NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUWIERSZ to:

najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 9 lit.)DYSTYCH to:

najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUWIERSZ

DWUWIERSZ to:

strofa dwuwierszowa (na 9 lit.)DWUWIERSZ to:

najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.758

PASSA, TAKTYKA, ABERRACJA, KATAR SIENNY, MEFLOCHINA, INTELEKTUALISTA, SIATKA, STRATEGIA, MOTYLEK, MEDALION, KASTA, PÓŁOKRĄG, BIOGEN, WZÓR, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, SINGEL, SKARBNICA, DZIERŻAWCA, NIEOSTROŚĆ, ZIMA, DZIDZIA-PIERNIK, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, ROZŁOŻENIE SIĘ, ZIARNOJAD, SICILIANA, ZBIEŻNOŚĆ, WYWÓZKA, LAS, DRUT, HIPERTENSJOLOGIA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, ODWARSTWIENIE, KIJ, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, SMAROWNICA, MAŁPOLUD, ANTROPOZOONOZA, KRAKOWIAK, JĘZYK ŁACIŃSKI, RICHELIEU, KRASNAL, DOMINANTA, MIĘSOŻERNOŚĆ, MOTOR, TRANSMUTACJA, ARCHIKONFRATERNIA, JARZMO MOSTOWE, BRZMIENIE, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, PLOMBA, DWÓJNÓG, PROFESOR, BEZDUSZNOŚĆ, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, TOŃ, WJAZD, EPUZER, BUCHALTERIA, WAWRZYN, KLASA, KLEPISKO, RACA, ETERIA, PIĘTKA, JAZGOT, PŁATNOŚĆ BALONOWA, WOTUM ZAUFANIA, ROLA, DZIKUS, PRZENOSKA, TELEGRAF OPTYCZNY, KOPROFAGIA, SELEKTOR, PIES OGRODNIKA, PRZEZIERNIK, EUPELYKOZAURY, ARENA, RZUT PROSTOKĄTNY, BIAŁY ROSJANIN, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, ZASADA, PRZYZWOITOŚĆ, MIODNIK, PLATFORMA PROCESOROWA, BRYTYJSKOŚĆ, MOTORÓWKA, ŻYCIE, WYDATKI BIEŻĄCE, JĘZYKOZNAWCA, PENITENCJARYSTYKA, GEOFAG, ŚWIADKOWIE JEHOWY, JASKÓŁKA, GAWĘDA, PISIOR, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, FIZYKA, PODGÓRZE, KORPORACJA, DALEKOWIDZTWO, FIZYKA, BEANIA, PRZERYWACZ, PRZEMYTNICTWO, BOCIANIE GNIAZDO, KLUCZ, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, KRATA VICHY, KUC CONNEMARA, LAMPERIA, FOKA, NIESUBTELNOŚĆ, DIECEZJA, TRANSPORT AKTYWNY, GAZOLINA, SPONTANICZNOŚĆ, SZABAŚNIK, MONTAŻOWNIA, KOKSIAK, MOLEKUŁA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, STAŁA SVEDBERGA, CIOS PROSTY, BULWA, FREE JAZZ, OCZKO, ICHTIOSTEGOWCE, ASOCJATYWNOŚĆ, SKŁADAK, KRA, KOCIOŁ, GRAFICZKA, MAKINTOSZ, PARAWANING, SKRYBA, HOBBISTA, AUTOTEMATYZM, FIZYK, DIALOGIZM, NUTACJA, PIECZONKA, SAMOCHODZIARZ, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, WCISTEK, PONIEWIERKA, OBŁĄKANIEC, DERESZOWATY, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, KAPITULANT, ANGEOLOGIA, SONG, SKLEJACZ, RIKSZARZ, FEERIA, STRATEG, KLOCKI, RYBIE OKO, STYLO, OBEJMA, PELENG, FORNALKA, SZURPEK MISECZKOWATY, TEMPERATURA UPAŁU, QUADCOPTER, TRUSIA, DOTHRACKI, SADZE, ZAMKNIĘCIE CELNE, INWENTARZ ŻYWY, ADOPCJA, GAŁKA OCZNA, CZARODZIEJSTWO, BABA JAGA, SOBÓR, SYLOGIZM, PAREMIOGRAF, KONEW, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, EKRAN, BEZPOWROTNOŚĆ, PANAMA, CZŁOWIEK INTERESU, BARWINEK, PŁASZCZYZNA S, MATURKA, INTUICYJNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, BROŃ JĄDROWA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, GUNIAK, GORĄCY PIENIĄDZ, DANIEL DUBICKI, POTNICA, WSPOMINKI, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, PŁUG TALERZOWY, FIZJOPATOLOGIA, SUKCESIK, MINERAŁ AUTOGENICZNY, RAJTUZY, LINIA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, PŁATEK, KLAUZULA, KOŁNIERZ, SECIK, KORONATOR, BEZPIECZNE ZAPASY, ZROBIENIE MIEJSCA, ETER, FISTUŁA, SZPIK, MASKARADA, NAUKI PENALNE, GABINECIK, FIZYKA ATOMOWA, CHWYTNIK, ZASIŁEK OKRESOWY, WOK, BLOK SOCJALISTYCZNY, RENTA INWALIDZKA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ABOLICJONISTKA, FOTEL KLUBOWY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, UBOŻENIE, BECZKA PROCHU, DOMINATOR, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, POWIERNICTWO, FOSFORESCENCJA MORZA, KOREK TOPLIWY, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, CIAPKAPUSTA, WŁOSKOŚĆ, NIETYPOWOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, PRZEBUDOWA, DRABINKA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, RACHUNEK ZDAŃ, DZIAŁANIE, KOŁNIERZ, LAFIRYNDA, NAPOMNIENIE, SOLANKA, KRYPTODEPRESJA, PARAROTACYZM, PSALTERION, LATARNIA UMARŁYCH, KOMBAJN GÓRNICZY, IZOTROPIA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, AGENT, BRACIA POLSCY, FONETYKA, MACERACJA, KURIER TATRZAŃSKI, ORZECH KOKOSOWY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, GALANTYNA, POŁÓWKA, FUNT ANGIELSKI, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, GOŹDZIENIEC, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, LINA RATUNKOWA, IDEAŁ PIERWSZY, KULTURA MINOJSKA, ODPRAWA CZASOWA, OFENSYWA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, CZÓŁNO, APLIKACJA, KLASA, ZATOKA, PRZYLEPNOŚĆ, BIOLOG, OSKARŻENIE, KABINA STEROWNICZA, SERIAL TELEWIZYJNY, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, PERIODONTOLOGIA, BATSZEBA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, SEK, CYBORIUM, OCHRONA UZDROWISKOWA, PROMIENIOWANIE, WSPÓŁKATEDRA, PRIORYTET, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KATOLICKOŚĆ, DRENAŻ, LAMINAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.758 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUWIERSZ, najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 9 lit.)
DYSTYCH, najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUWIERSZ
najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 9 lit.).
DYSTYCH
najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 7 lit.).

Oprócz NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI inni sprawdzali również:

dawniej: osoba, która przepisywała teksty, nie tylko zawodowo (lub w związku z powołaniem) oraz spisywała teksty np. ze słuchu, pod dyktando ,
diugoń, dugoń, Dugong dugon - morski ssak zaliczany do rzędu syren, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny diugoniowatych; zamieszkuje region indopacyficzny - od wschodnich wybrzeży Afryki i Morza Czerwonego po Australię, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona i Nową Kaledonię ,
pasza, karma dla zwierząt ,
miasto w płn. Tunezji z zabytkową cytadelą ,
stosunek procentowej zmiany ilości nabywanego dobra do procentowej zmiany jego ceny ,
wzrost organizmu lub jego części w kierunku światła ,
podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
twarde drewno hebanowców ,
grupa funkcyjna, która pojawia się po odłączeniu atomu wodou z pierścienia aromatycznego wchodzącego w skład związku aromatycznego (arenu lub heteroarenu) ,
antybiotyk glikopeptydowy o działaniu bakteriobójczym ,
Glaux L. - rodzaj roślin z rodziny pierwiosnkowatych ,
tłumiony płacz ,
portugalska 'Częstochowa' ,
określenie boni palnej ,
w górnictwie nabojnica do urabiania węgla ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
minerał z grupy siarczanów - uwodniony siarczan wapnia ,
wyodrębnienie struktury ,
gra w hokeja na wrotkach lub rolkach ,
Nina, aktorka teatralna ,
urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy ,
świątynia protestancka ,
kawałek drewna służący palenia ognia ,
konkretny okres w dziejach, któremu można przypisać przybliżoną lub konkretną datę początkową i końcową ,
Plagiomnium medium - gatunek mchu należący do rzędu prątnikowców ,
zakonserwowany organizm (czasem grupa organizmów, np. próbka cieczy zawierająca kolonię bakterii) lub jego wycinek, często specjalnie przygotowany do przeprowadzenia obserwacji lub badań ,
... chlewna ,
uiszczenie należności w kasie ,
proch zawierający substancje uniemożliwiające zapłon gazów po wyjściu z lufy

NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI. Dodaj komentarz (0)

      2 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x