Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZENIKANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE, KTÓRE ZACHODZI Z UDZIAŁEM PEWNYCH MECHANIZMÓW TRANSPORTUJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PRZENOŚNIKOWYCH, ZE ŚRODOWISKA O MNIEJSZYM STĘŻENIU DO ŚRODOWISKA O STĘŻENIU WIĘKSZYM, CZYLI WBREW GRADIENTOWI ELEKTROCHEMICZNEMU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSPORT AKTYWNY to:

przenikanie związków chemicznych przez błony komórkowe, które zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENIKANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE, KTÓRE ZACHODZI Z UDZIAŁEM PEWNYCH MECHANIZMÓW TRANSPORTUJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PRZENOŚNIKOWYCH, ZE ŚRODOWISKA O MNIEJSZYM STĘŻENIU DO ŚRODOWISKA O STĘŻENIU WIĘKSZYM, CZYLI WBREW GRADIENTOWI ELEKTROCHEMICZNEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.285

SPÓŁKA PARTNERSKA, MARKIZETA, SUMA KONTROLNA, KULEBIAK, FILIPIN, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, DZIEWCZYNA, KOMPLEKS, SEKURYT, BROŃ BIAŁA, POSTOJOWE, OPERACJA, DARŃ, KARTANA, GNIOTOWNIK, ROZŁÓG, UKŁAD DYNAMICZNY, TALASOTERAPIA, PIJAR, BANIECZKA, MORENA CZOŁOWA, KRAKOWIAK, SYGNAŁ, SZTUCZNA INTELIGENCJA, EMBRIOGENEZA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, ADSORBENT, KUC ZANISKARI, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, SYMPOZJON, MAPA MENTALNA, MUFA, KARABINEK GALLAGERA, JEMIOŁA, LUDY TURAŃSKIE, KARMELEK, DOLNOSAKSOŃSKI, CHOROBA TAYA-SACHSA, DEALER, SZKŁO MĄCONE, SYSTEM, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, KREWETKA PŁYWAJĄCA, STREFA KONWEKTYWNA, PODZIEMIE, GOLF, ŁAŃCUSZEK, KAPILARNOŚĆ, KASZA JĘCZMIENNA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PRZEBITKA, MUCHA MOKRA, SZTYFT, ALKOWA, POMIDOR DRZEWIASTY, PIERŚCIEŃ, RUMUŃSKOŚĆ, DZIKI ZACHÓD, DOMINACJA, HORYZONT ZDARZEŃ, MARKIZA, GOLONKA, CZERNINA, PRZYCISK, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, STUZŁOTÓWKA, WODA KWIATOWA, SAMOOKALECZENIE, CYGANKA, MONITOR, DUCH OPIEKUŃCZY, RUMSZTYK, ŚWIĘTOKRADZTWO, RĘKAW, KOPALINA SKALNA, BOMBARDA, DOMINIKANIE, ŁYKACZ, APANAŻ, AKCJONARIUSZ, PANSEKSUALIZM, FOTEL OBROTOWY, APARAT SUTTONA, KIT, ŚMIGŁOŚĆ, LIGAZA, ŚWIĄTYNIA, BRUNO, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, WARZYWO, PLAZMA, DOKSOLOGIA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, NIEŻYCIOWOŚĆ, OŚ STRZAŁKOWA, WSPÓŁKRÓL, CHIŃSKOŚĆ, JOD, BOKS GARAŻOWY, KARBROMAL, KRZYWA ENGLA, STÓŁ, ZORZA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PRZETWÓR, ZAKUTY ŁEB, SANDBOX, ZAWISAK, DŹWIG, WITACZ, PIERSIÓWKA, PLEWA, SYNKLINA FAŁSZYWA, SANDAŁY, WISZNICA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PATROLOWIEC, OKNO, POMOST, CZARNA DZIURA, AUTOSKLEP, PANGSZURA INDYJSKA, FLAGSZTOK, BORDER, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, BLASTODERMA, PRAWO, PINGWIN ANTARKTYCZNY, BADYLARZ, CEREMONIAŁ, SALONOWIEC, FERMENTACJA MASŁOWA, PARKIET, PRZESZYCIE, DZIAŁ, SPIRYTUS SUROWY, NIEBIOSA, OBRÓBKA, WYCZARTEROWANIE, STAN WOJENNY, SZASZŁYK, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, KLUCZYK, NIEBO, ANOKSYBIOZA, PANICZĄTKO, REPLIKA, OLEJ, MIKROMACIERZ DNA, JĘZYK CHORWACKI, ANTAŁ, STRZAŁA, UMOWA ADHEZYJNA, ZNAK, DRAMAT WOJENNY, DEVELOPER, DZBANEK DO KAWY, ROZMIARÓWKA, CZARODZIEJSTWO, PIES DO TOWARZYSTWA, KAZAMATA, OSIEMDZIESIĄTKA, RAMA, PACHWINA, ALLELOPATIA, DOMINACJA ZUPEŁNA, POLE DRUMLINOWE, TRZASKOWISKO, MIĘKISZ WODNY, TSUNAML, DOPPELGANGER, ROZDZIAŁEK, JONIZACJA, ARAMEIZM, MASZT ANTENOWY, HEADHUNTER, TRAP, POLE SIŁOWE, KINOTEATR, KOKLUSZ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, SZYSZKA, WPRAWKA, ORBITAL, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, TRYSEKCJA, BOCZEK, SZCZYT, CHOINKOWOŚĆ, OBRONA, STRAJK JAPOŃSKI, HELLADA, AMFIBIJNOŚĆ, EUKLIDES, MOST PONTONOWY, MAKAK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, SARAFAN, SYSTEM EKSPERTOWY, STRONA, SERIA, ODPŁYW, CENZUS MAJĄTKOWY, KURATOR, ZIEMIA ODNIESIENIA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, OGÓREK, APARAT SZPARKOWY, PLURALIZM, KONURBACJA, CZARTER, EKRANOPLAN, SIEĆ, BUTLA, FURGON, DRĄGAL, KIERUNKOWSKAZ, ZAJĄKNIĘCIE, PROTEZA, OBUPŁCIOWOŚĆ, JARZĘBINA, NIEDOROZWÓJ, CHEMIA NIEORGANICZNA, ILLOKUCJA, BEZPANCERZOWCE, DOZA, ZANIECZYSZCZENIA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, KORD, KANAŁ, JUTRZYNA, TRAWA PASTEWNA, REAKTOR PRĘDKI, PRZEPLOTKA, ŻYŁA JĄDROWA, KOMUNALKA, CZWORONÓG, DEGAZATOR, ZAMSZ, SAMOOKREŚLENIE, RELACJA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, WYNIKANIE LOGICZNE, ELEGIA, PLACEK, KALKA JĘZYKOWA, BANER, GERYLASI, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, PRZYBYTEK, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, ISEO, ŚCIÓŁKOWANIE, OLIWKOBRODAL, WARSZTAT, LALKARSTWO, ZBROJA PEŁNA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, GAŁĘZIAK, WOREK, ABLUCJA, RUGBY, KLAUZURA, MŁAK, KIŚCIEŃ, ARYBALLOS, RETOROMAŃSKI, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, GAPOWICZ, CHEMIA ORGANICZNA, INTELEKTUALISTA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, INTERNUNCJUSZ, ODKUWKA, GESELL, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ŁOPATKA, MELUZYNA, TŁUMIK, TAPER, PRZYDANKA, AKCENT, KLIENT, EKSPOZYCJA, ENTOURAGE, TARAN, WSPARCIE FINANSOWE, SKOJEC, PROMIENIOWANIE ALFA, FILET, GŁÓG, ZNAK TOWAROWY, PROCES DECYZYJNY, DZIEWIĘTNASTKA, MUSZKA, REGION STREFOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.285 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przenikanie związków chemicznych przez błony komórkowe, które zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENIKANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE, KTÓRE ZACHODZI Z UDZIAŁEM PEWNYCH MECHANIZMÓW TRANSPORTUJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PRZENOŚNIKOWYCH, ZE ŚRODOWISKA O MNIEJSZYM STĘŻENIU DO ŚRODOWISKA O STĘŻENIU WIĘKSZYM, CZYLI WBREW GRADIENTOWI ELEKTROCHEMICZNEMU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
transport aktywny, przenikanie związków chemicznych przez błony komórkowe, które zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSPORT AKTYWNY
przenikanie związków chemicznych przez błony komórkowe, które zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x