ZNAK GRAFICZNY NAD LUB POD LITERĄ INFORMUJĄCY O SPOSOBIE JEJ WYMAWIANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCENT to:

znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKCENT

AKCENT to:

cecha wymowy polegająca na wyróżnieniu sylaby lub wyrazu (na 6 lit.)AKCENT to:

sposób wymawiania, wymowa (na 6 lit.)AKCENT to:

akcentowanie, wyróżnianie sylab lub wyrazów w wymowie charakterystyczne dla danego języka (na 6 lit.)AKCENT to:

przen. podkreślenie czegoś, położenie nacisku na coś (na 6 lit.)AKCENT to:

nacisk na sylabę (na 6 lit.)AKCENT to:

wyróżnienie sylaby (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK GRAFICZNY NAD LUB POD LITERĄ INFORMUJĄCY O SPOSOBIE JEJ WYMAWIANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.847

DOUAI, KĄTOZĘBNE, GAJA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, OBIEG, KOLORYT, SZPULKA, PŁUCZKA, SYMBOL, TURECKOŚĆ, KOKTAJL MOŁOTOWA, TARANTELLA, SYSTEMATYKA, MASZKARA, SKŁADAK, NABÓJ ĆWICZEBNY, LEŻA, GŁOWA, KARŁOWICZ, CIAŁO, FINISZ, BOMBA ATOMOWA, PRZENOSKA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, SALAMANDRA KAUKASKA, WYWŁASZCZENIE, WIESZAK, SĄD PODKOMORSKI, WPADKA, BARWY, GRUCZOŁ MEIBOMA, OSPAŁOŚĆ, LICZBA BRINELLA, NIEMOŻLIWOŚĆ, POŁYKACZ, AUREOLA, ŚRODEK KARNY, OSTATNIA, SKOK, ORTODOKSJA, WYLEW, NEIVA, SŁAWOJKA, ROBUSTA, BRYCZKA, RUCH KATABATYCZNY, STUDIUM WYKONALNOŚCI, DENOTACJA, WYCHÓD, KRACH, ARTEFAKT, PRZEJEMCA, ZBAWCZYNI, ŚMIAŁOŚĆ, SZPIEGÓWKA, PODSZERSTEK, IZOTERMIA, HAK, MASKA, BEZGŁOŚNOŚĆ, PIECZĘĆ, GLORIA, RUG, FUNKCJA, DZIADOWINA, RENÓWKA, STANOWISKO, NIEREGULARNOŚĆ, ÓSMY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, POŻYTEK, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, WAMPIREK, NOC, FIZYKA STATYSTYCZNA, DRIBLING, RESTRYKCJA, KATAPLAZM, KLERK, DYSONANS, WNĘTROSTWO, LEGENDA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SZCZUDLARSTWO, BERŻERKA, MARIIŃSK, STWORZENIE NIEBOŻE, GENDER, WIERNOŚĆ, TABLOIDYZACJA, KOPULACJA, RAWKA BŁAZEN, LATARNIA MORSKA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, WĘZEŁ, GAJA, KARTAUN, SESJA, TRUKCZASZY, ZNACZEK SKARBOWY, EMBLEMAT, NACIOS, WYSŁUGA LAT, FORMACJA SKALNA, AUTODESTRUKCJA, RÓG, SKALISKO, KOŹLAK, LEWANT, RYGIEL, KRYZYS KATATYMICZNY, PORTUGALSKI, ŁAŃCUCH, ASYSTA, DZIEKAN, PRZEKAŹNIK, MICHOACAN, HOLOGRAM, FLOTA, OLĘDER, KURÓW, MODULACJA SKROŚNA, REGENERAT, ZGORZELINA, BÓR BAGIENNY, SPEAKER, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, PODBIERACZ POKOSÓW, BRUTTO, PIERÓG KARELSKI, SAKWA, RELIKWIA, MIECZ DAMOKLESOWY, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, INSTYTUT, KANTON, NARTOW, MIŚ, INDOKTRYNACJA, AKROBACJA POWIETRZNA, CEIBA, WOLSK, DRUKARKA ROZETKOWA, MAZOWSZANIN, PLURALISTA, VIDIN, PODATEK DOCHODOWY, ELIKSIR ŻYCIA, EGZEGETA, WASAL, PLUTON, TURZYCA, NIKOPOL, SAGAN, BEMOL, GAJ, SONG, PLOMBA, RETABULUM, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, PODKOWA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, GWIAZDA, TAVOLIERE, JOGURT, ARESZT, ZNAK ALFANUMERYCZNY, GLORIA, NAZWA SŁUŻEBNA, DŻINS, ISKRA, INTERGLACJAŁ, BAZA TRANSPORTOWA, KONTYNGENT TARYFOWY, NIEGOSPODARNOŚĆ, TRYMER, MIKSER, DWUDZIESTY PIĄTY, FILM DROGI, KUBEŁ, SIEDEMNASTKA, JASTRZĘBIE OKO, HANDEL NARĘCZNY, BAŁACHNA, TANTALIT, ŻONISKO, AMUR, NIEPRZYTOMNY, BROŃ MIOTAJĄCA, PARA UPORZĄDKOWANA, WODOLOT, MUSZTRA, PENSJA, TURNIA, ZWORNIK, APLA, PICOWNIK, MOC CZYNNA, AUDIOBOOK, NEURON LUSTRZANY, KONWENT, TOKI, MADZIARKA, OKIENKO TRANSFEROWE, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, FESTON, FRANCA, STRATYFIKACJA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, REAKCJA SPRAWCZA, IZOCHRONA, PODTYP, PIERWSZA DAMA, WIATR, POLDER, RADIANT, BIELISTKA JAŁOWCOWATA, METAMORFIZM WSTECZNY, REZULTAT, PRZYRODNIA SIOSTRA, KIEŁZNO, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, MJEIK, BATERIA, CHWYTAK, AKCENT SŁABY, KLIENT, SYGNALIZATOR, FAJKA, SABOTY, LODÓWKA, ZATRACENIE, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, BLERIOT, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, WINO ZIOŁOWE, JEŻOWCE, SKŁADNIK POKARMOWY, DRIVER, MOBIL, GADZINA, INTERIOR, ŚLIZG, KONTUAR, ORZESZEK ARACHIDOWY, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, CHARYZMAT, DUCH, CHLAPA, CHOROBA GENETYCZNA, WÓR, ACID WESTERN, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, TARCZA, RAJSKI PTAK, AKWEN, STYPENDIUM, OGIEŃ, SĄD, NIEOCZYWISTOŚĆ, KASTANIETY, ZYSK, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, URAN, IMPLIKACJA MATERIALNA, KRĘPACZKI, GRANATOWA POLICJA, MEMPHIS, HAWELOK, LEVEL, OPERAT UZDROWISKOWY, SZMATKA, INGUSZKA, ADRES WZGLĘDNY, OPŁATA MIEJSCOWA, MINÓG KASPIJSKI, PODZIEMIE, RYWANOL, ZESTRÓJ AKCENTOWY, GÓRA, PRAŻONKA, LOŻA, ABORDAŻ, ALAGOAS, GUARANA, PUBLIKA, PELENGATOR, JACK, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, STRZAŁ, LINON, GAUHATI, EVJE, DRZEWCÓWKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, ANOMALIA TERMICZNA, KUPAŹ, PLECIONKA, ?CHWAST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.847 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK GRAFICZNY NAD LUB POD LITERĄ INFORMUJĄCY O SPOSOBIE JEJ WYMAWIANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK GRAFICZNY NAD LUB POD LITERĄ INFORMUJĄCY O SPOSOBIE JEJ WYMAWIANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCENT znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCENT
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania (na 6 lit.).

Oprócz ZNAK GRAFICZNY NAD LUB POD LITERĄ INFORMUJĄCY O SPOSOBIE JEJ WYMAWIANIA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ZNAK GRAFICZNY NAD LUB POD LITERĄ INFORMUJĄCY O SPOSOBIE JEJ WYMAWIANIA. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x