STOSUNEK SKŁADNIOWY, KTÓRY ZACHODZI WE WSZYSTKICH ZDANIACH (LUB ICH EKWIWALENTACH) W ZWIĄZKU SKŁADNIOWYM MIĘDZY PODMIOTEM A ORZECZENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREDYKACJA to:

stosunek składniowy, który zachodzi we wszystkich zdaniach (lub ich ekwiwalentach) w związku składniowym między podmiotem a orzeczeniem (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PREDYKACJA

PREDYKACJA to:

w semantyce: opisywanie cech przedmiotu z użyciem predykatu, orzekanie o przedmiocie; przypisywanie przedmiotowi cech, własności (na 10 lit.)PREDYKACJA to:

przewidywanie zdarzeń przyszłych na podstawie rzeczywistych, racjonalnych, często naukowych przesłanek (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOSUNEK SKŁADNIOWY, KTÓRY ZACHODZI WE WSZYSTKICH ZDANIACH (LUB ICH EKWIWALENTACH) W ZWIĄZKU SKŁADNIOWYM MIĘDZY PODMIOTEM A ORZECZENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.513

FILEMON BIAŁOSZYI, BAJRONISTA, HUMBER, HELIOMETR, REZULTAT, OKŁAD, OKULIZACJA, CYWIL, ZAĆMIENIE, GRANAT, ENERGIA ELEKTRYCZNA, GOTOWIEC, DIABEŁEK, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, KONWENT, ORKAN, PĄCZEK, WCHŁANIANIE ZWROTNE, WAŁ, BATAGURY, CUGANT, ANON, FORT, LEON, SKLEPIENIE NIECKOWE, OPAŁ, OPASKA, EPOKA, ROZWÓRKA, WICEHRABIA, PRODUCENT, PIASTA, WÓZEK, WIDŁY, GREK, CZERPAK, KOOPERANT, RAJDÓWKA, PODKŁAD, KOMŻA, KURZYSKO, SZUM INFORMACYJNY, MIKROMIERZ, PICUŚ, AFISZOWANIE SIĘ, STAROWINA, LEW, RZECZNIK PATENTOWY, ŻARNIK, JEDWAB NATURALNY, STAN, ORAL, SRACZKA, TRANSPARENT, KOSZATNICZKA POSPOLITA, JAŁOWIEC, EGZEMPCJA WOJSKOWA, ARENDARZ, BAKTERIOCYD, PIROELEKTRYK, HUMORESKA, TYFTYK, RELIKWIA, ŚLIMAK, ALLEGROWICZKA, ODLEGŁOŚĆ, SUMER, TERMA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, KOTŁOWNIA, PODMIOT, WACHLARZ, SŁONECZNICA, BROKAT, SEPARACJA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, KINOTEATR, AKROLIT, PUNKTUALNOŚĆ, ANGLOFILSTWO, WIENIEC, ŁAGIEW, KOMAT, JEDNOSTKA CZASU, BRODAWKOWIEC CZYSTY, KWAS, ROD, DZIURA, POZYCJA, PLOTER GRAWERUJĄCY, SIANO W GŁOWIE, TALERZ, KOPUŁEK PROMIENISTY, KUBECZEK, PUŁKOWNIK, NAGANNOŚĆ, ŁAWNIK, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PIERŚCIEŃ, KODEKS PRACY, OŁADKA, ZAGRYWKA, DELFINEK, PRZEDMECZ, VAT, GARLACZ, MIŁOŚĆ, DWUNASTKA, BOCZNICA, MOŻLIWOŚĆ, MEDIALNOŚĆ, POWTÓRZENIE, KARRUKA, PUNKT ROSY, WIZYTÓWKA, SYMULACJONIZM, GRATIS, PRZEWÓD RATUNKOWY, AZYDEK, JĘZYK, KONDENSATOR FLUIDÓW, CZYR, YOUTUBERKA, MICHAŁ, GEOPATIA, STOPIEŃ, KWAS TLENOWY, STACJA, BALON ZAPOROWY, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, PRUSAK, CZTEROSUW, NIECKA WYPADOWA, PRZYPRAWY KORZENNE, KARAWAN, LEKTORIUM, ENAMINA, KORONKARZ, LENIWIEC, KOZOJEBCA, ZATOKA, PROFIT, MIEJSCE, AKADEMIK, BEK, PRZESZKODOWIEC, JEZIORO POLIHUMUSOWE, ZNAK, PIONOWZLOT, DEZERTER, ZAPITKA, CYBORIUM, ENERGIA, MASKOTKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, APOLOGETA, ALERGIA PYŁKOWA, NIEMRAWOŚĆ, MATERIAŁ, BIUSTONOSZ, WODNIAK, ZABIEG, PROTEKCJONIZM, MŁOTEK, SZCZYT, ABERRACJA, GOŁĘBIE SERCE, PATYCZEK, RĘCZNIK PLAŻOWY, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, EDYTOR, LAMPA ŁUKOWA, ABREWIATURA, IMPEDANCJA, KAPLICA LORETAŃSKA, SALADA, MAMUT WŁAŚCIWY, STADION, CZARNA DZIURA, PORA, EXPAT, BIAKS, UPRZĄŻ, BUŁAT, FASOWANIE, SPŁUKIWACZ, PRAGNĄCY, BESTIARIUSZ, SIŁY, REPUTACJA, SZALENIEC, BONANZA, DŹWIGARKA, DNO, POMOC, SEJSMOGRAM, ŚWIAT, HORYZONT ZDARZEŃ, PALUCH KOŚLAWY, UMOWA ZBIOROWA, PTAK ŁOWNY, CLERK, HIEROGLIFY, LEPTOPLEURON, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, PEDIATRIA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, LEPSZA POŁOWA, GWIAZDKA, SĄD OSTATECZNY, ANTYUTLENIACZ, STOWARZYSZENIE, PUNKT LANZA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KONWIKT, GAZ GENERATOROWY, INTEGRACJA PIONOWA, BAGNIK ZDROJOWY, KOZAK, KORONA, WOKALIZA, PACIORKOWIEC, PANICZ, UPIĘCIE, KAZAMATA, WPADKA, ŁUPEK ROPNY, WYCHODŹSTWO, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, WAPIEŃ MUSZLOWY, PÓŁOKRĄG, MORGA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, DYMARKA, ALEC, ZWIĄZEK ORGANICZNY, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, OSCYLACJA, ZAŁOM, SPADEK, GATUNEK CELOWY, ENUMERACJA, CZWORAK, KONWERTER, ZEFIR, GIPSATURA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, BATORÓWKA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, UPOŚLEDZONY, DOMEK LORETAŃSKI, BUZA, WIBRACJA, TERAPIA REINKARNACYJNA, PRÓBA GENERALNA, REKOLEKCJE, TRESKA, ZAŁOŻENIE, KACZKA DZIENNIKARSKA, PRZEKŁADNIA, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, GRONOWSKI, CELOZJA, MNICH, STREETWORKER, PIERŚCIEŃ LOKALNY, ANTYCHOLINERGIK, ZNACHOR, RAKSOLOTY, OWOWEGETARIANIN, PODSTRYSZE, KRA, KSIĘGA HODOWLANA, KUMKWAT, WERYFIKACJA, POWTÓRZENIE, SZUKACZ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, MINUTA, NIEREGULARNOŚĆ, PLAFON, JĘZYKI DARDYJSKIE, RACJONALNOŚĆ, PODWIĘŹ, CIĄG, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, KALINA, KLAPAK, PARADOKS, REPRODUKCJA, MIERNIK, GRZYB WOLAK, CHCIWOŚĆ, KAPUSTA KWASZONA, TRZYDZIESTY, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, INKAS, ŁOWCZY, ?HIPOTEKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.513 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOSUNEK SKŁADNIOWY, KTÓRY ZACHODZI WE WSZYSTKICH ZDANIACH (LUB ICH EKWIWALENTACH) W ZWIĄZKU SKŁADNIOWYM MIĘDZY PODMIOTEM A ORZECZENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOSUNEK SKŁADNIOWY, KTÓRY ZACHODZI WE WSZYSTKICH ZDANIACH (LUB ICH EKWIWALENTACH) W ZWIĄZKU SKŁADNIOWYM MIĘDZY PODMIOTEM A ORZECZENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREDYKACJA stosunek składniowy, który zachodzi we wszystkich zdaniach (lub ich ekwiwalentach) w związku składniowym między podmiotem a orzeczeniem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREDYKACJA
stosunek składniowy, który zachodzi we wszystkich zdaniach (lub ich ekwiwalentach) w związku składniowym między podmiotem a orzeczeniem (na 10 lit.).

Oprócz STOSUNEK SKŁADNIOWY, KTÓRY ZACHODZI WE WSZYSTKICH ZDANIACH (LUB ICH EKWIWALENTACH) W ZWIĄZKU SKŁADNIOWYM MIĘDZY PODMIOTEM A ORZECZENIEM sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - STOSUNEK SKŁADNIOWY, KTÓRY ZACHODZI WE WSZYSTKICH ZDANIACH (LUB ICH EKWIWALENTACH) W ZWIĄZKU SKŁADNIOWYM MIĘDZY PODMIOTEM A ORZECZENIEM. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x