DZIEDZINA NAUKI INTERDYSCYPLINARNEJ, KTÓRA SPROWADZA SIĘ DO BADANIA I WYTWARZANIA MATERIAŁÓW BIOZGODNYCH, IMPLANTÓW, APARATURY MEDYCZNEJ I SZTUCZNYCH NARZĄDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW to:

dziedzina nauki interdyscyplinarnej, która sprowadza się do badania i wytwarzania materiałów biozgodnych, implantów, aparatury medycznej i sztucznych narządów (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA NAUKI INTERDYSCYPLINARNEJ, KTÓRA SPROWADZA SIĘ DO BADANIA I WYTWARZANIA MATERIAŁÓW BIOZGODNYCH, IMPLANTÓW, APARATURY MEDYCZNEJ I SZTUCZNYCH NARZĄDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.415

SEJM KONWOKACYJNY, TUKAN, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, FORMACJA DEFENSYWNA, KOLEJ LINOWA, ŻAKARD, NASTĘP, AMON, AS W RĘKAWIE, POŚCIEL, INCYDENTALNOŚĆ, GRUBA ZWIERZYNA, KRÓTKOWIDZTWO, CHWYTAK, PODSZYWACZ, TERAPIA BEHAWIORALNA, APOZYCJA, KOT, POLNIK PÓŁNOCNY, COCKNEY, CHMURA KŁĘBIASTA, IRAŃSKI, KLUCZ PARTYJNY, JĄKANIE, PIĘTKA, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, ACEFALIA, SIATKA, PRZYLEPNOŚĆ, MEMFIS, DYKTATOR, PANI, ORZEŁ, RAJZA, CZESALNIA, KAMBIUM WASKULARNE, INSTAGRAMER, MILICJA, SŁUŻALCZOŚĆ, RECEPCJA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, RACJONALIZM, TRÓJKĄT, WSPÓŁZAWODNICZKA, OBJAŚNIENIE, KULTURA AZYLSKA, SYSTEM KRAKOWSKI, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, MATEMATYCZNY ANALFABETA, KROWIEŃCZAK, KOSMOLOGIA, PŁYN CHŁODNICZY, PIESZY, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, POSTĘP TECHNICZNY, STRATEG, PLIOZAUR, KOLEBKA, GRIGORIJ POTIOMKIN, KANARKI KSZTAŁTNE, CZKAWKA, ZDRADA, WZIERNIK, PAPILOTEK, PORÓD LOTOSOWY, SZTUBA, FALA, OSTOJA, KRATA, WIRTUALIZACJA, FALOCHRON, FAŁ, GILOSZ, OBSERWACJA, ATAK, BLACHARZ, SURREALIZM, ADMINISTRACJA SKARBOWA, MONARCHIA ELEKCYJNA, SCENERIA, NIMFAJON, SKIBKA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, FLASZKA, MIODOJAD, JEŻ MORSKI, BIOLA, SPŁONKA, BLUSZCZ, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, CHEMIA, KONFORMISTA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, KWAS, SŁONOROŚL, HERMENEUTYKA, WOZAK, SONDA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, NIEŚMIAŁOŚĆ, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, STARY LIS, MADRASA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, STRAŻ, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, SPRZĘŻNICE, POPRAWNOŚĆ, CHIPPENDALE, MIEDZIORYTNIK, CHONDRA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, SKLEP MONOPOLOWY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, FIRMA WYDMUSZKA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, POLSKI, POWIERNIK, WIDZIADŁO, ZMIANA PATOLOGICZNA, EKSHIBICJONISTKA, JĘZYK SOGDYJSKI, JEMIOŁA, BOROWODOREK, RODZAJ GRAMATYCZNY, KASZALOT, FILAKTERIA, PSYCHOBIOGRAFIA, ZWARCIE, PORTER, FILM SAMURAJSKI, BOCHENEK, BERBER, WELUR, OŚ OPTYCZNA, KOSA, PORZĄDEK CIĄGŁY, PTOZA WRODZONA, ABISAL, TELEMARK, PRZETOKA, OBIEKT MOSTOWY, HISTORYZM CEGLANY, MONOGENIZM, AZTREONAM, PRZEŁĄCZNICA, ODPŁYW, NIMB, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, ELEKTRODIAGNOSTYKA, TYKA, METAL, JAMA PACHOWA, WYŚCIG SZCZURÓW, STACJA REDUKCYJNA, PROMINENT, SZCZEP, WATERPOLISTKA, PREDYKAT, DUSZA, ALWALKERIA, ANTYCIAŁO, SOBÓR, TORPEDA, LAWINA DESKOWA, GREKA, ORAL, BÓJ SPOTKANIOWY, MEDIUM, PRAWO MOORE'A, OSTINATO, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, SKORUPA, MASA, PŁAT, EPICYKL, IRREALIZM, OKULAR, WIECZNE NIEODDANIE, KRZYŻ MALTAŃSKI, DROBNOZIARNISTOŚĆ, NIEPOPULARNOŚĆ, MIRAŻ, MATERIALNIA, ZMARŁY, ŚCISŁY POST, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, ADHEZJA, FOKUS, KŁOBUK, ASTRONAWIGACJA, TENOR LIRYCZNY, DISCOVERY, TELETRANSMISJA, PISZCZAŁKA GALTONA, DEMOBILIZACJA, DRYL, SZEW PODNIEBIENNY, EPILEPTOLOG, NIMB, BEAR, STRUNA, KORPUS, NATURALIZACJA, MIKROKLIMAT, SPÓDNICZKA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ODRĘTWIENIE, LICZBA AUTOMORFICZNA, WYRĄB, SZKUDNIK, CIEPŁE KRAJE, KORZENIONÓŻKI, KARAKOL, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, PARTIA WŁOSKA, MATECZNIK, TEATR, KOŁO HERMENEUTYCZNE, SPAWALNIK, GENETYKA POPULACYJNA, RAJZERKA, RELACJA PUSTA, KUCZKA, DŁUGOSZPON, MADŻONG, ELEWATOR ZBOŻOWY, MAMA, FORMALISTKA, NAGAR, GALAKTYKA, ENERGETYKA CIEPLNA, NAPARZANKA, GŁADKOMÓZGOWIE, KAPRYŚNIK, ŁYŻKA, BOCIAN, NAPALENIEC, ABOLICJONISTKA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, PROPAGACJA, CUKRZYCA, NACIEK, CIUĆMA, IN MEDIAS RES, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, CRASHTEST, DOTHRACKI, ZWIERANIE SZYKÓW, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, MARUDERSTWO, BIBLIOPOLA, KREDKA WOSKOWA, DOKUMENTALISTA, KWADRANS AKADEMICKI, ZDRAJCZYNI, TOALETA, MALAKOLOGIA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, CYGA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, MANTYKA, SALETRA, RÓJ METEORÓW, BROGSY, JAWAJSKI, ANARCHIZM, KURATOR SĄDOWY, SOLENIK, ROCK PROGRESYWNY, MARKETING RELACYJNY, WYCHOWANKA, RADIOINTERFEROMETR, OLEJOWIEC, RÓŻOWA LANDRYNKA, TIROS, PRZYGODA, ENERGIA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, ZAKURZENIE, SILNIK INDUKCYJNY, RYZYKO INWESTYCYJNE, ODDZIAŁ, MOGIKAPPACYZM, SEZONOWIEC, GRZEBIEŃ BIODROWY, JĘZYCZEK U WAGI, OBIEGNIK, SUWNICA POMOSTOWA, WALIDACJA KRZYŻOWA, ŻONGLERKA, NAROŻNICA, EPICYKL, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, SZORSTKOŚĆ, KLESZCZ, ?SZCZEPIONKA WŁASNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.415 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA NAUKI INTERDYSCYPLINARNEJ, KTÓRA SPROWADZA SIĘ DO BADANIA I WYTWARZANIA MATERIAŁÓW BIOZGODNYCH, IMPLANTÓW, APARATURY MEDYCZNEJ I SZTUCZNYCH NARZĄDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA NAUKI INTERDYSCYPLINARNEJ, KTÓRA SPROWADZA SIĘ DO BADANIA I WYTWARZANIA MATERIAŁÓW BIOZGODNYCH, IMPLANTÓW, APARATURY MEDYCZNEJ I SZTUCZNYCH NARZĄDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW dziedzina nauki interdyscyplinarnej, która sprowadza się do badania i wytwarzania materiałów biozgodnych, implantów, aparatury medycznej i sztucznych narządów (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW
dziedzina nauki interdyscyplinarnej, która sprowadza się do badania i wytwarzania materiałów biozgodnych, implantów, aparatury medycznej i sztucznych narządów (na 23 lit.).

Oprócz DZIEDZINA NAUKI INTERDYSCYPLINARNEJ, KTÓRA SPROWADZA SIĘ DO BADANIA I WYTWARZANIA MATERIAŁÓW BIOZGODNYCH, IMPLANTÓW, APARATURY MEDYCZNEJ I SZTUCZNYCH NARZĄDÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DZIEDZINA NAUKI INTERDYSCYPLINARNEJ, KTÓRA SPROWADZA SIĘ DO BADANIA I WYTWARZANIA MATERIAŁÓW BIOZGODNYCH, IMPLANTÓW, APARATURY MEDYCZNEJ I SZTUCZNYCH NARZĄDÓW. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast