CZAS KLĘSK, ZŁYCH WYBORÓW, NIEPOWODZEŃ, MAJĄCY MIEJSCE W PEWNYM OKRESIE HISTORII LUB W CZYIMŚ ŻYCIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIEMNA KARTA to:

czas klęsk, złych wyborów, niepowodzeń, mający miejsce w pewnym okresie historii lub w czyimś życiu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS KLĘSK, ZŁYCH WYBORÓW, NIEPOWODZEŃ, MAJĄCY MIEJSCE W PEWNYM OKRESIE HISTORII LUB W CZYIMŚ ŻYCIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.353

KOLORYSTYKA, BIAŁY MARSZ, BLOCZEK, NIEWYPARZONA GĘBA, FLASZKA, PILOT, OFIARA ŚMIERTELNA, BIEGUNKA, MENU, OSTOJA, SADOWISKO, MELUZYNA, ZBAWICIELKA, TRAP, KLONOWANIE, CENTRALNE, CYKL PALIWOWY, GOL SAMOBÓJCZY, ALFABET MUZYCZNY, ZAPOJA, CYWIL, GIMBOPATRIOTYZM, PROMIENNOŚĆ, TUBA, SKAJLAJT, KUREK, BRZĘKACZ, PYTANIE, ŚRODKOWOŚĆ, AKT, TRANSPOZYCJA, MARAZUCH, PISEMKO, KRYZA, PRZYDANKA, TABU, PYSZOTA, WYDANIE, KOŁO, GRZBIET, KARTACZ, OLEJ PALMOWY, WYRĘB, CIEŃ, ŁOŻE, HALA MASZYN, SIEDZIBA, WIDZENIE BARWNE, KALENDARZ, PRZESZUKANIE, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, SPADOCHRONIARZ, TECZKA PERSONALNA, FLIGELADIUTANT, BISKUP, KASZMIR, MULTIKULTURALIZM, BĘBEN, BRUZDKOWANIE, ZAMIANA, ORGANDYNA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, INSTYTUT, PIEROGI, TARGOWICA, RUGBY, MONETA BULIONOWA, GÓRA KOSMICZNA, CHMIELARNIA, WEŁNIAK, BLOK RYSUNKOWY, SZYBOLET, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KOCIE OKO, SETKA, SKRĘTNIK, KANTATA, PRZEŁOM, RUSZT, RENTA INWALIDZKA, SYFON, KLASYFIKACJA ABC, MODEL, EGZORCYZM, BRYCZKA, SZACHT, ZAPINKA, DYSPENSER, EKSTENSJA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, SEPARACJA, WYKONAWCA, USTASZE, UNCJA, NARYS POLIGONALNY, FUTRYNA, LOKATOR, SCHRONISKO, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, DRIOPITEK, PROFESOR ZWYCZAJNY, ISKIERNIK OCHRONNY, PODWALE, ARCHEORNITOID, PAPROTNIK, DWORAK, LIMETA, MECHANIKA, EMIGRACYJNOŚĆ, STUDIO FOTOGRAFICZNE, RETRAKCJA, PODŁOWCZY, WYNIK FINANSOWY, SYSTEM AUTONOMICZNY, DYKTATURA, OFIARNISKO, SEKRECJA, FRAMUGA, HISTRA, KAPLICA CHRZCIELNA, PAGON, PŁOZA, POWIEŚĆ RZEKA, TARTINKA, SOBÓR, PALIWO KOPALNE, DOBRA, GWARA, MANIERKA, KANIBALIZACJA, SALA, LIGA OBRONY KRAJU, GAJA, STUDNIA, OVERCLOCKING, KANTOREK, PRZĘDZIWO, NOWA KLASYCZNA, ALARM SZALUPOWY, CZĄSTECZKA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, KUTER, FOKA, NADPROŻE, PAJAC, SULFON, APARTAMENT, NIEUŻYWALNOŚĆ, ABLACJA, WILCZUR, OBŁOK SREBRZYSTY, KABINA RADIOWA, JEHOLOPTER, SKRZYNKA KONTAKTOWA, DYSZKANCIK, ŚNIEŻNIK, INDEKS, KASZUBSKOŚĆ, OTTER, UKŁAD, ADHEZJA, POKÓJ GOŚCINNY, KAULIKARPIA, LUANCHUANRAPTOR, TEST PŁATKOWY, LIFTING, OSTRÓG, PAROWANIEC, MINUTA, NIEMOŻLIWOŚĆ, LAMPA, OBSADA, KARMELEK, FASCYNATOR, ASEKURANTKA, SIŁY POKOJOWE, KANADYJKA, KAKAO, LITERATKA, PŁODY ROLNE, POZIOMNICA, PAKIET, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, LOT SZYBOWCOWY, WYNACZYNIENIE, GEMISTA, GENIUSZEK, TAPER, DROGA, MŁODZI, STENKA, PŁYTA PILŚNIOWA, MARKIZA, LAMINAT, WŁÓKNIAK MIĘKKI, ANIMACJA, CLERESTORIUM, BIOCYD, SALA, MIASTO UMARŁYCH, KOŻUSZYSKO, MATECZNIK, PATOGEN, SKONIA, ROZKŁAD, OWCE, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, KOMŻA, ADAMITA, NIT, PLAKAT, CACKO, HARCERKA, PARSZYWOŚĆ, ŚWIATŁO, PLACEK, RUCHANKA, ZAKRĘT, SMOCZEK, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ANTYKATOLICYZM, STACJA, PROFESOR, SMAK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, TURBINA GAZOWA, PODWIĘŹ, SERENADA, PIERWSZY PLAN, SIMON, INKORPORACJA, KIPA, JĘZYK, FLUID, JOAN, GRZYB NIEJADALNY, ROZTOCZE, ATLAZAUR, GRIEKOW, IMPRESJA, SŁUGA BOŻA, SCENARIUSZ, LAWA PODUSZKOWA, FACIO, ELEMENT, KLAWIATURA, METAFRAZA, KOTYLION, MIEJSCE NOCLEGOWE, RETENCJA, DANE TELEADRESOWE, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ALUZJA, LAMA, METAL, KAMIEŃ SŁONECZNY, GRUPA, KORONA, KRÓLOWA NAUK, GNÓJ, NEPER, OBOJNAK, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, DWÓJKA, SPONDYLOSOMA, URAN, BROŃ JĄDROWA, KONWENT, WINA KWALIFIKOWANA, SZKLANKA, MROZOODPORNOŚĆ, KLEJONKA, POMPA WYPOROWA, GRECKI, REMONT BIEŻĄCY, KASKADER, KLAMELIZAUR, SIEDMIOMILOWE BUTY, MARATON, PUSZEK, MLEKO, OBAWA, KOLCZAKOWATE, ZOMO, PRZETACZANIE KRWI, PRZESILENIE RZĄDOWE, WĄTROBIANKA, PRZEMYSŁÓWKA, NEOLIBERALIZM, KĄPIEL, PIERÓG, OŚRODEK, DIAGONAL, AOJDA, KREACJA PIENIĄDZA, AKCENCIK, KOŁNIERZYK, CZAS ZIMOWY, ?STRATEGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.353 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS KLĘSK, ZŁYCH WYBORÓW, NIEPOWODZEŃ, MAJĄCY MIEJSCE W PEWNYM OKRESIE HISTORII LUB W CZYIMŚ ŻYCIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZAS KLĘSK, ZŁYCH WYBORÓW, NIEPOWODZEŃ, MAJĄCY MIEJSCE W PEWNYM OKRESIE HISTORII LUB W CZYIMŚ ŻYCIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIEMNA KARTA czas klęsk, złych wyborów, niepowodzeń, mający miejsce w pewnym okresie historii lub w czyimś życiu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIEMNA KARTA
czas klęsk, złych wyborów, niepowodzeń, mający miejsce w pewnym okresie historii lub w czyimś życiu (na 11 lit.).

Oprócz CZAS KLĘSK, ZŁYCH WYBORÓW, NIEPOWODZEŃ, MAJĄCY MIEJSCE W PEWNYM OKRESIE HISTORII LUB W CZYIMŚ ŻYCIU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CZAS KLĘSK, ZŁYCH WYBORÓW, NIEPOWODZEŃ, MAJĄCY MIEJSCE W PEWNYM OKRESIE HISTORII LUB W CZYIMŚ ŻYCIU. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast