TAKIE MIEJSCE NA CIELE CZŁOWIEKA, NA KTÓRE ODDZIAŁYWANIE PEWNĄ SIŁĄ WYWOŁUJE OKREŚLONĄ REAKCJĘ W DZIAŁANIU NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH, TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWÓW BĄDŹ GŁÓWNYCH TĘTNIC I ŻYŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT WITALNY to:

takie miejsce na ciele człowieka, na które oddziaływanie pewną siłą wywołuje określoną reakcję w działaniu narządów wewnętrznych, tkanki mięśniowej lub nerwów bądź głównych tętnic i żył (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKIE MIEJSCE NA CIELE CZŁOWIEKA, NA KTÓRE ODDZIAŁYWANIE PEWNĄ SIŁĄ WYWOŁUJE OKREŚLONĄ REAKCJĘ W DZIAŁANIU NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH, TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWÓW BĄDŹ GŁÓWNYCH TĘTNIC I ŻYŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.313

ALBUM, PUNKT TYPOGRAFICZNY, ANTYTRADYCJONALIZM, PLAGIOZAUR, HEBAN, DYSPENSER, KINKAN, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ŁUSZCZAK, ROZMAMŁANIE, SCHOWEK, PRODUKT TRADYCYJNY, ZAOPATRZENIE, CZŁOWIECZOŚĆ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, DROMOS, DAMAST SKUWANY, MOWA EGOCENTRYCZNA, AUTOBUS CZŁONOWY, RUCHAWOŚĆ, OSADA, DOM REKOLEKCYJNY, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, GRODZISZCZANKA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, JEDENASTKA, MNICH, KUCHCIK, LEJEK, MÜSLI, DESNOYER, AC, PIES, SALAMANDRA KAUKASKA, CYPROFLOKSACYNA, ZIELENICE, PRZECHOWANIE, BOGACTWO, KRAŃCOWOŚĆ, REJKA, SIŁACZKA, RADIOSTACJA, LEJ, TROLL, DZIESIĄTKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, WPADKA, OKRES ZALICZALNY, OKRES OKOŁOPORODOWY, TERAPIA SZOKOWA, PŁAT, KOSZT POŚREDNI, DRAPIESTWO, WERSJA LEKTORSKA, MAH JONG, TOWARZYSZ PANCERNY, KACZKA KRAKWA, CENTRALA, OBSADA, KIJ, PUCH, LANGUSTA, UPRZĄŻ, SAKLA, CHUTLIWOŚĆ, SHAKER, SIERŚCIAK, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, WYKRYWACZ KŁAMSTW, ZŁOTOGŁÓW, WESOŁOŚĆ, BIOODPADY, DOM POSELSKI, BISKWIT, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, NIEPORZĄDNOŚĆ, INSTRUMENT, ZACIĘCIE, ZNAK ALFANUMERYCZNY, CHOROBA WODUNKOWA, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, PAZUR, WSPÓLNY ZASÓB, KONSOLIDACJA, DREWNO WCZESNE, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, HALA, WYCIERACZKA, RABARBAR, PERFUMA, ZŁUDNOŚĆ, KREOL, AGENDA, TOFFI, NIEBOŻĘ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, OŚRODEK, PODCENTRALA, KULCZYBA, KORDON SANITARNY, WŁADZUCHNA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, NEKTARNIK, MROZIWO, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, ASYSTENT, AFERZYSTA, VIP, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, BAKTERIA BRODAWKOWA, CINERARIUM, NALEWAK, PERIASTRON, ŚCIEŻKA, TUTOR, CYFRA, ILUZORYCZNOŚĆ, SUBWOOFER AKTYWNY, FILAR PRZYPOROWY, KOMPLEKS, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, POKREWIEŃSTWO, KATAFOREZA, KOSZ, OCZAROWIEC, LADA, TYMPANON, BETON SPRĘŻONY, TROLL, OBRAZ, ZGORZEL, PORZĄDEK SPOŁECZNY, KLAMRA, SER, TRAMWAJ WODNY, WIELKOŚĆ, ROSZCZENIE ZWROTNE, ORBITER, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, PRZEWRÓT, CHŁYST, ODWYKÓWKA, CZOŁO, ECHOLOKACJA, WYŻYNY, WYCHÓD, DECYMA, BLUZG, OBIEG PIENIĄDZA, ODSYP, GNATOZAUR, KARTA WIZYTOWA, GLOBUS, LOKATOR, CYKORIA, RĘKAWICA, HIACYNT, MISIEK, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, WIELKI PORZĄDEK, MOLESKIN, MOST PONTONOWY, DEKATYZOWANIE, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PLURALISTA, EKONOMIA, DUBRILLOZAUR, GRZEBACZ, ADAPTACJA, KRECIK, MONOPOL NATURALNY, UKŁAD URBANISTYCZNY, DANONEK, ZAPRZĘG, OBSERWACJA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, WYNIK, BLASTODERMA, NIEBO, OBROŃCZYNI, STOŻEK PASOŻYTNICZY, WESOŁE MIASTECZKO, SZANTA, DYSCYPLINA, CHWYT PONIŻEJ PASA, TŁUSZCZ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, HIPOPOTAMOWATE, NISZCZUKA, GŁOSKA NOSOWA, PODDAŃCZOŚĆ, JEŻ MORSKI, MATERIAŁ, KLAWISZ, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, HIPOREFLEKSJA, BACIK, RDZEŃ, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, OBRONA, PRZEMYSŁÓWKA, PRZYBYTEK, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, INIEKCJA, PRZYCHYLNOŚĆ, EDYCJA, PARODIA, CZAS ZIMOWY, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, APEL, SKARGA, PIESIO, LAMPERIA, ŻEGLUGA, WERYFIKACJA, GRADUAŁ, SUCHAR, GEOPATIA, PIERÓG, BUTLA, MŁOT, KURACJA, FLAKI, KARBONATYT, POKRYWA, OSTROŚĆ, SPĘKANIE, GLIKOLIPID, SZKLANY SUFIT, WIELKOŚĆ, WZIERNIK, ZAKRĘTKA, BALDACHIM, KOBIETON, SZACHY TRZYOSOBOWE, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, PROSIAK, AZJATA, ŁAŃCUSZEK, ŁOWCA , CYBORIUM, SIEĆ NEURONOWA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, JAMES, KAUTER, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, IZOLAT, FRYZJERNIA, TYMBALIK, DZBANEK, BOCZEK, MIĘSIEŃ PIWNY, KATEDRA, ZJADLIWOŚĆ, TRAMWAJ, RZĘSKA, CYTOWALNOŚĆ, WIDEO, HULAKA, KRAWAT, PÓŁCIEŃ, BABINIEC, FANTOM, GENERACJA ROZPROSZONA, KOMENTARZ, SZYBKOZŁĄCZKA, PRACE KONSERWACYJNE, ŹREBAK, UKŁAD NIEINERCJALNY, GATUNEK INWAZYJNY, BLISKOŚĆ, FILET, FLOTA, REPUBLIKA BANANOWA, TERMOTRANSFER, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, KUTER UZBROJONY, SKÓRKA POMARAŃCZOWA, MILANEZ, ZGĘSTEK, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, PIRANIOWATE, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, INKA, SEJSMOGRAF, KASZMIR, ZJEŁCZAŁOŚĆ, AMARANT, KLUCZ, COLCANNON, MCHY LIŚCIASTE, MEMBRANA, SZCZECIOSZCZĘKIE, ?MOLESTACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKIE MIEJSCE NA CIELE CZŁOWIEKA, NA KTÓRE ODDZIAŁYWANIE PEWNĄ SIŁĄ WYWOŁUJE OKREŚLONĄ REAKCJĘ W DZIAŁANIU NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH, TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWÓW BĄDŹ GŁÓWNYCH TĘTNIC I ŻYŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKIE MIEJSCE NA CIELE CZŁOWIEKA, NA KTÓRE ODDZIAŁYWANIE PEWNĄ SIŁĄ WYWOŁUJE OKREŚLONĄ REAKCJĘ W DZIAŁANIU NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH, TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWÓW BĄDŹ GŁÓWNYCH TĘTNIC I ŻYŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT WITALNY takie miejsce na ciele człowieka, na które oddziaływanie pewną siłą wywołuje określoną reakcję w działaniu narządów wewnętrznych, tkanki mięśniowej lub nerwów bądź głównych tętnic i żył (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT WITALNY
takie miejsce na ciele człowieka, na które oddziaływanie pewną siłą wywołuje określoną reakcję w działaniu narządów wewnętrznych, tkanki mięśniowej lub nerwów bądź głównych tętnic i żył (na 12 lit.).

Oprócz TAKIE MIEJSCE NA CIELE CZŁOWIEKA, NA KTÓRE ODDZIAŁYWANIE PEWNĄ SIŁĄ WYWOŁUJE OKREŚLONĄ REAKCJĘ W DZIAŁANIU NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH, TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWÓW BĄDŹ GŁÓWNYCH TĘTNIC I ŻYŁ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - TAKIE MIEJSCE NA CIELE CZŁOWIEKA, NA KTÓRE ODDZIAŁYWANIE PEWNĄ SIŁĄ WYWOŁUJE OKREŚLONĄ REAKCJĘ W DZIAŁANIU NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH, TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWÓW BĄDŹ GŁÓWNYCH TĘTNIC I ŻYŁ. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x