CZĘŚĆ WYRAZU, KTÓRA NIE ZMIENIA SIĘ MIMO ODMIANY TEGO WYRAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEMAT FLEKSYJNY to:

część wyrazu, która nie zmienia się mimo odmiany tego wyrazu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WYRAZU, KTÓRA NIE ZMIENIA SIĘ MIMO ODMIANY TEGO WYRAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.792

ZASADA RZECZYWISTOŚCI, AZTREONAM, LINGWISTYKA STOSOWANA, BĘBNICA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, PODKÓWECZKA, CIELENIE LODOWCA, DETERMINIZM, WARSTWOWANIE, WIZJA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, RYTOWNICTWO, NORKA, PIWIARZ, BAJER, RASOWOŚĆ, BALOWNICA, ZAAWANSOWANIE, POMYSŁOWOŚĆ, ELEKTROLOKACJA BIERNA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, SZMATA, TŁUSZCZYK, OSZCZERSTWO, NIEKOMERCYJNOŚĆ, ASTROBOTANIKA, UNIKALNOŚĆ, BURACTWO, CZESKI FILM, WOK, RZUT OSZCZEPEM, OFICYNA, CESARZOWA, SIŁY POWIETRZNE, GIMNASTYKA, KLIN, TUŁACTWO, KIEP, BRZESZCZOT, KROK ŁYŻWOWY, NIECZYNNOŚĆ, LATARNIK, IBERYSTYKA, JANUSZ, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, PIĘDZIK SIEWIERAK, KROJCZY, WIENIEC, BURSZTYNIARZ, MAŁPA WĄSKONOSA, NASTROSZ LIPOWIEC, SZCZWANY LIS, MONTAŻYSTKA, ARKUSZ DRUKU, OPRAWCA, GEODEZJA LEŚNA, DRAPIEŻNIK, KURS SZTYWNY, STRUNOWIEC, LOGOGRAF, RELATYWIZM MORALNY, OSTROŻNOŚĆ, BLOKADA, WKŁAD, SKORUPA ZIEMSKA, PRZEŻYCIE, KRAINA MITOLOGICZNA, PRZERABIACZ, MATERIAŁ WYBUCHOWY, BIBLIOPOLA, CECHA RECESYWNA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, URODYNAMIKA, GOSPODARKA PLANOWA, ANIMATOR, JURNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, KONTROLA, PODSADKA, CICHY WSPÓLNIK, LEJEK, SATELITA GEOSTACJONARNY, NEPALSKI, KOMPAKTOR, CHWALCA, TYP, WYPAD, POKEMON, ROMANISTA, RUCH PIESZY, WAN, BOSS, ROK KOŚCIELNY, HIGIENISTKA, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, SEGMENTACJA, ŻYWOTOPISARZ, PEWNOŚĆ, KOMUNA, GONIOMETRIA, AS WYWIADU, OGÓREK MAŁOSOLNY, LEMNID, EKONOMISTA, CYBERPUNK, CEREMONIA, ELOPSOPODOBNE, PRZEWODZIK, GADACZ, BARK, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAROLATEK, KOK, PYRKONOWIEC, FOTEL ROZKŁADANY, MAREMMANO, PRAWICZEK, WIBRATOR, TELEKONFERENCJA, OGRZEWACZ, PRZYGODA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, WODORÓWKA, AGENT, GLIKOPROTEID, ŚMIERCIOŻERCA, WŁOSEK, MISZNA, TRZEJ KRÓLOWIE, CZARNA MOWA, MIESZANKA, RECEPCJA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, CIĄGNIK KOŁOWY, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, CUD, DEOKSYGUANOZYNA, SUBREGION, REWIZJONIZM, WATERPOLISTKA, ROZMODLENIE, SUBEMITENT, SHAKER, PARTNERKA, ZŁOŻENIE POKŁONU, PAŹ ŻEGLARZ, IRREALIZM, WŚCIK DUPY, WĄTEK, FRANSZYZA, HAZUKA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, DOJŚCIE, SPRZĄCZKA, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, LICO, MATMA, TRZMIELOJAD, GRACZ, EKSHIBICJONISTKA, REDUKCJA, WIRTUOZERSTWO, PRUSACZKA, MANUFAKTURA, CYKL JAJNIKOWY, WIERZCHOWINA, GŁOWA, KAC, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, OMACNICA, JELEŃ, SPIĘTRZENIE, NAKARCZEK, ROBOTA, SKANDYNAWISTA, EJEKTOR, ISKRA, AKATALEKSA, WYŻYNY, TRANCE, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, NADKRWISTOŚĆ, DWA ŚWIATY, POSIADY GÓRALSKIE, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, MECENAS, RÓWNINA ZALEWOWA, TABLETKA GWAŁTU, REJESTR, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, KORA SOCZEWKI, INTERESOWNOŚĆ, WINDAWA, KAMERTON WIDEŁKOWY, AKT, BRODAWKA, WIBRATO, STEREOTAKSJA, PASZTET, KASTYLIJSKI, PIRUETKA, BAR MICWA, BICIE PIANY, MIERNIKOWCOWATE, SPRAWNOŚĆ, REAKCJA ODWRACALNA, TKANKA MIĘKKA, BŁĄD, RZEŹBIARNIA, POZWANY, OSZAST, BIEG JAŁOWY, KINOMAN, UCHWYT ZACISKOWY, OJCIEC CHRZESTNY, CENTRUM, FALA, AKT, WOLEJ, MAK NISKOMORFINOWY, TRIANON, KALEKA ŻYCIOWY, DWUWARSTWOWOŚĆ, ALKAZAR, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, KABOTAŻ MAŁY, SZEWCZYNA, GOMBROWICZ, WYDAJNOŚĆ, ASOCJACJE, MIKROFON LASEROWY, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, ANAMNEZA, STOŻEK WYPUKŁY, KUCHENKA MIKROFALOWA, ENERGIA CIEPLNA, ŁUPEK OSADOWY, DZIAŁ OSOBOWY, JARZYNIAK, LITEWSKI, SZAMOTANINA, HARROD, FOTOSFERA, KAPELUSZ, RABV, ODMIANKA, WIKTYMIZACJA, EKRAN, ROZŁUPNOGŁOWCE, EUCHARYSTIA, SZRANKI, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, LĘK DEZINTEGRACYJNY, ZAGĘSTNIK, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, BANOWINA, OBIBOK, ŻABI SKOK, ADA, ZAKRYSTIA, PESTO, CZOŁOWNICA, PUDŁO, SZTANGA, BOCZEK, PRZYDZIAŁ, ARKA, DEKORATORKA WNĘTRZ, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, ŁUP, KABLOOPERATOR, PRZEWRÓCENIE SIĘ, KATA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, NOWOWIERCA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, SKLEROTYK, PODSTAWA, ELEGANT, RZEPKA, NARZĄD ŁZOWY, DASZEK, GNOMOLOG, ZERO, DYSTYCH, WISKACZA, PARAWANING, KACZKA HEŁMIASTA, KULTURA TRZCINIECKA, JĘZYK INDIAŃSKI, POITEVIN, FILEMON SZARY, OLEJ SMAROWY, LINIJKA, METR NA SEKUNDĘ, KABAŁA, SAMOAKTUALIZACJA, CELT, ?NAUKA JAZDY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.792 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WYRAZU, KTÓRA NIE ZMIENIA SIĘ MIMO ODMIANY TEGO WYRAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WYRAZU, KTÓRA NIE ZMIENIA SIĘ MIMO ODMIANY TEGO WYRAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEMAT FLEKSYJNY część wyrazu, która nie zmienia się mimo odmiany tego wyrazu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEMAT FLEKSYJNY
część wyrazu, która nie zmienia się mimo odmiany tego wyrazu (na 14 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WYRAZU, KTÓRA NIE ZMIENIA SIĘ MIMO ODMIANY TEGO WYRAZU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CZĘŚĆ WYRAZU, KTÓRA NIE ZMIENIA SIĘ MIMO ODMIANY TEGO WYRAZU. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x