TŁUMACZ, OSOBA, KTÓRA PRZEKŁADA JAKIŚ TEKST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKŁADOWCA to:

tłumacz, osoba, która przekłada jakiś tekst (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TŁUMACZ, OSOBA, KTÓRA PRZEKŁADA JAKIŚ TEKST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.350

WOLNA SOBOTA, ZBIORÓWKA, KLAPA, SIEROTA ZUPEŁNA, PŁACZKA, ZWIERCIADŁO, INTERWIZJA, KULTURA MINOJSKA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, MSZA, ODKRYCIE DUSZY, LAMA, LICZBA PIERWSZA, OPONENT, PUB, BŁONA ODWRACALNA, CHAMSKI SZNUREK, MSZAŁ, GOSPODARZ, DOBRY WUJASZEK, NASŁANNIK, KĄPIEL, WDROŻENIOWIEC, INTERPRETATOR, REMITENT, POTRZEBUJĄCA, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, ANTAŁ, PĘCHERZ, PRZEWODNICZĄCY, MISJA WERYFIKACYJNA, NÓŻKA, KOREKTA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, DWORAK, WENUSJANKA, MIKSER, CZERWONA BURŻUAZJA, DZIKA LOKATORKA, AMORFIK, OCHRONA KATODOWA, PRZESIEDZENIE, GAZOWNIK, BALECIK, ALOCHTON, WYGŁUP, HERMETYCZNOŚĆ, PATATAJKA, MOLTON, WZÓR CNÓT, FRA, INTELEKTUALIZM, LIDER, SZEF KUCHNI, SZKLANE DOMY, OCHMISTRZYNI, AGENT, WIĄZADEŁKO, KOKS, SYMBOL, WYWIAD, ODBOJNIK, ZJADACZ, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, MASAJ, CORBETT, DOROBKOWICZ, SYMETRALNA, ASPIRANTKA, AS ATUTOWY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, GARBATY ANIOŁEK, RYBA WYMARŁA, KITESURFER, SPEAKER, FAWORYTKA, SAUNAMISTRZ, OFENSYWA, SZPIEG, KURIER, SINUS HIPERBOLICZNY, BAŁAGUŁA, ODZIERCA, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, OCHLAPUS, GOŁĘBICA, WYROŚLE, BIEGŁY SĄDOWY, ŻONGLERKA, MECENAS, ROLADA, KONTEMPLATOR, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ŁOWCZYNI, MIANOWANIEC, BALOWNICA, DUSZA TOWARZYSTWA, ŚNIEG, TŁUMACZ, ŚCIANA, PRZEWÓD, TARANTELA, AUTOSZCZEPIONKA, WSIOWY FILOZOF, ZABYTEK NIERUCHOMY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, MUSZKIETER, TOLERASTA, FACET, CIENKI BOLEK, ANONEK, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, STAW OSADOWY, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, RENTGENOLOGIA, WYNAJEMCA, WYSZYWANKA, TUFTA, CZAS PRZESZŁY, CZŁOWIEK PIÓRA, ZADZIOR, KUJON, PISTOLET, BUTELKA, TEMAT FLEKSYJNY, PROSZEK DO PIECZENIA, ZIOMEK, BIERNAT, WAŁECZEK, PACHCIARKA, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, MARUDA, JUBILAT, GŁĄB, ANTYFONA, KOPISTKA, OFENSYWA, TŁUMACZ, PHISHER, KIEROWNIK MUZYCZNY, FLISAK, SIŁACZ, KAPITULANT, DELEGACYJKA, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, RELACJA LOGICZNA, ZAŁOGANT, GRUPA ALGEBRAICZNA, MODYSTKA, AEDICULA, PROBANT, STRATY MORALNE, PROMOTOR, GEN LETALNY, RAK STAWOWY, ASYSTENT, RODAC, OPTIMUM EKONOMICZNE, DŁUŻNICZKA, KLUBOWICZKA, PRAWA RĘKA, FRANT, TRADYCJONALISTA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, MINBAR, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, DECYZJA OPTYMALNA, KOLOROWOŚĆ, TRZON, ODCIEK, ASTRONOMICZNA LICZBA, PIERIEDWIŻNIK, ZDZIWIENIE, POMOC, ORZECZENIE, RESPONSORIUM, OPERATOR, CYGANKA, DIABEŁ WCIELONY, SARONG, POSŁUCH, NOCNY MAREK, INDYKATOR, KSENOFIL, NIEOKRZESANIEC, NIEMOWA, DOROBKIEWICZ, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, NIEZGRABIASZ, STOIK, GENIUSZ, ZGADYWACZ, KURATOR, ANIOŁ STRÓŻ, OBOROWY, SŁUŻALEC, DĘTKA, ANON, SZYCH, MINIA, PITU PITU, DZIURA, SPRAWNIK, DZIAŁ PERSONALNY, KRONIKARKA, PANECZEK, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, EUTEKTYKA, RESPIRATOR, KROKIET, KAPRYŚNICA, MAGNAT, MUSLIM, POZIOM, AURA, WANDAL, CHOROBA ZWIERZĄT, DOWÓDCA, NATRĘT, RANA WYLOTOWA, PISTON, OBROŃCZYNI, MODYFIKACJA, SENSACJA, SENSOWNOŚĆ, DIVA, SZAŁAWIŁA, ELEKCJA VIRITIM, BACHMISTRZ, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, WARZYWO, SZAMBELAN PAPIESKI, EKRAN, KOBIETON, FUTRO, CIUĆMOK, BIOGEN, STYGMAT, ARKUSZ DRUKU, PANI, GRYPA AZJATYCKA, PRZYGOTOWANIE, KOLEŚ, ZABAWIACZ, WATERPOLISTKA, BOHATER, POLONIZATOR, ZBAWICIEL, KONTO DEPOZYTOWE, SNOWIDZ, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, NUDYSTKA, ACHROMATYNA, BLUFFIARZ, LUSTRO, OBWINIONY, DOWCIPNIŚ, NARZĄD KOPULACYJNY, SOTELO, POCZWARA, POKEMON, RAFLA, DETEKTORYSTKA, POKUŚNICA, ULĘGAŁKA, WSTĘPNICA, KANTOR, PRZECHERA, DIFFERENTIA SPECIFICA, GLOSA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, SPORTSMENKA, RACHMISTRZ SPISOWY, MĘDRZEC, ZAĆMA POURAZOWA, ŚWIĘTA, PIERDU PIERDU, REPETYTYWNOŚĆ, ODTWÓRCA, HACZYK, GNIAZDO, DONICZKA, ORTOPTYK, SZARLATAN, NOTKA, NIEOBEZNANIE, EKONOMIA PODAŻY, NOOBEK, AKT STRZELISTY, ZABAWA, OSIEMNASTKA, DYPTYK, KATODA ŻARZONA, DEALER, MATERIAŁ, OSIEDLE, PALENISKO RETORTOWE, ?FORMALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TŁUMACZ, OSOBA, KTÓRA PRZEKŁADA JAKIŚ TEKST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TŁUMACZ, OSOBA, KTÓRA PRZEKŁADA JAKIŚ TEKST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKŁADOWCA tłumacz, osoba, która przekłada jakiś tekst (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKŁADOWCA
tłumacz, osoba, która przekłada jakiś tekst (na 12 lit.).

Oprócz TŁUMACZ, OSOBA, KTÓRA PRZEKŁADA JAKIŚ TEKST sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TŁUMACZ, OSOBA, KTÓRA PRZEKŁADA JAKIŚ TEKST. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast