EPIDEMIA (W HISTORII NAJCZĘŚCIEJ BYŁA TO EPIDEMIA DŻUMY LUB CZARNEJ OSPY) ZWYKLE NIEZNANEJ WSPÓŁCZESNYM STRASZNEJ CHOROBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MÓR to:

epidemia (w historii najczęściej była to epidemia dżumy lub czarnej ospy) zwykle nieznanej współczesnym strasznej choroby (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MÓR

MÓR to:

choroba wirusowa atakująca świnie i dziki (na 3 lit.)MÓR to:

dżuma, śmiertelna choroba zakaźna (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EPIDEMIA (W HISTORII NAJCZĘŚCIEJ BYŁA TO EPIDEMIA DŻUMY LUB CZARNEJ OSPY) ZWYKLE NIEZNANEJ WSPÓŁCZESNYM STRASZNEJ CHOROBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.489

WAFEL, BOLA, PERCEPAN, STOŻAR, FRAMUGA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, POWSTRZYMANIE, SZARE KLUSKI, MUTACJA, POPELINA, TENDENCJA, GŁOS, RYBONUKLEAZA, SUBSTANTYWNOŚĆ, WISKOZA, BECZKA Z PROCHEM, BAT, MAGISTRALA, ROTUŁA, GWIAZDA NOWA, UROBEK, PLANETKA, ZAPIS, WELWET, POEMAT HEROICZNY, ROBOTA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ORGANIZM, CZEP, MUZYKA TŁA, TRUFLA, NIERUCHOMOŚĆ, POLE, DOROSŁOŚĆ, MUŁ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BIEDA, ELKI, CERIWASTATYNA, PIERSIÓWKA, TEOKRACJA, KAMIEŃ OZDOBNY, OLEJ, EDYCJA, WALCZAK, MATOŁ, KOSTNIAK KOSTNINOWY, ALFABET PUNKTOWY, KOŁO HISTORII, POSOCZNICA, METAL, SZASZŁYKARNIA, KAMARYLA, BLIŻSZOŚĆ, SAŁATA LOLLO, GOSPODARSTWO DOMOWE, KLUZA, ZAWODNIK, KONTROLA DOSTĘPU, ZAJĘCIE, KOMIN PŁACOWY, INNA PARA KALOSZY, ŻURNALISTA, REKLAMA, KRUŻGANEK, ASESOR, ALKOWA, ZAPRZĄG, PRÓCHNO, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, BŁYSK, PANOCZEK, PIWONIA, SKAFANDEREK, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, ADAPTACYJNOŚĆ, KULEBIAK, KURCZĘ, FETYSZYSTA, MAKIMONO, OCHRONA, STAŁOŚĆ, NUMER, KŁOSEK, JACK, RESET, BETON, HEBRAJSKI, SELSKIN, PARTER OGRODOWY, BOMBARDA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, SERIA, LOT CZARTEROWY, LYSIS, WŁOSY WENUS, ELEGIA, CHABETA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, POSIADACZ ZALEŻNY, LEWICOWOŚĆ, FILAR, CHOJNIAK, PODMIOT LOGICZNY, WŁADZUCHNA, DIETA ASPIRYNOWA, ABOLICJONISTA, RAJTROK, INTERES PRAWNY, PEPICZKA, LIST PROSKRYPCYJNY, ZAGRYWKA, STANOWISKO, OPINIOTWÓRCA, AGLOMERACJA, TRAŁ, TANTALIT, SZCZENIACZEK, KRYSTALIZACJA, GRÓDŹ, KSYLOFON, ELIZJA, TAKSON MONOTYPOWY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, STEPÓWKA, KONURBACJA, PERKOLACJA, CZOŁÓWKA, ŚCIANKA, MAKRO, POLKA, KSIĘŻUNIO, IMMUNOFLUORESCENCJA, KOREK TOPLIWY, IMPRESJA, INTERNAT, KOŃCÓWKA, BLOKADA, BADYL, FORYŚ, PANI, DAWCA ORGANÓW, USTAWKA, PRZEMOC, REGION WĘZŁOWY, TLENEK, NADZORCA SĄDOWY, ŁĄCZNIK, POJEDYNEK, ŻONATY, ŁABĘDZI ŚPIEW, NIEBIESKA TABLETKA, WÓŁ, CZĘSTOKÓŁ, PAPROĆ WODNA, ODWROTNOŚĆ, KARTAN, OŁADKA, NIUNIA, FOTEL OBROTOWY, JESIOTR, MADŻONG, DZIEWIĘTNASTY, ASSAPAN, PAMPA, STANICA, SZNUR, PEAN, SIŁA AERODYNAMICZNA, SCHABOSZCZAK, MIĘTÓWKA, SEKULARYZACJA, TURYSTYKA SEKSUALNA, KARGO, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, RYGIEL, DRIBLING, LICZARKA, PARMEZAN, AKT PŁCIOWY, JAPONKI, DWUCYFRÓWKA, SZCZOTKA, AFERKA, SOKI, TELETECHNIKA, WALKA, BRUZDKOWANIE, BUŹKA, POMURNIK, GOT, GAJA, LAMPE, PIERWSZA DAMA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, KAPITAŁOWOŚĆ, CYBORIUM, PIRAT, DROGA ZBIORCZA, DIABELSKOŚĆ, ANTYCYPACJA, MANDARYŃSKI, WIWAT, PAMIĄTKA, DROŻDŻE, AUTOBUS PRZEGUBOWY, REOGRAF, WISKOZA, PURANA, REKTYFIKACJA, MUŚLIN, TEREN, PODGLĄD, FERRYT, START-UP, KIJ, PLINTA, UL, WIEKI ŚREDNIE, OPOLE, ŚCIĘCIE, HAMULEC, CIĄGUTKA, KĄT OSTRY, PARANOJA PRAWDZIWA, KALATOS, USŁUGODAWCA, ŚCIANA, NERWICA SPOŁECZNA, BŁAZENEK, ZROZUMIAŁOŚĆ, PSEUDOMORFIZM, KRÓLEWICZ, BRUKSELA, KATALOG DZIAŁOWY, AMBASADOR, PAŃSZCZYZNA, UKŁAD, OSZCZĘDNOŚĆ, INŻYNIERIA TKANKOWA, KWACZ, MASŁO, CUKIER, PIEROGI, STRZAŁECZKA, METALICZNOŚĆ, WOJSKO FEDERALNE, DANE, CZÓŁNO, TRAMWAJ WODNY, SOWIECKOŚĆ, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, PODWOIK, KATEDRA, KRYZA, ŚNIEŻNIK, MOC ZNAMIONOWA, STYLISTKA, RODZICIELKA, DEMOBILIZACJA, FACH, BROKAT, PLUS, WARIATKA, WITAMINA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, RURKA, PORTFEL, FAŁDA, DINAR, BISEKS, PORT, MASA KAJMAKOWA, GOŹDZIANKA, WIELKI PORZĄDEK, SĄD OSTATECZNY, SAMOLOT BOMBOWY, KLAPAK, MYRRA, GWIZDEK, NAGIEL, DAKTYLOGRAFIA, BAMBO, KAROSZ, OKRĘŻNOŚĆ, IMPROMPTU, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, AURA, BRIK, CHARAKTERYSTYKA, BUŁGARYSTYKA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, WYLOT, SZKLANKA, LORDOSTWO, EMAKIMONO, GATUNEK INWAZYJNY, ?MIERZYN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EPIDEMIA (W HISTORII NAJCZĘŚCIEJ BYŁA TO EPIDEMIA DŻUMY LUB CZARNEJ OSPY) ZWYKLE NIEZNANEJ WSPÓŁCZESNYM STRASZNEJ CHOROBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EPIDEMIA (W HISTORII NAJCZĘŚCIEJ BYŁA TO EPIDEMIA DŻUMY LUB CZARNEJ OSPY) ZWYKLE NIEZNANEJ WSPÓŁCZESNYM STRASZNEJ CHOROBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MÓR epidemia (w historii najczęściej była to epidemia dżumy lub czarnej ospy) zwykle nieznanej współczesnym strasznej choroby (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MÓR
epidemia (w historii najczęściej była to epidemia dżumy lub czarnej ospy) zwykle nieznanej współczesnym strasznej choroby (na 3 lit.).

Oprócz EPIDEMIA (W HISTORII NAJCZĘŚCIEJ BYŁA TO EPIDEMIA DŻUMY LUB CZARNEJ OSPY) ZWYKLE NIEZNANEJ WSPÓŁCZESNYM STRASZNEJ CHOROBY sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - EPIDEMIA (W HISTORII NAJCZĘŚCIEJ BYŁA TO EPIDEMIA DŻUMY LUB CZARNEJ OSPY) ZWYKLE NIEZNANEJ WSPÓŁCZESNYM STRASZNEJ CHOROBY. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x