(KABLOWA) OBUDOWA ZŁĄCZA DWÓCH LUB WIĘCEJ ODCINKÓW KABLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUFA to:

(kablowa) obudowa złącza dwóch lub więcej odcinków kabla (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MUFA

MUFA to:

łącznik w połączeniu śrubowym służący do spinania rur (na 4 lit.)MUFA to:

obudowa chroniąca miejsce złączenia kabli (na 4 lit.)MUFA to:

(zwornika) w wiertnictwie część zwornika w kształcie stożka, z gwintem wewnętrznym stanowiąca element złącza gwintowego (na 4 lit.)MUFA to:

pierścień łączący rury (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(KABLOWA) OBUDOWA ZŁĄCZA DWÓCH LUB WIĘCEJ ODCINKÓW KABLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.957

KORYTARZ, SPRAWA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, ALKOWA, ANARCHIA, EWA, DACH CZTEROSPADOWY, ROZTWÓR WZORCOWY, SKRZYDEŁKO, STAŁOŚĆ, CEZURA, PREFEKT, PRODUCENT, CEGŁA DZIURAWKA, BASENIK, FOLKSDOJCZ, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, RUBEL, MODERNA, HALA, WŁĄCZNIK, PŁÓD, FENIG, RESIDUUM, MOMENT TEORETYCZNY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, KABLOOPERATOR, OŚWIETLENIOWIEC, AGREGAT KRYSTALICZNY, ANTENA MIKROPASKOWA, ORGANIZM, GORSET, OBSZAR WIEJSKI, BIAŁORUSKI, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, PRASOWANIE, STREFA HEMIPELAGICZNA, URZĄDZENIE RADIOWE, INWAZJA, ODROBEK, DUCHOWY OJCIEC, WEKTOR WAHADŁOWY, ZWAŁ, BRZEMIĘ, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KAMIZELKA, SKRZYPY, KAZAMATA, ABRAZJA, KOLORATKA, KONTROLA SKARBOWA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, DEZAKTYWACJA, KRĄŻNIK, LUGIER, SPEKTROSKOPIA, OCHRONA, PIGWA, FINISZ, PRZECIWIEŃSTWO, FRONTYSPIS, MAJDAN, ARKUSZ POETYCKI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SAMIEC, LEWY RWACZ, DYFUZOR, DZIEŁO OTWARTE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, DZIADEK DO ORZECHÓW, UŻYTEK LEŚNY, WARTOŚĆ DODANA, KĄT PROSTY, AMINOKWAS, FUJARKA, SZEW, HAFCIARSTWO, ODMA OPŁUCNOWA, PAJACYK, FASOLKA MUNG, WŁAŚCIWOŚĆ, NIEEFEKTYWNOŚĆ, OBŁĄKANIEC, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, WSPÓŁKATEDRA, REDUKCJA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, POŚWIĘCENIE, PADYSZACH, SŁUŻBA DYŻURNA, DIAKONIA, KORPUS, NACZYNIE OZDOBNE, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ZASADA PODCZEPIENIA, LICZMAN, UNIA, NIERUCHLIWOŚĆ, CZARNY DĄB, DZIURAWKA, APOSTAZJA, PARSZYWOŚĆ, ZWARCIE, KLEDONISMANCJA, WODA, PODPINKA, ISKRA ELEKTRYCZNA, RADIOODTWARZACZ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, JERZY, ARESZT TYMCZASOWY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, DZIEWCZYNIĄTKO, WIDZOWNIA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, ODROŚL, PIERWSZY PLAN, TONAŻ, SSAK, LATARNIA UMARŁYCH, KONFISKACJA, OBSTRUKCJA, DOKUMENT LOKACYJNY, TRASA ŚREDNICOWA, TRESA, DOKUMENT PAPIESKI, RUGI, WENTYL, KARTA WIZYTOWA, DZIAŁ WODNY, MAJĄTEK, ETERIA, MOSTEK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ELEGIA, STYMULATOR, GORĄCY PIENIĄDZ, NADZIEMNOŚĆ, KIJEK, RAKIETA, MORDENT, NIC, ŁOŻYSKO TOCZNE, ANTENA YAGI, KSIĘŻULEK, EKSPRES, SOLO, MONETYZACJA, STAN POSIADANIA, DWUTAKT, KOGNITYWIZM, SUPERNOWA, SPŁUKIWACZ, PROSAK, OWAD, SKALAR, PLECIONKA, PASZTETOWA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, HANDEL NARĘCZNY, BROŃ MASZYNOWA, SEPTET, EKLEKTYCZNOŚĆ, DIRT, OFLAG, JARZĘBINA, PREPARAT CHEMICZNY, SŁONIOROŚL, ŚMIECISKO, WYCHÓD, MECENAT ARTYSTYCZNY, CHARAKTER, CZŁONEK, PULWERYZATOR, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SZCZUR TUNELOWY, URAN, EMISJA, KONGLOMERACJA, KOTLET POŻARSKI, MEDIANTA, BEZPIECZEŃSTWO, VIP, JANE, MUTACJA, BLOKHAUZ, GABINET, SŁUŻKA, ASFODEL, SĘK OTWARTY, JAJECZNICA, SKOPEK, PODMIOT GRAMATYCZNY, DRĄŻEK, PRZEKAZIOR, DRUGI PLAN, TERMINAL PASAŻERSKI, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ROZKAZ PERSONALNY, SWĘDZENIE, GRAF PODSTAWOWY, SIODZI, ADIDAS, DYFUZJA CHEMICZNA, ODPRAWA POŚMIERTNA, NADSCENIE, TRYMER, CEMENT, MOZAIKA, TREL, TRYL, PRZESIEW, BEZWŁADNOŚĆ, TUBA, MADZIARSKI, REFERENDUM GMINNE, MANDARYŃSKI, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PRZEWOŹNIK, ODMIANA UPRAWNA, KĄT DWUŚCIENNY, GRABINA, GABINECIK, PUBLIKA, KRATA ROZDZIELNA, RYTON, KOŁKOWNICA, OMER, KOP, KASZYCA, WYZWOLICIEL, LIZANIE , ZROŚLAK, MÓŻDŻEK, OCZKO, LAMPAS, OTWARTOŚĆ, LODÓWKA, BASKINKA, MASZYNA PROSTA, PCHACZ, KATAPLAZM, OBSŁUGA, SKOPEK, TERYNA, BERLACZ, PARODIA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, NIEWIERNOŚĆ, EGRETA, PERYPATETYK, CELA, POLEWKA, SUCHORYT, ANTYKATOLICYZM, SPRAWA, KATASTROFA, LODOWICA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, PASZTETÓWKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, SKÓRKA, LIPOLIZA, FIGA, TROLLKONTO, ŚCIANKA, STOWARZYSZENIE, BATERIA WODOCIĄGOWA, PELA, LEPIARKOWATE, SPOJLER, JERSEY, BOTTOMLESS, AŁYCZA, MASZKARON, KONCENTRACJA, APARTAMENT, KIEROWNICTWO, MASZYNOWNIA, ANALIZA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, CHWYTNIK, PAROSTATEK, LARYNGEKTOMIA, INFUZJA, KOSTUR, ZRAZÓWKA, FACH, GAŁĘZATKA, ZABIEG KOSMETYCZNY, STRZAŁECZKA, NAPIĘCIE KROKOWE, TAMPON, PAPIEROCH, ANTYKONCEPCJA, SER ŻÓŁTY, GLACE, SŁUŻEBNIK, ?ROZSZCZEP WARGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.957 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

(KABLOWA) OBUDOWA ZŁĄCZA DWÓCH LUB WIĘCEJ ODCINKÓW KABLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: (KABLOWA) OBUDOWA ZŁĄCZA DWÓCH LUB WIĘCEJ ODCINKÓW KABLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUFA (kablowa) obudowa złącza dwóch lub więcej odcinków kabla (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUFA
(kablowa) obudowa złącza dwóch lub więcej odcinków kabla (na 4 lit.).

Oprócz (KABLOWA) OBUDOWA ZŁĄCZA DWÓCH LUB WIĘCEJ ODCINKÓW KABLA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - (KABLOWA) OBUDOWA ZŁĄCZA DWÓCH LUB WIĘCEJ ODCINKÓW KABLA. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x