COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 50 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIĘĆDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 50 (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIĘĆDZIESIĄTKA

PIĘĆDZIESIĄTKA to:

pieniądz o wartości 50 jednostek (na 14 lit.)PIĘĆDZIESIĄTKA to:

liczba 50, numer 50 (na 14 lit.)PIĘĆDZIESIĄTKA to:

całość, która składa się z pięćdziesięciu elementów (na 14 lit.)PIĘĆDZIESIĄTKA to:

wiek, 50 lat, także o uroczystości, podczas której świętuje się pięćdziesięciolecie (na 14 lit.)PIĘĆDZIESIĄTKA to:

prędkość 50 km/h (na 14 lit.)PIĘĆDZIESIĄTKA to:

porcja alkoholu (na 14 lit.)PIĘĆDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 50% czegoś lub ma 50 jednostek mocy (na 14 lit.)PIĘĆDZIESIĄTKA to:

kobieta pięćdziesięcioletnia (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 50". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.490

ŁUT SZCZĘŚCIA, WYCIĄG TALERZYKOWY, CZAS FABULARNY, TROPIK, ESDEK, STOŁP, ŻYDOWSKOŚĆ, CIĘGNO KOTWICZNE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, KANTOR, ARTYSTA, SZYNA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, FORMACJA, TOWARZYSZKA BRONI, PAKLAK, ZŁOCIENICE, SUCHAR, PRZEŁOŻONY, MIKROMACIERZ DNA, ZAGRYWKA, TYFTYK, KONSERWA, UPADEK, EMANUEL, SZARPIE, PIEPRZ, MAGIEL, WŁODZIMIERZ, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, SILNIK NAPĘDOWY, GŁĘBSZY, ELOPSOPODOBNE, SZNAPS, BIEGUNKA, KIPA, SZTYLPY, LAVABO, IMPRESJA, KOMPLEMENTARIUSZ, CZASZA LODOWA, SZUKACZ, SKARGA, BŁONICA NOSA, BAGATELA, STEP, PARA 0, OPASŁOŚĆ, PRAŻUCHA, CZYTNIK, PRZYNIESIENIE, INKUBATOR, MIR, ZALESZCZOTEK, FORMACJA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, FAZOWOŚĆ, IZOMER, NIEOKREŚLONOŚĆ, LICHWIARSTWO, ŁAZĘGA, FANTAZJA, MUSZTRA, SZYCH, PADWAN, WYROCZNICA, BLOK, ROZMEMŁANIE, PRZEZWISKO, OSTROWIANIN, DĘTKA, LENIWIEC, MASWERK, ŁUSZCZAK INDYGO, SMAKOWITOŚĆ, ARABICA, WĄŻ, ARENA, TRAP, ZOONOZA, WYKONAWCA, AMBRAZURA, PRZYJEZDNY, KUŹNICA, JANKA, UCHO, FEIJOADA, HULK, LINEARNOŚĆ, AKTYWISTA, PRAWORĘKI, LINIA DEMARKACYJNA, JAD PSZCZELI, WRZECIONO, TURMA, WPIERDZIEL, WRZÓD NA DUPIE, SIEDZIBA, FABRYKATOR, ŻACHWA, CYRK LODOWCOWY, OZDOBNIK, OGIEŃ, CZYSTKA, WĄSONÓG, POLSKOŚĆ, DRUGOROCZNY, NIEDODMA PŁUC, ZATRACENIE, GÓWNOBURZA, MORWA, PUDDING, WINYLEUM, SZYPUŁA, OBRONA, EKSPRESOWOŚĆ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PILOKARPUS, KONIEC, CEWNIK, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PRZYNALEŻNOŚĆ, KUMULACJA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, PARK MASZYNOWY, BAJECZNOŚĆ, KUBEK, BŁĄD LEKARSKI, NIESTATECZNOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, BRZYDAL, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, OBIEG PIENIĄDZA, ZABURZENIE, KANOPA, LB, PRZYNĘTA, KATAR SIENNY, BROKER UBEZPIECZENIOWY, CZWORONÓG, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, INWENTARZ ŻYWY, PIÓRKO, SŁODKA BUŁKA, PULPA, DUMP, OSKARŻENIE, SPRAWA, KIERKI, WARCHOŁ, KOSZARKA, POTWIERDZENIE, MACZANKA, OFENSYWA, CIĄG GEOMETRYCZNY, AKREDYTACJA, ZBIERACZKA, TRĄBKA, WIERZBINA, WCZASY POD GRUSZĄ, ZATOR PŁUCNY, DŁUGIE RĘCE, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, PAPIER, TRAGICZNOŚĆ, SROMOTA, SUPPORT, RZEZAK, SZELMA, KARTUSZ HERBOWY, KAWA MIELONA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, MSZA GREGORIAŃSKA, TESSERA, TATRA, EKLER, CUDZES, DOJRZAŁOŚĆ, EKSPOZYCJA, ORSZADA, DYSTRYKT, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KONTO DEPOZYTOWE, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PATYCZAK, USZKO, BULIONÓWKA, TEST, OLEFINA, ROZBÓJNIK MORSKI, TALERZ, KINO, ZAKOP, WPADKA, ZASTOINA, INSIMBI, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, ODGAŁĘZIACZ, SPRZĘT, PISIOR, PIERZASTOŚĆ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, JOSE, PRÓBA JĄDROWA, REMITENT, ODRĘBNOŚĆ, GÓRA LODOWA, BARETKA, IBERYSTA, DEMOKRACJA, TARCZA, PATYCZAK, METABAZA, ODTRUTKA, CHROPAWOŚĆ, FLASZKA, GAD, DESKA KLOZETOWA, FORMACJA DEFENSYWNA, ŻYCIE, ŻURNALISTA, PĘTLA, SUPERMAN, DOCHTÓR, PLAC, GOLONKA, NIEMIASZEK, SZUM, KOMPETENCJA MIĘKKA, DOZORCA, PÓŁCIEŃ, AMONIACZEK, EDYKUŁA, CENA ADMINISTRACYJNA, DZIANINA, ZAKŁÓCENIE, ŻURAWIK, PAJA, INDUKTOR, OSTATECZNOŚĆ, KRYTYCZNOŚĆ, PIKOTKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, SZTOS, FOTOJONIZACJA, PLUS DODATNI, POPĘDLIWOŚĆ, KONFIGURACJA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, KOLCZAKOWATE, PODYPLOMÓWKA, ROZKŁAD, DRUŻYNA, SŁODYCZ, PLAZMA, WYJAŚNIENIE, OBELGA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, KOOPERANT, KOLEKCJONER, EPITET, PRZYKASÓWKA, LARWA, BROŃ MASZYNOWA, ARKADA, BROŃ NUKLEARNA, PLAŻA, BROŻEK, KARABIN AUTOMATYCZNY, ANTOLOGIA, PADDLE, INDEKS, TEŚCIK, ŁUSKA, DIALOGIZM, MONITOR, KLAPAK, JAZ, INTERPRETATOR, BRUTALNOŚĆ, UCISK, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, RZEMYK, DOMEK, SZORSTKOŚĆ, KOGA, ŚMIETANKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, LAGUNA, MANDOLA, GILOTYNA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ATREZJA JELITA GRUBEGO, PRZECIWLEGŁOŚĆ, TRAMONTANA, STYL, MORWIN, POMADKA, OPASANIE, ?DERMOKOSMETYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 50 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 50
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIĘĆDZIESIĄTKA coś lub ktoś oznaczone numerem 50 (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIĘĆDZIESIĄTKA
coś lub ktoś oznaczone numerem 50 (na 14 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 50 sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 50. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast