DEKORACYJNY WYRÓB LUDOWY, W POSTACI WĄSKIEGO PASKA (OD KILKU DO KILKUNASTU CENTYMETRÓW), BARWNIE TKANY PRZY UŻYCIU BARDKA LUB WYKONYWANY TECHNIKĄ TKANIA TABLICZKOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAJKA to:

dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 6 lit.)OKRAJKA to:

dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRAJKA

KRAJKA to:

brzegowy fragment tkaniny w postaci paska o szerokości od 8 do 20 mm, biegnącego wzdłuż po obu jej stronach; struktura i wygląd krajki są zwykle inne od reszty tkaniny (na 6 lit.)KRAJKA to:

dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 6 lit.)KRAJKA to:

kawałek jakiegoś materiału w postaci paska (na 6 lit.)KRAJKA to:

odcięty pasek blachy (na 6 lit.)KRAJKA to:

rodzaj wstążki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DEKORACYJNY WYRÓB LUDOWY, W POSTACI WĄSKIEGO PASKA (OD KILKU DO KILKUNASTU CENTYMETRÓW), BARWNIE TKANY PRZY UŻYCIU BARDKA LUB WYKONYWANY TECHNIKĄ TKANIA TABLICZKOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.632

KIJ, ŁĘGOWO, IKEBANA, POSZEWKA, POSZKODOWANY, KOSTKA, OBŁÓG, DUROMER, SZCZYT, AULOS, BEZGŁOWOŚĆ, CZOPEK, KILOWAT, RETENCJA, UCIOS, ROZLEGŁOŚĆ, BON OŚWIATOWY, ZĄB, CHODNIK MINOWY, KRUPON, SIODŁO UJEŻDŻENIOWE, KNOT, MOCHWIAN, KAZBA, KRĄŻENIE OBWODOWE, AUSZPIK, LUK, MARA, SIŁOWNIA JĄDROWA, MAJDANIARZ, PRZEDMIOT, HIKORA, ORSZADA, PŁOMIEŃ, STYKA, PADWAN, PIEPRZ, CZARNY RYNEK, PIERWSZY PLAN, PIEZOMETR, WAGA, ROZKŁAD, ROZDZIAŁEK, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, ŁÓŻKO, BUJANIE, CZAS GRAMATYCZNY, NUROGĘŚ, AKCEPTOR, KOSZULKA, PĘCHERZYK, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, BAZIA, MONITORING, KOŃ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, KOOPERATOR, KRATA KSIĘCIA WALII, KOPARKA, POŚWIĘCENIE, PŁYTA KORKOWA, AUTOCAMPING, PYCHOTA, RADCA, DIAGRAM FAZOWY, NIEDORÓBKA, AFRYKANIZOWANIE, EMISJA WTÓRNA, PRZYSTAŃ, JELENIEWO, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, GIERKA, PRZEWIDYWANIE, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, DOKUMENT, FRANCUSKI, SPECYFIKACJA, ZESZYT, AROMAT, RUMUNKA, KITAJ, MLEKO W PROSZKU, ELITARNOŚĆ, ŚREDNIOPŁAT, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, DROBNICA, STOPIEŃ NAUKOWY, CZUB, NIECHLUJNOŚĆ, HYDROFIT, ORYKS SZABLOROGI, SOPEL, CIAŁO, DODATEK AKTYWIZACYJNY, NASZYWKA, ANTYCYPACJA, KARBAMINIAN, DYSZKANCIK, STRAŻ GROBOWA, LEPSZA POŁOWA, NIEOCZYWISTOŚĆ, SŁOBODA, PASIEKA, CUGOWIEC, TYMPANON, NIEDOJRZAŁOŚĆ, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PŁAWINA, KOLOKWIUM, LĄDZIENIE, PRAWO WEWNĘTRZNE, WILCZA PASZCZA, STEP, MACICA, PRZEKLEŃSTWO, OPERACJA, DŁUGIE RĘCE, MUZYK, PĘTLA, STAWONOGI, KOLA, DEPARTAMENT, BLOCZEK, LEJTNANT, SZPONA, WOŹNY, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ETIUDA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PANTOGRAF, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, KŁAKI, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, POPYT, DOMENA PUBLICZNA, KASZTELAN, FORMA DRUKOWA, NIEDOKRWIENIE, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, SSANIE, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, BAWEŁNA, CZĄSTKA DZIWNA, KUNICE, KREMOGEN, ŚWIĄTEK, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, TABLICA STEROWNICZA, BILBORD, LINA, KASZA, PŁUCZKA, BŁONA MIGAWKOWA, PALISADA, AGNOZJA WZROKOWA, PLINTA, HEAD-HUNTER, GŁÓG, BUGAJ, MINY, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, KREOLKA, INTROMISJA, FORMA, PIERSIÓWKA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, WERMUT, SPRZĘT, FIRANKA, REPRODUKCJA POLIGRAFICZNA, KWASKOWATOŚĆ, PODIUM, KLAG, ACHEIROPOIETOS, CHRZEST, METAMERIA, PIERŚCIEŃ, DRAMATYCZNOŚĆ, KREW, PACHCIARZ, ADAPTER, DZWONY RUROWE, MŁOTECZEK, TRYBUNAŁ, PATOGEN, POWAGA, DEZERTER, KUCHNIA WOJSKOWA, DZIANINA, FANTOM, PAŃSZCZYŹNIAK, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, WOLARKA, GŁOS, TENISISTA STOŁOWY, PARABENZOCHINON, GRÓB, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ADRES, SPITTAL, LINIA, SKALNICZEK SIWY, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, MARKA, SZARPANKA, CHAŁUPNICA, POKRYWA, PRZEKLĘTNIK, KOŁO, MATERIALNIA, KROPLÓWKA, ABONAMENT, SKAŁKA, PANNEAU, WSPARCIE, LEŻA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, DROBNICA, KORDONEK, DOMINACJA, KOŃ, DYWIZJA, NAKŁADKA, LINIA WIDMOWA, ERPEG, KATAKUMBY, POLIPTYK, ZESTRÓJ INTONACYJNY, REŻYSER, WZGLĄD, FIGURA RETORYCZNA, KET, KUCIE, SZENILA, MUŚLIN, DIABLOTKA, CHLOREK WINYLU, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ZNAJDEK, ZAPOTRZEBOWANIE, DAKTYLOGRAFIA, ELEKTROWNIA WIATROWA, NUNCJATURA, GLIKOZYD FENOLOWY, ODWRÓT, DEPESZA, KRĘPACZKI, CZASZA, PARMEZAN, FORMANT, PRESKRYPTYWIZM, PIEC, CENA ADMINISTRACYJNA, FRYWOLITKA, WIELOPIĘTROWIEC, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, PIEROGI, KIESZONKA, PRZYCZÓŁEK, WŁASNOŚĆ, KLASTER, TURYSTYKA SEKSUALNA, GRYBOSZ, POWŁOKA, TREMBITA, ŁBISKO, BASEN, KORDYLINA, KATAR, ŁUNA, SEPARACJA, SPULCHNIACZ, TRAWA MORSKA, DESER, RYKSIARZ, WYCHODŹTWO, ŚRODEK KARNY, POLE BITOWE, MEMORIAŁ, ŻÓŁW, MODELUNEK, POLIETER, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, TYGRZYK PASKOWANY, ZJAWISKO BARKHAUSENA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, EFEKT UBOCZNY, BRAMSTENGA, MIOTŁA, AFISZ, KAFETERIA, ŚCIANA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, BROSZURA, OBRZĘK GAZOWY, KLAMKA, KALIBER, OSIŁEK, BAND, ?SYLFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.632 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DEKORACYJNY WYRÓB LUDOWY, W POSTACI WĄSKIEGO PASKA (OD KILKU DO KILKUNASTU CENTYMETRÓW), BARWNIE TKANY PRZY UŻYCIU BARDKA LUB WYKONYWANY TECHNIKĄ TKANIA TABLICZKOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DEKORACYJNY WYRÓB LUDOWY, W POSTACI WĄSKIEGO PASKA (OD KILKU DO KILKUNASTU CENTYMETRÓW), BARWNIE TKANY PRZY UŻYCIU BARDKA LUB WYKONYWANY TECHNIKĄ TKANIA TABLICZKOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRAJKA dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 6 lit.)
OKRAJKA dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAJKA
dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 6 lit.).
OKRAJKA
dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 7 lit.).

Oprócz DEKORACYJNY WYRÓB LUDOWY, W POSTACI WĄSKIEGO PASKA (OD KILKU DO KILKUNASTU CENTYMETRÓW), BARWNIE TKANY PRZY UŻYCIU BARDKA LUB WYKONYWANY TECHNIKĄ TKANIA TABLICZKOWEGO sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - DEKORACYJNY WYRÓB LUDOWY, W POSTACI WĄSKIEGO PASKA (OD KILKU DO KILKUNASTU CENTYMETRÓW), BARWNIE TKANY PRZY UŻYCIU BARDKA LUB WYKONYWANY TECHNIKĄ TKANIA TABLICZKOWEGO. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x