SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA WĘGLOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUPEK SAPROPELOWY to:

skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana, odmiana łupka węglowego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA WĘGLOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.683

OCZKO, SUBLIMACJA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, LENIWIEC BRUNATNY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, LEGOWISKO, MIEJSCE KULTU, FEERIA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, SONG, KERO, SPARRING, BELKOWANIE, SER, BADYL, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, MERZYK GROBLOWY, SINGIEL, UPGRADE, WIDMO SYGNAŁU, SPODENKI, HOLOWNIK, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, RAGOUT, LOTY NARCIARSKIE, KANEFORA, KARTUSZ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, STARZĘŚLA, OSTROMLECZ, MAGNESIK, WĘŻÓWKA, PŁUCZKA, SYNOD, CZŁON SKŁADNIOWY, SIECZKARNIA BIJAKOWA, PALISANDER AFRYKAŃSKI, PŁYWAK, KRĄG KULTUROWY, WARSZTAT, TEREN, KOKOSOWY INTERES, IRRADIACJA, POSADZKA, KWARTET, FLANSZA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, DRAPIEŻNIK, OTWÓR, OMER, SAŁATKA, AGENT, CUDACTWO, BRZOZOWATE, MITOLOGIZM, BLINDAŻ, BOLOŃCZYK, SANDALIN, CEBULAK, ŁUBIN PASTEWNY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, NIEMIECKI, WOLUNTARIAT, WSPOMNIENIE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, IDARED, NACZYNIE, BULION, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ŚLIZG, CYKL FIGURALNY, OPONENT, NAPĘD, IZOTERMIA, MORWA, KOMIZM, MINUTA, CHOROBA ZAKAŹNA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, TORBAN, NEUROPATIA, IDEAŁ PIERWSZY, PEJORATYW, GLINA ZWAŁOWA, NIESZPUŁKA, TOPAZ DYMNY, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, SEREK OŁOMUNIECKI, OPASKA BRZEGOWA, KLERK, BAŁKAŃSKOŚĆ, WIBRATO, EDYKUŁ, CENZURA, GWIAZDKA, PIRAMIDA, TUMAN, DYKTATURA, KARTUSZ HERBOWY, STYL, MOKIET, TABULA RASA, SAMOGRAJ, WŁASNOŚĆ, TRZYDZIESTY, ALTOSTRATUS, SEJSMIKA, ZWIEŃCZENIE, PLAKIETA, DWUWIERSZ, ANTROPOCENTRYZM, ŁOPATACZ, UCIOS, GRA LOGICZNA, CZARNA KSIĘGA, PRZETACZANIE KRWI, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, ABSYDA, ZUPA, MIĘKISZ PALISADOWY, MADŻONG, ZBIÓRKA, EFEKT UBOCZNY, ZAPALENIE, BALONET, KRĄG POLARNY, STARY BYK, DETEKTOR KRYSZTAŁKOWY, WYZWOLICIEL, KIWI, PŁYTA, CUGOWIEC, ŁUPEK ROPNY, PROFESJA, OBIEG, FLACHA, ŚCIANA, RÓŻOWA LANDRYNKA, REGLAN, SPĄGNICA, SOS NAPOLI, SINICA, BELKOWANIE, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ANTENA SATELITARNA, OBSZCZYMUR, ZAPOZNANIE, ZANIECZYSZCZENIA, KLASTER, MECENAT ARTYSTYCZNY, STRZAŁ, MORENA, BEZDUSZNOŚĆ, DOM HANDLOWY, POLKA GALOPKA, SKAŁA PIERWOTNA, PATRONAT, ANTYMONARCHISTA, TRAŁ, ŁUTÓWKA, ZAPOŻYCZENIE, NASADKA, POETESSA, MOCZ, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, MORANGOSKA, ORBITAL, ARYTMETYKA MODULARNA, DOMEK, SARNA, TĘSKNOTA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, WIEŻA ARTYLERYJSKA, NIEREGULARNOŚĆ, GŁOŻYNA, CYNAMON CEJLOŃSKI, NOSÓWKA, BLASZKA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, DYWERGENCJA, ZRAZ, SFEROSYDERYT, BARWA OCHRONNA, PRAGMATYKA, PŁYWACZ, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, MITENKI, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, REWIR, ZAŚPIEW, PANTOFAG, WÓZ MEBLOWY, DEMESZKA, KAMBAR, WĘGLIK, ARABICA, JAJKO PO FRANCUSKU, AUTOMOBILISTA, ZAWŁOKI, RZUT WOLNY, KAROTKA, WAPNO, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, FAKSYMILE, PIKA, ZAMROŻONE ZOO, EWOLUCJA, UDERZENIE, SKANER, RAJOWATE, PISZCZAŁKA, DERESZ, MOBILE, STROLLER, OPIS, PIEPRZ CZERWONY, KRUSZNICA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, BEAN, ZŁOTY RYŻ, DEPILACJA, KOŃ TORYJSKI, DEPRESJA, MIENIE, GRADACJA, KUC FELL, PERKAL, SPAD, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, WCIĄGARKA, PLAFON, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, LOBO, CZWÓRKA, AUDIOBUS, KURWIARZ, TELESKOP, KRÓL ZWIERZĄT, WICI, CIĄŻA, MOTYL, MLEKO, TOLERASTA, PEPICZEK, TSUNAMI, DARŃ, STERYLNOŚĆ, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, NATRYSK, BRAMOWNICA, REGULACJA CEN, ODPRZĘG, TROJACZEK, EMENTALER, TEKA, BIEG, WOREK, PRAWO MAJĄTKOWE, MRÓWKOWATE, BOJKA, STEROLOTKA, TROSKA, KOMPLIKACJA, PŁUCZKA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, POLE BITOWE, IMPAS, PRZECHÓW, SPIKER, MIESZACZ, PERŁOWIEC, KLAMOTY, TYRAŃSTWO, WRĄB, SPIS POWSZECHNY, RELIKWIARZ, DROBNICOWIEC, TYTOŃ, MAŁE, PRZYGOTOWANIE, REGENERACJA, ŁOBODA, DANIE KOSZA, MOZZARELLA, NAPŁYW, ZGĘSTEK, GASTROFAZA, PRZĘSŁO, KRWAWNIK, CYKORIA KORZENIOWA, KOSZARY SZYJOWE, WYŚCIGÓWKA, INSIMBI, KASZYCA, WYROBNICA, DAMAST SKUWANY, ?NATURALNY SATELITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.683 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA WĘGLOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA WĘGLOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUPEK SAPROPELOWY skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana, odmiana łupka węglowego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUPEK SAPROPELOWY
skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana, odmiana łupka węglowego (na 16 lit.).

Oprócz SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA WĘGLOWEGO sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA WĘGLOWEGO. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x