JEDNOROCZNA ROŚLINA WARZYWNA SPOKREWNIONA Z OGÓRKIEM; OWOCE KULISTE LUB WYDŁUŻONE O SOCZYSTYM MIĄŻSZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MELON to:

jednoroczna roślina warzywna spokrewniona z ogórkiem; owoce kuliste lub wydłużone o soczystym miąższu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MELON

MELON to:

duży okrągły owoc, najczęściej zielony lub żółty, o przyjemnym, orzeźwiającym zapachu i smaku; owoc (nibyjagoda) ogórka melona (na 5 lit.)MELON to:

Cucumis melo - gatunek ogórka z jadalnym owocem, który należy do rodziny jednorocznych roślin dyniowatych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOROCZNA ROŚLINA WARZYWNA SPOKREWNIONA Z OGÓRKIEM; OWOCE KULISTE LUB WYDŁUŻONE O SOCZYSTYM MIĄŻSZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.840

SZALKA PETRIEGO, KWARTET, KŁAKI, WAFEL, PODATEK, BROKATELA, SZEWRON, LIŚCIEC, MADŻONG, KALAREPA, HEJNAŁ, MECENASKA, WIHAJSTER, NUMER, DZIEWIĘTNASTY, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ENTOMOFAGI, UŚCISK, WIKING, GANC EGAL, WSPARCIE, GRUSZA, KOLENDRA, BRANŻA, GODZINA, DZIURA, ZNAK KOREKTORSKI, KIJ, ROŚLINA TRANSGENICZNA, UPADEK, WINIETA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, BER, CHORÓBKA, ŁĄCZYNA, WARTOŚĆ DODANA, ODCZYNNIK, ZATOROWOŚĆ, ELIZJA, MOSH, WPADKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, TRÓJKĄT, GORSET, ŻYDOWSKOŚĆ, LOT KOSZĄCY, AGENT, NADZIEMNOŚĆ, MURARKA, WYPADEK JĄDROWY, WIDELEC, PLEBISCYT TERYTORIALNY, KONSUMENT, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, KWIATEK, DEGENERACJA, PIĘCIOGROSZÓWKA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, METODA KASOWA, BELKA, MISTERIUM, PĘCHERZ, PRZEBITKA, DRUHNA, KANTOREK, ANNA, LEJNOŚĆ, BARETKA, CHIŃSZCZYZNA, HISTORIA, DWURÓG, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, AMERYKAŃSKOŚĆ, OPASKA, STRZĘP LUDZKI, REPETYTYWNOŚĆ, CIĄG, SOLNISKO, KARMNIK, PLUTON, BAJADERA, BAZAROWICZ, SIEROTA SPOŁECZNA, MINIATURA, PÓŁCIEŃ, CZEK PODRÓŻNICZY, KALINA, PRZYRODNIA SIOSTRA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, PROWINCJA, HELISA, KESON, POPELINA, RURA ODPŁYWOWA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, GOLF, LICZBA BRINELLA, ALUZJA, SOCZEWKA, ŻEBRO, ŚWIDEREK, ODZYSK, ORGANDYNA, MYRMEKOFIL, BARWY NARODOWE, GAJ, KATOLICKOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, ANTYKONCEPCJA, KOMORA, OPERATOR BITOWY, CZARNA LISTA, WERANDA, PROGRAM, ANIMIZM, BRAMOWNICA, EKRAN, PRADZIADEK, SKRYTKA DEPOZYTOWA, HALOGENOALKAN, DEKADA, FRONT STACJONARNY, RENATA, SKOPEK, ALGORYTM SYMETRYCZNY, LIPKA, ROŚLINA AKWARIOWA, STROBILANT, KOSMOGONIA, POMADKA, WIERSZ, ARCYDZIĘGLEL, KREDKA, ECHOLOKACJA, KSIĘSTWO, ZBIORNIK, DOCHODZĄCA KOBIETA, ORKAN, BERŻERA, ŁOPATA, ZAKON KLERYCKI, KOLOKWINTA, FETA, EKSTRUZJA, ROŚLINA TRUJĄCA, WELUR, AMBASADOR, BUT, GRAFFITI, BAJKA, TAFELKA, TEMPERATURA ROSY, PRAGNIENIE, CZYNNIK CHŁODNICZY, BECZKA PROCHU, DASZEK, STARZENIE MORALNE, ALFABET MORSE'A, RAGDOLL, PRZENIKLIWOŚĆ, ANETA, NABÓJ ĆWICZEBNY, HALA MASZYN, WERSET, SCIENCE FICTION, FERMA, ALDO, NOTOWANIE CIĄGŁE, KREWETKA ELEGANCKA, MINA, KAMICA NERKOWA, PRZEJEMCA, TRANSEKT, CARAT, OKRZOSEK, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SZLACHAR, ZAZDROŚĆ, AMARANT, KOSZER, SERCÓWKA, RĘKAW, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, PRZEPRAWA, KONTYNGENT CELNY, GLORIETA, CZYREŃ, BYDLĘ, DEKORTYKACJA, PUBLIKACJA, DYSOCJANT, DEZAKTYWACJA, ARAMEIZM, SKARANIE BOSKIE, KREPON, KOLUMNA, CYKL FIGURALNY, GIEZŁO, PRZEKAŹNIK, KOSMONAUTA, DUROPLAST, UDAR, CIMELIUM, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, FONDUE CZEKOLADOWE, CZARCIKĘS, WSZECHSIŁA, HALO, SZLACHCIURA, JĘZYK CHIŃSKI, SCENARIUSZ, SZKRAB, BROKER, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, PENTAPTYK, WYSŁUGA LAT, PAŁKA, JEZIORO DRUMLINOWE, OPIEKUN, TYP, KAJMAK, KWASZONKA, KOLCOROŚL, SZURPEK MISECZKOWATY, GEOFIT CEBULOWY, BYK, RÓW OCEANICZNY, WIATR KATABATYCZNY, FILAR PRZYPOROWY, KRAŃCÓWKA, DOPPELGANGER, GLUKOMETR, MELON, CYGANECZKA, BULION, FAŁ, RAFAŁ, WASABI, CUG, PATRON, RANA POSTRZAŁOWA, KLASYFIKACJA ABC, RUBLÓWKA, KASA, CZTEROKROTNOŚĆ, GÓRNICTWO, ZŁOĆ, CZŁON NADRZĘDNY, GÓRKA, KORDYLINA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, MIESIĄC, GALAKTOLIPID, HIGROFIT, LESZCZYNA, WOLE, WEBŁO, BENTO, TRAWA, ZAPONA, SKAŁA OSADOWA, ROSICZKA, SZAŁAS, NARTA, RADZIECKOŚĆ, ŁUPINA, CHOINKOWOŚĆ, DYSZEL, HERB, LAMBREKIN, NEKROMANTA, ŻÓŁW LEŚNY, KAPITANA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, STOS, KORYTO, WĘGAR, CUDACZEK, PLAGIAT, WĘGAREK, KRATA ROZDZIELNA, HRECZKA, ZAWIESZKA, METRYKA, ZGRZEWKA, KREACJA, GATUNEK ZBIOROWY, KAULIKARPIA, MONTAŻ, DRAMAT WOJENNY, KAMIEŃ OZDOBNY, GRZYB PASOŻYTNICZY, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, PIERWOTEK, BELKOWANIE, KAMPUS, KRANÓWKA, ?PROSTOPADŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.840 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOROCZNA ROŚLINA WARZYWNA SPOKREWNIONA Z OGÓRKIEM; OWOCE KULISTE LUB WYDŁUŻONE O SOCZYSTYM MIĄŻSZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOROCZNA ROŚLINA WARZYWNA SPOKREWNIONA Z OGÓRKIEM; OWOCE KULISTE LUB WYDŁUŻONE O SOCZYSTYM MIĄŻSZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MELON jednoroczna roślina warzywna spokrewniona z ogórkiem; owoce kuliste lub wydłużone o soczystym miąższu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MELON
jednoroczna roślina warzywna spokrewniona z ogórkiem; owoce kuliste lub wydłużone o soczystym miąższu (na 5 lit.).

Oprócz JEDNOROCZNA ROŚLINA WARZYWNA SPOKREWNIONA Z OGÓRKIEM; OWOCE KULISTE LUB WYDŁUŻONE O SOCZYSTYM MIĄŻSZU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JEDNOROCZNA ROŚLINA WARZYWNA SPOKREWNIONA Z OGÓRKIEM; OWOCE KULISTE LUB WYDŁUŻONE O SOCZYSTYM MIĄŻSZU. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast