MATERIAŁ WYBUCHOWY, MIESZANINA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST AZOTAN AMONU (NH4NO3, SALETRA AMONOWA), BĘDĄCY TAKŻE UTLENIACZEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMONIT to:

materiał wybuchowy, mieszanina, w której głównym składnikiem jest azotan amonu (NH4NO3, saletra amonowa), będący także utleniaczem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AMONIT

AMONIT to:

głowonóg z podgromady amonitów (na 6 lit.)AMONIT to:

kopalny głowonóg o spiralnej muszli (na 6 lit.)AMONIT to:

kopalny głowonóg z mezozoiku (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MATERIAŁ WYBUCHOWY, MIESZANINA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST AZOTAN AMONU (NH4NO3, SALETRA AMONOWA), BĘDĄCY TAKŻE UTLENIACZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.951

PROGRAM ANTYWIRUSOWY, SKŁADNIK MINERALNY, CENTRALNE, MUZYKA KONKRETNA, TEREN ZIELENI, POPRAWA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, DEGRAS, GOSPODARKA KOMUNALNA, START MASOWY, TRIAL ROWEROWY, WSPÓLNOŚĆ, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, SKARBNICA, TUTORIAL, ROKPOL, MATERIA, OKRES AMAZOŃSKI, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, STRATEGIA, KAWAŁ, KĄTOZĘBNE, PROKURATOR, CZWARTY, MINIMUM SOCJALNE, PRZECHOWALNICTWO, ZUPA PIWNA, KOŃ WIELKOPOLSKI, ŁASKA, BRONA, NIELOGICZNOŚĆ, WIZERUNEK, CECHA PODZIELNOŚCI, FONDUE, STANOWISKO, PROMIENNOŚĆ, RZEKA AUTOCHTONICZNA, NAGOŚĆ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, HEDONIZM, ZASOBOŻERNOŚĆ, INDYJSKI, CIĘŻKA RĘKA, SMOCZA KREW, LIGROINA, GEODEZJA GÓRNICZA, ŁOMOT, SZCZEROŚĆ, MACIERZ DIAGONALNA, WIRTUOZOSTWO, GIPS, BIPAK, MELODIA, MACIERZ KWADRATOWA, REPRODUKCJA, GROMADA, FILM AUTORSKI, RUBEROID, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, STREFA PERYGLACJALNA, DYFTERIA, POSTĘPACTWO, STREFA PRZYGRANICZNA, OKSYTAŃSKI, ZNACZENIE, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PRZESYP, ZBIÓR DYSKRETNY, TRIMIPRAMINA, PLUTOKRACJA, TEMAT, PILOT, OCIEPLENIE, ANUROGNATY, ŚWISZCZ, KOCZKODAN, FRAZA CZASOWNIKOWA, SIKSA, WYDATEK SOCJALNY, HOMAR EUROPEJSKI, BIEGUN ANIMALNY, CENTRALNOŚĆ, BAGNO, NEGATYWIZM, FORMALIZM, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, WEJŚCIE, LOGARYTM NATURALNY, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, SZPERACZ, PRELUDIUM, EMANATYZM, KARCIANE DOMINO, DYNA, WYRAŻENIE, SKAŁA GŁĘBINOWA, SIŁY POWIETRZNE, KONCERT ŻYCZEŃ, PRZYCZYNEK, SMILEY, CZARNY LUD, OBWISŁOŚĆ, ZYSK INFLACYJNY, WRÓBEL POŁUDNIOWY, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, SKWAPLIWOŚĆ, POROŚL, ŁADUNEK, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, GAŚNICA PIANOWA, KREDA, SPRAWDZIAN, LIPA, KAFAR, MATERIALNOŚĆ, EUTEKTYKA, OPAŁ, BEZPIEŃKA, POLICJA SĄDOWA, AKCJA, KARCZMA, CZUBATOŚĆ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, REZULTATYWNOŚĆ, BITUM, POLITYKA, ILUSTRATYWNOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, ATYPOWOŚĆ, NAROŻNIK, SZWEDZKOŚĆ, LISTEK, NIEKONKRETNOŚĆ, KOMIN, JANUS, ROZDZIELCZOŚĆ, ŚLEPY ZAUŁEK, MODELOWOŚĆ, MARKETING SKOJARZENIOWY, STANOWCZOŚĆ, INSTALACJA, NUDYSTA, DRAMAT SĄDOWY, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, PRZYBYSZ, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, GODZIWOŚĆ, CIECZ WYCZERPANA, SPOT, PODGRODZIE, SIATKÓWKA PLAŻOWA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, UROBEK, ATMORADIOGRAF, EKONOMICZNOŚĆ, BLACKJACK, KARWASZ, METYLDOPA, FAJERWERKI, MORAWSKI, KOMONICA, LEKARZ DOMOWY, CHOROBA EULENBURGA, NIEJEDNORODNOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, GRAAL, ŁÓDŹ PILOTA, WORECZKOWY, LISZAJ PŁASKI, WALABIA BAGIENNA, PADACZKA AUDIOGENNA, KARMA, SPADKOBIERCA, PODSTAWA, PRACOHOLIK, FOREMAN, NÓW, MAGMA, FILOZOFIA RELIGII, PAPRYKARZ, REKIN, PIKIETA, SZERŻA, SNOWIDZ, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, KOMAR, GOLIAT, EKSTREM, PRZECZENIE, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, AEROZOL, KWINTA, BĄCZEK, MATERIALIZM, MECH JAWAJSKI, ZALEWA, BEZDEŃ, REAKCJA KATALITYCZNA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, DIAFTOREZA, ŁYŻECZKOWANIE, UTYLITARYZM, FOTOGRAFIKA, KOLOKATOR, GOBELIN, CENTRALNE OGRZEWANIE, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, JĘZYK FRYZYJSKI, PRZECIĄGANIE LINY, AMIDEK, DZIAD, SAMOUCZEK, REFLEKTOR, REPETYTYWNOŚĆ, KARKÓWKA, STAN ALARMOWY, SYNTETYK, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, SENSACJA, MIARODAJNOŚĆ, SIEDLISKO, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, OPIEKUŃCZOŚĆ, ALTANNIK LŚNIĄCY, PC, HIPOTEZA HANDICAPU, WOLUNTARYZM, METALOPROTEINA, WIECZORÓWKA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, ZERWA KŁOSOWA, MAKARON, LWIA SPÓŁKA, PARPOSZ, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, STANOWCZOŚĆ, JĘZYK TAMILSKI, POZIOM, TANINA, DELFIN DŁUGONOSY, MASKA, KAWA ZBOŻOWA, PUZON, PRAGMATYKA, ROŚLINY NACZYNIOWE, ZASTÓJ, MAGISTRALA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, OBRONA STREFOWA, DZIECINNOŚĆ, NARÓD WYBRANY, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, PŁASZCZKA NAGA, WERYFIKACJA, UŚMIESZEK, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, GRONINGER, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, MULDY PODWÓJNE, RODZIMOŚĆ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, ORGAN SPÓŁKI, LAGIER, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, ISTOTA SZARA, ADRES, PILCH, TOPOLOGIA MAGISTRALI, ETERNIT, SUPERPRZEBÓJ, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, SUBSTANCJALNOŚĆ, WROTA WĄTROBY, NIEUCZCIWOŚĆ, POLĘDWICA SOPOCKA, CIAŁO JAMISTE, PRZEBIEG, SZTURWAŁ, BILARD FRANCUSKI, KOSZER, PÓŁPRODUKT, RÓŻA, FERMION CECHOWANIA, GWIAZDA DAWIDA, GAZA, DEFEKT, LAMPA KARBIDOWA, KOD JĘZYKOWY, LICZBA CHROMATYCZNA, RAJDÓWKA, BERGAMOTKA, RÓWNOŚĆ, KONSERWACJA, ROSYJSKOŚĆ, WERSJA LEKTORSKA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ?WALUTA BAZOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MATERIAŁ WYBUCHOWY, MIESZANINA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST AZOTAN AMONU (NH4NO3, SALETRA AMONOWA), BĘDĄCY TAKŻE UTLENIACZEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MATERIAŁ WYBUCHOWY, MIESZANINA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST AZOTAN AMONU (NH4NO3, SALETRA AMONOWA), BĘDĄCY TAKŻE UTLENIACZEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMONIT materiał wybuchowy, mieszanina, w której głównym składnikiem jest azotan amonu (NH4NO3, saletra amonowa), będący także utleniaczem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMONIT
materiał wybuchowy, mieszanina, w której głównym składnikiem jest azotan amonu (NH4NO3, saletra amonowa), będący także utleniaczem (na 6 lit.).

Oprócz MATERIAŁ WYBUCHOWY, MIESZANINA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST AZOTAN AMONU (NH4NO3, SALETRA AMONOWA), BĘDĄCY TAKŻE UTLENIACZEM sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - MATERIAŁ WYBUCHOWY, MIESZANINA, W KTÓREJ GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST AZOTAN AMONU (NH4NO3, SALETRA AMONOWA), BĘDĄCY TAKŻE UTLENIACZEM. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x