NAWINIĘTA PRZĘDZA, KTÓRA MA SIĘ STAĆ OSNOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAWÓJ to:

nawinięta przędza, która ma się stać osnową (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAWÓJ

NAWÓJ to:

element maszyny, wał, na który coś jest nawijane lub z którego coś jest rozwijane (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAWINIĘTA PRZĘDZA, KTÓRA MA SIĘ STAĆ OSNOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.612

HRECZKOSIEJ, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, OBRÓT SYNCHRONICZNY, KONTAKCIK, NASADA, ANTYWZORZEC, PUCHLINA WODNA, PRZEKŁADKA, PŁATWA, HEMATOLOGIA, SKRĘT, TEOLOGIA MORALNA, OBSERWACJA, DRIBLING, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, LIPOATROFIA POINSULINOWA, OBSZCZYMUR, ZMIENNA ZALEŻNA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, STELMACH, ANTOCYJANIDYN, NOC, SZEKSPIR, KASZUBSKI, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, GUZKI KRWAWNICZE, ARETOLOGIA, HYPERBATON, UCHO WEWNĘTRZNE, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, RODZAJ, STARY, KORONA, WODA, GONIEC, AWANGARDA, RODZAJ NIJAKI, KOSZULARZ, PRZEKRYCIE, KARBOKSYL, JAZDA BEZ TRZYMANKI, OKLUZJA, PAJAC, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PLAZMOLIZA, DYSZKANCIK, RÓWNOWAGA, POZYCJONER, LODOWIEC DOLINNY, RESYNTEZA, BOSTON, ORTOPTYSTKA, NOTORYCZNOŚĆ, BAJDA, KREOL, BROŃ WODOROWA, STATEK, MATERIALNIA, SĘDZIA RINGOWY, PRZYLEPA, POJAWIENIE SIĘ, DRIP, ŻONA LOTA, KOZA SAANEŃSKA, AKCENT OSTRY, BALECIK, OSZAST, SFORMUŁOWANIE, RZUT, GESTALTYZM, ŚREŻOGA, SOZOLOGIA, GENETYKA EKOLOGICZNA, FARMAKOEKONOMIKA, ELOKWENCJA, BÓBR KANADYJSKI, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, FETYSZYSTA, STAROBIAŁORUSKI, WYŁOM, GÓRY KOPUŁOWE, MECHOWCE, SZKOCKI, HUYGENS, WOLTYŻER, KAMIEŃ, TRUP, ZBÓJNIKOWATE, ZGNICIE, KRAWIECTWO, GRABEN, PISEMNOŚĆ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ŚWINIARKA, DZIANINA, PUNKT, CIĘŻKA DUPA, LICZBA AUTOMORFICZNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, KŁOBUK, PÓŁDZIEWICA, OBRZEŻE, POJAZD, MORS, FLUWIOGLACJAŁ, DACH NAMIOTOWY, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, KULTURA TRZCINIECKA, CHYTROŚĆ, ERPEG, TWARDZIAK, SFERA GWIAZD STAŁYCH, WYBIELENIE, KSIĄŻĘ ALBERT, SZOTRING, JEDYNOWŁADCA, NOC, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, KROK DOSTAWNY, PŁETWA, WĘZEŁ SA, ZAKON CZYNNY, HYDROFIL, HALLING, ZROBIENIE RUCHU, BACHANTKA, FILA, OBLADER, BLISKOŚĆ, SOTELO, NOWOZACIĘŻNY, POCHLEBSTWO, SMARKATA, OCZKO POLODOWCOWE, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, MISKA, DYKTATOR, GAWIALOWATE, WŚCIEK DUPY, CZAS, KAMERTON, CANOSSA, SPECJALIZANTKA, KOŁKOWNICA, SOCZEWKA SCHODKOWA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, POŚWIĘCENIE, BAS, DOMINO, CYKL MIESIĘCZNY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, PALATALIZACJA, STAŁOŚĆ, ANGELOLOGIA, SYMETRYCZNOŚĆ, MORA, KISZKA FASZYNOWA, ANAMNEZA, ZACHÓD, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, GRZYBEK JAPOŃSKI, ROCKOWIEC, PRZEJEMCA, OBOZOWISKO, DOOM METAL, INFLACJA INERCYJNA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, WĘDZIDŁO, KASZUBSKOŚĆ, SIEROCTWO SPOŁECZNE, SERBISTYKA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, NISZCZUKA KROKODYLA, NAUKA ŚCISŁA, PAREMIOGRAFIA, KULTURA PIEŃKOWSKA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, CHOROBA CSILLAGA, ŻEGLARZ, LEISZMANIOZA SKÓRNA, CHEMIA KWANTOWA, ZAUROZUCH, MIODOJAD MARMURKOWY, UCHAL, POTENCJAŁ, GARDEROBIANA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, WŁAŚCIWOŚĆ, TURANOWIE, CYKLON, HÄNDEL, RAK, PUNKT KONSTRUKCYJNY, MULDA, DŁUGI WEEKEND, FLETY, WPŁYWOWOŚĆ, STEROLOTKA, LATANINA, MELANODERMA, SZEREG NEPTUNOWY, AGROWŁÓKNINA, LOGGIA, SEMESTR ZIMOWY, APIKOMPLEKSY, BIEGANINA, ALUZJA LITERACKA, ZRAZ, ZAPASY, ELEKTROSTATYKA, PÓŁKAPONIERA, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, STRÓJ WIECZOROWY, SYNDROM WILKOŁACZY, BLISKOZNACZNOŚĆ, PLANSZA, BALUT, NIETYPOWOŚĆ, SCYT, BŁAZENEK, OPIEKUŃCZOŚĆ, TELEWIZORNIA, BIAŁORUSZCZYZNA, PROTETYKA, ANTROPOZOONOZA, UCHWYT ŚLIZGOWY, KIEROWNIK MUZYCZNY, UNDEAD, LOSOWANIE PROSTE, ANUSZKIEWICZ, KOŃ TURKMEŃSKI, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, JANUSZ, BARWA NALECIAŁA, GWIAZDA, WIESZCZBIARNIA, PRAKTYCZNOŚĆ, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, BUJAK, KONSERWIARNIA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, WAGON DOCZEPNY, ROBUSTA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, OSTRYGOJAD, AGENEZJA, FUNKCJA NAZWOWA, PASKÓWKI, AFTERPARTY, STATEK GŁĘBINOWY, SZKOŁA, RESTAURATOR, SZORY, KIESZENIÓWKA, SAMOŁÓWKA, MŁYN, KANAŁ PRZERZUTOWY, DZIECINNOŚĆ, WYGIBAS, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, NOTARIUSZ, MISTRZ PROSTEJ, GARDA, KOŃ ARDEŃSKI, AZYL, ADDYCJA, WIDEŁKI, TYSIĄC, TOPOLOGIA MAGISTRALI, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, BRZYDAL, GRZBIETORODOWATE, ABORCJONISTKA, STRAŻ OGNIOWA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, WYGŁAD TEKTONICZNY, NIMFA, TEREN, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, HELIOFIT, PRZESZUKANIE, TORBACZE, TARAS WIDOKOWY, TRZON MACICY, ACEFALIA, POKŁAD PANCERNY, KOKILKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, MORESKA, PERSONA, WOREK, PŁOMYCZEK, OPÓR, PAMIĘTNIK, ZACHOWANIE, SZPULA, DOROSŁOŚĆ, ?GWAŁT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.612 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAWINIĘTA PRZĘDZA, KTÓRA MA SIĘ STAĆ OSNOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAWINIĘTA PRZĘDZA, KTÓRA MA SIĘ STAĆ OSNOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAWÓJ nawinięta przędza, która ma się stać osnową (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAWÓJ
nawinięta przędza, która ma się stać osnową (na 5 lit.).

Oprócz NAWINIĘTA PRZĘDZA, KTÓRA MA SIĘ STAĆ OSNOWĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAWINIĘTA PRZĘDZA, KTÓRA MA SIĘ STAĆ OSNOWĄ. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x