Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CENA, JAKA PRZYSŁUGUJE POSIADACZOWI KAPITAŁU Z RACJI UDOSTĘPNIENIA GO INNYM NA OKREŚLONY CZAS; KOSZT TEN WYRAŻONY JEST ZAZWYCZAJ JAKO PROCENT OD POŻYCZONEJ SUMY I MIERZONY JEST W UJĘCIU ROCZNYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPA PROCENTOWA to:

cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas; koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CENA, JAKA PRZYSŁUGUJE POSIADACZOWI KAPITAŁU Z RACJI UDOSTĘPNIENIA GO INNYM NA OKREŚLONY CZAS; KOSZT TEN WYRAŻONY JEST ZAZWYCZAJ JAKO PROCENT OD POŻYCZONEJ SUMY I MIERZONY JEST W UJĘCIU ROCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.550

LOKATA TERMINOWA, FUTURE SIMPLE, TUNBERGIA, OSET SINY, SILNIK PAROWY, OSTROŚĆ, KAPUCYN, GUZDRAŁA, PIASECZNICA, NIELOTNOŚĆ, LICZBA POJEDYNCZA, SYSTEM KASTOWY, POMOC SPOŁECZNA, KORMORAN ŻAŁOBNY, SZWEDZKOŚĆ, SUKNIA ŚLUBNA, SPLĄTANIE, PUSZKARSTWO, ŚLIMAK, BONGOSY, AUTO SUBKOMPAKTOWE, PLACEK, CYKORIA KORZENIOWA, SATYRA, PRASA, NIEMOŻNOŚĆ, PSI GRZYB, BERNARD, KARBOANION, HYGROPSAMMON, OGRZEWANIE KAFLOWE, ASYSTENT, TYTUŁ ZAWODOWY, CZEPIAKI, SROM, HEMOCYT, GRUCZOŁ MLECZNY, PODRYDZYK OSTRY, ADIAFORA, GOLKIPERKA, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, WARIACJE, WINNY, MIARODAJNOŚĆ, WYRÓB, POLITYKA MIESZKANIOWA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, BOŚNIACKOŚĆ, AZOTYN IZOAMYLU, WĘGLÓWKA, OCHRONA REZERWATOWA, PRZYJEZDNY, KUCZBAJA, PRZEDWIOŚNIE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KSIĄŻKA TELEFONICZNA, STANOWISKO, KLAWIK, BULANŻERIA, WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, DIU, TOR, GOLKIPER, SZKAPLERZ, ELIPSOIDA OBROTOWA, KWADRANT, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, DZIESIĄTKA, TETRAETYLOOŁÓW, KONWOLUCJA, NIELOTNOŚĆ, EUROLAND, PLAN, PENTOBARBITAL, FPS, STARSZY CZŁOWIEK, CZAIK JESIENNY, UPALNOŚĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, PRZESILENIE POLITYCZNE, POMPA TŁOKOWA, TERAPIA POZNAWCZA, UMOWA KONTRAKCYJNA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, TASIEMCE, JASTRZĘBIE OKO, BEZUCZUCIOWOŚĆ, FAJKA WODNA, BĄCZEK CZARNY, WROSTEK, SZCZWANY LIS, NIEZAPOMINAJKA, ZDROWAŚKA, PIKA, ALARM WIBRACYJNY, PROSTA, NIENOWOCZESNOŚĆ, WALEC ELIPTYCZNY, LICZBA CHROMATYCZNA, GOLIZNA, CENA DETALICZNA, EKSMĄŻ, PLEBEJUSZ, AUTOPREZENTACJA, KNAJPIARZ, LEGUMINA, ARAGOŃSKI, SYBIR, PRZEŚCIERADŁO, GOGLE, POSIEDZENIE, DRASTYCZNOŚĆ, TEREN ZAKRYTY, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, KAPUSTA KWASZONA, DOBRO INWESTYCYJNE, MATOLA, TELEGRAF CHAPPE'A, MASOWOŚĆ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, POWYWRACANIE, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, OPOŃCZA, NEOSTYGMINA, KOMPUTER DOMOWY, PRAWO, LIROGON ALBERTA, KOORDYNACJA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, POWŁOKA WYPUKŁA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, PROTEGOWANY, TEKSTYLNY, SPOSÓB, NOWICJUSZ, TUTORIAL, KRĘGOWIEC, LEMUR WARI, ROZDRABNIACZ, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, ASPIRYNA, PROMIENNOŚĆ, ODPRAWA WARUNKOWA, GLOSA, FLEBODIUM ZŁOCISTE, OSTROŚĆ, LEMING, ENERGICZNOŚĆ, HORMON STEROIDOWY, WIRTUOZERSTWO, KAMELEON LIŚCIOWATY, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, GŁUPKOWATOŚĆ, ANIOŁ STRÓŻ, KOMPANIA, SMARKACZ, ŁOPATA, OPCJA BARIEROWA, PANSEKSUALIZM, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, ŚMIECIOWISKO, SYBERYJSKI, WSPÓŁAUTORKA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, ZESTAW, MUZYKA ORATORYJNA, BIDET, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, BOĆWINA, FILOLOGIA SERBSKA, WSPÓŁREGENT, ZRAZ, PŁOZA, NITINOL, BÓG FILOZOFÓW, RYTM, WIŚNIA, CZAS FABULARNY, METODA TERMICZNA, BARANIA GŁOWA, HENOTEIZM, ZAPRAWA, TRAWERS, UŚMIECH LOSU, REKIN, MONILOFITY, ŻOŁĘDNICA, PRÓŻNIA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, WIRTUOZOSTWO, RADIOSYGNAŁ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, WTAJEMNICZONY, WĄTŁOŚĆ, CHOROBA VERNEUILA, PION, METKA, NETTO, GNIOTOWNIK, RELACJA TOTALNA, ADWEKCJA, POSZUKIWANY, GRUCZOŁ MLEKOWY, STOPKA, TURMA, INSTRUMENT DŁUŻNY, PIERWSZEŃSTWO, ZESZYT W LINIE, ZANOKCICA MUROWA, SKARB PAŃSTWA, KWAS CHLEBOWY, BŁĘDNIK KOSTNY, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, SKINIENIE, KAPELUSZ KARDYNALSKI, MIEJSCOWY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, DRZEWO, SZPETNOŚĆ, OPAD, JEŻYNA POPIELICOWA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, KWOTA MLECZNA, REFLEKSYWNOŚĆ, ŁAJDACKOŚĆ, KLON, WIELOZADANIOWOŚĆ, GRZYB ZAJĄCOWY, RONNE, MINÓG UKRAIŃSKI, STAWKA, MASECZKA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, TERMOMETR ALKOHOLOWY, JĘZYK IZOLOWANY, BEFKA, KECZUP, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, MAROKAŃSKI, KĄPIEL LECZNICZA, ELEKTRODA CHLOROSREBROWA, FARBOWANY LIS, MIESZANKA, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, PAKIET, KORONKA, DYSK ELASTYCZNY, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, PSZCZOŁA MIODNA, SPUST, CZĄSTKA ALFA, KONTRDEMONSTRACJA, ŚMIEĆ, TELEWIZJA, PŁEĆ, DARMOSZKA, RÓWNOŚĆ, PODŁOŻE MALARSKIE, KOSMEA, ROBUR, AEDICULA, KANCIASTOŚĆ, NAFTOWNICTWO, NOGA, MAŚLAK CZERWONY, DEGRESJA PODATKOWA, MIĘKKIE SERCE, AJDUKIEWICZ, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, KORMORAN WSPANIAŁY, PATYCZAK, MŁOTECZEK, CISZA WYBORCZA, KRWIOBIEG PŁUCNY, KUDEŁKI, MARYJNOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, SKOROWIDZ, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, RACJONAŁ, NEGACJONISTA, WIETRZENIE FIZYCZNE, ŻYWOKOST, DWUMECZ, ELEKTRODA SZKLANA, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, JAZGOT, REKOLEKTA, HERMETYCZNOŚĆ, MAKSIMUM CENOWE, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, CZASZA, RAJD OBSERWOWANY, CZAS SŁONECZNY ŚREDNI, NIEMRAWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.550 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas; koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CENA, JAKA PRZYSŁUGUJE POSIADACZOWI KAPITAŁU Z RACJI UDOSTĘPNIENIA GO INNYM NA OKREŚLONY CZAS; KOSZT TEN WYRAŻONY JEST ZAZWYCZAJ JAKO PROCENT OD POŻYCZONEJ SUMY I MIERZONY JEST W UJĘCIU ROCZNYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
stopa procentowa, cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas; koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPA PROCENTOWA
cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas; koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x