GWIAZDA WYBUCHOWA, W RZECZYWISTOŚCI CIASNY UKŁAD PODWÓJNY ZŁOŻONY Z BIAŁEGO KARŁA I GWIAZDY CIĄGU GŁÓWNEGO LUB NIECO ODEWOLUOWANEJ GWIAZDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GWIAZDA NOWA to:

gwiazda wybuchowa, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy (na 11 lit.)NOWA KLASYCZNA to:

gwiazda wybuchowa, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GWIAZDA WYBUCHOWA, W RZECZYWISTOŚCI CIASNY UKŁAD PODWÓJNY ZŁOŻONY Z BIAŁEGO KARŁA I GWIAZDY CIĄGU GŁÓWNEGO LUB NIECO ODEWOLUOWANEJ GWIAZDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.336

CZEBUREK, BYLINA, LALKA, MAŁPOLUD, GLORIA, REOFILE, KAJMAKAM, EMBRIOGENIA, KOŁO SEGNERA, JEZIORO RELIKTOWE, GUMKA, PODOBIZNA, SZWADRON ŚMIERCI, INTRUZJA, SPUSZCZENIE, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, CZTEROTAKT, WYLEW, ARKABALISTA, KLAUZULA UMOWNA, MONOPOL, BAŁAMUTNICA, KRATY, RÓJ, MAKART, KLASTER, SOLITER, KOŁNIERZ, POMOC STYPENDIALNA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, BRZYDACTWO, TORNADO, KASECIAK, SABOTY, KNECHT, FEJHOA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, APSYDA, BEATA, KANU, FLAUSZ, ADIDASEK, TALERZ, ARABSKI, BRAK, PRZYJEZDNY, CYWIL, MORWA, PERFUZJA, KLUCZ, FAZA, KORPUS, OCHRONA, ZAINTERESOWANIE, MASŁO, STANCA, WELIN, JUDASZOWIEC, RIGEL, TRANSLACJA, EMOTKA, SUPERRAKIETA, TEST ATOMOWY, SUBSTANTYWNOŚĆ, NACIEK, POPLECZNICTWO, WYPALENISKO, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, TROPIK, ROZZIEW, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, WYWIAD, ŻYWY TRUP, KOPS, SEPTET, REPUTACJA, CABAN, TANIEC WSPÓŁCZESNY, KOLEŚ, DYSZKANCIK, SETKA, BEZIDEOWOŚĆ, DIRT, PISECZNICZKA, RUCH OPORU, KONCENTRAT, PRZENIKLIWOŚĆ, PRZECZULICA SKÓRNA, SĘK, KOJEC, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, KOCHAŚ, ZMOWA CENOWA, NEURON LUSTRZANY, ZAJĘCZA WARGA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KLASTER, PASCHA, PLANETA, NAKŁAD, DRĄGAL, PRZEZIERNIK, KLAWIATURA, WATA, ZAKONY, WZROK, ASPEKT, ROK, SQUATTER, RASOWOŚĆ, KOŃ MAŁOPOLSKI, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, OLBRZYM, EKSTRUZJA, SKRZELOTCHAWKI, SEK, BIFORIUM, ALBUMIK, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, JAMRAJ, GEORGE, MINIATURA, POSTING, AKCENT, DŹWIGAR, PÓŁOKRĄG, ŁOBODA, PĘDRAK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ASEKURANT, TRZMIELINA, POKRYWA, DŁUGODZIÓB, PESTO, SZERYF, SCENARIUSZ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KOŁNIERZ, JOGURT, PASCHA, KLASTER, ODPADY STAŁE, ŁUPEK PARAFINOWY, KALIKO, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, PALMA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, PERIASTRON, ADWENTYSTA, RODZIMOŚĆ, KSIĘGA, KARTA, UKŁAD WIELOKROTNY, PODZIEMIE, PANICZ, RETRAKCJA, MUZYKA, RATING KREDYTOWY, PRASA, PŁAWINA, INDEKSACJA, CHÓR, TRANSEKT, SZCZEP, SIEDEMDZIESIĄTKA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, GUFFA, KOŻUCH, WARSZTAT, MIMEOGRAF, KONTYNGENT, AEROZOL SIARCZANOWY, CZUPRYNA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, LEK CYTOSTATYCZNY, USTAWKA, ZWIJARKA, OSTOJA, POTENCJAŁ, AFERALNOŚĆ, MUZYK, OKULIZACJA, KOZAK, PRZESTRZEŃ HILBERTA, DZIUPLA, WSPÓŁKATEDRA, ROŚLINA OZDOBNA, ZASIŁEK PORODOWY, TAMARILLO, KIEŁZNO, ELITARNOŚĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, BIAŁA SZKOŁA, URLOP DZIEKAŃSKI, LOKATOR, OBRAMIENIE, BIOGEN, KARBAMINIAN, MATAMATA, PRYMARIUSZ, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, NAWIS, FAWOREK, LISTEK, GLIZA, WILGOTNOŚĆ, WIĆ ROŚLINNA, KATATONIA, LEMING OBROŻNY, GŁĘBSZY, ZAWIKŁANIE, KONSERWA, OSTENTACYJNOŚĆ, PRZECIER, SŁOWIAŃSKOŚĆ, WIELKI SZLEM, ALASKA, UGNIATARKA, SUBDOMENA, PRĄD INDUKCYJNY, KAWAŁEK, PIĘĆDZIESIĄTKA, SARNA, LAMA, KOCIOŁ EWORSYJNY, SER EDAMSKI, JEDNOSTKA METRYCZNA, EKONOMIA POLITYCZNA, PAPUA, WRZASKLIWOŚĆ, OSTROMLECZ, PUBLIKACJA, PATENA, DWUSTUZŁOTÓWKA, TAŚMA FILMOWA, HERBATA, NACZYNIAK GRONIASTY, MANDOLA, KARP BEZŁUSKI, WALKA, OCZAR, OKLUZJA, JODEK, BUENDIA, ESPADRYLA, MARK, RADA, BERET, WADA DREWNA, RZECZY OSTATECZNE, ŚWIATŁO, CZOPEK, ŚLIWKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PŁYTKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, ZGNIŁKI, MARKIZA, SZYBOLET, KANTATA, FILTR ŚRODKOWOZAPOROWY, PARODIA, ROZPADLINA, BLOKADA, KOLUMNA, KILOGRAM, WYDERKA, BAWEŁNA, WEZYRAT, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PODKARZEŁ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, UCIECZKA, BUCHTA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PRZYCHYLNY WIATR, FOTOJONIZACJA, KŁOBUK, STARA GWARDIA, DYSPENSER, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, NARTOW, DOKUMENT, PRZEŁOM, ZAŁOM, KWADRATURA, ZŁOCIEŃ, UKŁAD KALKULACYJNY, AMPUŁA, KARTA WIZYTOWA, PLAN, MONITOR, JAMA, SPIRYTUS, WIDLICZKA, WÓŁ, SUROWOŚĆ, ?INDEKS STECHIOMETRYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.336 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GWIAZDA WYBUCHOWA, W RZECZYWISTOŚCI CIASNY UKŁAD PODWÓJNY ZŁOŻONY Z BIAŁEGO KARŁA I GWIAZDY CIĄGU GŁÓWNEGO LUB NIECO ODEWOLUOWANEJ GWIAZDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GWIAZDA WYBUCHOWA, W RZECZYWISTOŚCI CIASNY UKŁAD PODWÓJNY ZŁOŻONY Z BIAŁEGO KARŁA I GWIAZDY CIĄGU GŁÓWNEGO LUB NIECO ODEWOLUOWANEJ GWIAZDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GWIAZDA NOWA gwiazda wybuchowa, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy (na 11 lit.)
NOWA KLASYCZNA gwiazda wybuchowa, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GWIAZDA NOWA
gwiazda wybuchowa, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy (na 11 lit.).
NOWA KLASYCZNA
gwiazda wybuchowa, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy (na 13 lit.).

Oprócz GWIAZDA WYBUCHOWA, W RZECZYWISTOŚCI CIASNY UKŁAD PODWÓJNY ZŁOŻONY Z BIAŁEGO KARŁA I GWIAZDY CIĄGU GŁÓWNEGO LUB NIECO ODEWOLUOWANEJ GWIAZDY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - GWIAZDA WYBUCHOWA, W RZECZYWISTOŚCI CIASNY UKŁAD PODWÓJNY ZŁOŻONY Z BIAŁEGO KARŁA I GWIAZDY CIĄGU GŁÓWNEGO LUB NIECO ODEWOLUOWANEJ GWIAZDY. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x