CZĄSTECZKA, KTÓRA MA W SWOJEJ BUDOWIE JON CENTRALNY OTOCZONY JONAMI LUB CZĄSTECZKAMI POBOCZNYMI (LIGANDAMI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JON KOMPLEKSOWY to:

cząsteczka, która ma w swojej budowie jon centralny otoczony jonami lub cząsteczkami pobocznymi (ligandami) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĄSTECZKA, KTÓRA MA W SWOJEJ BUDOWIE JON CENTRALNY OTOCZONY JONAMI LUB CZĄSTECZKAMI POBOCZNYMI (LIGANDAMI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.091

SERBSKOŚĆ, DWURURKA, CENTRALA, KONCERN, PRZECIWUTLENIACZ, REALNOŚĆ, SŁUCH ABSOLUTNY, HAFLINGER, SZOPKARZ, KORYTARZOWY, EPISTOŁA, SIŁA, TOST FRANCUSKI, SCYT, MEGATSUNAMI, KONTUAR, BESTIARIUSZ, AKSAMITKA, PŁYTA DETONACYJNA, POLSKI-SLOWNIK.PL, KLUBOWICZKA, TECZKA, WRAK, UCIECZKA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ANTENA MIKROPASKOWA, KAMIZELKA, ZIELENIEC, LIAZA, STUDNIA ABISYŃSKA, DWORAK, LUK, OBRÓT PIENIĘŻNY, TURZYCA, GLORIA, IRYGATOR, MINIATURA, ARABICA, RANGA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, ROLNIK INDYWIDUALNY, ORYKS SZABLOROGI, SALOPA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, FRONT STACJONARNY, ELITARNOŚĆ, SĄD KOLEŻEŃSKI, MAKART, KLUCZ, CIASNOŚĆ, KREWETKA ELEGANCKA, AZALIA, RAMA, SKUPISKO, WRZASKLIWOŚĆ, MOTOR, OBJAW ZWIASTUNOWY, OSIEMNASTKA, DRAMAT WOJENNY, PALATOGRAM, RABA, BROKAT, ZŁOTÓWKA, BEJT, WIĆ ROŚLINNA, INDIANKA, TABLETKA, HASŁO, NÓŻKA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, DMUCHAWKA, DAMA, AMUR, OBŁĘK, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, AQUAFABA, BRUDAS, RUDI, KATZENJAMMER, CERIWASTATYNA, ECHOLOKACJA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, NAWÓZ MINERALNY, KILOGRAM, NASZYWKA, WARTOŚĆ DODANA, SIEDLISKO, ZRAZOWA, USZKO, KWIATUSZEK, GILOTYNA, ŁAŃCUSZEK, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, ŚMIERDZIUCH, MASZOPERIA, OSTRZAŁ, SZÓSTKA, SZABLONIK, KRÓTKOWIDZTWO, PREFEKT APOSTOLSKI, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ARABIKA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, LINIA DEMARKACYJNA, GŁADŹ, ORTOPTYSTA, MOLESKIN, AMPUTACJA, HYCEL, KAZBA, ALIT, RETRO, DZIEWIĄTKA, DYPTYK, SERIA, MIEJSCE, AKRONIM, ROŚLINA ACYDOFILNA, TESTOWANIE WZORCOWE, KOKPIT, CABAN, KANALIZACJA KABLOWA, PIEPRZ CZERWONY, SPRAWNOŚĆ, SODA, SAMOISTNOŚĆ, NIECZUŁOŚĆ, REPRESOR, DRUK AKCYDENSOWY, PIŁA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KROSNO, OBIETNICA WYBORCZA, NAMIESTNICZKA, UKŁAD INERCJALNY, KRZEŚLISKO, RZEMIOSŁO, DZIADOWINA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, OPAD, WYCISKANIE, NOTA PROTESTACYJNA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, WADA DREWNA, TAJNE NAUCZANIE, SPECJALISTA, APEKS, FUTRÓWKA, RICOTTA, GRZYBOPŁYWKA, INWIGILACJA, TŁUSZCZYK, PUSTY DŹWIĘK, ŚLIWKA, APRETUROWANIE, CZEBUREK, POCZWARA, PRZYDAWKA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, TRAMONTANA, DWUDZIESTY PIĄTY, OSTOJA, ANKIETOWANA, PLEWKA, BEKHEND, MAŁY PALEC, RÓW PRZECIWPANCERNY, SIŁA WYŻSZA, COŚ NA ZĄB, POWIERNICTWO, MNIEJSZOŚĆ, WIERCIPIĘTKA, RUG, DYFUZOR, DEZETA, MEGAPOZYTYW, TRANZYSTOR, KONTROLA SKARBOWA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, AKCJA, LEGOWISKO, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, PLEŚŃ, ŁADOWARKA, PUSTELNICZKA, MAGISTER, JAŁOWIEC, WIĘZADŁO, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, POZYCJA, PRÓG PODATKOWY, TARCZA, PRZEMYSŁÓWKA, KARIN, GWIAZDKA, RÓŻA BARYTOWA, EUROPEJSKOŚĆ, ŚMIECH, PRZYKRYWKA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, PROSO, OPERA MYDLANA, SŁODKOŚĆ, BRUK, ŁUPEK BENTONITOWY, MIKROWAGA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, SYGNAŁ, OGLĄDACZ, DYSGRAFICZKA, PLOMBA, TONACJA, ZBIERACZKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, SYRENA ALARMOWA, BEZANMASZT, ZNAK PRZESTANKOWY, GRZYWNA, NIEBIOSA, EDYTORKA, DRĘTWOTA, WIELKA JEDNOSTKA, SOLITER, KOMODOR, KATASTROFA BUDOWLANA, NAGANIACZ, JEDNOPŁAT, POLONEZ, PANI, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, MASŁO, GRZYB SIARKOWY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, POSTAĆ, NARTA, IDIOM, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, KIERUNEK, TENDER, KULANKA, PROMOTOR, SPIŻARNY, MALIMO, KONTO DEPOZYTOWE, ZNACHOR, CHOROBA PROMIENNA, BURŁAK, WARSZTAT, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, SINIEC, DRUHNA, BARBARYZM, INDUKCJA WŁASNA, OPRAWCA, FORYŚ, STAN, KORONIARZ KOŃCATY, MIESZARKA, PODIUM, TROJACZEK, ZAWISAK, GRYMAŚNIK, CUGANT, FAJECZKA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, WIELOETATOWOŚĆ, GLOBUS, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SINGIEL, TRĄBOWCE, LOTERIA, MUSZKIETER, ZWŁOKI, BOMBERKA, ŻYDOWSKOŚĆ, FAKSYMILE, DENDRODOA, PROTEZA, ELASTOMER, NEOKONSERWATYZM, OKREŚLNIK, PUNKT KARNY, HURTOWNIA DANYCH, EPOLET, ULICZNICA, LINIA LOTNICZA, TUŁACZ, ISKIERNIK, UNDYNA, SZPRING, PRZEPIS, ARAMEIZM, OPERATOR, MODEL, GDERACTWO, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, BANDAŻ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ?OKŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.091 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĄSTECZKA, KTÓRA MA W SWOJEJ BUDOWIE JON CENTRALNY OTOCZONY JONAMI LUB CZĄSTECZKAMI POBOCZNYMI (LIGANDAMI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĄSTECZKA, KTÓRA MA W SWOJEJ BUDOWIE JON CENTRALNY OTOCZONY JONAMI LUB CZĄSTECZKAMI POBOCZNYMI (LIGANDAMI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JON KOMPLEKSOWY cząsteczka, która ma w swojej budowie jon centralny otoczony jonami lub cząsteczkami pobocznymi (ligandami) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JON KOMPLEKSOWY
cząsteczka, która ma w swojej budowie jon centralny otoczony jonami lub cząsteczkami pobocznymi (ligandami) (na 14 lit.).

Oprócz CZĄSTECZKA, KTÓRA MA W SWOJEJ BUDOWIE JON CENTRALNY OTOCZONY JONAMI LUB CZĄSTECZKAMI POBOCZNYMI (LIGANDAMI) sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CZĄSTECZKA, KTÓRA MA W SWOJEJ BUDOWIE JON CENTRALNY OTOCZONY JONAMI LUB CZĄSTECZKAMI POBOCZNYMI (LIGANDAMI). Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast