OGÓLNA NAZWA PRZEDSTAWICIELI HALOGENKÓW ALKILOWYCH, POCHODNYCH METANU, UŻYWANYCH W PRZEMYŚLE JAKO SUBSTANCJE GAŚNICZE, CHŁODZĄCE, PALIWA I ROZPUSZCZALNIKI; CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ONE OBECNOŚCIĄ PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO, LECZ NAJCZĘŚCIEJ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO, ATOMU HALOGENU W CZĄSTECZCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HALON to:

ogólna nazwa przedstawicieli halogenków alkilowych, pochodnych metanu, używanych w przemyśle jako substancje gaśnicze, chłodzące, paliwa i rozpuszczalniki; charakteryzują się one obecnością przynajmniej jednego, lecz najczęściej więcej niż jednego, atomu halogenu w cząsteczce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNA NAZWA PRZEDSTAWICIELI HALOGENKÓW ALKILOWYCH, POCHODNYCH METANU, UŻYWANYCH W PRZEMYŚLE JAKO SUBSTANCJE GAŚNICZE, CHŁODZĄCE, PALIWA I ROZPUSZCZALNIKI; CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ONE OBECNOŚCIĄ PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO, LECZ NAJCZĘŚCIEJ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO, ATOMU HALOGENU W CZĄSTECZCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.525

ARTYSTA, JELEŃ MILU, SADÓWKA, KRĄGŁOŚĆ, TWARDY KARK, KONTO, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, JEMIOŁA POSPOLITA ROZPIERZCHŁA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ILJIN, WSZYSTKOŚĆ, PIERWSZY, GRUPA KETONOWA, OWOC MORZA, STAŁOŚĆ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PÓŁROZKROK, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, KOBIECOŚĆ, MONARCHIA STANOWA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, CYKLAMINAN, NARYS KLESZCZOWY, LAUFER HETMAŃSKI, FERMA, PRĄTKI ATYPOWE, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, TYGIEL, KOLANÓWKA, ACENA NOWOZELANDZKA, WILK, POLEROWNIK, NOWA TWARZ, ANARCHIZM, DESER, KORONA, BATON, MYJNIA, SKOK, OWCA MERYNOSOWA, TELEWIZJA, DRAPIEŻCA, LENIN, KSIĘGOWOŚĆ, KAPELUSZ PANAMSKI, NIEDOPASOWANIE, LYGODIUM JAPOŃSKIE, SZCZEPONOGI, DRZEWCÓWKA, MURZYNEK, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, KALIMBA, ZAPRAWA, GIDRAN, ZAPŁON ISKROWY, PRAŻMO, SPĘKANIE, OSTRYGOJAD, SZKŁO LABORATORYJNE, DAROWNIKOWATE, KLUCZ, ORTOCENTRUM, ZUPA Z GWOŹDZIA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, HYDROLOKATOR, JĄDRO CZERWIENNE, KRUPY, SPORT EKSTREMALNY, DOŁEK, MUCHA, PLATFUS, POPŁÓD, CEREBROZYD, GLENN, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, WYMÓG, RZECZOWNIK WŁASNY, WSPÓŁCZESNOŚĆ, RYBACZKA, PARKIET, TRUTEŃ, KURTYNA SKALNA, POMURNIK, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, MACHANIE RĘKĄ, LOLIGO, FORNALKA, ZMARTWIENIE, ODKRYWCA, MIKROSATELITA, LORGNON, SYSTEM ARGENTYŃSKI, SAMOGWAŁT, PASZKWILANT, ŁASKAWCA, LORNETA NOŻYCOWA, FARERCZYK, INERCYJNOŚĆ, ABSURD NAZWOWY, MIKROCHIRURGIA, KARMAN, AKCENT OSTRY, ICHTIOSTEGOWCE, CURRY, SMAKOŁYK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, WICIOWCE, PIGWA POSPOLITA, WIEK ROZRODCZY, FUNKCJA NAZWOWA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, BLEJTRAM, RICERCAR, PORZĄDEK JOŃSKI, CZWARTY, REOLOGIA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, LAMA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, KAMPUS, PŁACHTA, ALPRAZOLAM, SAMOAKTUALIZACJA, INTERPRETACJA, SSAKI ŻYWORODNE, STECHIOMETRIA, OPTYKA KWANTOWA, METRONIDAZOL, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, KOPALNIA OTWOROWA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, EJEKTOR, EMETYK, MARCINKA, DEZADAPTACJA, WORKOWIEC, DYFTERYT, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, BUKAT, BAWÓŁ, ZAKRES ZNACZENIOWY, CELT, TEATR ULICZNY, RECEPTOR WĘCHOWY, KOMITET, RULETKA, ROZKŁAD, ANION HYDROKSYLOWY, KALININ, LIŚĆ ZŁOŻONY, NADOBNOŚĆ, STONKA, RDZEŃ OBLICZENIOWY, SCYT, MIĘSOŻERNOŚĆ, WODA, DUR RZEKOMY, RYCERZ ROZBÓJNIK, HOMOGENIZATOR, NAZWA JEDNOSTKOWA, ZĘBNICA, BAT, TANATOPSYCHOLOGIA, TURAS, WALKA, WŁAZ, EPOKA KAMIENIA, CIEMNIK, PLUS, OSZCZĘDNIŚ, CHASEREK, KRYTERIUM STEROWANIA, ANGIELCZYK, NIEZDOLNOŚĆ, WETERYNARZ, ALTERNATYWA, PASO PERUWIAŃSKI, POLIGAMIA, DZIOBÓWKA, FRYZ, PRÓBKA, RÓŻOWIEC BIAŁY, EKONOMISTA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, ŚLIWA, PRE-PAID, ACCUSATIVUS, CZEKOLADZIARNIA, SETKA, KASTLER, SKĄPOGUZKOWCE, OSUWISKO, CIĘŻAR ATOMOWY, ANTROPOLOG KULTURY, BALANTIDIOZA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ROGAL, FIKCJA LITERACKA, HYLOFIL, GŁOS ELEKTORSKI, MUSSET, PODSKÓRNIA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, POBIAŁKA, SEMANTYKA FORMALNA, AKOMODACJA, MASA PERŁOWA, TRZEŚNIA, WADLIWOŚĆ, STRUNA ŚCIĘGNISTA, ZAPALENIE, AGROPROMOCJA, REWANŻ, KARDYNAŁ, KIPERY, GRUSZKA ZIEMNA, GOFRA, SOSJERKA, CIĄŻA PRZENOSZONA, KAWA ZBOŻOWA, DOJŚCIE, STAROFRANCUSKI, PARTIA WIEDEŃSKA, PABLO DIEGO JOSÉ FRANCISCO DE PAULA JUAN NEPOMUCENO MARÍA DE LOS REMEDIOS CIPRIANO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD RUIZ Y PICASSO, INTENCJONALIZM, OBRONA STREFOWA, AKREDYTOWANIE SIĘ, TRZY GROSZE, MORGAN, BAJKOPISARZ, ŁUSKA, MORESKA, GLUSAN BIZMUTU, ODWSZAWIANIE, CHADECJA, NASTROSZEK BRUCHA, SARABANDA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, KOT, SYNTEZA JĄDROWA, GAL, OGRZEWNICTWO, WKŁAD, PIANOPLASTIK, DZIENNIK, FILOLOGIA ORIENTALNA, KARTOGRAFIA, TARYFA ULGOWA, ROZTWÓR BUFOROWY, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, TAFTA, MM HG, JĘZYK, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, STOPNIOWALNOŚĆ, SZENG, SAWANTYZM, MAJÓWKA, METATEKST, DOM STARCÓW, WNIEBOWZIĘTA, WIETRZENIE MECHANICZNE, ŻENISZEK KRWAWNIK, WÓDKA, HIPOPOTAM, MASA SOLNA, PYSZOTA, BIEL, INSIMBI, ZUPA, POKŁAD GŁÓWNY, PIECHUR, KALIA, ZMIERACZEK NADMORSKI, ZŁOŻE GRUNTOWE, KUC DALES, TOPOGRAF, KROWIENTA, CZEPNOŚĆ, TUNEZYJSKI, FISKUS, JEDNOSTKA WALUTOWA, DRĘTWOTA, ROZBITEK, GWIAZDARZ, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, OSIEMDZIESIĄTKA, IMPAS, PRZYROST KOMPENSACYJNY, PRZESTRZEŃ STANU, KOŚĆ KULSZOWA, EKSTREMIZM PRAWICOWY, KRZTUSIEC, KUBEK, WISŁA KRAKÓW, ANDANTINO, KADŹ ZALEWNA, SNOWIDZ, NADZIEWARKA, ?JER SŁABY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.525 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNA NAZWA PRZEDSTAWICIELI HALOGENKÓW ALKILOWYCH, POCHODNYCH METANU, UŻYWANYCH W PRZEMYŚLE JAKO SUBSTANCJE GAŚNICZE, CHŁODZĄCE, PALIWA I ROZPUSZCZALNIKI; CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ONE OBECNOŚCIĄ PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO, LECZ NAJCZĘŚCIEJ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO, ATOMU HALOGENU W CZĄSTECZCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNA NAZWA PRZEDSTAWICIELI HALOGENKÓW ALKILOWYCH, POCHODNYCH METANU, UŻYWANYCH W PRZEMYŚLE JAKO SUBSTANCJE GAŚNICZE, CHŁODZĄCE, PALIWA I ROZPUSZCZALNIKI; CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ONE OBECNOŚCIĄ PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO, LECZ NAJCZĘŚCIEJ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO, ATOMU HALOGENU W CZĄSTECZCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HALON ogólna nazwa przedstawicieli halogenków alkilowych, pochodnych metanu, używanych w przemyśle jako substancje gaśnicze, chłodzące, paliwa i rozpuszczalniki; charakteryzują się one obecnością przynajmniej jednego, lecz najczęściej więcej niż jednego, atomu halogenu w cząsteczce (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HALON
ogólna nazwa przedstawicieli halogenków alkilowych, pochodnych metanu, używanych w przemyśle jako substancje gaśnicze, chłodzące, paliwa i rozpuszczalniki; charakteryzują się one obecnością przynajmniej jednego, lecz najczęściej więcej niż jednego, atomu halogenu w cząsteczce (na 5 lit.).

Oprócz OGÓLNA NAZWA PRZEDSTAWICIELI HALOGENKÓW ALKILOWYCH, POCHODNYCH METANU, UŻYWANYCH W PRZEMYŚLE JAKO SUBSTANCJE GAŚNICZE, CHŁODZĄCE, PALIWA I ROZPUSZCZALNIKI; CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ONE OBECNOŚCIĄ PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO, LECZ NAJCZĘŚCIEJ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO, ATOMU HALOGENU W CZĄSTECZCE sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - OGÓLNA NAZWA PRZEDSTAWICIELI HALOGENKÓW ALKILOWYCH, POCHODNYCH METANU, UŻYWANYCH W PRZEMYŚLE JAKO SUBSTANCJE GAŚNICZE, CHŁODZĄCE, PALIWA I ROZPUSZCZALNIKI; CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ONE OBECNOŚCIĄ PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO, LECZ NAJCZĘŚCIEJ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO, ATOMU HALOGENU W CZĄSTECZCE. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x