PRZENIKANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE, KTÓRE ZACHODZI Z UDZIAŁEM PEWNYCH MECHANIZMÓW TRANSPORTUJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PRZENOŚNIKOWYCH, ZE ŚRODOWISKA O MNIEJSZYM STĘŻENIU DO ŚRODOWISKA O STĘŻENIU WIĘKSZYM, CZYLI WBREW GRADIENTOWI ELEKTROCHEMICZNEMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSPORT AKTYWNY to:

przenikanie związków chemicznych przez błony komórkowe, które zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENIKANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE, KTÓRE ZACHODZI Z UDZIAŁEM PEWNYCH MECHANIZMÓW TRANSPORTUJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PRZENOŚNIKOWYCH, ZE ŚRODOWISKA O MNIEJSZYM STĘŻENIU DO ŚRODOWISKA O STĘŻENIU WIĘKSZYM, CZYLI WBREW GRADIENTOWI ELEKTROCHEMICZNEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.040

TRANSMUTACJA, NAWIS INFLACYJNY, PLANETA SKALISTA, MIARECZKOWANIE, WOKABULARZ, SIORKA, OSTROGI, MANIFESTACJA, DYSOCJACJA TERMICZNA, STEP, MIŁOŚĆ, GRAMATYKA FORMALNA, MELON, BĘBEN, RYBA UKWIAŁOWA, KSIĘGA, LEON, DOŁEK, WĄSONÓG, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ŻONA LOTA, GWIAZDA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, WELON, TELEMARK, WAFEL, RYT, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, RODZINA NIEPEŁNA, URZĄDZENIE POMIAROWE, ALMA, BESTIARIUSZ, PSYCHOFARMAKOLOGIA, KOPUŁA PANCERNA, PERFORACJA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, HULAKA, KARTA MOBILIZACYJNA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, SMORODINÓWKA, REKOMENDACJA, PLAN SYTUACYJNY, OPĘTANIE, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, BARTNIK, TARLAK, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, BIAŁKO BŁONOWE, WYPORNOŚĆ, KOPIA, KSYLOFON, ZAMEK NA LODZIE, GRAFIKA, MINERAŁ, RYNEK KONKURENCYJNY, NADZORCA SĄDOWY, ŻYŁA OCZNA DOLNA, KANCELARIA TAJNA, OKNO, KUDŁACZ, NIEŻYWOŚĆ, KOTYLION, ARTROZA, PASKUDA, OBRAZ KLINICZNY, KOPROFIL, FOKA, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, TABUIZACJA, ZEGAR SZACHOWY, TUMULUS, FIRMÓWKA, SKARANIE BOSKIE, REGUŁA ALLENA, STRONNOŚĆ, LINIA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, PRACE KONSERWACYJNE, REZERWA OBOWIĄZKOWA, KRÓCICA, ABLEGAT, DUET, PIĘKNOŚĆ, SPALINY, JAPOŃSKI, PENSJA, WĘZEŁ, DEPESZA EMSKA, ISLANDZKOŚĆ, KURKA ŻÓŁTA, KOSZE, KONSERWA, AMBER GOLD, ŻÓŁW OLIWKOWY, BOGATE MEDIA, ŁAKNIENIE SPACZONE, WSZARZ, PALATYNKA, PORZĄDEK LINIOWY, ODWYKÓWKA, MIKSER, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, FIRMA KRZAK, SYSTEM EKSPERTOWY, BULLETIN BOARD SYSTEM, GIERASIMOW, POWŁOCZKA, KOSZARNIAK, ZŁOTODESZCZ, BOMBA EKOLOGICZNA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, DEKRET, RELIKT, BOZIA, SAMOISTNOŚĆ, CYKORIA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, SELSYN, RDZA, WNIOSEK, GEN SPRZĘŻONY, LUDWIK, DZIAŁANIE, WYPRAWIACZ, REFLEKTOR, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PŁATEW, DIATRYBA, ŁYKACZ, WELUR, PODCHWYT, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, UPUST, PIĘDŹ, GRUPA PERMUTACJI, OTWÓR, TRAMWAJ WODNY, BEZROBOCIE UKRYTE, REMUDA, PIEPRZ ZIELONY, INTERFERENCJA RNA, DEG, DERYWACJA ALTERNACYJNA, WSPOMINKI, CHLOREK HEMATYNY, ILOCZYN JONOWY, BILL, LEWICOWOŚĆ, BIUSTONOSZ, WSPÓŁKRÓL, DRELICH, WIELOKĄT, KRATOWNICA, KARYKATURALNOŚĆ, ZAPRZANIEC, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, JĘZYK CHIŃSKI, TACZKA, PRZECHÓW, SOLANKA, DRABINIAK, ZIARNO, ŁEBEK, KANCONA, SEKWENCER, OGÓREK, DZBANEK DO KAWY, KARIOLKA, FUS, PAMPUCH, PŁYWAK, TRANSLOKACJA, WYCZARTEROWANIE, CZAS TERAŹNIEJSZY, NAZWA HANDLOWA, SZKOŁA WYŻSZA, KULTURA STARTEROWA, DOCZEPA, OAZA, ZAKĄSKA, RÓŻNICA, LEGENDA, SUKNIA ŚLUBNA, CMOKIER, TRĄBKA SYGNAŁOWA, WODNIAK, ODCHYLENIE KWARTYLNE, OKULTACJA, DYREKTOR KREATYWNY, KESON, REEDUKACJA, BADYL, OWULACJA, RECEPTARIUSZ, AMUR, PSYCHOLOGIA, ŁEBA, INSTYTUCJA PRAWNA, PRAWO WAGNERA, FORMA DRUKOWA, PÓŁKLUZA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, WNĘTRZE, CHEMIA, POSTRACH, SKÓRA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, EKSPLANTAT, GARKUCHNIA, BOM, STACJA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, TRZASKOWISKO, OPRZĘD, ODBÓJ, GIRLANDA, SENSUALIZM, FILM DROGI, OGRANICZNIK, DYMA, DNI OTWARTE, PROPORZEC, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KACZKA KRAKWA, FRAZEOLOGIZM, MIKROKASETA, PRE-PAID, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, BUSZBOK, RELISH, ZATOKA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, PRZEKOZAK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, JĘZYK PIKTYJSKI, WESTFALKA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ZNACZEK SKARBOWY, OBLECH, SAMOOKREŚLENIE, EKSKLAWA, LICZNIK ISKROWY, TERMINAL, BLASZANKA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, MANEWR PRINGLE’A, ZLECENIE PŁATNICZE, ŹRÓDŁO NIEKONWENCJONALNE, WOJEWODA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, PIKOTKA, KRAJ, ALBULOWATE, TAŚMOWY, AMPUŁKA, PROFIT, SPOWALNIACZ, TWARDZIAK, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, EKSPERIENCJA, SALWA, BESZBARMAK, WYPALANKA, SYSTEM KRAKOWSKI, LEŚNY DZIADEK, ZŁOŻE, SUROWICA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, INTERMEZZO, PRZYŁBICA, PARADOKS EASTERLINA, OCTAVIA, TATUAŻ, NAGRODZENIE, KATEGORIALNOŚĆ, OŚNIK, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, FAKOMATOZA, SZYPLIN, ŻEGLARZ, AGREGAT, POSUNIĘCIE, WRAK CZŁOWIEKA, ITALIAŃSKI, KIERUNKOWSKAZ, ZAWÓR, JEDNOSTKA NAUKOWA, DERP, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, PROGRESJA, TROFOBLAST, GŁADŹ, GRÓDŹ, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, WERANDA, ?GOSPODARZ DOMU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.040 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENIKANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE, KTÓRE ZACHODZI Z UDZIAŁEM PEWNYCH MECHANIZMÓW TRANSPORTUJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PRZENOŚNIKOWYCH, ZE ŚRODOWISKA O MNIEJSZYM STĘŻENIU DO ŚRODOWISKA O STĘŻENIU WIĘKSZYM, CZYLI WBREW GRADIENTOWI ELEKTROCHEMICZNEMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENIKANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE, KTÓRE ZACHODZI Z UDZIAŁEM PEWNYCH MECHANIZMÓW TRANSPORTUJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PRZENOŚNIKOWYCH, ZE ŚRODOWISKA O MNIEJSZYM STĘŻENIU DO ŚRODOWISKA O STĘŻENIU WIĘKSZYM, CZYLI WBREW GRADIENTOWI ELEKTROCHEMICZNEMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSPORT AKTYWNY przenikanie związków chemicznych przez błony komórkowe, które zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSPORT AKTYWNY
przenikanie związków chemicznych przez błony komórkowe, które zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu (na 16 lit.).

Oprócz PRZENIKANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE, KTÓRE ZACHODZI Z UDZIAŁEM PEWNYCH MECHANIZMÓW TRANSPORTUJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PRZENOŚNIKOWYCH, ZE ŚRODOWISKA O MNIEJSZYM STĘŻENIU DO ŚRODOWISKA O STĘŻENIU WIĘKSZYM, CZYLI WBREW GRADIENTOWI ELEKTROCHEMICZNEMU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PRZENIKANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE, KTÓRE ZACHODZI Z UDZIAŁEM PEWNYCH MECHANIZMÓW TRANSPORTUJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PRZENOŚNIKOWYCH, ZE ŚRODOWISKA O MNIEJSZYM STĘŻENIU DO ŚRODOWISKA O STĘŻENIU WIĘKSZYM, CZYLI WBREW GRADIENTOWI ELEKTROCHEMICZNEMU. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast