Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DEKORACYJNY WYRÓB LUDOWY, W POSTACI WĄSKIEGO PASKA (OD KILKU DO KILKUNASTU CENTYMETRÓW), BARWNIE TKANY PRZY UŻYCIU BARDKA LUB WYKONYWANY TECHNIKĄ TKANIA TABLICZKOWEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAJKA to:

dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 6 lit.)OKRAJKA to:

dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRAJKA

KRAJKA to:

brzegowy fragment tkaniny w postaci paska o szerokości od 8 do 20 mm, biegnącego wzdłuż po obu jej stronach; struktura i wygląd krajki są zwykle inne od reszty tkaniny (na 6 lit.)KRAJKA to:

dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 6 lit.)KRAJKA to:

kawałek jakiegoś materiału w postaci paska (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DEKORACYJNY WYRÓB LUDOWY, W POSTACI WĄSKIEGO PASKA (OD KILKU DO KILKUNASTU CENTYMETRÓW), BARWNIE TKANY PRZY UŻYCIU BARDKA LUB WYKONYWANY TECHNIKĄ TKANIA TABLICZKOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.903

KOREGENT, MONOPOL, KOPROFAGIA, MELAMINA, HYDROFON, KOMISJA, STOPIEŃ ETATOWY, DEZETA, ŚLIZG, KOSMOGONIA, BASEN ARTEZYJSKI, URAZ, IZBA CZELADNA, TRAMWAJ, TYGIEL, SZCZUR TUNELOWY, KIMOGRAF, WYRÓB HUTNICZY, CIĄG, DYMKA, KAMUFLAŻ, WSPÓŁFORMANT, KURDYBAN, JABŁOŃ KWIECISTA, REJKA, TYRAŃSTWO, TUNIKA, CZWÓRKA, CZEKOLADA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, MASTYKS, PUSTAK, SWORZEŃ, JĘZYK, WAMPIR, SKOPEK, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SEKSIZM, FLACHA, WARUNEK LOKALOWY, TYTULATURA, SEK, KRĄŻENIE OGÓLNE, WYPEŁNIENIE, SYLWETA, RAKOWATOŚĆ PNIA, ZMARSZCZKA, CHRZEST, SIAD RÓWNOWAŻNY, SIÓDMA WODA PO KISIELU, OSŁONOWOŚĆ, PRUSACZKA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, SYMFONIK, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, FOTORECEPTOR, BANK DRZEW, SQUAW, KRATER, WĘGLIK SPIEKANY, SONG, POJAZD SPECJALNY, MUR, PAS KOALICYJNY, NEURON CZUCIOWY, STRES OKSYDACYJNY, KIOSK, CZUB, DELOKALIZACJA, ROTMISTRZ, ELOPSOPODOBNE, BODZIEC, MAKAGIGA, KPINA, MOŁDAWSKI, BASKINKA, KOPALINA STAŁA, MONETKA, KAPSUŁA POWROTNA, PASKUDA, PIĘDŹ, PRZESZUKANIE, OTWÓR, KAKAO, KRAJINA, PIKNOMETR, MOCZ, KATASTROFISTA, ROŚLINA PASTEWNA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, MENU, TROLL, KASZA KUKURYDZIANA, NAJEŹDŹCA, PLOMBA, BOCZNIK, PEAN, TANIEC, BARYKADA, NASTAWIENIE, STRONA, MOSH, SZKLANKA, KĄDZIEL, OBSZAR WIEJSKI, EMPIREUM, TEREN, ĆWICZENIA, GALAKTYKA, MŁOT, OKRUTNOŚĆ, NAPÓJ, WYŻYNKA, CHOROBA ZAWODOWA, EUCHARYSTIA, OBSŁUGIWANIE, ASPEKT, RYWALIZACJA, ACEFALIA, KANEFORA, KULTURA MATERIALNA, WYŚWIETLARNIA, MISKA KLOZETOWA, KONSYGNATARIUSZ, AKROPOL, KLER, USTNIK, KOŃ, KORONA, MERZYK OBRZEŻONY, WCINAK, KRYKIET, ODTRUTKA, STROPNICA, NAMPULA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KONDYCJA FINANSOWA, TOP, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, SILNIK PNEUMATYCZNY, PRODUCENT, TĘTNICA SKRONIOWA, MEMBRANOFON, PATYCZAK, ALTERNATYWA FREDHOLMA, AUTOBUS SZYNOWY, KONTROLA, RZĄD, INFORMACJA POUFNA, OPUS, WATERPROOF, REWERS, PROPAGANDÓWKA, MADONNA, REDINGOTE, MANSZETA, KOROZJA BIOLOGICZNA, KARYKATURALNOŚĆ, METATEKST, DOZÓR ELEKTRONICZNY, KRZEMIAN, ARABESKA, BRAMA TRIUMFALNA, PRZEBIERANIEC, MEDALION, BYDLAK, STOSUNEK, GWAJAK, DZIEWIĘTNASTKA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, BAGPIPE, OSTOJA, PATRON, KOŁO PODBIEGUNOWE, KOLEŻANKA PO FACHU, OŚWIETLENIOWIEC, SZPAGIETKA BAHAMSKA, KRATKA KSIĘCIA WALII, WAFELEK, RÓW MELIORACYJNY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PODAŻ NIEELASTYCZNA, LUMINATOR, KANAŁ ENERGETYCZNY, ROZMARYN, SYGNAŁ CIĄGŁY, MOC ZNAMIONOWA, ZAPALENIE, PAROWIEC, PRAWICA, INTERVIEW, MATURKA, SATELITA, APOLOGETYK, MIŚ, BRZOZA OJCOWSKA, JADZICA, AGRESOR, LOGGIA, KUREK, UNISONO, ŁOTOK, BIAŁA DIETA, SAMPEL, PIECZEŃ, SILNOŚĆ, WIECZOREK POETYCKI, BEZWODNIK, PŁOZA, DOKTOREK, PAJA, GIMNASTYKA MÓZGU, WARZYWNIK, ZAGRANIE, FILET, WAPNO, ROLADA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, WDZIĘK, LINIA KOLEJOWA, AŻUR, KLASA, BLISKIE SPOTKANIE, DWUSTUZŁOTÓWKA, KUPIEC, MIŚ, PARÓWKA, BANDAŻ, CHIŃSZCZYZNA, KONFEDERACJA KANADY, CZAPKA SPORTOWA, BLOCZEK, MAZUR, STARUNEK, KURAWONGA ZMIENNA, OSŁONOWOŚĆ, ANTYFAN, REDAKTOR NACZELNA, GRUSZECZKA, NAZWA PATRONIMICZNA, KAMPANUCA, MANIERA, GAD, EPISKOPAT, EMALIA, DWUDZIESTY SIÓDMY, PROGRAMOTWÓRCA, TOWARZYSZKA BRONI, TABOR, GATUNEK INWAZYJNY, PLEŚNIAK, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, ŹRÓDŁO TERMALNE, BALSAM, GENERACJA ROZPROSZONA, SAMOODNOWA, STREFA POŻAROWA, FALSYFIKAT, SZYKANA, APOGEUM, TYRANIA, PRZYJEMNOŚĆ, ARMARIA, RYBA PO GRECKU, TURECKOŚĆ, MEDALIK, WYŁADOWANIE KORONOWE, WALKA ODWROTOWA, TRAUMATYCZNOŚĆ, MNIEJSZE ZŁO, GLIF, KORNET, KAFTAN, PRESKRYPTYWIZM, PODSADKA, WSPÓŁDECYZJA, MORWA, UKŁADARKA RUR, TULEJA, PODSADNIK KULISTY, FIGOWIEC POSPOLITY, KONKURS, PUNKT KATECHETYCZNY, INSTRUMENT MECHANICZNY, PŁATECZEK, PASTICCIO, TESSERA, DEPESZA, NAWALANKA, SYGNAŁ, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, JACHT ŻAGLOWY, WYKUPNE, DUMA, KARTA WIZYTOWA, KRYNOLINA, AKTOR CHARAKTERYSTYCZNY, NURNIK, KISZKA WĄTROBIANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.903 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DEKORACYJNY WYRÓB LUDOWY, W POSTACI WĄSKIEGO PASKA (OD KILKU DO KILKUNASTU CENTYMETRÓW), BARWNIE TKANY PRZY UŻYCIU BARDKA LUB WYKONYWANY TECHNIKĄ TKANIA TABLICZKOWEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
krajka, dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 6 lit.)
okrajka, dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAJKA
dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 6 lit.).
OKRAJKA
dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska (od kilku do kilkunastu centymetrów), barwnie tkany przy użyciu bardka lub wykonywany techniką tkania tabliczkowego (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x