OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NUDZIARZ to:

osoba, która zanudza innych, naprzykrza się swoją obecnością lub zachowaniem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.740

STACJA, DOCHTÓR, BLOK SOCJALISTYCZNY, PIES GOŃCZY, LINIA PIERWIASTKOWA, KRÓTKOWIDZTWO, HARUSPIK, KOMÓRKA, MŁYNEK, CIĄŻA, FILEMON SZARY, GRUPA WAROWNA, GADACZ, MAJSTER, KRANÓWKA, WYSTAWIENNIK, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, DEWALUACJA, GLEJCHENIOWATE, RELACJA PUSTA, LABORANT, MAJOWY KIEROWCA, PŁASKI TALERZ, PRZEPOCZWARZENIE, KANISTER, MUSLIM, PLATFORMA SERWEROWA, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, WODNIAK, PUNKT SPUSTOWY, KOLORYSTA, BEZSTRONNOŚĆ, POZBYWANIE SIĘ, ODRUCH RZEPKOWY, WIERCIOCH, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, MONARCHIA STANOWA, KRUŻA, WYDATKI BIEŻĄCE, CZOŁÓWKA, RUSZNIKARZ, DANA, BARCHAN, ŻÓŁW LEŚNY, KRZEWICIEL, ŚLIWKA, POPISOWOŚĆ, ŚWIDOŚLIWKA, KANAŁ KRĘGOWY, DIADOCHIA, MIĘSOŻERCA, PAPROĆ WODNA, PANEKLA, OBJĘTOŚĆ, BASEN, NIEDOŻYWIANIE, APLEGIER, ZDZIERUS, OCZY, KOSZYKÓWKA ULICZNA, TYMPAN, OKSYDAZA, BURZA PIASKOWA, FOKMASZT, TANK, MOWA WIĄZANA, KRWIODAWSTWO, DESER, KORPUS NAWOWY, CZYNNIK CHŁODNICZY, HIMALAJE, TRZYDZIESTOPAROLATEK, WYDMUCHIWACZ, REWANŻ, OŚLA GŁOWA, KOLET, NIERUCHLIWOŚĆ, WALENCJA, MASTOLOGIA, PLENNOŚĆ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, PEBA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ŁOWCA GŁÓW, FANATYK, RAK SYGNAŁOWY, MELON, KWIATEK, WYKONAWCA, PADWAN, USPOKAJACZ, POZYTYWNOŚĆ, CZTERDZIESTKA, BROGSY, LABORKA, DYSTONIA TORSYJNA, TELEFON ZAUFANIA, ISTOTA ZBITA, WYBIEG, TROFOBLAST, ZDATNOŚĆ, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, BALUT, EPIKUREIZM, ZADRAPANIE, KWAS BURSZTYNOWY, KORYTO, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, STRUKTURA DRAMATYCZNA, HADIS, TAMILSKI, TYMPANON, PIĘĆDZIESIĄTNICA, FILOZOFIA POZNANIA, KOKTAJL MOŁOTOWA, SEKRECJA, POMYLENIEC, WARSTWA ŚCIERALNA, PROTOZUCH, ULGA, NALOT, KAPELUSZ, PUSTY DŹWIĘK, BUJDA NA RESORACH, JASZCZUR, APLIKACJA ADWOKACKA, PAPROTNICA GÓRSKA, N-GRAM, SKAKUNY, NIERUCHOMOŚĆ, RELING, LONDYN, MECENAS, KRZYŻMO, ZAŁOŻENIE PARKOWE, ASOCJALNOŚĆ, GRUBY ZWIERZ, BIOCHEMIA, BAŁKAŃSKOŚĆ, GŁOWNIA PYŁKOWA, CHOROBA FORESTIERA, BOJEROWIEC, DYSZKANCISTA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, PLIK DŹWIĘKOWY, WARTOŚĆ OPAŁOWA, WIR POWIETRZNY, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, SZYBKOŚCIOWIEC, ELKI, WARAN GŁUCHY, NARTA, KLATCHIAŃSKI, PRĄŻEK, PRZERYWACZ BLOKADY, INFORMATOR, TANCERKA, HIN, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, WOW, WARP, ENAMINA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, AZTEK, BRYŁA LODU, KONFESJA, CHAOS, INICJATYWA USTAWODAWCZA, KOSMOGONIA, BIEG PATROLOWY, EKSPERTKA, POPRZEDNICZKA, DOBRO PRAWNE, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, FILM DROGI, CAŁY TON, DOJŚCIE, ROGI, CZUJKA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, KRONIKARZ, HRECZKOSIEJ, SPRYCIARKA, PIERWORODZTWO, GŁAGOLICA, MATEMATYKA STOSOWANA, RACHUBA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, KOD BINARNY, HERBATNICA, ROLADA, TRZPIEŃ, RUCHOMY PIASEK, PENICYLINA PROKAINOWA, KOMBAJN ŚCIANOWY, PEPIK, INSTRUMENT, WYNURT, SZAŁAŚNICTWO, DOBYTEK, BURZYK SZARY, DYFTERIA, WTYCZKA, KLEJARZ, NIENARUSZALNOŚĆ, OSADNIK, ZAPRAWA, BEATA, POKAL, ATOMIZM, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ŻAKARD, NIESUBORDYNACJA, SITARSTWO, ODRZYNEK, TAKSON MONOTYPOWY, REGIONALISTYKA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, TARGANIEC, POCHLEBCA, FILM ANIMOWANY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, WYSPA BARIEROWA, PROTOHISTORIA, KRĄGŁOŚĆ, TRANSFORMATORNIA, TAŚMA MONATAŻOWA, HEGEMON, RZEMIOSŁO, TUNIKA, NOWALIA, OPIEKA PALIATYWNA, LEKTURA, PODSUFITKA, ZIOŁO, FRAKCJA, FISZBINOWIEC, PRZYWILEJ LOKACYJNY, OKULARY, OSTENTACJA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, NIEGOŚCINNOŚĆ, AKUSTYKA, ARANŻACJA, JĘZYK SZTUCZNY, LISZAJ RUMIENIOWATY, WÓZEK INWALIDZKI, MARUDA, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, SKRUPULANT, JOAN, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, LODY, PODKARMIACZKA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, PUNKT PRZYZIEMNY, SIŁACZKA, INTERNACJONAŁ, ZMARTWIENIE, LIGAND, SUSZARKA, RAMIENICA OMSZONA, KALCEOLARIA, LAMPA KSENONOWA, PROPAGACJA, ZYGMUNTÓWKA, RĘKAW, SKANIA, SATELITA GEOSTACJONARNY, SAKRALIZACJA, NESTOR, SPŁYW BŁOTNY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, TRIANGULACJA, DOSTOJNIK KOŚCIELNY, HAŃBICIEL, TYGIEL, KOŁNIERZYK, PAPIER BEZDRZEWNY, LOSOWANIE PROSTE, APARAT SZPARKOWY, TWIERDZENIE CEVY, SKRZYNKA, ŚNIEG, KLAPKA, SEKSTURYSTYKA, ASZKENAZYJCZYK, SYLWETA, NACJA, NARYS KLESZCZOWY, MISIEK, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, SŁOWO, ESPERANTYSTA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, KOPISTKA, POMÓR, ELEKTORAT, HEBAN, ?EWANGELIZATORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.740 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NUDZIARZ osoba, która zanudza innych, naprzykrza się swoją obecnością lub zachowaniem (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NUDZIARZ
osoba, która zanudza innych, naprzykrza się swoją obecnością lub zachowaniem (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x