NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUWIERSZ to:

najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 9 lit.)DYSTYCH to:

najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUWIERSZ

DWUWIERSZ to:

strofa dwuwierszowa (na 9 lit.)DWUWIERSZ to:

najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.758

RENA, KRZYWA, BUFET, LIST, PROWINCJA, KASZYCA, KONSOLA STEROWNICZA, IMMUNOLOGIA, NARAMIENNICA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, WIKIPEDYSTKA, POMPA INFUZYJNA, IMPAS, MANIPULATOR KULKOWY, MARKA, OBIEG SYNODYCZNY, JĘZYK MANSYJSKI, INTERFEJS, DYSZA, CHOROBA ALPERSA, STAW, CABAN, POWSZECHNOŚĆ, BUKWICA, FOTOGRAM, OSTOJA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, KIFOZA, GWAŁTOWNOŚĆ, KWAS KAMFOROWY, JABŁOŃ KWIECISTA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, SEMESTR ZIMOWY, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, WODA, ŁOŻYSKO, DZIANINA, PRYMITYW, FAJCZARNIA, EWA, WYBIEG, AUTYZM, STYLIKÓWKI, MADISON, BLISKOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, OWCZA WEŁNA, ŻART, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PĘTLA, PORTE-PAROLE, ALFRED, PANOWANIE, PANKREATYNA, PROKARBAZYNA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, ROŚLINA PASTEWNA, MANEŻ, BOK, NATURA, BEDŁKA FIOLETOWA, STATUS SPOŁECZNY, GARDEROBA, CYKL PERYGLACJALNY, SKÓRNIK, DZIKUS, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, NAPUSZONOŚĆ, AGREGACJA, JAJECZNICA, NUMER BURTOWY, POLICJA DROGOWA, RATYSZCZ, RUBIN, PRZYRZĄD, MENNICA, BAGGALA, DOMINACJA CAŁKOWITA, WIOŚLARKI, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, NATRYSK, RING, PODNIEBIENIE TWARDE, PŁOW, NARY, BABA JAGA, KAWA MIELONA, HEPTAPTYK, TOPOLOGIA SZYNOWA, ZAKAZ, JUBILER, TRAP, ZIARNO, KANTATA, JĘZYK ALEUCKI, GRUPA WAROWNA, OBOZOWISKO, WŁADCZOŚĆ, PRZYWÓZ, WĄSONÓG, POCHŁANIACZ, FUNK ART, RACZYNA, ELITARNOŚĆ, JANUSOWE OBLICZE, SPADOCHRON, SZACHULEC, PARGAMIN, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, CZARNY PUNKT, CHEMIA ORGANICZNA, TRAGICZNOŚĆ, UNIWERSYTECKOŚĆ, APELATYWNOŚĆ, MINA MORSKA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, WAPNIARKA, NOGA, PALMA KRÓLEWSKA, GRA RÓŻNICZKOWA, WOTUM ZAUFANIA, OBROŻA, EUCHARYSTIA, METODA KASOWA, ŁĄCZNOŚĆ, ZNACZEK, HULMAN SZARY, OBUSTRONNOŚĆ, JABŁKO ADAMA, ODRA, WALOSZEK, ALUZJA, DEMOSCENA, SKÓRNICTWO, POGROBOWIEC, ZBIORNIK, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, SALWINIOWCE, KURNIK, GAZOLINA, GRUNCIK, METRYKA, OŻENEK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PIOSENKA AKTORSKA, CZERWONA FALA, BALERON, TRIADA KARTAGENERA, OTTO, ASYMILOWANIE SIĘ, EFEKT SNOBA, CZARODZIEJSTWO, HOL MIĘKKI, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, INSTRUMENT MECHANICZNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, LOGGIA, LENDLER, UPADŁOŚĆ, ZWIĄZANIE SIĘ, AUTOMAT, POMURNIK, OBRZEŻKOWATE, PRZESYP, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, DROGA TWARDA, SMREKUN, BEZPOSTACIOWOŚĆ, WĘGAR, NERKA WĘDRUJĄCA, WARSTWA PODSTAWNA, TRZECI, HYDRIA, THAULOW, OSCYLOGRAF, ORGIA, SUBSKRYBENTKA, MŁYNEK, EUTEKTYKA, CZAPKA TEKTONICZNA, DRAMAT HISTORYCZNY, FILOLOGIA ANGIELSKA, CZARNY CHARAKTER, CHORÓBKA, ALLEGROWICZKA, FIKNIĘCIE KOZŁA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, TUBA, INTERWAŁ, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, LAUFER BIAŁOPOLOWY, BROKAT, PIECZEŃ, ORGANIZM MODELOWY, GERMAŃSKI, GRUCZOŁ SUTKOWY, BOREWICZ, MIKST, KUŹNICA, OBLIGACJA ZAMIENNA, OCZYSZCZALNIK, ZUPA ŚMIECIOWA, MISJA DYPLOMATYCZNA, PÓŁKRUCHE CIASTO, POMOC DROGOWA, KRYSTALOMANCJA, BRAT POLSKI, WIEŚ, WYRAZ OBCY, TEATR MUZYCZNY, MOSTEK, BŁYSZCZYK, TRYMER, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, OLEJARNIA, ŻYWOT, RÓŻE, JĘZOR, ANALOG, PAPRYKARZ, HIPODROM, NADAJNIK ISKROWY, WERSJA LEKTORSKA, OSTATNI SAKRAMENT, SMOCZEK, MARSZ ŚMIERCI, UKŁAD MOCZOWY, SZKIC, BROŃ WODOROWA, TEREN, PĘDZARNIA, KOPROFAGI, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, INFOMAT, TŁUMACZ, OBIONE, REMIKS, HIPIS, SILNIK TŁOKOWY, BROŃ MIOTAJĄCA, MONITOR, KOMBAJN GÓRNICZY, KUSICIEL, GNOJOWNIK, WRAK, PREMIA GÓRSKA, GRABARZ, OGRÓD DENDROLOGICZNY, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, NORMALIZACJA, GÓRY KOPUŁOWE, LEMNID, KONTO, MONITORING, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, LINIA ROZUMU, DAWKA PROGOWA, USKOK, MAŁPA, NIĆ, CYTYDYNA, LAUFER KRÓLEWSKI, PRZESZUKANIE, KASZALOT, FIGURA DZIOBOWA, PŁAWKA, OMASTA, KRASNOLUDZKI, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ROZKŁAD, PIASKOWY DZIADEK, DROGA KONIECZNA, KARTACZ, KING, ŚCIANA SZKIELETOWA, NACIEK JASKINIOWY, ALEC, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, POMPA ODŚRODKOWA, OBWAŁ, BŁĘDNIK KOSTNY, LEPSZA POŁOWA, VERAIKON, MARKIZETA, CHOROBA KUFSA, KADZIELNICZKA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PŁYN, PODWODA, BECZKA PROCHU, BAGAZJA, PATRIARCHAT, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PSZENICA DURUM, IRLANDZKOŚĆ, DETALISTA, PIKA, OSKARD, WIELKA CHOROBA, ?MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.758 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUWIERSZ najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 9 lit.)
DYSTYCH najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUWIERSZ
najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 9 lit.).
DYSTYCH
najkrótszy utwór wierszowany; składa się dwóch wersów i zazwyczaj ma charakter sentencji lub fraszki (na 7 lit.).

Oprócz NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - NAJKRÓTSZY UTWÓR WIERSZOWANY; SKŁADA SIĘ DWÓCH WERSÓW I ZAZWYCZAJ MA CHARAKTER SENTENCJI LUB FRASZKI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast