SPORYCH ROZMIARÓW SKRZYNIA Z DESEK LUB DYKTY, DO KTÓREJ MOŻNA COŚ ZAPAKOWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAKA to:

sporych rozmiarów skrzynia z desek lub dykty, do której można coś zapakować (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAKA

PAKA to:

bagażnik w niektórych samochodach ciężarowych, zwykle ograniczony niskimi drewnianymi barierkami (na 4 lit.)PAKA to:

Cuniculus paca - gatunek dużego południowoamerykańskiego gryzonia z rodziny Cuniculidae (na 4 lit.)PAKA to:

więzienie (na 4 lit.)PAKA to:

duża paczka, duży pakunek (na 4 lit.)PAKA to:

odsiadka, kara więzienia (na 4 lit.)PAKA to:

ekspresywnie: paczka - nieformalna grupa ludzi, którzy się przyjaźnią (na 4 lit.)PAKA to:

zgrubiale: paczka - opakowanie, zwykle takie, które nie jest sztywne, często ma kształt torebki, rzadko prostopadłościanu (zwykle fabrycznie uszczelnionego, obciągniętego folią) (na 4 lit.)PAKA to:

zgrubiale: paczka - tyle, ile się mieści w paczce; zawartość paki (na 4 lit.)PAKA to:

południowoameryk. gryzoń z rodziny aguti, roślinożerna, szkodnik upraw (na 4 lit.)PAKA to:

południowoamerykański gryzoń z rodziny aguti, roślinożerna, szkodnik upraw (na 4 lit.)PAKA to:

drewniana skrzynia (na 4 lit.)PAKA to:

zgrany zespół (na 4 lit.)PAKA to:

potoczna nazwa aresztu (na 4 lit.)PAKA to:

zgrana ekipa (pot.) (na 4 lit.)PAKA to:

areszt (pot.) (na 4 lit.)PAKA to:

solidna skrzynia drewniana (na 4 lit.)PAKA to:

duża drewniana skrzynia (na 4 lit.)PAKA to:

kufer, skrzynia (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPORYCH ROZMIARÓW SKRZYNIA Z DESEK LUB DYKTY, DO KTÓREJ MOŻNA COŚ ZAPAKOWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.402

KUM, ROZBIEŻNOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, MORESKA, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, ŁUK TRIUMFALNY, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, SIEĆ NEURONOWA, DRĄGAL, PEGMATYT, ODROŚL, BACIK, INDOS, KRZYŻ PAPIESKI, DUPEK ŻOŁĘDNY, ZATWARDZENIE, PRZEBUDOWA, BUJANIE, CUDA-NIEWIDY, HAOMA, SOK, AMIDEK, WILCZE STADO, WYLOT, FRAMUGA, BINGO PIENIĘŻNE, OPASKA, SADZ, SIŁY, ZASTĘPNIK, ITALIAŃSKI, KRAŃCOWOŚĆ, GARKUCHNIA, METATEKST, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, BENTO, CEZURA, CIEK, KANONIERKA, IRREALIZM, KAMIZELKA, GEOFIT KORZENIOWY, WYDZIELINA ORGANIZMU, NIEMORALNOŚĆ, ATAK RAKIETOWY, PRZETŁOK, AZOTAN, WIATRÓWKA, ZAWODOWOŚĆ, SILNIK INDUKCYJNY, BISEKSUALISTA, ELEKTROMIOGRAFIA, MACIERZ KORELACJI, ZASADZKA, WYBRANEK, BAJECZNOŚĆ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, POKRYWA, DYPTYK, DOBRA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, POGODNOŚĆ, MINERAŁ, GAPA, ZABAWKA, POŁĄCZENIE CIERNE, METROPOLIZACJA, SPOISTOŚĆ, FUNDA, SYRENA, NOC ASTRONOMICZNA, ALIAS INTERNETOWY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PLAŻÓWKA, PIÓRO, SUROGATOR, KRAJKA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, SŁUSZNOŚĆ, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, CZTERNASTKA, ŁOŻYSKO TOCZNE, EKSTRUZJA, MINIATURA, FILTR, CEL, RASTER, ZERO ABSOLUTNE, JIM, REPUTACJA, KUFF, MOŻNOŚĆ, DIADEM, FIRMÓWKA, WYSMUKŁOŚĆ, MUSZNIK, TEST, BRAMKA SAMOBÓJCZA, OPASŁOŚĆ, SURFINGOWIEC, BANDYTYZM, KRAKOWIACZEK, POLONEZ, FERMENTOR, SUMA, SUROWICA, DIWA, KRAJE, METYLOTROFIA, PELAGIAL, POLEWKA, ŁONO, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, MAKIMONO, NIEKOMERCYJNOŚĆ, OBŁĄKANY, BALSAM, LICENCJA OTWARTA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, RACJONALNA IGNORANCJA, SZKODNIK, ARENA, PAWĘŻ, CZAPRAK, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, WYTWÓRCA, RURKA, POBIAŁKA, REGIMENTARZ, RING, MUFLA, EKOGROSZEK, BLOKADA EKONOMICZNA, SEJSMOGRAM, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, WIATROWNICA, SPARRING, OKULIZACJA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, WYMIENNIK, KLATKA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, WZW A, MAKART, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, CZAS OCHRONNY, SZACHY AKTYWNE, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, WIGOŃ, KOMIZM, POTWORA, ZABUDOWANIE, SZYK PRZESTAWNY, PÓŁOKRĄG, EKSPLOATACJA, WARSTWA EUFOTYCZNA, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, FIRMA-WYDMUSZKA, PRZYZWOITOŚĆ, KOGUT, ŚWISTUŁA, JASZCZUR, EDYKUŁ, REZERWA, PROTEKTORAT, SPRYCIARKA, TROPIK, LOGGIA, SZKLANKA, KINAZA BIAŁKOWA, BABULA, KUMOTER, WSTECZNICTWO, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, TABLETKA, NOBEL, ZIARNO, FORMA, SZEW, PANTOFELNIK, KSIĘŻULEK, OPŁATA RYCZAŁTOWA, CHAŁTURA, SKARYFIKACJA, DZ, OCHRONNIK, ZARZUT, ŁASKAWCA, KASZKA Z MLEKIEM, SZACHT, SEŁEDEC, SELEKCJA, UWARUNKOWANIE, ZEBROID, DZIAŁ WODNY, NIEŚMIAŁOŚĆ, KONDOTIER, BLASTODERMA, SHIMMY, PŁETWA STEROWA, SKRZYNKA, KARIN, LATANIE, SYMBOLICZNOŚĆ, KORZENIE, BARWICZKA, UKRYCIE, JARZYNA, SIEDEMNASTY, SEMINARIUM, TERMOS, MIŃSZCZANIN, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, KOREKTOR, GNÓJ, LEBERWURST, TRAMPOLINA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, KONEW, KSIĘŻUNIO, TRUTÓWKA, CHROPOWATOŚĆ, NACIĄG, UŻYTEK LEŚNY, ŁBISKO, KYNOTERAPIA, MARCIN, GNIEW, SZPILKA, RUCH, WYKUPNE, DZIAŁ, POMPA WYPOROWA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, PLUTON, SAMOGŁOSKA TYLNA, PAWANA, DRĄŻEK, DZIAŁ WÓD, KOLBA, KITAJ, NIENARUSZALNOŚĆ, PEAN, PRZYWIDZENIE, KRUSZYNKOWATE, USŁUGOWOŚĆ, MYSZOWATE, ZBAWCZYNI, GALERIA, WAGON POCZTOWY, DIKSONIOWATE, POLAK, WYŁĄCZNIK, PARSEK, KURZA PAMIĘĆ, NAPIĘTEK, DRUK ROZSTRZELONY, KOREK, FILOZOFIA RELIGII, WYŚMIENITOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, KRAKOWIAK, SAMOGŁOSKA NOSOWA, TYGIELEK, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, WPŁATA, UGNIATARKA, ZWIERZĘ FUTERKOWE, TON, PAKIET POMOCOWY, TWARZOWIEC, GRUPA ABELOWA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ZŁOTOROST, SARABANDA, AKT, SUROWIEC ENERGETYCZNY, TASIEMCE, SZTUKA DEKORACYJNA, KOSÓWKA, ASYSTA, OGNIWO, UKŁAD INERCJALNY, TARCZA, PIJAK, OKO OPATRZNOŚCI, SZLAUCH, TURGOR, ANTYLIBERALIZM, ŻŁÓB, KARAWAN, STRONA TYTUŁOWA, BORZEŚLAD ZWISŁY, PAROWCZYK, PUENTA PŁASKA, ANEMIA APLASTYCZNA, TLENEK, GEN REPORTEROWY, ?WYKROCZENIE SKARBOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPORYCH ROZMIARÓW SKRZYNIA Z DESEK LUB DYKTY, DO KTÓREJ MOŻNA COŚ ZAPAKOWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPORYCH ROZMIARÓW SKRZYNIA Z DESEK LUB DYKTY, DO KTÓREJ MOŻNA COŚ ZAPAKOWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAKA sporych rozmiarów skrzynia z desek lub dykty, do której można coś zapakować (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAKA
sporych rozmiarów skrzynia z desek lub dykty, do której można coś zapakować (na 4 lit.).

Oprócz SPORYCH ROZMIARÓW SKRZYNIA Z DESEK LUB DYKTY, DO KTÓREJ MOŻNA COŚ ZAPAKOWAĆ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SPORYCH ROZMIARÓW SKRZYNIA Z DESEK LUB DYKTY, DO KTÓREJ MOŻNA COŚ ZAPAKOWAĆ. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x