DŁUGOWIECZNY IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO, W POLSCE RZADKI, CHRONIONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIS to:

długowieczny iglasty krzew lub drzewo, w Polsce rzadki, chroniony (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIS

CIS to:

Taxus - rodzaj roślin z rodziny cisowatych (Taxaceae), których przedstawiciele występują w Europie, Azji północnej, wschodniej i południowo-wschodniej, północno-zachodniej Afryce oraz Ameryce Północnej (na 3 lit.)CIS to:

drewno pozyskiwane z drzew o tej samej nazwie (na 3 lit.)CIS to:

dźwięk powstający przez podwyższenie dźwięku c o pół tonu (na 3 lit.)CIS to:

dźwięk „c” podwyższony o pół tonu (na 3 lit.)CIS to:

iglak z nibyjagodami (na 3 lit.)CIS to:

długowieczny krzew iglasty (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGOWIECZNY IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO, W POLSCE RZADKI, CHRONIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.049

TROCINÓWKA, ŻALE, METRYKA, KURONIÓWKA, NOWINY, BATERIA WODOCIĄGOWA, GRZYB SIARKOWY, BORSUK, OKA, RELING, DRELICH, OSTATECZNOŚĆ, SKANER BĘBNOWY, ŁAPA, PRZYBYTEK, SONG, PISECZNICZKA, SPÓJNIK, CZAJKA, OPERETKA, SŁAWA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, NAMORDNIK, APTAMER, ABNEGATKA, EMBLEMAT, CIOCIA, DEFICYT, DRUK ROZSTRZELONY, ROM, REJESTR, LIGATURKA, PŁOMYKÓWKA, OBRONA, FILM ANTYWOJENNY, CYPRZYN, RAKIJA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, LAKIER, ZĘBORÓG, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, BALDACHIM, ROZNOSICIEL, KONIEC ŚWIATA, ALLELOPATIA, OŚLE UCHO, DERESZ, TROLLING, WEŁNIAKOWE, WIDŁONÓG, FINISZ, DEFLEKTOR, SKONIA, ŁAWA, SŁUGA BOŻA, EKRAN, UŻYTEK LEŚNY, ZMARSZCZKA, BLANK, SEKRETARZ, OGNIWO, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, SZCZUDŁO, BRZEGÓWKA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, BOCIANIEC, KREPA, LANGUSTA POSPOLITA, CERES, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, TECZKA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ZDRADA, CZAS, ASOCJACJA, SUKA, SILOS ZBOŻOWY, PYTANIE, POŁOŻENIE, CIŚNIENIE STATYCZNE, WOLUTA, POSUW, SZKLANKA, CIS, BÓBR, KOPIA, JARZĘBINÓWKA, CANTUS FIRMUS, DRZEWO GUTAPERKOWE, TRINIA, ŁOBUZIAK, WYPALANKA, KONSERWATYWNOŚĆ, KATALOG DZIAŁOWY, PIESZEK, PUSTAK STROPOWY, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, SZTUKA, TEMAT, TECZKA PERSONALNA, CIASTO MAKARONIKOWE, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, PARA UPORZĄDKOWANA, PILAW, WATA, WERDIURA, BLOCZNOŚĆ, POGODNOŚĆ, SPRZĘCIOR, SZKOCKOŚĆ, KATAR, IZOMER KONFORMACYJNY, KURKA ŻÓŁTA, SERIA, KAREL, KOŁOWRÓT, ROBOTY BUDOWLANE, HACZYK, KRUPA, KIERAT, PIANOGUMA, PIERŚCIEŃ, DESKA KLOZETOWA, USTRÓJ, MIESIĄC, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, KARA GŁÓWNA, TARCIE, TELETECHNIKA, NIALA, KARDIGAN, PŁAWKA, ALT, MNICH, TECHNIKA OPERACYJNA, BRZYDACTWO, DNO, MACZUGA, PLAKAT, PRZEMYŚL, WYCIERACZKA, GALON, RYZYKO OPERACYJNE, RYWALIZACJA, PIERWSZY PLAN, SKARB, ZADANIE, GŁOWA PAŃSTWA, PAKIET POMOCOWY, LINIA ŚREDNICOWA, SPUSZCZANIE, DUDEK, SZUFLA, KORZENIONÓŻKI, KRAJ, WIENIEC, S/Y, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, SEPARACJA, SURFINGOWIEC, DOLMAN, PŁÓTNO, NIEWYPARZONY JĘZYK, SIUSIUMAJTEK, CHWAST, ALTOSTRATUS, KONDENSACJA, CHOROBA ZAKAŹNA, OWOC SZUPINKOWY, OPIEKUŃCZOŚĆ, POKRYCIE, KALIKO, BASEN, ZABUDOWANIE, MROK, RUSAŁKOWATE, CHOINKA, ZANOKCICA KLINOWATA, LICZBA PRZESTĘPNA, WANIENECZKA, SPORT ZIMOWY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZARODEK, FILM OBYCZAJOWY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, STRINDBERG, DYWIZJA, WRZUTA, BADACZ POLARNY, KRUPNIK, CHARAKTERYSTYKA, SZPILKA, WOLE, WSPARCIE, KAMIEŃ OZDOBNY, KOMANDOR, CHÓR, KRÓLEWICZĄTKO, RACA, ZWARCIE, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, MARGINALNOŚĆ, ALFABET MORSE'A, AFRYKAŃSKOŚĆ, CEWKA, MASKULINIZM, STAN NADZWYCZAJNY, MÓL BOROWICZAK, POZIOM, PLECIONKA, BERCEUSE, KOJEC, GRÓB, OBLECH, ATRAKTANT, MORAWSKI, TAŚMOWY, KONDYCJA FINANSOWA, KOREGENT, CZARTER, WĄŻ, PUNKT WYJŚCIA, ADHEZJA, MYSZOŁÓW, CHUSTA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, KARAFKA, PAMIĘTNIK, DEKALKOMANIA, MINERAŁ ZABARWIONY, TOMICE, OLEJ Z OLIWEK, SEPTET, STANDING FINANSOWY, PALATOGRAM, UMOWA ADHEZYJNA, BAGAŻOWY, MYSZOWATE, KLAUZULA UMOWNA, LINIA, WYDEREK, OŚCIEŻNICA, MECENAT, UPIĘCIE, POWŁOKA, KRZYŻYK, TRAMONTANA, MELUZYNA, ROSZPONKA, MODRASZEK ARION, TAWLINA, BEZŻENNOŚĆ, POLIGAMICZNOŚĆ, IZBA, KAPUSTA KISZONA, LIMUZYNA, PÓŁGOLF, TĘPOLISTKA JĘZYKOWATA, CIEPLARKA, INFORMATYK, GEKONEK, OFIARA, NADŻERKA, GIL, MATERIAŁ BUDOWLANY, HUBA, GRZYB PIASKOWY, CYNADRY, STOŻEK DZIOBOWY, MUSZTRA, HAJDUK, DUM-DUM, MAJDANIARZ, BOLERO, ŚNIEGULICZKA, CELA, NAZARETANKI, KALIBRACJA, NAPĘD, GĄSKA, DRESZCZ, PELNIK, ZAPRAWA, ABSORPCJA, TAPETA, JAPONKI, GRYBOSZ, GALARETKA, KURDYBAN, ZNAK TOWAROWY, DECEPCJA, GANC EGAL, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, DYPODIA, KNEDLIK, SOŚNIAK, ŁĄCZE ABONENCKIE, FASETA, JĘZYK ALEUCKI, ?ADRES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.049 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUGOWIECZNY IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO, W POLSCE RZADKI, CHRONIONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUGOWIECZNY IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO, W POLSCE RZADKI, CHRONIONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIS długowieczny iglasty krzew lub drzewo, w Polsce rzadki, chroniony (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIS
długowieczny iglasty krzew lub drzewo, w Polsce rzadki, chroniony (na 3 lit.).

Oprócz DŁUGOWIECZNY IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO, W POLSCE RZADKI, CHRONIONY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DŁUGOWIECZNY IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO, W POLSCE RZADKI, CHRONIONY. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast