PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA JEGO ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAK KALIFORNIJSKI to:

Pacifastacus leniusculus - jeden z gatunków raków pochodzących z Ameryki Północnej, a obecnie występujących także w Europie, w tym w Polsce; został sprowadzony w latach sześćdziesiątych do Szwecji, a później do innych krajów europejskich, powodem jego introdukcji była jego odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcia rodzimych gatunków raków (na 16 lit.)RAK SZWEDZKI to:

Pacifastacus leniusculus - jeden z gatunków raków pochodzących z Ameryki Północnej, a obecnie występujących także w Europie, w tym w Polsce; został sprowadzony w latach sześćdziesiątych do Szwecji, a później do innych krajów europejskich, powodem jego introdukcji była jego odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcia rodzimych gatunków raków (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA JEGO ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.680

RULETKA, ANGIELSKOŚĆ, BRAT POLSKI, GALERY, PODBIERACZ, UŁAMEK PIĘTROWY, PERSJARNIA, EGOIZM ETYCZNY, NOWICJUSZ, SYSTEMOWOŚĆ, BI, BOBREK, WIELKA BRYTANIA, AGREGATOR TREŚCI, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, KŁUSOWNIK, BIORÓŻNORODNOŚĆ, PAKIET POMOCOWY, STAŁA, PAMPUCH, SAKI, GISER, STENOPTERYG, OSET, ANATOMIA FUNKCJONALNA, RACHUNEK FINANSOWY, MAGNETYCZNOŚĆ, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KOBIETA SPOD LATARNI, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, CHOREUTA, FASZYNA, ALGEBRA LIEGO, KRETOWATE, KONIKI MORSKIE, MISZPELNIK, HUCUŁ, POSZKODOWANY, DEONTOLOGIA, TEREN ZIELENI, JAROCIN, JĘZYK BENGALSKI, SĘPNIK PSTROGŁOWY, STREFA PODMIEJSKA, SOSNA DŁUGOIGIELNA, PRZEPAŚĆ, PRZEDZIAŁ, RACHUNEK CIĄGNIONY, MURSZ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, GAJNIK LŚNIĄCY, PODMIOT GOSPODARCZY, WROŚNIAK, CZYNNIK TERATOGENNY, TOWARZYSZ NIEDOLI, MARYSIN, ROBUR, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, BAŻANT, WENUS, OCHLAJTUS, TAKSIARA, FRANKO, BARCZATKA BORÓWCZANKA, PREZYDENTOSTWO, KACZKI WŁAŚCIWE, KALIPSO, RABUNEK, KOŚCIÓŁ, ALAMOZAUR, TUKOTUKI, KARŁATKA, BAŚNIOWOŚĆ, WALABIA BAGIENNA, OSZUKANIEC, TENREK, ORTOPTYSTKA, GLOSA, JASZCZURNIK, ORLICZKA, EMMERSON, ŻONGLERKA, SYNTEZA, KISZKA STOLCOWA, MERYSTEM, AGRESOR, SYMETRALNA, TEORIA FISHERA, BOBROWO, JEDNOSTKA, DNIÓWKA, CIELĘ, ZADRZECHNIA FIOLETOWA, KONFEKCJA, KOKAINA, EWAPORAT, LAGUNA, HEMATOLOGIA, WITNICA, STALÓWKA, ANEKS, NIEBIELISTKA TRWAŁA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, OJSTRACH, ZABIEG AGROTECHNICZNY, SPYCHOLOGIA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, MYSZOSKOCZKI, POLATUCHA, OSET KLAPOWATY, BOBREK TRÓJLISTKOWY, CIAŁO SUBTELNE, RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI, WSIOK, KUKLIK ROZESŁANY, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PAŁUKI, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, NAPÓR, MAKROFIT, FANATYCZKA, RAK, POMYSŁOWOŚĆ, KORMORAN SKALNY, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, SIATKOWIEC, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZBLIŻENIE, AKCENT PRZECIĄGŁY, ORLY, OSET SIWY, TUBOWY, PROTOROZAUR, DIAKRYT, FLEBODIUM ZŁOCISTE, GAZELA RUDOCZELNA, ROZTWÓR RINGERA, RÓŻKOWIEC LIPOWY, BAZA EROZYJNA, PSYCHOMANIPULACJA, MORTADELA, OŚWIECENIOWIEC, ZALESZCZOTKI, EDMARKA, ŻÓŁW ZIELONY, BOHOR, GARB, PRAKOPYTNE, HOBBISTA, ZIĘTARA, OBWÓD RYBACKI, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, RÓWNANIA CAUCHY’EGO-RIEMANNA, SPEKTAKL, IMPLIKACJA LOGICZNA, PRĘDKOŚĆ, RELING, SEBASTIAN, MRÓWKOLEW, DOBRE IMIĘ, OSTROGA PIĘTOWA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, KEFIR, PRZEKŁAD, SKANIA, CHODNICZEK, PRZEWODNICZKA, CEDAROZAUR, HAFIZ, CZAPLA MASKOWA, ŻUBR KAUKASKI, PARAFIA, KUANDU, MISIEK, KAUKAZ, ZONDA, RĘKAW, KLONOWO, ENTEROWIRUS, DOK PŁYWAJĄCY, SMĘTOWO GRANICZNE, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, ZIZANIA, CZAS PRZYSZŁY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, KAPITALZAUR, LAMBADA, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, OBSZAR METROPOLITALNY, BISIOR, MIKSER, DRZEWO TERPENTYNOWE, BABA-CHŁOP, HUSLE, RAKARZ, CAPRICCIO, PARADOKS RUSSELLA, BIOLOGICZNY OJCIEC, POMPA OBIEGOWA, MELODIA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, KOLORÓWKA, WALENIE, FONDUE CZEKOLADOWE, IZOMORFIZM, LYSITHEA, FACH, SZPAGIETKA BAHAMSKA, OBRABIALNOŚĆ, OLEJ JADALNY, KAPITAN, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, KAZIMIERZ, KARDYNAŁ, NACZYNIE KUCHENNE, PRZYSPOSABIAJĄCY, LISOWO, LACROSSE, ZMIANA PATOLOGICZNA, RAMANN, ARTEFAKT, JODŁA SYBERYJSKA, KARBOKSYL, OFIARODAWCZYNI, BAJKA TERAPEUTYCZNA, SELER, TRZMIEL WIELKOOKI, LINDROS, CIEPŁE LODY, CORDOBA, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, BRYKA, BILET ZDAWKOWY, FLIZ, ABSOLUTYZACJA, PREKURSOR, LUBLIN (KL), CZARNY, PROMOTOR, MIEJSCÓWKA, MILICJA OBYWATELSKA, GŁUPTAK CZERWONONOGI, POMURNIK, PERLICZKA, BYLICA SKALNA, DWUNASTKA, DÓJKA, FREGATA, WYRZUT SUMIENIA, STADNIAKI, IZOTROPOWOŚĆ, ODWAGA CYWILNA, DRZEWO CHLEBOWE, ZWIERCIADŁO, MOŁDAWIA, AMFIBIA, JUNIORKA STARSZA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, SPORT EKSTREMALNY, KRET EUROPEJSKI, RYDUŁTOWY, PILCHOWATE, BURAK, PADÓŁ, KOMISJA SKRUTACYJNA, SEKSTANS, JELEŃ WIRGIŃSKI, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, MODUŁ ILORAZOWY, WODOROSIARCZEK, KRONIKARZ, PRZYCZÓŁEK, KOŚCIÓŁ UNICKI, MEDRESA, BŁĄD METODY, DABOD, KILLER, ZWIEDZAJĄCA, EKRAN, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, PERŁOWCE, KOŚCIÓŁ MARONICKI, ROBRON, SKAGERN, ANTYNATURALIZM, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, ABNEGATKA, SZPILKOWE, CHOMIKOWATE, KOŁACZ, GENERATOR FUNKCJI, AUDYTORKA, DYSZKANCIK, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PLEBEJUSZ, ZRZĘDA, LÓD GRUNTOWY, ARGYROZAUR, GALARETA WHARTONA, ?ZACHYLNIKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.680 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA JEGO ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA JEGO ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAK KALIFORNIJSKI Pacifastacus leniusculus - jeden z gatunków raków pochodzących z Ameryki Północnej, a obecnie występujących także w Europie, w tym w Polsce; został sprowadzony w latach sześćdziesiątych do Szwecji, a później do innych krajów europejskich, powodem jego introdukcji była jego odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcia rodzimych gatunków raków (na 16 lit.)
RAK SZWEDZKI Pacifastacus leniusculus - jeden z gatunków raków pochodzących z Ameryki Północnej, a obecnie występujących także w Europie, w tym w Polsce; został sprowadzony w latach sześćdziesiątych do Szwecji, a później do innych krajów europejskich, powodem jego introdukcji była jego odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcia rodzimych gatunków raków (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAK KALIFORNIJSKI
Pacifastacus leniusculus - jeden z gatunków raków pochodzących z Ameryki Północnej, a obecnie występujących także w Europie, w tym w Polsce; został sprowadzony w latach sześćdziesiątych do Szwecji, a później do innych krajów europejskich, powodem jego introdukcji była jego odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcia rodzimych gatunków raków (na 16 lit.).
RAK SZWEDZKI
Pacifastacus leniusculus - jeden z gatunków raków pochodzących z Ameryki Północnej, a obecnie występujących także w Europie, w tym w Polsce; został sprowadzony w latach sześćdziesiątych do Szwecji, a później do innych krajów europejskich, powodem jego introdukcji była jego odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcia rodzimych gatunków raków (na 11 lit.).

Oprócz PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA JEGO ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA JEGO ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x