ILOŚĆ JEDNOSTEK, KTÓRE PRZEMIEŚCIŁY SIĘ Z PUNKTU A DO PUNKTU B (PRZESŁANYCH INFORMACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESYŁ to:

ilość jednostek, które przemieściły się z punktu A do punktu B (przesłanych informacji, energii elektrycznej itp.) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZESYŁ

PRZESYŁ to:

w lietraturze specjalistycznej: przesyłanie jednostek (energii, informacji, gazu, wody itp.) z punktu A do punktu B (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILOŚĆ JEDNOSTEK, KTÓRE PRZEMIEŚCIŁY SIĘ Z PUNKTU A DO PUNKTU B (PRZESŁANYCH INFORMACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.621

DRIP, KLESZCZE MIĘKKIE, WYJADACZ, FOSFATAZA KWAŚNA, MASOWIEC, TRACKLISTA, HEREZJA, PEDOFIL, WITRYNA, ZARYSOWANIE, ŻABA, PRODUKT GLOBALNY, HALLOWEEN, CZŁOWIEK PIÓRA, SUPERNOWA TYPU II, FILAMENT AKTYNOWY, ZANIECZYSZCZENIE, JOGURT, EKONOMIA DOBROBYTU, BIT, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PRZECIWNAKRĘTKA, REWANŻ, KRÓTKOŚĆ, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, DOMINANTA, GAŚNIK, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, WARSTWA, CZAPA POLARNA, SYSTEM WBUDOWANY, JAZZÓWKA, AŁMA ATA, ATONALNOŚĆ, CHALLENGE, OTWORZENIE SERCA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, MARCELIN, STANOWISKO, KWADRANS AKADEMICKI, KALETNICTWO, BRODZIK, ULOT, IMIENINY, TOPIELEC, OSUWISKO, KAPILARA, OSPALSTWO, RESTAURATOR, BYLICA BOŻE DRZEWKO, MENUET, KONTUR, LAMPAS, ZAKŁADNIK, PARGAMIN, SUSZARNICTWO, MAJÓWKA, SUITA, CIĄG, POPLECZNICTWO, WYZIEW, WOLT, KANAŁ PÓŁKULISTY, GANGSTERYZM, ŻYWIOŁOWOŚĆ, GENETYKA MOLEKULARNA, SZYP, KOŚĆ PODNIEBIENNA, INŻYNIERIA ENERGETYCZNA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, TRZEŹWOŚĆ, KOŃ ARABSKI, TERAPIA GESTALT, KLOZET, POLEWA, ZIELEŃ IZOLACYJNA, MONARCHIANIZM, ZUPA, ROBUSTA, BUŁKI, KECZUA, FERRIMAGNETYK, CIĄG TECHNOLOGICZNY, METEOROID, JĘZYK SOGDYJSKI, MOTYL DZIENNY, SPŁYW, PATRIARCHAT, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, WYZIEWY, AKCELERATOR LINIOWY, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, WOŁOCH, WEKA, HERMETYCZNOŚĆ, STYL FORMULARNY, ANALITYCZKA, MODELARSTWO LOTNICZE, WIERSZ LEONIŃSKI, RÓWNIA POCHYŁA, ACENA BUCHANANA, CENTRUM KONFERENCYJNE, PLOTKARSTWO, ZGROMADZENIE CZYNNE, WYROBNIK, PETARDA, CASTING, BROŃ ATOMOWA, DZIENNIK, ZAKOLE, REJESTRATOR, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, MF, URANIDOWATE, ODSYP, WETERYNARIA, KULTURA KRETEŃSKA, LENIUSZEK, DWUBÓJ KLASYCZNY, ZWROTNOŚĆ, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, JĘZYK GURAGE, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, RYT, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, KURATOR SZTUKI, TYTAN, TOCZKOWCE, WSTYD, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, WIEK PRZEDEMERYTALNY, NARCYZ, PEJZAŻ, IZOENZYM, POPITA, MILTON ERICKSON, NIUCHACZ, SYLWETKA, RYSUNEK, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, ZWINNOŚĆ, PODZIAŁKA, NAUKI KOGNITYWNE, FLASZECZKA, ROPUCHY NOSATE, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, NATURA, PUNKT DYMIENIA, SIEDZISKO, KONSERWARNIA, RAKIETKA TENISOWA, SZABAS, FILM WOJENNY, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, KAMIEŃ, ZNAMIĘ BECKERA, PRZYBORY, CIĘTOŚĆ, ŻYDOFIL, PERKOZ DWUCZUBY, PRACA INTERWENCYJNA, WIKT I OPIERUNEK, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, GRONO, MINA, AMALGAMAT, SCHOWANKO, DIABLĘ, PRZEWALENIE SIĘ, SKROMNOŚĆ, ETAT RĘBNY, EXTRAKLASA, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, CHIŃSKI, PRZEKŁADACZ, KNOCKDOWN KARATE, ŻERDNIK, GRA, SKRUPULAT, RAJZA, UPARTOŚĆ, GAPA, STENOGRAF, ABDERA, EKRAN, AGNOSTYCYZM, SYSTEM ENERGETYCZNY, WYTWÓRCZOŚĆ, NIEZGUŁA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, PRACUŚ, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, TERMOSIK, SCENICZNOŚĆ, DERMOKOSMETYKA, WYWIAD LEKARSKI, PIECZONKA, FORTALICJA, ZAUROPODOMORFY, GASTROLOG, KURATOR, WYRAJ, TAKSONOMIA, POPISOWOŚĆ, ANGLEZOWANIE, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, KATECHEZA, NATURALIZM, WATÓWKA, DOLOT, POWTÓRZENIE, PŁAST BRZOZOWIEC, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, TRWONICIEL, SEMANTYKA FORMALNA, DOŁEK, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, PANTOFAG, PORCYJKA, PRODUKCJA, UMIEJĘTNOŚĆ, OKULISTA, MATEMATYKA, WINNICA NABOTA, ANTYBIOZA, ILUZJA, ANTYCYPACJA, JĘZOR OSUWISKOWY, WSPÓŁZAWODNICTWO, DROGA, RETINOPATIA, NIEWOLA EGIPSKA, PIASEK BĄBLOWCOWY, ŻÓŁTACZKA, ZAWŁOKA, CHOROBA THOMSENA, PANEK, POLANIE, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, SYMBOL NIEOZNACZONY, PŁYWACZOWATE, ALFA-BLOKER, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, DUOLA, WARTOŚCIOWOŚĆ, SKLEP ZOOLOGICZNY, SPIS LUDNOŚCI, PROMOCJA, ZASOBY KOPALIN, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, AZYL, CZERECHA, OLEJ KONOPNY, EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ, UDÓJ, CHARAKTERYSTYKA, WIDOK, CEREMONIA, MARKETING RELACYJNY, AFERKA, PRODUKCJA, ADWENTYZM, UBOŻENIE, OBSZUKANIE, MYJNIA, DZIAD, FILET, WEKTOR, BOLERO, FILOLOGIA NIEMIECKA, POLEROWACZ, ODSYP, KOŚCIÓŁ UNICKI, GRZYB NIEJADALNY, PRZEJRZYSTOŚĆ, WIECZNE NIEODDANIE, PLEBISCYT, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, GAWIALOWATE, LIBRA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, ZBRODNIARZ WOJENNY, ZMARŹLAK, INŻYNIER DUSZ, USZTYWNIACZ, PREMIA GÓRSKA, USYTUOWANIE, MELODYKA, SZAPOKLAK, CZERWONA BURŻUAZJA, FASHIONISTKA, ŻUŻLAK, CUKIER LODOWY, OSAD, ?ZARANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.621 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ILOŚĆ JEDNOSTEK, KTÓRE PRZEMIEŚCIŁY SIĘ Z PUNKTU A DO PUNKTU B (PRZESŁANYCH INFORMACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ILOŚĆ JEDNOSTEK, KTÓRE PRZEMIEŚCIŁY SIĘ Z PUNKTU A DO PUNKTU B (PRZESŁANYCH INFORMACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESYŁ ilość jednostek, które przemieściły się z punktu A do punktu B (przesłanych informacji, energii elektrycznej itp.) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESYŁ
ilość jednostek, które przemieściły się z punktu A do punktu B (przesłanych informacji, energii elektrycznej itp.) (na 7 lit.).

Oprócz ILOŚĆ JEDNOSTEK, KTÓRE PRZEMIEŚCIŁY SIĘ Z PUNKTU A DO PUNKTU B (PRZESŁANYCH INFORMACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ITP.) sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ILOŚĆ JEDNOSTEK, KTÓRE PRZEMIEŚCIŁY SIĘ Z PUNKTU A DO PUNKTU B (PRZESŁANYCH INFORMACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ITP.). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x