CECHA CZEGOŚ, CO PO WPROWADZENIU W ŻYCIE JEST JUŻ NIEODWRACALNE; CECHA CZYNNOŚCI LUB DECYZJI, KTÓREJ NIE DA SIĘ COFNĄĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZPOWROTNOŚĆ to:

cecha czegoś, co po wprowadzeniu w życie jest już nieodwracalne; cecha czynności lub decyzji, której nie da się cofnąć (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEZPOWROTNOŚĆ

BEZPOWROTNOŚĆ to:

cecha czegoś dawnego, co minęło i już nie powróci (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO PO WPROWADZENIU W ŻYCIE JEST JUŻ NIEODWRACALNE; CECHA CZYNNOŚCI LUB DECYZJI, KTÓREJ NIE DA SIĘ COFNĄĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.164

NACZYNKO, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ZARODNIKOWCE, FILAR PRZYPOROWY, CHORDOFON, WILCZA PASZCZA, PUDŁO, HOSTIA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, ŁASZT, LUTNIA, DŁAWIEC, JEROME, PEREŁKA, CHART, OŚWIETLACZ, WARTOŚĆ KATASTRALNA, ELABORACJA, UŻYTEK, PRZEJEZDNY, STRUKTURA HOLDINGOWA, KLASTER, BUREK, OFENSYWA, TOWARZYSTWO, IWAN, GARDEROBIANA, PRZEKAZANIE, BRZYDOTA, PERSONALNOŚĆ, BOM, ROZWOLNIENIE, GDERLIWOŚĆ, PREZYDENCJALIZM, PIERÓG, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, ROTATOR, ZASADNOŚĆ, CZŁON PODRZĘDNY, TECHNIKA CYFROWA, PŁÓCIENNIK, SOSJERKA, DROBNICA, KOALICYJKA, STARY LIS, DUŃSKOŚĆ, KONWOJER, WIELORÓDKA, MINERAŁ, POZYTYWIZM LOGICZNY, DOBYTEK, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, UPRZEDMIOTOWIENIE, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, SZCZYTÓWKA, WAGA, UŻYTEK ZIELONY, KWATERA GŁÓWNA, PRZEDMIOT, TREPY, MIAZMAT, STOSUNEK, KONSERWA TYROLSKA, HALA TARGOWA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, FATAMORGANA, PRZYSŁÓWEK, WCIĄGARKA, PODPAŁ, TLENEK ŻELAZOWY, AMONIACZEK, RAK, WYWOŁYWACZ, PASZCZUR, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KARBOKATION, BURZA ŚNIEŻNA, PRZEGLĄD, UCZCIWOŚĆ, PODATEK, ZDERZENIE CZOŁOWE, GABINECIK, OŚ PORTALOWA, MASYWNOŚĆ, ZWIĘZŁOŚĆ, KATEGORIA OPEN, SCENKA RODZAJOWA, GATUNEK ZAWLECZONY, PLATFORMA PROCESOROWA, DRUHNA, WZNIOS, STATEK, CHIRURGIA OGÓLNA, DUCHOWY OJCIEC, TREN, AMPUŁA, SPLENDID ISOLATION, SPUSZCZENIE, CUDZOŁOŻNICA, SIAD, KONIK DULMEŃSKI, BZYGI, AMFITEATR, TOP, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, REKIN OWSONA, OBEZNANIE, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, WPŁYWOWOŚĆ, ANGLIK, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, STRUKTURALISTA, OSTATKI, KATZENJAMMER, SŁOWACKI, RESIDUUM, DESKARZ, OPORNOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, ZMIĘKCZANIE SIĘ, GŁODOMÓR, OŚRODEK WYŻOWY, ŻUREK, SYMPATIA, RURALISTYKA, KONWENCJONALIZM, CYRK, ZWIERZĘ, ZATRUCIE, WEBMASTER, ŚCIANA OGNIOWA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, SPRAWNOŚĆ, RUCHAWOŚĆ, SUPERNOWE, BEZPARDONOWOŚĆ, ANTENA RAMOWA, PARALAKSA, ZASIĘG, JĘZYCZNIK, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, SUWNICA, PYCHOTA, PATYCZAK, KCIUK NARCIARZA, MAKROCYTOZA, WĘŻOJAD, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, GRUZIŃSKI, MORENA KOŃCOWA, KONCENTRAT, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, TECHNOKRATA, ZDATNOŚĆ, SILNIK GAŹNIKOWY, JEDNOKROTNOŚĆ, ESPERANTYSTA, CYSTA BAKERA, HORROR, MARATON, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, REGULACJA CEN, KAMERA, TRANZYSTOR, WYSPA BARIEROWA, IMMUNOGLOBINA E, STAN USTALONY, WAMPIREK, MESJANIZM, ZERÓWKI, ZDZIERSTWO, ANTENA DIPOLOWA, PUNKT WYJŚCIA, DEKORATYWNOŚĆ, TEORIA CIAŁ, POLECANKA, LEMONIADA, DYLATACJA, REANIMACJA, STEP, BEZPIECZNIK, GATUNEK, RUCH PRZYŚPIESZONY, BIELIZNA, RYGOR, BYDLĘ, MINORKA, CZĘŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, ROMANISTYKA, LIMONIADA, SZLACHTUZ, RING, ATTYKA, JEŻOWIEC, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, NAGIEL, WRZÓD MIĘKKI, TOPIELEC, ERYTROCYT, CECHA RELEWANTNA, REAKTYWACJA, KURANT, RETUSZ, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, ŁOŻYSKO SZTYWNE, MACIERZ RZADKA, BILANS BRAMKOWY, PODWÓJNY TROCHEJ, RELIGIJNOŚĆ, KUFF, KOMUNAŁKA, GODNOŚĆ, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, SSAK, WYLEW, SIŁOWNIK, ESENCJA, HARMONIA, MAŚLAK, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, KREOLKA, BILET POWROTNY, ODJAZD, EKSTERN, BURACTWO, ŻÓŁW NOROWY, PRĄD ZAWIESINOWY, SSAK, RESZTKA, POCIĄG, PALEC, ŁUSKOWCE, TYCZKA, KONSONANS, OŚLIZGŁOŚĆ, HISTORYZM MASKI, ŚNIEŻNIK, FAUNISTYKA, ALLEL DOMINUJĄCY, SZÓSTKA, MYŚLIWY, KALENDARZ KOŚCIELNY, TRZEJ KRÓLOWIE, KAREL, UZDOLNIENIA, PRZEKLEŃSTWO, ZAPORA, TUNEZYJSKI, BLOKADA, JĘDZA, MAŁY REALIZM, BIEGUN, SEMITA, HARMONIJKA, ARCHETYPOWOŚĆ, UPRAWIACZ, ENERGICZNOŚĆ, GRUBA ZWIERZYNA, GITARA KLASYCZNA, ŻONGLERKA, WIECZERNIK, FALISTOŚĆ, RYKSZA, WYPUSTEK, SZLACHETNOŚĆ, PODSKOK, IZOMER OPTYCZNY, DZIAŁ, PONADKLASOWOŚĆ, SKLEPIENIE ŻEBROWE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, DĄŻNOŚĆ, WRZENIE, KARMIENIE, DYPTYK, DOLINA V-KSZTAŁTNA, WYCISK, NIEKULTURALNOŚĆ, ZAMACH SAMOBÓJCZY, ZAAWANSOWANIE, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, ZIELONA FALA, GINEKOLOGIA, CZYNSZ WOLNY, KOPARKA POPRZECZNA, MADRAS, UROJENIE KSOBNE, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, POTWÓR, PINGWIN PAPUA, DESKA, WĄTŁOŚĆ, DYNAMIKA, SZCZENIARA, BYDLAK, ?ARSENIAN(III).

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.164 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO PO WPROWADZENIU W ŻYCIE JEST JUŻ NIEODWRACALNE; CECHA CZYNNOŚCI LUB DECYZJI, KTÓREJ NIE DA SIĘ COFNĄĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO PO WPROWADZENIU W ŻYCIE JEST JUŻ NIEODWRACALNE; CECHA CZYNNOŚCI LUB DECYZJI, KTÓREJ NIE DA SIĘ COFNĄĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZPOWROTNOŚĆ cecha czegoś, co po wprowadzeniu w życie jest już nieodwracalne; cecha czynności lub decyzji, której nie da się cofnąć (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZPOWROTNOŚĆ
cecha czegoś, co po wprowadzeniu w życie jest już nieodwracalne; cecha czynności lub decyzji, której nie da się cofnąć (na 13 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO PO WPROWADZENIU W ŻYCIE JEST JUŻ NIEODWRACALNE; CECHA CZYNNOŚCI LUB DECYZJI, KTÓREJ NIE DA SIĘ COFNĄĆ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO PO WPROWADZENIU W ŻYCIE JEST JUŻ NIEODWRACALNE; CECHA CZYNNOŚCI LUB DECYZJI, KTÓREJ NIE DA SIĘ COFNĄĆ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x