CENA, JAKA PRZYSŁUGUJE POSIADACZOWI KAPITAŁU Z RACJI UDOSTĘPNIENIA GO INNYM NA OKREŚLONY CZAS; KOSZT TEN WYRAŻONY JEST ZAZWYCZAJ JAKO PROCENT OD POŻYCZONEJ SUMY I MIERZONY JEST W UJĘCIU ROCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPA PROCENTOWA to:

cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas; koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CENA, JAKA PRZYSŁUGUJE POSIADACZOWI KAPITAŁU Z RACJI UDOSTĘPNIENIA GO INNYM NA OKREŚLONY CZAS; KOSZT TEN WYRAŻONY JEST ZAZWYCZAJ JAKO PROCENT OD POŻYCZONEJ SUMY I MIERZONY JEST W UJĘCIU ROCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.616

KONFEKCJA, LECYTYNA, AROMAT, HERBATA, DZIWNY ATRAKTOR, NADWOZIE SAMONOŚNE, NIEPOROZUMIENIE, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SOŚNICA, AMALGAMAT, AKT, ŚLIWA, PELOTA, WESTERN, LIPOLIZA, SETKA, SPARTANIN, ŻART, OKREŚLONOŚĆ, JĘZYK NATURALNY, GEREZA KRÓLEWSKA, MIARA, TĘPOZĘBNE, DOWCIPNIŚ, PACHCIARZ, BEZAN, UBOGOŚĆ, GRABKI, DZISIEJSZOŚĆ, JEŹDŹCZYNI, GLINIASTOŚĆ, WYNIKANIE LOGICZNE, RANNY, RUMUŃSKOŚĆ, MERKUROCHROM, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, KASZANA, WANIENECZKA, HISZPAŃSKOŚĆ, KARTA KREDYTOWA, ŻOŁĄDKÓWKA, COŚ NIECOŚ, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, NAWŁOĆ, HIPOSTYL, COMES, OKO OPATRZNOŚCI, JĘZYK FLEKSYJNY, RASOWOŚĆ, REKOMPILACJA, STAW, ENUMERACJA, DAWNOŚĆ, NIEGOŚCINNOŚĆ, ZESTAWIK, PEŁZAK ODMIENIEC, TRAKTOR, PÓŁWARIAT, SZKOŁA, KARKÓWKA, STAN STACJONARNY, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, FILOLOGIA KLASYCZNA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, EGZAMIN, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, GŁÓWKA, WIDŁOGONKA SIWICA, ŁABĘDŹ BEWICKA, BOŻEK, PINGWIN MAŁY, WOJSKO, JODEK, SYNKLINA FAŁSZYWA, ŻEBRO, WALEC ELIPTYCZNY, IRISH DRAUGHT, ZEBRA STEPOWA, KAMIEŃ, CZIRU, ROZWIĄZŁOŚĆ, POSZKODOWANA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ZIOŁA, WYZWOLICIEL, CHOMIK MANDŻURSKI, PASTA, REOFIL, WATA, KOMUNIA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, GŁOŚNOŚĆ, MATOŁ, MAŚLANY RYNEK, RYZYKO INWESTYCYJNE, WĘŻÓWKA, STAWIDŁO, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, KUWETA, NIEŚCISŁOŚĆ, PRODUKCJA, MIŁOŚĆ, ŚWIERK BREWERA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, ASPIRYNA, CHEDDAR, OTOCZKA WYPUKŁA, PITU PITU, TRUDNOŚĆ, KALKA TECHNICZNA, TURCZYN, WZMACNIACZ, ZWIERZĘ, ABSOLUTORIUM, WYRAZ PODSTAWOWY, FILTR BARWNY, ZBRODNIA, DYL, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, JEDNOSTRONNOŚĆ, PZPR, NIESAMOISTNOŚĆ, ROK JUBILEUSZOWY, BEŁKOTLIWOŚĆ, KOŚĆ KLINOWA, FETYSZ, DYKTAT, POJAZD JEDNOŚLADOWY, BROŃ, PRZEŁAWICENIE, SKLEPIENIE BECZKOWE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, KOMA, CHRONOMETR, ZGNIŁOŚĆ, DOWOLNOŚĆ, AMPUŁKA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, E-LIQUID, NIEŚMIAŁOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, PERKOZEK, BUREK, OSOBOWOŚĆ ANALNA, SAURON, POLIMER FLUOROWY, CHAŁTURA, TOKSYNA SINICOWA, KRĘGOWCE, GRAFIK, PRAWO HUBBLE'A, DŁUGI WEEKEND, KAUKAZ, KĄPIEL LECZNICZA, PRZECHÓW, SKOCZNIA MAMUCIA, PODAŻ ELASTYCZNA, TAMARYND, MISIAK, KUC SZETLANDZKI, PODŁUŻNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, KRATA ROZDZIELNA, ENERGIA, SER PARMEŃSKI, PIECZONKA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, KOKSOWNIK, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, INTERMEZZO, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, WIZYTÓWKA, FANFARON, SIEMIĘ LNIANE, SALAMI, WSPÓŁAUTORKA, PLECHOWIEC, KREOLKA, OTULINA, ARCHEOLOGIA, OKRES AMAZOŃSKI, KANAŁ BURZOWY, KORONKA, ŚCISŁOŚĆ, JAGLANKA, POCHWALSKI, POPĘDLIWOŚĆ, BIAŁKO, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, METAKWALON, LEW SALONOWY, CZŁOWIEKOWATE, KUDEŁKI, NIESTOSOWNOŚĆ, BRAMKA LOGICZNA, PRZESTARZAŁOŚĆ, SYMPOZJON, BAZYLIKA WIĘKSZA, RECESJA LODOWCA, GOFR, WYNIOSŁOŚĆ, BATERIA PŁASKA, KORUND SYNTETYCZNY, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, MARKETING INWAZYJNY, WYRAŹNOŚĆ, WIĄŚL, ODSZCZEPIENIEC, DRUGIE, CENTRALNOŚĆ, MLEKO, LIQUID, MASYWNOŚĆ, ŻARŁACZ SZARY, KONTRAKT MENADŻERSKI, FRAMUGA, TRYB, PROTEGOWANY, HABIT, POLE BEZWIROWE, MOCODAWCA, MOSHING, CZUBRICA, ZAPACH, GNIAZDKO, PREZYDENT, MOCHWIAN, FILOZOF, KOMUNIKATOR, KASKADER, PAKU CZARNOPŁETWY, PRODUKT, NIECZYNNOŚĆ, PASZA, NALEŚNIK WIOSENNY, PISEMKO, AUTOSZCZEPIONKA, KRZYKACZ, PTASZNIK BIAŁOKOLANOWY, PROGRAM, SŁOIK, NERW BŁĘDNY, WIELOBARWNOŚĆ, ROŚLINA SPOŻYWCZA, IMAGE, GORĄCZKA, NIEPODLEGŁOŚĆ, KALWARIA, HAFT ATŁASKOWY, HULK, KLISZA, BARSZCZ BIAŁY, MIODOJAD CIEMNY, OC, FIRMA ZWROTOWA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, TAKSÓWKARKA, TALERZYK, KLUSKA, WEŁNA MINERALNA, WŁÓKNO, OFERTA WARIANTOWA, LEMING, ŁOWCA GŁÓW, REGRESJA LOGISTYCZNA, TRYNITARIANIZM, TEMAT, POPĘDLIWOŚĆ, HISTORYZM CEGLANY, OGNISKO, KWIAT LOTOSU, DOPŁATA OBSZAROWA, PORAŻENIE MÓZGOWE, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, KOPALNIA, DNI OTWARTE, TAMA, WŁAŚCICIEL, ŁAŃCUCH POKARMOWY, PRĄTNIK WŁOSOWATY, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, TWIERDZENIE WILSONA, BIAŁORUTENISTYKA, KONTROSKARŻENIE, NOWOWIERCA, KAWA BEZKOFEINOWA, BOURBON, OCHRONNIK, NIESTEROWNOŚĆ, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, PARABOLA SZEŚCIENNA, KOŁO SEGNERA, PRZESYP, KIELON, ?SERIA WYŚCIGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.616 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CENA, JAKA PRZYSŁUGUJE POSIADACZOWI KAPITAŁU Z RACJI UDOSTĘPNIENIA GO INNYM NA OKREŚLONY CZAS; KOSZT TEN WYRAŻONY JEST ZAZWYCZAJ JAKO PROCENT OD POŻYCZONEJ SUMY I MIERZONY JEST W UJĘCIU ROCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CENA, JAKA PRZYSŁUGUJE POSIADACZOWI KAPITAŁU Z RACJI UDOSTĘPNIENIA GO INNYM NA OKREŚLONY CZAS; KOSZT TEN WYRAŻONY JEST ZAZWYCZAJ JAKO PROCENT OD POŻYCZONEJ SUMY I MIERZONY JEST W UJĘCIU ROCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPA PROCENTOWA cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas; koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPA PROCENTOWA
cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas; koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym (na 15 lit.).

Oprócz CENA, JAKA PRZYSŁUGUJE POSIADACZOWI KAPITAŁU Z RACJI UDOSTĘPNIENIA GO INNYM NA OKREŚLONY CZAS; KOSZT TEN WYRAŻONY JEST ZAZWYCZAJ JAKO PROCENT OD POŻYCZONEJ SUMY I MIERZONY JEST W UJĘCIU ROCZNYM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CENA, JAKA PRZYSŁUGUJE POSIADACZOWI KAPITAŁU Z RACJI UDOSTĘPNIENIA GO INNYM NA OKREŚLONY CZAS; KOSZT TEN WYRAŻONY JEST ZAZWYCZAJ JAKO PROCENT OD POŻYCZONEJ SUMY I MIERZONY JEST W UJĘCIU ROCZNYM. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast