MECHANIZM, KTÓRY UMOŻLIWIA WYDŁUŻENIE PODŁUŻNEGO ELEMENTU W KONSTRUKCJI CZEGOŚ (ZWYKLE JEGO DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ISTNIENIU SYSTEMU RUREK, Z KTÓRYCH WĘŻSZE MOŻNA WYSUNĄĆ ZE ŚRODKA SZERSZYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TELESKOP to:

mechanizm, który umożliwia wydłużenie podłużnego elementu w konstrukcji czegoś (zwykle jego działanie opiera się na istnieniu systemu rurek, z których węższe można wysunąć ze środka szerszych) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TELESKOP

TELESKOP to:

narzędzie, które służy do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego (np. światła widzialnego) (na 8 lit.)TELESKOP to:

odmiana hodowlana chińskiej populacji złotej rybki wywodzącej się od jednego z podgatunków karasia złocistego (na 8 lit.)TELESKOP to:

przyrząd optyczny do obserwacji ciał niebieskich (na 8 lit.)TELESKOP to:

przyrząd astronomiczny do obserwacji ciał niebieskich o konstrukcji lunety, lub zaopatrzony w zwierciadło wklęsłe (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANIZM, KTÓRY UMOŻLIWIA WYDŁUŻENIE PODŁUŻNEGO ELEMENTU W KONSTRUKCJI CZEGOŚ (ZWYKLE JEGO DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ISTNIENIU SYSTEMU RUREK, Z KTÓRYCH WĘŻSZE MOŻNA WYSUNĄĆ ZE ŚRODKA SZERSZYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.475

BANAT, ETYKIETA, TEMPERAMENCIK, OPASKA, STRZYŻENIE, SIŁA POCIĄGOWA, KONTUR, SMOKING, OBRONA KERESA, LANCKNECHT, ZWIERZĘTA, IMPLEMENTACJA, ORCZYK, KATAFRAKTA, KLUCZ, FESTON, SAMOTNA MATKA, GORĄCZKA DUM-DUM, DŻIHAD, SZACHRAJ, PIZOID, WYCHOWANKA, KARAKOL, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, OTWARCIE DUSZY, PRZEZIERNIK, FIRMA ZWROTOWA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, STRUNA GŁOSOWA, DROGA, WYSOKOŚĆ, OBLEGAJĄCY, PRZODOWNIK, SKLERODERMIA, DECENTRALIZACJA, CHÓD, HOMO NOVUS, WYZIEWY, WYCZYSTKA, ORTOPTYSTA, MOMENT, PODNIEBIENIE TWARDE, ZŁOŻE GRUNTOWE, LEWOSKRZYDŁOWY, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, GRUPA NILPOTENTNA, KIJEK, ILOCZYN JONOWY, MENISK, WĄŻ POŻARNICZY, NIEWZRUSZALNOŚĆ, TRZONOLINIOWIEC, OGNISKO, FILIŻANKA, BANK ZRZESZAJĄCY, ANIMATOR, RADIANT, KAPELUSZ PANAMSKI, OBLECH, SYNDROM WILKOŁAKA, RIDER, NIEZNAJOMOŚĆ, OSA, REKLAMIARZ, LORDOSTWO, KLOCEK, LODOWIEC REGENEROWANY, ANDROGYNIA, RZADKOŚĆ, GRUNGE, SULFACETAMID, RYBY ŁAWICOWE, MŁOTNIK, CHMURZENIE CZOŁA, URANINIT, NASTĘP, POSTERUNEK, SERNICA, CZARNY, PIANKA, PREZYDENCJALIZM, ZDANIE, BECZKA, GRAF DWUDZIELNY, DUŃSKI, KOPIAŁ, WRZASKLIWOŚĆ, ZACHŁYST, REFLEKTOR, ZROSTNICA, TOM, PARASZKA, KARTACZ, PRAKTYKA, OLDBOY, KOMUNIKACJA, AMH, GYROS, GULA, REZYGNACJA, PILATES, FESTON, SACHARYD, SĄD I INSTANCJI, SYMBOLIZM, CIEPLUCH, KOPUŁKA, REJESTRACJA, PORĘCZ, KONIK, WEDUTA, SATYRYCZNOŚĆ, GRABARZ, CZOŁÓWKA, SŁUPISKO, INTERPRETER, PREFEKT APOSTOLSKI, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, SKARBNICA, ŁOPACIARZ, BURSZTYNIARZ, NIECZYNNOŚĆ, CZASOPISMO, MORDOBICIE, KATOLICKOŚĆ, NIESYMETRYCZNOŚĆ, TRZYDZIESTKA, CECHOWNIA, INTROJEKCJA, REKRUTER, MORALNOŚĆ, CIĄGOTY, STAN TRZECI, UNIWERSYTECKOŚĆ, BRUZDNICE, DYWERGENCJA, KRAJ, KURTYNA WODNA, PERON WYSPOWY, POCZEKALNIA, STARAJĄCY SIĘ, NAUKI PENALNE, KOSZATNICA, OBSZAR CELNY, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, BILOKACJA, ZIEMIA ODNIESIENIA, FIZYKA MOLEKULARNA, ADWENTYSTA, CZERPACZ, MONOPOL, OPAKOWANIE, KISIEL, OKRUTNOŚĆ, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, MENADŻER OKIEN, MOŻDŻEŃ, GRZYBY ANAMORFICZNE, OPCJA TERMINOWA, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, MODEL, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, SZKOŁA, WIATRACZEK, WRAK, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, BEZPARDONOWOŚĆ, ŚWIŃSKI BLONDYN, WIDŁOWOŚĆ, KRÓTKONOS BRĄZOWY, ALLEN, ZASADA EKWIPARTYCJI, MROK, KORNIJSKI, KAPLICA, MASKA WSTYDU, GENOMIKA TEORETYCZNA, KRAKER, PROTOZOOLOGIA, STACJA NASŁUCHOWA, CHOROBOWE, ONTOLOGIA, BAJEREK, SZCZELNOŚĆ, NIMFA, SEKWENCJA, WYPŁYW, OPONA PAJĘCZA, STREFA CISZY, KOŃCÓWKA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, JESIOTR, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, DOJNICA, PROTEST, WIETNICA, STWORZENIE, CIĄG ARYTMETYCZNY, BIZNESMENKA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, JĘZYK DAHALIK, SŁOWIANKA, BREAKDANCE, BŁYSK, FAZA, POSTERUNEK RUCHU, METRYKA, GOSPODARNOŚĆ, WZGLĄD, POPYCHŁO, WYBITNOŚĆ, PLEBS, DZIEDZIC, OMŁOT, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SEKTOR NIEFINANSOWY, WCISK, JĘZYKI TURAŃSKIE, ELEKTROSTATYKA, SKALENOEDR, MIMOŚRODOWOŚĆ, BUKOWIANIN, PRYZMA, UCZUCIE, ZGIEŁK, DIAGNOZA, RESIDUUM, GWIAZDA, HANDLARKA, MINIA, GRACZ, MIĘSISTOŚĆ, SZYNA, AUTOMORFIZM, DODATEK STOPOWY, NOZDRZE, ZMIERZCH, ABERRACJA, PRZYBŁĘDA, TRAGICZNOŚĆ, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, WYKUP, MŁYNOWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WETERYNARIA, KOROWÓD, KATOLICYZM, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, SUPERNOWA, LOGGIA, TOŃ, ARTYSTKA, EMPIRE, KULUARY, GRUPA CYKLICZNA, KROJCZYNI, FIALA, KULON, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, SZCZĘKOWIEC, PACIORKOWIEC, DONOSIK, BĘCKI, BRUNELLESCHI, MAK OPIUMOWY, SYSTEM SZWAJCARSKI, CZARNA DZIURA, CHORAŁ, CIAŁO KOLANOWATE, ZANZA, BŁONA PŁYWNA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, ANTYHUMANIZM, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, SAMOCHÓD OPANCERZONY, ROZMYSŁ, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, PRZEDROSTEK, ABRAZJA GLACJALNA, MIASTOWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, WROTKARSTWO FIGUROWE, WIĘZIENIE, GRA MIESZANA, EDYKUŁ, INŻYNIER DUSZY, BATIK, PERKOZ BIAŁOCZUBY, TETRAPTYK, KONTAKT, KASZANA, ?BRUSTASZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.475 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANIZM, KTÓRY UMOŻLIWIA WYDŁUŻENIE PODŁUŻNEGO ELEMENTU W KONSTRUKCJI CZEGOŚ (ZWYKLE JEGO DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ISTNIENIU SYSTEMU RUREK, Z KTÓRYCH WĘŻSZE MOŻNA WYSUNĄĆ ZE ŚRODKA SZERSZYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANIZM, KTÓRY UMOŻLIWIA WYDŁUŻENIE PODŁUŻNEGO ELEMENTU W KONSTRUKCJI CZEGOŚ (ZWYKLE JEGO DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ISTNIENIU SYSTEMU RUREK, Z KTÓRYCH WĘŻSZE MOŻNA WYSUNĄĆ ZE ŚRODKA SZERSZYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TELESKOP mechanizm, który umożliwia wydłużenie podłużnego elementu w konstrukcji czegoś (zwykle jego działanie opiera się na istnieniu systemu rurek, z których węższe można wysunąć ze środka szerszych) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TELESKOP
mechanizm, który umożliwia wydłużenie podłużnego elementu w konstrukcji czegoś (zwykle jego działanie opiera się na istnieniu systemu rurek, z których węższe można wysunąć ze środka szerszych) (na 8 lit.).

Oprócz MECHANIZM, KTÓRY UMOŻLIWIA WYDŁUŻENIE PODŁUŻNEGO ELEMENTU W KONSTRUKCJI CZEGOŚ (ZWYKLE JEGO DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ISTNIENIU SYSTEMU RUREK, Z KTÓRYCH WĘŻSZE MOŻNA WYSUNĄĆ ZE ŚRODKA SZERSZYCH) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - MECHANIZM, KTÓRY UMOŻLIWIA WYDŁUŻENIE PODŁUŻNEGO ELEMENTU W KONSTRUKCJI CZEGOŚ (ZWYKLE JEGO DZIAŁANIE OPIERA SIĘ NA ISTNIENIU SYSTEMU RUREK, Z KTÓRYCH WĘŻSZE MOŻNA WYSUNĄĆ ZE ŚRODKA SZERSZYCH). Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x