URZĄDZENIE BUDOWLANE SŁUŻĄCE DO WBIJANIA PIONOWYCH PALI W ZIEMIĘ LUB W DNO ZBIORNIKA WODNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAFAR to:

urządzenie budowlane służące do wbijania pionowych pali w ziemię lub w dno zbiornika wodnego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAFAR

KAFAR to:

koks, mięśniak; kulturysta, człowiek posiadający rozbudowaną tkankę mięśniową (na 5 lit.)KAFAR to:

pogardliwe określenie Murzyna, używane w Afryce Południowej, a także na Jamajce (na 5 lit.)KAFAR to:

maszyna do wbijania w grunt pali i części ścianek szczelnych (na 5 lit.)KAFAR to:

do wbijania pali (na 5 lit.)KAFAR to:

urządzenie z babą do wbijania pali (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE BUDOWLANE SŁUŻĄCE DO WBIJANIA PIONOWYCH PALI W ZIEMIĘ LUB W DNO ZBIORNIKA WODNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.527

PRZYLŻEŃCE, ANALOG, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, WARNIA, CZABAN, KRÓCIEC, BIAŁA NOC, NAZWA HANDLOWA, OBORA DWORSKA, TARCZA, FONOGRAM, GRZYBICA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, PEŁZAK, PŁYTKA POSADZKOWA, MIKSER, ODPADY STAŁE, BRZYDOTA, ATRAPA, REGUŁA ALLENA, SURFER, UPOKORZENIE, CHOROBA WENERYCZNA, PERMISYWNOŚĆ, MORENA BOCZNA, ANGIELSKA FLEGMA, KOTLET SCHABOWY, TYNKOWNICA, DOVE, FAKTOR, PUSTAK, MA, SUMATOR, CIEK, WĘZEŁ KOLEJOWY, DEKONCENTRACJA, PŁOZA, CÓRKA ŚMIECIARZA, HIACYNT, INTERLUDIUM, EGRETA, DREWNO KĘDZIERZAWE, PIESZEK, PODGRZEWACZ, KUDŁACZ, GASIK, LOJALISTA, WIDŁAK, PARTIA, KAPUSTA KISZONA, TEKST JAWNY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, SZEWRON, WIELOKULTUROWOŚĆ, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, WYCIĄG, NIESPORCZAK, KONCENTRAT, INSEKT, PODATEK GRUNTOWY, POJAZD KOŁOWY, WŁOSY WENUS, WOSK, LINIA DEMARKACYJNA, DEKLARANT, KURZA STOPKA, RURA, KAWAŁ, PĘCZAK, PAKOWNOŚĆ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, MUCHOMOR BULWIASTY, BIAŁORUSKI, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PREZENTER, DEMENTI, PAS, ANOMALIA, BINDA, MISKA KLOZETOWA, PODATEK EKOLOGICZNY, ROTUŁA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, CEROFERARIUSZ, LINA, OPCJA WALUTOWA, TRESKA, KUCZBAJA, PROTETYKA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, POCHODNIK, PATYCZAK, , KET, PUNKT MOTORYCZNY, WISZER, FRANCZYZA, ZAKWAS, HEJT, TKANINA, DEKLARACJA, HARACZ, OŚWIADCZENIE, SEPTET, PION, TWIERDZENIE CEVY, EGZERCYCJA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, STEK, BEZPANCERZOWCE, GATUNEK ITEROPARYCZNY, KOCIOŁ DEFEKACYJNY, GRA W BUTELKĘ, MECENAT ARTYSTYCZNY, SKŁADAK, SZKLIWO, PIEPRZ CZERWONY, CZYSTKA ETNICZNA, PALCÓWKA, BRZOZOWATE, WYPALARKA, KUFEL, PUNK, BADYLARZ, MASZT ANTENOWY, FIGURA, KUCHNIA GAZOWA, PĘTO, PIERSIÓWKA, DŻINS, GŁĄBIK, PODGATUNEK, DEKLARACJA, ODCHYŁKA, LOT CZARTEROWY, RYNKA, PIEROGI, BABULINKA, AMFIPRION, PANICZ, STAROSTA GENERALNY, POWSZECHNOŚĆ, DŁUGI WEEKEND, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, HUTNIK, PIKOTKA, MADZIARKA, UROBEK, RZĄD, ZJAWISKO THOMSONA, WYPADEK, RYBA PO GRECKU, DEZETA, KOŁO HISTORII, OSTANIEC DEFLACYJNY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, MÓŻDŻEK, OBIEKT, MUZA, PINCETA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, SKIPASS, JEDWAB, WARSTWA ABLACYJNA, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, SZPULKA, KIFOZA PIERSIOWA, PROSTOSKRZYDŁE, KLAUZULA, DEKADA, KONFISKATA, DYSHARMONIA, PION, PRZYKASÓWKA, CZWOROLIST, KRYTYCZNOŚĆ, TYMPAN, AWIONETKA, OGIEŃ, MORENA, EFEKT SORETA, QUADCOPTER, NUCZA, KURCZAK TIKKA MASALA, TROSKA, SKATING, HORMON, POKRZYWDZONA, CHŁODNIA KOMINOWA, MELON, IGLASTE, WYRAZ, POEMAT HEROICZNY, RUCH PRZYŚPIESZONY, ŁASZT, WIATR KATABATYCZNY, PODKASTING, ZARODEK, PLUJKA, UCIOS, LĄDZIENIE, MŁOTECZEK, PASEK, PARKA, ANTONI, SOS, ODSYŁACZ, PODCHLEBSTWO, WIERZBINA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, LUWERS, SECIK, BULION, FARSZ, PESTO, WSKAZÓWKA, KLOPSIK, OSZCZĘDNOŚĆ, INTERWAŁ, KORYTKO, BARIERA TECHNICZNA, KASZKIET, PIDŻIN, TERMOLUMINESCENCJA, GNIAZDKO, PRZYTULIA, FIGA, KURS, LINON, ROŚLINA DWUPIENNA, UDŹWIG, WIZA, OSTOJA, ODSKOK, NIC, JEDNOPARTYJNOŚĆ, BIAŁY KRUK, IMPLEMENTACJA, CYSTA BAKERA, DZIAŁANIE, STAUROPIGIA, PASZTETÓWKA, RUM, SZKLARKA, CERAMIKA SANITARNA, TERMOSTAT, NIDERLANDZKI, MAKINTOSZ, WIELKOŚĆ, KĄT OSTRY, PIĘKNY WIEK, TYGRYSIE OKO, STYPENDIUM SOCJALNE, ROGAINING, ASOCJATYWNOŚĆ, ZIELONE, BLOKADA, BAGNIAK ZDROJOWY, BAROGRAF, ZNIECZULENIE, PUSZCZA, ABISOBENTAL, PRZEZIERNOŚĆ, MAGNETOWID, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ALKOHOL, ŻACHWA, GRZYWNA, PUNKT KARNY, RADIANT, SAUNA, BIOCHEMIA, GENERALISSIMUS, SYGNAŁ, UZIOM, STARTER, ZNAKOMITOŚĆ, WISIELCZY HUMOR, SCENOPISARSTWO, PEPSI, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, PRZEŁOM, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, FERETRON, LAND, FILAR PRZYPOROWY, KASZA, MOST, CHOROBA, RATOWNIK MEDYCZNY, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, ELASTOMER, KOLORYMETRIA, RESPONDENTKA, WOŹNY, WIBRATOR, METEORYT, ?OJCIEC CHRZESTNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE BUDOWLANE SŁUŻĄCE DO WBIJANIA PIONOWYCH PALI W ZIEMIĘ LUB W DNO ZBIORNIKA WODNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE BUDOWLANE SŁUŻĄCE DO WBIJANIA PIONOWYCH PALI W ZIEMIĘ LUB W DNO ZBIORNIKA WODNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAFAR urządzenie budowlane służące do wbijania pionowych pali w ziemię lub w dno zbiornika wodnego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAFAR
urządzenie budowlane służące do wbijania pionowych pali w ziemię lub w dno zbiornika wodnego (na 5 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE BUDOWLANE SŁUŻĄCE DO WBIJANIA PIONOWYCH PALI W ZIEMIĘ LUB W DNO ZBIORNIKA WODNEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - URZĄDZENIE BUDOWLANE SŁUŻĄCE DO WBIJANIA PIONOWYCH PALI W ZIEMIĘ LUB W DNO ZBIORNIKA WODNEGO. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast