INSTYTUCJA, PEWNA FIGURA ZDEFINIOWANA JAKO POJĘCIE, KTÓRA MA OKREŚLONE CECHY, UPRAWNIENIA I MOŻLIWOŚCI, MOCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INSTANCJA to:

instytucja, pewna figura zdefiniowana jako pojęcie, która ma określone cechy, uprawnienia i możliwości, moce (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INSTANCJA

INSTANCJA to:

pojedyncze wystąpienie niezależnego bytu zgodnego z danym wzorcem (na 9 lit.)INSTANCJA to:

szczebel, stopień w hierarchii organizacji (zwłaszcza gdy istnieje relacja podległości) organów instytucji (na 9 lit.)INSTANCJA to:

rodzaj rozgrywki w grach RPG, w której kilkuosobowa drużyna ma wykonać misję (najczęściej zabić bossa) (na 9 lit.)INSTANCJA to:

kopia lokacji wygenerowana specjalnie na potrzeby danego gracza lub grupy graczy w grach MMORPG (na 9 lit.)INSTANCJA to:

wstawiennictwo, akt poparcia udzielony komuś (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTYTUCJA, PEWNA FIGURA ZDEFINIOWANA JAKO POJĘCIE, KTÓRA MA OKREŚLONE CECHY, UPRAWNIENIA I MOŻLIWOŚCI, MOCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.639

PRZESŁONA, ZWIERZYNA DROBNA, REAKCJA WYPROSTNA, ŚLĄSKOŚĆ, ŻAKARD, POSZKODOWANA, RINGO, REFERENCJA, GNOJNICA, ŻYWOŚĆ, FITOASOCJACJA, MAŹ PŁODOWA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, NATURALIZM, SKUPISKO OSADNICZE, METABAZA, GŁOSKA PREPALATALNA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, CYNKOGRAFIA, ADWOKAT DIABŁA, PICOWNIK, PRZEBIERANIEC, KOMERCJA, MITOSPOROWE, KOŁEK, CZERŃ AMIDOWA, SAMORZĄD, DOKUMENTARZYSTKA, SKUTOZAUR, NADZÓR FARMACEUTYCZNY, PALEC BOŻY, PODLIZUCH, INTERWIZJA, ARYSTOKRACJA SENATORSKA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, PROBLEM DECYZYJNY, GOSPODARKA NATURALNA, ZJADACZ, UCZESTNIK, GESTAPO, TĘPOZĘBNE, BALOWICZ, WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI, KOMPENSACJA, MIEJSKOŚĆ, POLIMORFIZM, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, MINIALBUM, UDAWACZ, SĄD, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, KORYTARZ POWIETRZNY, KOMUNIA, ANIOŁ STRÓŻ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, WIELKOŚĆ, SZEŚĆSETKA, POLICYJNOŚĆ, HOLOCEN, SUBSKRYBENT, DYSKRYMINACJA, ANTYFRAZA, DYL, ABORCJONISTKA, STWÓRCA, ORGANISTKA, IMAGE, KSYLOL, KADŁUB, ELEKTROIZOLACJA, MANIERZYSTA, FIGURA DZIOBOWA, GRADACJA, PIONIER, ZAĆMA NABYTA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, GŁUPKOWATOŚĆ, KONTYNGENT, ZGORZELINA, TABLETKA GWAŁTU, SYJAMSKI, MARKETING PARTNERSKI, WAFEL, NAWŁOĆ, ŁUPACZKA, MODEL, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, NATURA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, KONFEKCJA, MCV, DZIEWCZĘCOŚĆ, PRACOWNIK, GRAND VITARA, PUSZCZALSKA, MARYNARZ, PONURY ŻNIWIARZ, GRUPA ELIMINACYJNA, AMFIBIJNOŚĆ, BYK SPIŻOWY, SENES, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, KORA, PIERWORODNY, STRUMIEŃ ŚWIETLNY, OGRODNIK, BISKUP RZYMU, UDAWACZKA, EWOLUCJONIZM, ROŚLINA GÓRSKA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, KONTENER, DOBIERANY, MYLAR, PIĘĆSETKA, PREDYSPOZYCJA, FIGHTERKA, ŻENIEC, BŁĄD STATYSTYCZNY, GRUPA ETNICZNA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, OPERETKA, SKARB PAŃSTWA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, BIODRÓWKA, WARTOŚĆ, CATERING, POCHŁANIACZ, MUS, PALCAT, ROZŁUPKA, GÓWNOZJAD, NAUKA, KARNIAK, UZUPEŁNIENIE SCHURA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, OSADY DENNE, KĄPIEL, LOBELIA, BOĆWINA, GLICYNIA, USPOSOBIENIE, SZKOŁA WYŻSZA, MANUFAKTURA, REIFIKACJA, PAS, POMAZANIEC BOŻY, GLIKOKORTYKOSTERYD, AURA, DELTA KRONECKERA, BARWA NALECIAŁA, RAK SYGNAŁOWY, PCHACZ, PROMOTOR, PROBLEMATYZACJA, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, ABRAKADABRA, KLOSZ, ŻYWICA EPOKSYDOWA, PISTOLET, NERW, NAUKI POLITYCZNE, POTONGHUA, OPERATOR KABLOWY, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, PRZEKŁADOWCA, SEGMENT, KORPUS, MIKROREAKTOR, GODZINA WYCHOWAWCZA, SZYBKI BILL, KONZI, RODZIMEK, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, HEGEMON, GROMICIEL, OCHRA, INTERESOWNOŚĆ, SAKSOŃSKI, JĘZYK NATURALNY, SKRUPULANT, KRZYŻYK, HURYSA, LATELIONAL, CZWARTY, KAPSLA, ZŁOTOWŁOSA, HAŁASOWNIK, WNIEBOWZIĘTA, KONTROLA, SZARA MYSZ, ODZIERCA, MALARSTWO TABLICOWE, POSTAĆ BIBLIJNA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, PISEMKO, GRUPA LIEGO, KOMORNICA, ULOTKA, WYWRÓT, FUNKCJA MONOTONICZNA, PIKIETA, CENTYMETR, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, KREDYT BUDŻETOWY, ISTOTA ROZUMNA, PINZGAUER, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, METODA PERKALA, MIODOJAD MARMURKOWY, GLENN, CHOMIK MANDŻUGARSKI, STRĄCZYNA, SZKAPLERZ, MATEMATYCZNY ANALFABETA, SPIŻARNY, TOŁUMBAS, REJESTR KOZACKI, MARUDA, ZWODZICIEL, KRONIKARZ, KUC ISLANDZKI, OBIETNICA WYBORCZA, OZOREK, AKCES, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, DYSPOZYCJA, ZMIENNA ZALEŻNA, AGRESOR, KOBYŁA, SHAPESHIFTER, BALERON, POKOLENIE LITERACKIE, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, CHRAPA, SMARKULA, FRYS, POZIOM, NOGA, KOCIOŁ, PLIOZAUR, ŻYWOTNIK ZACHODNI, KŁAD, PŁYWACZKA, BURRITO, TRANSWESTYTA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ŚRODEK ADHEZYJNY, DIALOGIZM, GARROS, FIGHTERKA, STRÓŻKA, RUDBEKIA, CHOROBA FORESTIERA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, WELON, ROZBÓJNIK MORSKI, ZAKŁAD, NANKIN, NOTARIAT, MENEDŻMENT, ADAMITA, RESPONDENT, KORONECZKA, KARTAUNA, SZAŁWIA OMSZONA, BLUFFIARZ, GANOIDY, KUKLIK POSPOLITY, WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI, PŁAWACZKA, FIGURA, DOMINACJA NIEPEŁNA, CUDZOŁOŻNICA, PETRYFIKACJA, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, KONGRUENCJA, JĘZYK ŻYWY, SPORTSMENKA, OUTLIER, KAPUCYN, ZABORY, WŁOSKOŚĆ, SPIRALA, PŁOMIEŃ, ACETYLOKOENZYM A, MIESIĄCZNICA, CZARNY LUD, PIES PRZECIWPANCERNY, MINESTRONE, OSKARŻENIE, CZAS PRZYSZŁY, TWARZOWIEC, KLASA ZEROWA, PIERIEDWIŻNIK, MODYSTKA, CIEMNA ENERGIA, ?GORĄCE KRZESŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.639 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTYTUCJA, PEWNA FIGURA ZDEFINIOWANA JAKO POJĘCIE, KTÓRA MA OKREŚLONE CECHY, UPRAWNIENIA I MOŻLIWOŚCI, MOCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTYTUCJA, PEWNA FIGURA ZDEFINIOWANA JAKO POJĘCIE, KTÓRA MA OKREŚLONE CECHY, UPRAWNIENIA I MOŻLIWOŚCI, MOCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INSTANCJA instytucja, pewna figura zdefiniowana jako pojęcie, która ma określone cechy, uprawnienia i możliwości, moce (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INSTANCJA
instytucja, pewna figura zdefiniowana jako pojęcie, która ma określone cechy, uprawnienia i możliwości, moce (na 9 lit.).

Oprócz INSTYTUCJA, PEWNA FIGURA ZDEFINIOWANA JAKO POJĘCIE, KTÓRA MA OKREŚLONE CECHY, UPRAWNIENIA I MOŻLIWOŚCI, MOCE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - INSTYTUCJA, PEWNA FIGURA ZDEFINIOWANA JAKO POJĘCIE, KTÓRA MA OKREŚLONE CECHY, UPRAWNIENIA I MOŻLIWOŚCI, MOCE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x