DOKUMENT WYPRODUKOWANY Z OKAZJI OKREŚLONEGO WYDARZENIA LUB SERII WYDARZEŃ, TRACĄCY SWÓJ PIERWOTNY CEL PO PEWNYM CZASIE LUB W INNYM KONTEKŚCIE, NP. BILET, REKLAMA, ZAPROSZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRUK ULOTNY to:

dokument wyprodukowany z okazji określonego wydarzenia lub serii wydarzeń, tracący swój pierwotny cel po pewnym czasie lub w innym kontekście, np. bilet, reklama, zaproszenie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT WYPRODUKOWANY Z OKAZJI OKREŚLONEGO WYDARZENIA LUB SERII WYDARZEŃ, TRACĄCY SWÓJ PIERWOTNY CEL PO PEWNYM CZASIE LUB W INNYM KONTEKŚCIE, NP. BILET, REKLAMA, ZAPROSZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.435

SZCZOTKA, KLESZCZE, DUCHOWY PRZYWÓDCA, PERFUZJA, SYNONIMICZNOŚĆ, STRONA INTERNETOWA, IMIENINY, WYROBISKO GÓRNICZE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, KAPITALISTKA, UPIEK, POGODNOŚĆ, KOŃCÓWKA, NIEOCZYWISTOŚĆ, ODKUP, ZAPINKA, GIMNASTYKA MÓZGU, SKALAR, GOMÓŁKA, WODODZIAŁ, DOZOROWIEC POGRANICZA, DESKA ŚNIEŻNA, CENOBIORCA, RYNEK, RAJDER, POMNICZEK, NAPĘD, BORDER, SEKS ANALNY, SUTANELA, MILANEZ, FONOGRAM, ZAKAZ STADIONOWY, MALATURA, WAMPIR, DATOWNIK, TRZYDZIESTKA, TEOGONIA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, TUNBERGIA, WIEŻA HEJNAŁOWA, CZARKA, WYBLINKA, NOTKA, WIRUS POLIO, PANTOFAG, WRZECIONO, ANALIZA WARTOŚCI, KARA, DYPTYK, OTĘPIENIE, KIFOZA PIERSIOWA, POJAZD SPECJALNY, TEMPERATURA ZAPŁONU, OPONENT, RÓG, LASKA, WNĘTER, KRAKOWIACZEK, MOŁODYCA, CENZURA, MODERATOR, TRESA, CHOCHOŁ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, TUBA, KOŁO PODBIEGUNOWE, TYGIELEK, POLITYCZNY, GREGORIANKA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, KONTEKST, TEMPERATURA ROSY, EKSPONENT, MARINA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, PATROLOWIEC, GODNOŚĆ, LIFTING, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, BATORÓWKA, PEGMATYT, ŚLUZA WAŁOWA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, SZAL, LATARNIA, MATNIA, PEJZAŻ, WĘGLÓWKA, MARATON, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, KSIĘGA METRYKALNA, NAŚLADOWNICTWO, FALAFEL, SZLACHAR, SUCHY TYNK, TŁUMIK, ŁUSKA, ZGINIĘCIE, GENERALISSIMUS, JĘZYK KAUKASKI, ABLACJA, MOC, BEZSZELESTNOŚĆ, KATAPLAZM, MANIERKA, DWURURKA, KALWARIA, NEOPOGAŃSTWO, SOLISTA, RUCH JAŁOWY, SZYBKOWAR, OTTER, TURMA, ŚLIZGAWICA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ZSYP, WĄŻ, POWIEŚĆ REPORTAŻOWA, KOLEJ, PARAPET, MUSZKA, MARCIN, KLEJ, PARAPECIK, TEST PŁATKOWY, PĘTLICA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, OPARCIE, WYROCZNIA, ZGAR, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, ŁOŻE, ŻORŻETA, NIEZDOLNOŚĆ, MURARKA OGRODOWA, ZARZUT, JAŚMIN, IRLANDZKOŚĆ, NOTOWANIA, CHAŁWA, WOSZCZYNA, PODOBÓZ, POLITYKA, TOTEM, WEKTOR, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, SEPARACJA, FUNKCJA, PRZEWRÓSŁO, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PRĄTNIKI, LATEKS, SALSA, RAJFURSTWO, BRYTFANNA, CHARAKTERYSTYKA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ZAMIANA, TRANSGRESJA, OPIEKUŃCZOŚĆ, CZEKOLADA, POPRĘG, WYBRYK NATURY, OKNO MODALNE, STUPOR, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, MURZYŃSKOŚĆ, STRZELNICA SPORTOWA, CENTRALNE, HUNTER, BESZBARMAK, DŹWIGAR, JAZ, OBLIG, ÓSEMKA, EMISJA POLOWA, RZECZY OSTATECZNE, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, CEBULAK, ZWIASTUN, BRZYDACTWO, KIEŁ, PACANÓW, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ROZBÓJNICTWO, ŁYSAK, PROMIEŃ, PIJAK, ŁAŃCUCH, WIATR, INGUSZ, JOSE, ZAĆMIENIE, POŚWIST, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ROZTOCZE, RYNKA, CŁO WYRÓWNAWCZE, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, EMICON, PANKREATYNA, ZWIAD, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, DYREKCJA, COLA, GLIKOZYD FENOLOWY, WĘZEŁ, ROZKŁADOWOŚĆ, BANNER, SZTURWAŁ, SPEAKER, HISZPAŃSKI, RENÓWKA, AGRESJA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ŚLEPA AMUNICJA, ANTYCYPACJA, JABŁKO, BARK, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, ATREZJA ODBYTU, NIESAMOWITOŚĆ, WIECZOREK POETYCKI, KRATER, KOŁNIERZ MARYNARSKI, SZCZI, DRAMATURGIA, KWIATUSZEK, SAKLA, EKSPLANTAT, AGRAFA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, CIASTO TRZECH KRÓLI, OWICYD, NÓŻKA, KORZYSTNOŚĆ, CHOROBA ZARAŹLIWA, GENIUSZEK, SĄD DORAŹNY, BIEGUN MAGNETYCZNY, KAPONIERA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, GRUPA CELOWA, STEWA, TRAWERS, ŻEGLUGA, MUR, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, UMIEJĘTNOŚĆ, JEDEN, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, CEGŁA DZIURAWKA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, AMUR, WĘDRÓWKA, KRAŃCÓWKA, WSZECHSIŁA, STÓJKA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, PASKUDA, DUMPING, PROGRAM UŻYTKOWY, FAŁD, WZROK, WISZNICA, BURZA PIASKOWA, OTĘPIAŁOŚĆ, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, FOLA, KĄPIEL, DUBELTÓWKA, KLOSZ, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, DOKTOR, OSKÓREK, PORT, PRZYCZÓŁEK, OPAD, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, MARIMBA, REFREN, WIĄZADŁO, ESKORTOWIEC, SZKUTNICTWO, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, TANGO, FALA, DRACENA, ZASILANIE SIECIOWE, ZABYTEK, GOŁĄBEK, BIAŁA DIETA, KESON, ?PRANIE PIENIĘDZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT WYPRODUKOWANY Z OKAZJI OKREŚLONEGO WYDARZENIA LUB SERII WYDARZEŃ, TRACĄCY SWÓJ PIERWOTNY CEL PO PEWNYM CZASIE LUB W INNYM KONTEKŚCIE, NP. BILET, REKLAMA, ZAPROSZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT WYPRODUKOWANY Z OKAZJI OKREŚLONEGO WYDARZENIA LUB SERII WYDARZEŃ, TRACĄCY SWÓJ PIERWOTNY CEL PO PEWNYM CZASIE LUB W INNYM KONTEKŚCIE, NP. BILET, REKLAMA, ZAPROSZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRUK ULOTNY dokument wyprodukowany z okazji określonego wydarzenia lub serii wydarzeń, tracący swój pierwotny cel po pewnym czasie lub w innym kontekście, np. bilet, reklama, zaproszenie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRUK ULOTNY
dokument wyprodukowany z okazji określonego wydarzenia lub serii wydarzeń, tracący swój pierwotny cel po pewnym czasie lub w innym kontekście, np. bilet, reklama, zaproszenie (na 10 lit.).

Oprócz DOKUMENT WYPRODUKOWANY Z OKAZJI OKREŚLONEGO WYDARZENIA LUB SERII WYDARZEŃ, TRACĄCY SWÓJ PIERWOTNY CEL PO PEWNYM CZASIE LUB W INNYM KONTEKŚCIE, NP. BILET, REKLAMA, ZAPROSZENIE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - DOKUMENT WYPRODUKOWANY Z OKAZJI OKREŚLONEGO WYDARZENIA LUB SERII WYDARZEŃ, TRACĄCY SWÓJ PIERWOTNY CEL PO PEWNYM CZASIE LUB W INNYM KONTEKŚCIE, NP. BILET, REKLAMA, ZAPROSZENIE. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x