NIETYPOWA, WYJĄTKOWA SYTUACJA, KTÓRA STANOWI ODSTĘPSTWO OD NORMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYJĄTEK to:

nietypowa, wyjątkowa sytuacja, która stanowi odstępstwo od normy (na 7 lit.)WYŁOM to:

nietypowa, wyjątkowa sytuacja, która stanowi odstępstwo od normy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYJĄTEK

WYJĄTEK to:

nietypowa, wyjątkowa sytuacja, która stanowi odstępstwo od normy (na 7 lit.)WYJĄTEK to:

wyraz, który jest poprawny, ale niezgodny z paradygmatem, normą (na 7 lit.)WYJĄTEK to:

wypisek, wyimek z dłuższego tekstu, utworu dowolnego typu (na 7 lit.)WYJĄTEK to:

ktoś/coś rzadko spotykanego (na 7 lit.)WYJĄTEK to:

jest w każdej regule (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIETYPOWA, WYJĄTKOWA SYTUACJA, KTÓRA STANOWI ODSTĘPSTWO OD NORMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.598

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, NIMFOMANKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, TETRAPLEGIK, HAGIOLOGIA, BRAT KRWI, BIELNIK BIAŁY, GZYMS, MISJA WERYFIKACYJNA, WIGILIA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, LODOWIEC SZELFOWY, GLINIANE RĘCE, CNOTA KARDYNALNA, INWALIDA WOJENNY, BIURO MATRYMONIALNE, OFERTA WARIANTOWA, NAZWA RZETELNA, MATKA ZASTĘPCZA, GENERACJA, EGZAMIN, ROZWOZICIEL, RETRO, SURREALIZM, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, PERSKIE OKO, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, ELUWIUM, KOMEDIANT, GWAŁT, LICZBA KWADRATOWA, OSKARŻENIE, METODA PERKALA, MARA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, OBJAW ZWIASTUNOWY, TRZYNASTKA, MIEJSCOWA, ROŚLINA SŁONOLUBNA, MODERATOR, PRZEWODNICZĄCY, CHLUBNOŚĆ, MEDYCYNA RATUNKOWA, PTASZĄTKO, ZAĆMA POURAZOWA, NERWOWOŚĆ, FUTERKO, OBÓJ MIŁOSNY, PRZEJEŻDŻAJĄCA, BOHATERKA, ZGIEŁK, STROFA ALCEJSKA, RANNA, NOWONABYWCA, ODPŁYW, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, GARKOTŁUK, DILERKA, SKUTEK PRAWNY, RÓWNIK GALAKTYCZNY, NAGANIACZ, SUMARYCZNOŚĆ, KONWERTOR, MILONGA, KOLUMNA UWIĘZŁA, SOLANKA, OBRÓT PODATKOWY, KOCIOŁEK, OSIEMNASTKA, KAWAŁ, KARTY, DYSCYPLINA SPORTOWA, ZASTÓJ, SYGNATARIUSZ, OCENIACZ, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, RADCA PRAWNY, SYSTEM KRAKOWSKI, PROLOG, OBŻARCIUCH, UCZENNICA, RAK SYGNAŁOWY, HORROREK, BAŚNIOWOŚĆ, NEOFITA, ZACIĘCIE, MATKA, SZARA MYSZ, KOBIETON, ODNOWICIEL, KONTRDEMONSTRACJA, ZMIENNA, ZLEWKA, NIEDOMYKALNOŚĆ, PARAFRAZA, TECHNIK LABOLATORYJNY, POZIOM, GOSPODARSTWO DOMOWE, RZECZY OSTATECZNE, UNIHOKEISTKA, PODRYWACZKA, WYTWÓRCA, DWUDZIESTKA, TOŻSAMOŚĆ, ZACHOROWANIE, KOORDYNAT, PRZEKŁADOWCA, SERYJNY MORDERCA, ZUPA, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, DYTYRAMB, ZYSK INFLACYJNY, NIEWYGODA, TANYSTROF, SOTELO, REAKCJA BEZWARUNKOWA, CZESALNIA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, SUBSTANCJA CZYNNA, RYBA WĘDROWNA, POPRZEDNICA, WSKAŹNIK, SOCJALIZM NAUKOWY, BEZKASTOWIEC, CHYBOTLIWOŚĆ, ZDRAJCZYNI, ARYJKA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, SKLEROZA, INTEGRACJA POZIOMA, WSPÓŁUCZENNICA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, USZCZĘŚLIWIACZ, TARANTELLA, ŁEBEK, DOBRO, SIEWKA, KOTWICA ZAPASOWA, WYPRAWIACZ, PROSPEKT ORGANOWY, KASZANKA, KOCIOŁ, FANATYCZKA, WAHACZ, CHLEBAK, ARESZT DOMOWY, ŻYCIODAWCA, GRUNT, TYKA, OPERATOR, SACZEK, KAPSLA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, RELING, AUDYTORKA, SZKODNIK, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, SZEW, OGIEŃ, WYCISK, FOTOGRAF, KONSTYTUTYWNOŚĆ, GUMKA, WINIARZ, GRUPA ARYLOWA, ZŁODZIEJKA, SANKCJA, ANTYSEPTYK, PSYLOTY, REGRESJA PODATKOWA, ŚWIATŁO, ZAWRÓT, BAJKA TERAPEUTYCZNA, RTS, PRAWO ZWYCZAJOWE, SZALEŃSTWO, PRZERZUT, TRANSPOZON, AFERZYSTA, ANTYPARLAMENTARYZM, SZARPANINA, HAPPY HOUR, DYPTYCH, LAMPA NAFTOWA, RETORTA, GOMBROWICZ, GAZ, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, CHŁOPSKI FILOZOF, MARUDA, PRACOWNIK, PRZEKAZ, SYNONIMIA, SKARŻĄCA, LICENCJA OTWARTA, STACZ, POLEGŁA, PATATAJKA, ŻYWOŚĆ, BARIERA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, PANI, DYSTANS, PODWIECZÓR, PRZECIWSKAZANIE, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ERGODYCZNOŚĆ, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, DINGS, WERBLISTKA, GNIAZDO, AMBARAS, SZAFIARKA, CZARNOBREWKA, RESPONDENTKA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, AMINEK EGIPSKI, CZEK BEZ POKRYCIA, OSZAST, REST, PEREŁKA, CHORĄŻA, OTRZEWNA, PODWÓJNA AGENTKA, RÓWNOWAGA RYNKOWA, FUNKCJA SCHODKOWA, RARYTAS, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, OCHMISTRZYNI, ŚLEPY TOR, PRZĄDKA, USTAWKA, RULETKA, OPRAWCA, RZUT, DAMA DO TOWARZYSTWA, ALKOWA, KASSAWA, KOLANÓWKA, CZŁOWIEK CZYNU, CHWAŁA, CHOROBA FORESTIERA, ANTYNOMIA RUSSELLA, PRAKTYKANT, MODRASZEK REBELA, RAKOWATOŚĆ, PANI, LITERATURA, DÓJKA, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, BOCCE, SZKUDNIK, TRÓJKĄT EULEROWSKI, BIGOS, PIĘĆDZIESIĄTKA, BAKAŁARZ, WZGARDZICIEL, HURYSA, KOREGENT, TAPIROWATE, KWASICA, ARCYDZIELNOŚĆ, TOWARZYSZKA NIEDOLI, DEWIACJA, ZRZĘDA, WSIOWY FILOZOF, SAMOGRAJ, PODNIEBIENIE TWARDE, KLUBOWICZKA, BADACZ, OSTROŚĆ, MISTRZ CEREMONII, MATKA, PATOLOG SĄDOWY, KULTURA JĘZYKA, PANŚWINIZM, PŁACA ZASADNICZA, ZNACZNIK, SZÓSTKA, ŁUSKA, OPOZYCJA, ZAMKNIĘTOŚĆ, TOLERASTIA, KUBEK, ANTYSZACHY, ZWIERCIADŁO, WARIATKA, OSZCZERSTWO, OGRODNIK, MAJĄTEK RUCHOMY, ŻART, ABORCJONISTKA, GÓRNICZKA, CZARNA ROBOTA, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, STARA MALEŃKA, GESTAPO, ?BRODAWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.598 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIETYPOWA, WYJĄTKOWA SYTUACJA, KTÓRA STANOWI ODSTĘPSTWO OD NORMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIETYPOWA, WYJĄTKOWA SYTUACJA, KTÓRA STANOWI ODSTĘPSTWO OD NORMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYJĄTEK nietypowa, wyjątkowa sytuacja, która stanowi odstępstwo od normy (na 7 lit.)
WYŁOM nietypowa, wyjątkowa sytuacja, która stanowi odstępstwo od normy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYJĄTEK
nietypowa, wyjątkowa sytuacja, która stanowi odstępstwo od normy (na 7 lit.).
WYŁOM
nietypowa, wyjątkowa sytuacja, która stanowi odstępstwo od normy (na 5 lit.).

Oprócz NIETYPOWA, WYJĄTKOWA SYTUACJA, KTÓRA STANOWI ODSTĘPSTWO OD NORMY sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - NIETYPOWA, WYJĄTKOWA SYTUACJA, KTÓRA STANOWI ODSTĘPSTWO OD NORMY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x