KOBIETA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIZNES WOMAN to:

kobieta, która zajmuje się działalnością gospodarczą (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.368

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, WOŹNICA, RAKARZ, LAIK, TAJKA, KWASORYT, DYGNITARKA, KARAFKA, PROZODIA, BRANDMUR, NUDZIARA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PRZYLEPNOŚĆ, MYSZ WERTYKALNA, CZWARTACZKA, DRIP, KOŃ ARABSKI, HULK, SZLACHTUZ, FIGURA DZIOBOWA, KROK PÓŁROZKROCZNY, TABLICA PRAWDY, WIECHA, DEFICYT, MINBAR, GRUPA ACETYLOWA, PANTOMIMA, TREN, RESPONDENT, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, MUNSZTUK, FORTE, EKRANOPLAN, ŁOSKOT, WIELOPIĘTROWIEC, BARONIĄTKO, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, HARD CORE, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, PRZYZWOITKA, OBEJMA, DŁUGOŚĆ, PIZZERIA, MAKATKA, LABORANT, GWARA MIEJSKA, EROS, MARNOTRAWCA, MORSZCZYNA, TEMPERATURA UPAŁU, WYRĘBA, FUZJA WERTYKALNA, CHOROBA THOMSENA, URUGWAJKA, KSZTAŁCICIEL, WELUR, BABA JAGA, FALA DŹWIĘKOWA, DOMINANTA, UKŁAD SAMODZIELNY, NISZA NIWALNA, OGRANICZONOŚĆ, EKSPRES, WIELKI ATRAKTOR, SAMOCHWALSTWO, ŚLIZGAWKA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, ŁACINA, UZBECKI, ŻEGLARKA, GAJNIK LŚNIĄCY, ŚWIADKOWA, MARZENIE SENNE, GRABIEŻCA, OFF, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, CNOTA, TORBIEL SKÓRZASTA, EMPIRE, OSPALSTWO, REGIONALISTA, TEORIA GRAFÓW, KOLORÓWKA, BANALNOŚĆ, AWARYJNOŚĆ, WIECZÓR KAWALERSKI, BROŃ KONWENCJONALNA, PRZYGOTOWALNIA, MŁÓDKA, SŁOWACZKA, MUCHA, SELENOGRAFIA, FLUID, OŚRODEK WYŻOWY, LALKARKA, KORONA, INDUKTOR, PIECHUR, PORĘCZ, WYRACHOWANIE, TEMPERATURA CURIE, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, KOSZARY SZYJOWE, MELODIA, POWÓD, ŁAŃCUCH, LEWAR, CHRYZMO, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, FLAMING, PIZZER, KURWISZCZE, AJGOSPOTAMOJ, PLANKTON WIRÓWKOWY, KAGANIEC, JĘZYKI TURAŃSKIE, SORABISTYKA, SPRZĄGLE, SILNIK ZAMKNIĘTY, MŁODZIEŻOWIEC, JAPONKA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, FURUNKULOZA, SHAKER, DZBANECZEK, WIADRO, STOŻEK ŚCIĘTY, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ORGANIZM WYŻSZY, PIEKARNIA, PRZELĘKNIENIE, WIETRZENIE TERMICZNE, ERGODYCZNOŚĆ, MLON, KOKOSZ, CHORĄŻY, EKRAN, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, CIELĘCE LATA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, SZCZEP, CHOROBA ODZWIERZĘCA, GŁODÓWKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, EKSPARTNER, IMMUNOPATOLOGIA, KOMUNIA, MAŁA OJCZYZNA, PRZEDMIOT, SZANIEC, RUSZNIKARZ, PARANOJA, KENOZOIK, KOCIOŁ SUFOZYJNY, GNIOTOWE, TEFILIN, ROZMODLENIE, CZTERDZIESTKA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, KOBIECOŚĆ, UKŁAD HORMONALNY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, KAPITULACJA, PISEMNOŚĆ, SONDA MOLEKULARNA, LIKWIDATOR SZKÓD, BOMBA GŁĘBINOWA, KURANT, KŁOPOTANIE SIĘ, SZARPANKA, GRZEBIEŃ BIODROWY, KOT, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, PILARZE, NAŚLADOWCZOŚĆ, PERSZERON, CZARNE, BETONOSKOP, SKAŁA LUŹNA, REKRUTER, ALARM POWODZIOWY, SĄD KOŚCIELNY, PRZECHOWALNICTWO, POKŁAD DOLNY, ROZGRZESZENIE, JUNIORKA STARSZA, MAŹNICA, MANIKIURZYSTKA, ICHTIOBIOLOGIA, FAZA, CIASNOTA, BOHATER, WENTYL, PŁEĆ, INFORMATYKA, PENITENCJARYSTKA, NOWOWIERCA, FILOZOFIA MATEMATYKI, TERMINAL NAFTOWY, EUPELYKOZAURY, PODSTAWCZAK, FIZJOPATOLOGIA, CZARA, CIĄŻA, OMNIBUS, BINDA, ZDZIADZIENIE, OŚWIECENIOWIEC, RATOWNICTWO GÓRNICZE, ALBANKA, KOPERCZAKI, SZWAJCARKA, PŁYNNOŚĆ, PATRIARCHAT, PAPROTNICA GÓRSKA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, LIQUID, TEORIA HOMOTOPII, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, KONWERGENCJA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, FAZA ANALNA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, NIEDOPOWIEDZENIE, CYKL GRANICZNY, DWUDZIESTA CZWARTA, RELING, KULTURA MINOJSKA, SUBSYSTENCJA, GOŚĆ, CELOWNICA, LAFIRYNDA, ŻUŁAWA, POWSINOGA, PLENNOŚĆ, EFEKT KAPILARNY, OSAD, INWAZJA, ZNAK ZAPYTANIA, FAHRENHEIT, ASOCJACJA GWIAZD, SNOBISTYCZNOŚĆ, WIRTUOZERIA, NASKÓREK, TARSKI, OPERETKA, GRA RÓŻNICZKOWA, DANA, REALISTYCZNOŚĆ, MAZUREK, CZARNA MAGIA, ZŁOŻENIE BRONI, IRISH DRAFT, SIATKA, OSTRYGOJAD, PŁYWAK, DIECEZJA, KWAZIKRYSZTAŁ, OCHLAPUS, GRAFICZKA, GRUCZOŁ DOKREWNY, ZŁOŚLIWOŚĆ, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, ATONALNOŚĆ, WIGILIA, DEOKSYGUANOZYNA, SAMOOCZYSZCZANIE, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, WŁÓCZĘGA, LESOTYJKA, ROZROST, PROTOZUCH, AWANGARDYZM, ŻYŁA, KOŁOWRÓT, TERMOMETR CIECZOWY, GABINET LUSTER, BORDER, ZIELONE PŁUCA, PRZECIWCIAŁO, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ZAMIANA, WYROBNICZKA, FRYGIJCZYCY, GRADACJA, KAFKA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, PŁATNOŚĆ BALONOWA, DRAG, OSTRĘŻYNA, ŚLIWA, KONKLAWE, ?PENITENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.368 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIZNES WOMAN kobieta, która zajmuje się działalnością gospodarczą (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIZNES WOMAN
kobieta, która zajmuje się działalnością gospodarczą (na 11 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x