CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST REFLEKSYJNY I ZASTANAWIA SIĘ, NIM COŚ ZROBI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZWAŻNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś jest refleksyjny i zastanawia się, nim coś zrobi (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZWAŻNOŚĆ

ROZWAŻNOŚĆ to:

cecha zachowania, działania: to, że coś jest przejawem refleksyjności, że robione jest po namyśle i bez pośpiechu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST REFLEKSYJNY I ZASTANAWIA SIĘ, NIM COŚ ZROBI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.662

ŚWISTUŁA, SUKA, CYKL MENSTRUACYJNY, JĘZYK KENTUMOWY, BIAŁY MURZYN, KOSMOGONIA, GRYZONIE, WODY ŚRÓDLĄDOWE, DZIEKAN, WIECZERNIK, DOMOFON, NASKÓREK, OCZKO W GŁOWIE, DUALNOŚĆ, CIĄGUTKA, KRATOWNICA, BEZGRANICZNOŚĆ, PRYMATOLOGIA, TUBA, ROŚLINY NACZYNIOWE, LAICKOŚĆ, PIES MINIATUROWY, WYMIANA, NIEWIERNOŚĆ, FARMAKODYNAMIKA, CHOROBA VERNEUILA, NIEDOPUSZCZENIE, MUZYKA, IMPRESYJNOŚĆ, ETERYCZNOŚĆ, IZOMER, FELV, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, FRANCISZKANIZM, NIEZASKARŻALNOŚĆ, OSTROSŁUP FOREMNY, BEZPŁCIOWIEC, ODCZUCIE, RAKARZ, WYPADEK, PRZYBYSZKA, TABLICA, MAŁOŚĆ, BOBREK TRÓJLISTKOWY, SENSACJA, GMT, ADWOKAT DIABŁA, SZKOLNOŚĆ, JEDENASTKA, KONSULENT, ZASTAŁOŚĆ, KOSZULARZ, POKAL, POŁYKACZ, HALLING, NÓŻ NA GARDLE, NERW BŁĘDNY, NIEDELIKATNOŚĆ, ANTURAŻ, MASZKARA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, POJAZD LATAJĄCY, RZEP, NIEŚCISŁOŚĆ, HURTNICA PODOBNA, HAPLOTYP, PRYSZNIC, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, POTRZEBA, NAGANNOŚĆ, CZERWONE, CELT, NIEODPORNOŚĆ, SEDNO, SERYJNY MORDERCA, JELEC, ŚWIATŁO DZIENNE, UKŁAD NIEINERCJALNY, NEBIWOLOL, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, TEORIA CIAŁ, ZNANOŚĆ, DROGA, MECHANIK, KUPA, SELENOGRAFIA, ZAKON CZYNNY, HEJT, RZUT OKA, PIJAR, DIMER, DEZINTEGRACJA SKAŁ, CIŚNIENIE STATYCZNE, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, WERSJA LEKTORSKA, RĘCZNE STEROWANIE, DUPCIA, UMOWA KONTRAKCYJNA, SIEDLISKO, WYDOLNOŚĆ, SILNIK INDUKCYJNY, ANTAŁECZEK, ŻAŁOBA, POZOSTAŁOŚĆ, GACEK SZARY, POKÓJ, OWCA JACOBA, DŁOŃ, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, CHOROBA GOODPASTURE'A, BACHATA, ŚLEDZIOPODOBNE, KODON NONSENSOWNY, ZERÓWKA, ZATOKA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PRZEWAGA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, LISTWA, GRA W KARTY, WŁAZ, STRAJK OSTRZEGAWCZY, BIDET, PAPILOTKA, MORESKA, PATROLOWIEC, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, KECZUA, CHYTRY LIS, KIEROWNIK MUZYCZNY, LEP, SEMITYSTA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, WYŚWIADCZANIE, ODKAŻACZ, SZKIELET OSIOWY, GNIAZDO NASIENNE, AKORDEON, GARDA, GROOMING, PAPIER GAZETOWY, SHAFTOWANIE SIĘ, ZGORZKNIAŁOŚĆ, NAUKA PRZYRODNICZA, AUTSAJDER, SPOLEGLIWOŚĆ, WYZNACZNIK, TYP ORIENTALNY, GEOLOGIA ZŁÓŻ, SUNDAJCZYK, TRÓJSTRONNOŚĆ, DWÓJECZKA, FISZBINOWCE, KOŃCÓWKA, SZAKAL, PIEPRZ CZARNY, ANTYWESTERN, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, RASOWOŚĆ, GRUBA LINIA, ARESZT, PROSTAK, AUTOKRATYCZNOŚĆ, WYKŁADZINA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, AKTYWNOŚĆ, BŁAGALNIK, SŁABEUSZ, GASTROLOG, KONDOR, PINGWINARIUM, SZARMANT, SILNIK KWADRATOWY, CZOPUCH, RECEPTA PUNKTOWA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, DYNAMIKA, PLANTAN, BRUTALNOŚĆ, OWCZA WEŁNA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, MARMURKOWANIE, ŚRYŻ, ŁOKIEĆ TENISISTY, SIEDMIOBÓJ, CZTEROPOLÓWKA, UNIWEREK, ROŚLINY OSIOWE, IMMUNOGLOBULINA, NARODOWOŚĆ, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, ŁASKA, DZIEWIĘTNASTKA, LIŚĆ ZARODKOWY, BUTELKA, DZIW, BAŁKAŃSKOŚĆ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, TYTAN, NIEJEDNOLITOŚĆ, LIRYCZNOŚĆ, PĘTLA, RIDER, ASTRONAWIGACJA, AMON, STREETWORKER, BEZPANCERZOWCE, FALOCHRON, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, DRWINA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, BIBLIOPOLA, ŻYCIE PRYWATNE, TRIATLON, ZACIĘCIE, NAMPULA, DĘTKA, RANEK, NIEOKREŚLONOŚĆ, ABSURD, ATASZAT, OPIEKUŃCZOŚĆ, DZIECINNA IGRASZKA, INICJATYWNOŚĆ, MOLOSY, SŁODYCZ, RELACJA ZWROTNA, WERWA, DWA ŚWIATY, FILOZOFIA, ZBAWICIELKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, DODAJNA, LOSOWOŚĆ, ABISAL, USZKO, PENETRACJA, NATURALIZM, ZAGĘSZCZACZ, WAPIENNICTWO, EFEKT ZATŁOCZENIA, JĄKANIE, STYLIKOODWŁOKOWE, CIĄŻENIE POWSZECHNE, FURA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, SZYMEL, GAZ ZIEMNY, SATYSFAKCJA, KUC KASPIJSKI, KARETKA REANIMACYJNA, SETKA, NIEDORZECZNOŚĆ, EDYKUŁA, POLEWA, NIEOPATRZNOŚĆ, STRONNOŚĆ, GALERIA, LUFKA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, PARKIETNIK, FUTURYSTYCZNOŚĆ, ZŁOŻENIE BRONI, LAMPA BENZYNOWA, ANALOG, KREDYT STUDENCKI, OLSZÓWKA, PROMINENT, KONTRAST RÓWNOCZESNY, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, IMMUNOSUPRESJA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, POTWORKOWATOŚĆ, BYDLĘ, DYDAKTYKA OGÓLNA, DOBRY ZNAJOMY, TAMBOREK, STATEK KOSMICZNY, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, OWADOŻERNOŚĆ, XHOSA, HYDROAKUSTYKA, RADIOBIOLOGIA, WIĘZIENIE, TAŚMA MONATAŻOWA, IMITACJA, MASOWOŚĆ, STYL TOSKAŃSKI, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, AS SERWISOWY, POLONEZ, MAŁE PIWO, ŻEBRO, WIECZÓR, PADACZKA ODRUCHOWA, ODKŁACZACZ, ?EKSHIBICJONISTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.662 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST REFLEKSYJNY I ZASTANAWIA SIĘ, NIM COŚ ZROBI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST REFLEKSYJNY I ZASTANAWIA SIĘ, NIM COŚ ZROBI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZWAŻNOŚĆ cecha człowieka: to, że ktoś jest refleksyjny i zastanawia się, nim coś zrobi (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZWAŻNOŚĆ
cecha człowieka: to, że ktoś jest refleksyjny i zastanawia się, nim coś zrobi (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST REFLEKSYJNY I ZASTANAWIA SIĘ, NIM COŚ ZROBI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST REFLEKSYJNY I ZASTANAWIA SIĘ, NIM COŚ ZROBI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x