głównie wysysanym sokiem roślin (na 23 lit.).

Oprócz HOMOPTERA - W TRADYCYJNEJ KLASYFIKACJI ZOOLOGICZNEJ RZĄD (DAWNIEJ PODRZĄD) PLUSKWIAKÓW (HEMIPTERA), LICZĄCY OKOŁO 42 500 GATUNKÓW, KTÓRE MAJĄ ZWYKLE DWIE PARY BŁONIASTYCH SKRZYDEŁ (CZĘSTE SĄ FORMY BEZSKRZYDŁE) I ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE WYSYSANYM SOKIEM ROŚLIN sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - HOMOPTERA - W TRADYCYJNEJ KLASYFIKACJI ZOOLOGICZNEJ RZĄD (DAWNIEJ PODRZĄD) PLUSKWIAKÓW (HEMIPTERA), LICZĄCY OKOŁO 42 500 GATUNKÓW, KTÓRE MAJĄ ZWYKLE DWIE PARY BŁONIASTYCH SKRZYDEŁ (CZĘSTE SĄ FORMY BEZSKRZYDŁE) I ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE WYSYSANYM SOKIEM ROŚLIN. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast