SKAŁA OSADOWA O JASNEJ BARWIE I DUŻEJ ZAWARTOŚCI KAOLINITU, KTÓRA W WYNIKU KONTAKTU Z WODĄ STAJE SIĘ PLASTYCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLINKA KAOLINOWA to:

skała osadowa o jasnej barwie i dużej zawartości kaolinitu, która w wyniku kontaktu z wodą staje się plastyczna (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA O JASNEJ BARWIE I DUŻEJ ZAWARTOŚCI KAOLINITU, KTÓRA W WYNIKU KONTAKTU Z WODĄ STAJE SIĘ PLASTYCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.573

OSUTKA SOSEN, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, WF, ŁUSKA, CHWALCA, TEMPERAMENCIK, VALLA, ROBER, STACJA NASŁUCHOWA, BLEFIARZ, MINERAŁ, CELT, TETRAMER, PŁETWA STEROWA, NIECUŁKA, AUTOSTOPOWICZ, PRÓBA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, JĘZYK ISLANDZKI, USZTYWNIACZ, SIATECZKA, ICHTIOBIOLOGIA, SMUTY, ROZROST, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, WŁAM, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, NOC, OKTET, PROTOZOOLOGIA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, JĘZYK ROMAŃSKI, FATAMORGANA, FIFKA, WIESZCZBIARNIA, EMALIA, PUCHAR, SOLANKA, ULTRAPRAWICA, ŁOTEWSKI, WŁOSEK, BROSZA, BEZTORBIKI, UKRES, UCHO WEWNĘTRZNE, CZYN SPOŁECZNY, ATOPINA, MŁYNOWNIA, OBLĘŻENIEC, KOMPLEKS ARENOWY, FILOLOGIA ANGIELSKA, AKTOR KOMICZNY, UCHWYT, PIERWSZOŚĆ, JAMA STAWOWA, JĘZYCZEK U WAGI, GRZYB PODSTAWKOWY, ŁUPIEŻ PSTRY, DYNGUS, BABA, KOMBUCZA, PRYZMA AKRECYJNA, ARKADA, RAMKA CZERPALNICZA, ŚLIZG STAWOWY, ROZWAŻNOŚĆ, TŁUSZCZAK, PANECZEK, SUPERKOMBINACJA, BŁONA NACZYNIOWA, SŁOWACYSTYKA, STRZAŁA EROSA, ŁAWICA SKALNA, BETON KOMÓRKOWY, ZGORZEL, PLEBS, IGLICA, ŁOŻYSKO TOCZNE, KULTURA CYKLADZKA, WSTYD, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, PUSTY DŹWIĘK, DZIUPLA, ZGRUPOWANIE, PIĘĆDZIESIĄTNICA, CYKL, KLISZA, KROTOCHWILA, TROGLOFIL, PŁÓCIENNICA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, FORTE, EGZOTYK, DACH ŚWIATA, HERBATKA, SKRĘTKOWCE, ŁUK JARZMOWY, BRODACZ MONACHIJSKI, MANTYKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, HALON, SZTUKA KRETEŃSKA, MŁAKA, KĄPIEL, ACENA BUCHANANA, SĄCZEK, FUNKCJA PRZESTĘPNA, HERMENEUTYKA, IZOTROPIA, KĄPIEL, SYNDROM PARYSKI, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, TRÓJBÓJ, RYNEK PODSTAWOWY, MUTACJA DYNAMICZNA, TORPEDA, PANNICA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, KRYSZTAŁ, CHOMIK DŻUNGARSKI, SMOLUCH, INTROJEKCJA, LICZBA KWADRATOWA, CHLOREK HEMATYNY, OKULAR, LENIUCH, BAZA NAMIOTOWA, SAMOCHWALSTWO, TYFUS PLAMISTY, NAKŁAD POŁOWOWY, GEKON, PŁYTKI TALERZ, HARTOWNOŚĆ, AMFIUMY, AEROLOGIA, PAGINATOR, KULON, ROWEREK BIEGOWY, BROŃ TERMOJĄDROWA, ŁUK BLOCZKOWY, JĘZYK EZOPOWY, TURBINA RUROWA, DIALOG, ZEW, NERWICA NIEDZIELNA, IZOFONA, NOWICJUSZ, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, SAMOZAPŁON, CZAS PRZESZŁY, HARMONIKA, MIASTO OGRÓD, GRAWITON, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, ANUSZKIEWICZ, GRUPA ELIMINACYJNA, RETROGRADACJA, FONIATRIA, JEZIORO SUBGLACJALNE, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, ZDRADA, PODRZĘDNIK, VERTIKAL, NASOSZNIK TRZĘŚ, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ALKA, MASIELNICZKA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, KONWENT, DMUCHAWKA, OKRES PÓŁTRWANIA, SŁUGA BOŻA, BĄK, GENETYKA EKOLOGICZNA, PANNUS, LETARG, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, ZAGARNIĘCIE MIENIA, ANGLISTYKA, KARAFINKA, DEKOMPRESJOMETR, MELINA, DRUCIARZ, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ZROBIENIE RUCHU, REMISJA, KONTO DEPOZYTOWE, ZAJĄC, REWERENCJA, BLACK METAL, RAKSA, DIETA, SPAD, CYKL GRANICZNY, DEPTAK, POLITYKA ZDROWOTNA, ODCIEŃ, BOCZEK, CZUWAK, BLUSZCZ, PISUAR, NUR BIAŁODZIOBY, PRAWOSKRĘT, TROGLOBIONT, ZRYWKA, MAKAK JAPOŃSKI, OBJAŚNIENIE, ELIMINACJE, POŻYTECZNOŚĆ, SEZON, SKAŁA LITA, KWASZONKA, KLASA, CERKIEWSZCZYZNA, AUDYTORIUM, STATEK GŁĘBINOWY, KOLEŻANKA PO FACHU, WODA PO KISIELU, TEORIA KOLEJEK, AFGAŃSKI, GŁOS ELEKTORSKI, NOGA, KUSZYK, GRUNGE, CHODZĄCA POWAGA, PARASZKA, GAZPACHO, NEOFITA, POLECANKA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, MADRASA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MARSZAND, BEARS, BAZALT, PIZZERIA, GNOJAK, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, PRZYSŁONA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, LYGODIUM JAPOŃSKIE, PISTACJA TERPENTYNOWA, PERYPATETYK, ORYNNOWANIE, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ZWARCIE SZEREGÓW, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, WOLA, TUŁACZ, WSPÓŁREGENT, POPULACJA MENDLOWSKA, KIR, TWARDZIAK, ORKIESTRA KAMERALNA, MOSTEK SCHERINGA, KLOAKA, SPARTANKA, DOM GRY, PRZECINACZ, GOSPODARKA RABUNKOWA, BOMBER, GWAJAKOWIEC, SEKRETARZYK, GRUSZKA, METALMANIA, KAPILARA, EMANACJA, POCIĄG METRA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, HEPATOLOGIA, STWIERDZENIE, POMOC, WINNICA NABOTA, JAZGOT, WYPALANKA, EDYL, STOMATOLOG, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, CIELISTOŚĆ, MANDŻURSKI, BIBLIOTEKA SEJMOWA, GIĘTKOŚĆ, STOKŁOSA, BAZALT, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, FANPEJDŻ, KATALOG RZECZOWY, OSIOŁ, PARAGAMMACYZM, MROCZEK POZŁOCISTY, BRONTOZAUR, RZEMIEŚLNIK, OBIEG, PAPIER BIBLIJNY, DOKSOLOGIA, CHASERKA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, ?PROCES HYDROTERMALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.573 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA OSADOWA O JASNEJ BARWIE I DUŻEJ ZAWARTOŚCI KAOLINITU, KTÓRA W WYNIKU KONTAKTU Z WODĄ STAJE SIĘ PLASTYCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA O JASNEJ BARWIE I DUŻEJ ZAWARTOŚCI KAOLINITU, KTÓRA W WYNIKU KONTAKTU Z WODĄ STAJE SIĘ PLASTYCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLINKA KAOLINOWA skała osadowa o jasnej barwie i dużej zawartości kaolinitu, która w wyniku kontaktu z wodą staje się plastyczna (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLINKA KAOLINOWA
skała osadowa o jasnej barwie i dużej zawartości kaolinitu, która w wyniku kontaktu z wodą staje się plastyczna (na 15 lit.).

Oprócz SKAŁA OSADOWA O JASNEJ BARWIE I DUŻEJ ZAWARTOŚCI KAOLINITU, KTÓRA W WYNIKU KONTAKTU Z WODĄ STAJE SIĘ PLASTYCZNA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - SKAŁA OSADOWA O JASNEJ BARWIE I DUŻEJ ZAWARTOŚCI KAOLINITU, KTÓRA W WYNIKU KONTAKTU Z WODĄ STAJE SIĘ PLASTYCZNA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x