TECHNIKA ZDOBIENIA WYROBÓW METALOWYCH, NAJCZĘŚCIEJ ZŁOTYCH LUB MIEDZIANYCH, ZA POMOCĄ SZKLISTYCH POWŁOK SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z MIESZANINY SPROSZKOWANYCH MINERAŁÓW (PIASEK, KREDA, GLINA) ORAZ TOPNIKÓW (BORAKS) Z DODATKIEM PIGMENTÓW, STOPIONEJ W TEMPERATURZE OK. 800-900°C W SPECJALNYM PIECU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMALIA to:

technika zdobienia wyrobów metalowych, najczęściej złotych lub miedzianych, za pomocą szklistych powłok składających się z mieszaniny sproszkowanych minerałów (piasek, kreda, glina) oraz topników (boraks) z dodatkiem pigmentów, stopionej w temperaturze ok. 800-900°C w specjalnym piecu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMALIA

EMALIA to:

szkliwo - powłoka pokrywająca wyroby ceramiczne (na 6 lit.)EMALIA to:

w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 6 lit.)EMALIA to:

wyrób najczęściej artystyczny (rzadziej użytkowy) wykonany techniką emalii lub z użyciem emalii (np. farby emaliowej) (na 6 lit.)EMALIA to:

farba lub lakier (zwykle pigmentowany) o niskiej zawartości wypełniaczy, stosowane w celach dekoracyjnych i dla zabezpieczenia powierzchni przed wpływem np. warunków atmosferycznych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA ZDOBIENIA WYROBÓW METALOWYCH, NAJCZĘŚCIEJ ZŁOTYCH LUB MIEDZIANYCH, ZA POMOCĄ SZKLISTYCH POWŁOK SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z MIESZANINY SPROSZKOWANYCH MINERAŁÓW (PIASEK, KREDA, GLINA) ORAZ TOPNIKÓW (BORAKS) Z DODATKIEM PIGMENTÓW, STOPIONEJ W TEMPERATURZE OK. 800-900°C W SPECJALNYM PIECU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.201

PODEJRZLIWOŚĆ, RICHELIEU, GNIAZDKO, WARSZTAT STRATEGICZNY, OCHRONA ZDROWIA, KWALIFIKACJA PRAWNA, MŁAKA, WETERYNARKA, OFICJAŁ, MUZYKA, WOLNY ZAWÓD, WSPÓŁRZĄDCA, ZAKRĘCANIE, SAMICA, REGENERAT, PRZEWODNICZKA, DROZD, ZAKOLE, FLUORESCENCJA, INDYWIDUALIZM, MORALIZACJA, MASA STARTOWA, ROZTERKA, LAK, ŻAGIEW, SOKI, ZMORA, EDYKUŁA, FREKWENCJA, NAGOLENNIK, KAMIEŃ, PIWO, NEOPOGAŃSTWO, TEMBR, PODKOWA, KONKURS ŚWIADECTW, JĘZYK NAHUATL, WIATR KATABATYCZNY, SYNDETIKON, PŁYTA GŁÓWNA, CWIBAKÓWKA, FILM, GŁOŻYNA, NEKTAR, SZCZERBA, PERYGLACJAŁ, ŁYŻKA CEDZAKOWA, ANGIOPLASTYKA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, REGION WĘZŁOWY, POWIEŚĆ SCI-FI, POLATUCHA OLBRZYMIA, PLAMKA FORDYCE'A, FALOWNIK PRĄDU, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, LICZBA HIPERZESPOLONA, BŁONA SUROWICZA, FILOZOFIA NAUKI, WIĄZKA, BANIA, ORSZADA, OSTATKI, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, GLEJCHENIOWCE, FREESTYLE, POTNIK, GLORIA, CIELISTOŚĆ, OKREŚLENIE, IRISH DRAFT, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, SPARING, KUBECZEK, POLITYKA MIESZKANIOWA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, PRZEBARWIENIE, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, MAJSTERSTWO, CYKL OWULACYJNY, DACH ŚWIATA, MORALNOŚĆ, UKŁAD PLANETARNY, DEKORTYKACJA, TEŚCIK, MÓWNICA, STACJA, ABLACJA, RETRANSMISJA, KONGREGACJA, KOSZT INWESTYCYJNY, OKRĘT DESANTOWY, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, PASTWA, CZWOROLIST, PALNIK PLAZMOWY, WYRZUTNIA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PĘCHERZ, PRZYKRYWKA, ZĘBNICA, IRRADIACJA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, FALA AKUSTYCZNA, DRESSING, ZAŁOŻENIE PARKOWE, PODATEK EKOLOGICZNY, ŁOPATA, WIELKOŚĆ, BOKSERKA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, METALOCERAMIKA, BOA CZERWONOOGONOWY, NAPUSZONOŚĆ, CHOROBA FORESTIERA, RUCH, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, HACZYK, PERŁOZ, PLOMBOWIEC, RZEZALNIA, TERAPENA KAROLIŃSKA, EFEKCIARSTWO, PORAŻENIE MÓZGOWE, MEDYCYNA PERSONALNA, KSIĘGA PARAFIALNA, WSTECZNICTWO, GARDEROBIANA, KOLEUS, ZEGAR WIEŻOWY, SEANS, PNIOWY ZESPÓŁ NAPRZEMIENNY, ALEUROMANCJA, ZIMNY PRYSZNIC, METADANE, SKRÓT, OSCYLACJA, PRZYĆMIEWANIE, DRUT, ANIOŁEK CHARLIEGO, TUŁACZ, SYNOD, FIZYK, JAMA OTRZEWNA, MLEKO W PROSZKU, GRUPOWOŚĆ, CYKL MIESIĄCZKOWY, ASOCJACJA PHACE, SZYP, ROŚLINIARKI, LYNCH, EXPAT, EWEŃSKI, ETERY, MIASTO STAROŻYTNE, SYNDROM WILKOŁACZY, KSIĘGA AKCYJNA, PACHT, CZWÓRKA, KALKULATOR NAWIGACYJNY, OBIEKTYWNOŚĆ, LAMPA ŁUKOWA, KSIĘGA, PODATEK INFLACYJNY, LUSTRO, ZŁOŻENIE FUNKCJI, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, TRANSPARENTNOŚĆ, KĄT ROZWARTY, KROTOCHWILA, PARA, BIZON LEŚNY, NIERZĄDNICA, LEWICOWOŚĆ, WIDZENIE MASZYNOWE, KAUTOPIREIOFAGIA, SPEKTROSKOPIA, ANTYLOPA DERBIEGO, PIĘKNOŚĆ, REWIR, ILUZJA PIENIĄDZA, SZPILKA, WADA WZROKU, BABA JAGA, CERKIEW, ORŁOSĘP, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, LAMA, ZGRZEWKA, PALTO, ORZECH, PORT, ADWOKAT DIABŁA, NARKOTYK, GRZYB, ŻEGLARZ, PASEK, KAUCZUK BUTYLOWY, TURZYCA, ŁEB NA KARKU, KOSTKA BRUKOWA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, KNEDLIK, PATOFIZJOLOGIA, ZAWIKŁANIE SIĘ, FRYWOLITKI, KLEJOWNIA, CERATOFILID, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, MDK, CZARNA MAGIA, ALLELUJA, OPIEKA MEDYCZNA, RODZICIELSKOŚĆ, SOGDYJSKI, JEDYNA, FIZYKA, WĄŻ, SKROBAK, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, CZARODZIEJ, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, HIPOREFLEKSJA, MASTYKS, FRASZKA, ŚLIMAK, WIERSZ LEONIŃSKI, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, BAWOLE OKO, NAPŁYW, GINEKOMASTIA, ASYSTA GRAWITACYJNA, POŻEGNANIE, ŻŁOBECZEK, ORZEŁ POŁUDNIOWY, PRZETARG NIEOGRANICZONY, PASKOWNIK ZMIENNY, BĘBEN, BARWA, SCENKA, DEGRENGOLADA, WIERNOŚĆ, ISTOTA, POROZUMIENIE, TĘTNICA WĄTROBOWA, CHWILÓWKA, REWITALIZACJA, PŁYN STAWOWY, STAROWINA, BLOKADA EKONOMICZNA, RAMA KOMUNIKACYJNA, RAMA, LB, DEKORATORKA WNĘTRZ, ALGEBRA MACIERZY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, FIGURA, JASKÓŁKA, BIERWIONO, DIALOGIZM, DRAFT, SEZON OGÓRKOWY, SWAWOLA, KIESZEŃ, KAZUISTA, CZĄSTKA DZIWNA, TŁUMACZ, SAMOOKALECZENIE, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, KARTA, UMOWA O PRACĘ, FRONTON, ZAKRZTUSZENIE, DRIPPER, TEORIA KALUZY-KLEINA, JESIOTROWATE, WICEKAPELMISTRZ, GWIAZDKA, KAPISZON, OBRONA STREFOWA, PIASEK ZWAŁOWY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, PŁOMYKÓWKA, GORETEX, ANTENA TUBOWA, POLICJA, DOM KULTURY, PROKARIONT, ANKUS, RZEZAK, PĘDNIK AZYMUTALNY, GEOGRAFIA ROŚLIN, GOTOWOŚĆ BOJOWA, NASZYWKA, KOMINEK, KRATOWNICA, KABINA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ?DZIENNIKARZ ŚLEDCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.201 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA ZDOBIENIA WYROBÓW METALOWYCH, NAJCZĘŚCIEJ ZŁOTYCH LUB MIEDZIANYCH, ZA POMOCĄ SZKLISTYCH POWŁOK SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z MIESZANINY SPROSZKOWANYCH MINERAŁÓW (PIASEK, KREDA, GLINA) ORAZ TOPNIKÓW (BORAKS) Z DODATKIEM PIGMENTÓW, STOPIONEJ W TEMPERATURZE OK. 800-900°C W SPECJALNYM PIECU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA ZDOBIENIA WYROBÓW METALOWYCH, NAJCZĘŚCIEJ ZŁOTYCH LUB MIEDZIANYCH, ZA POMOCĄ SZKLISTYCH POWŁOK SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z MIESZANINY SPROSZKOWANYCH MINERAŁÓW (PIASEK, KREDA, GLINA) ORAZ TOPNIKÓW (BORAKS) Z DODATKIEM PIGMENTÓW, STOPIONEJ W TEMPERATURZE OK. 800-900°C W SPECJALNYM PIECU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMALIA technika zdobienia wyrobów metalowych, najczęściej złotych lub miedzianych, za pomocą szklistych powłok składających się z mieszaniny sproszkowanych minerałów (piasek, kreda, glina) oraz topników (boraks) z dodatkiem pigmentów, stopionej w temperaturze ok. 800-900°C w specjalnym piecu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMALIA
technika zdobienia wyrobów metalowych, najczęściej złotych lub miedzianych, za pomocą szklistych powłok składających się z mieszaniny sproszkowanych minerałów (piasek, kreda, glina) oraz topników (boraks) z dodatkiem pigmentów, stopionej w temperaturze ok. 800-900°C w specjalnym piecu (na 6 lit.).

Oprócz TECHNIKA ZDOBIENIA WYROBÓW METALOWYCH, NAJCZĘŚCIEJ ZŁOTYCH LUB MIEDZIANYCH, ZA POMOCĄ SZKLISTYCH POWŁOK SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z MIESZANINY SPROSZKOWANYCH MINERAŁÓW (PIASEK, KREDA, GLINA) ORAZ TOPNIKÓW (BORAKS) Z DODATKIEM PIGMENTÓW, STOPIONEJ W TEMPERATURZE OK. 800-900°C W SPECJALNYM PIECU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TECHNIKA ZDOBIENIA WYROBÓW METALOWYCH, NAJCZĘŚCIEJ ZŁOTYCH LUB MIEDZIANYCH, ZA POMOCĄ SZKLISTYCH POWŁOK SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z MIESZANINY SPROSZKOWANYCH MINERAŁÓW (PIASEK, KREDA, GLINA) ORAZ TOPNIKÓW (BORAKS) Z DODATKIEM PIGMENTÓW, STOPIONEJ W TEMPERATURZE OK. 800-900°C W SPECJALNYM PIECU. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast