UPRAWNIENIE DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW USTAW POD OBRADY WŁADZY USTAWODAWCZEJ, KTÓRA MUSI DANY PROJEKT PRZYJĄĆ LUB ODRZUCIĆ; W POLSCE INICJATYWA PRZYSŁUGUJE OSOBOM OKREŚLONYM W KONSTYTUCJI (M.IN. SENATOWI, PREZYDENTOWI I GRUPIE CO NAJMNIEJ 100 TYS. OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE DO SEJMU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INICJATYWA USTAWODAWCZA to:

uprawnienie do zgłaszania projektów ustaw pod obrady władzy ustawodawczej, która musi dany projekt przyjąć lub odrzucić; w Polsce inicjatywa przysługuje osobom określonym w konstytucji (m.in. senatowi, prezydentowi i grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze do sejmu) (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UPRAWNIENIE DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW USTAW POD OBRADY WŁADZY USTAWODAWCZEJ, KTÓRA MUSI DANY PROJEKT PRZYJĄĆ LUB ODRZUCIĆ; W POLSCE INICJATYWA PRZYSŁUGUJE OSOBOM OKREŚLONYM W KONSTYTUCJI (M.IN. SENATOWI, PREZYDENTOWI I GRUPIE CO NAJMNIEJ 100 TYS. OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE DO SEJMU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.300

PRZEDMIOT, BUŁAT, POWĄTPIEWANIE, AMPUTACJA, SZCZEKACZ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ODSIEW, LOKAL SOCJALNY, TKANINA, MIERZEJA, ASESOR, NARY, LUSTRO, ANYŻEK, BRYKLA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, OLEJ, WYSEPKA, IZOMER KONFORMACYJNY, NIECZUCIE, PYSZCZEK, ŚRUBA POCIĄGOWA, DYSTANS, DYPTYK, KAKEMONO, SKALNICZEK SIWY, NAROŻNIK, DISCO POLO, JEDNOSTKA ZALEŻNA, MINBAR, OBIEKT WESTCHNIEŃ, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, OBIEG PIENIĄDZA, IZBICA, WIBRACJA LABILNA, MILICJA OBYWATELSKA, SAMOCHÓD KOMPAKTOWY, LESZCZYNA, BRODZIK, ŚWIADEK, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ARABIKA, NIEZGRABA, SEMOLINA, LISEK, HORDA, DZIEŁO, PADYSZACH, OPUS, BRAHMS, MNISZEK, RESTART, WĘGLÓWKA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA, BOLA, ŁAWICA SKALNA, LALA, RADAR GEOLOGICZNY, CHUTOR, CHÓR, BIEG ALPEJSKI, NAGIEL, PRZYWŁASZCZENIE, OPARZENIE, OWSIANKA, KWATERODAWCA, KONTRDEMONSTRACJA, LEKCJA, WĘGLIK, GUMNO, GABINECIK, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, DOMICYL, KIKS, KULTURA MINOJSKA, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, EDUKATOR, WYMIANA, BIOLIT, SUGESTIA, ŚLONSKI, LEKCJA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, SIERPÓWKA, MEDIATEKA, DYSZKANCISTA, PUŁAP, SOPEL, PRZYSZŁOŚĆ, KILOGRAM, SYNTETYK, TO COŚ, STOPA PROCENTOWA, MANIERYZM, ADEPTKA, INFLACJA INERCYJNA, ODPOWIEDŹ, FIRMÓWKA, WSPINACZKA SPORTOWA, MIASTO UMARŁYCH, PUNKT ROSY, PRZEZIERNIK, FOTEL GINEKOLOGICZNY, DESKA KLOZETOWA, BARWA OCHRONNA, SZCZĘŚCIARA, RAKIETKA, ZAUROZUCH, ACHROMATYNA, MAYER, MASZYNOWNIA, WYRĄB, AUSZPIK, ALTERNATA, MIESIARKA, KAZARKA, SPADY, WINDSURFING, CZCIBÓR, SZCZECINIEC, ANILANA, KRZANOWICE, KET, AGENDA, CZEK BEZ POKRYCIA, RAMA, MRÓWKA FARAONA, MOKIET, PREFEKT, ŚCIEŻKA, RULIK, GRUPA ARYLOWA, CIENNIK, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, ELASTOMER, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, AFILIACJA, RÓŻKOWIEC LIPOWY, SINIAK, PLOTER TERMICZNY, DEFICYT, OPRYCHÓWKA, TANGO, POKREWIEŃSTWO, MARINA, GLORIA, DEMON, PRZYRZĄD OPTYCZNY, FOTOALBUM, PISEMKO, MATERIAŁ, PALEOZOOLOGIA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, OKULARY, POWTÓRZENIE, ŚLACHTA, TEST PASKOWY, WELON, CZYR, SUKA, ZAŚPIEW, PODATEK KOŚCIELNY, STAŁA, PIERWSZOŚĆ, SZRAF, AGRESJA INSTRUMENTALNA, POPRZEDNICA, PUCH, CIEPLICA, GŁĘBSZY, DEKANTER, CENTURIA ZWYCZAJNA, ZNAK NAWIGACYJNY, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, STARA PUDERNICA, ŻYDEK, SOLE, TARCZA, PODATEK EKOLOGICZNY, SKOPEK, PANGSZURA INDYJSKA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, TEREN ZAKRYTY, MINOGOWATE, EMBRION, PRZECHÓW, ORBITA BIEGUNOWA, TYMBALIK, KRET, MARYNARZ, MOZZARELLA, SAMOOKALECZENIE, OMAR, ERUPCJA, BAKAŁARZ, KANTOREK, HASŁO, LIBELLA, STACJA, EKSPRES, ZNAJDA, SZYSZKA, ADRES WZGLĘDNY, WIDLICZKA, CZEKOLADA GORZKA, WIRTUOZ, KIEŁBA, WARZONKA, DRUK AKCYDENSOWY, CZARNY PUNKT, NOCEK RUDY, LAMPA KWARCOWA, WŁÓKNO, MANIAK, MIKROFON WĘGLOWY, KAPIK, BYK, DELEGACJA, ELEKTROLUMINESCENCJA, RDZA, GAJA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, NAMIAR, ARGUMENT, LAN, MATURZYSTA, KSIĘŻULKO, WYGASZACZ, NAPÓJ WINOPOCHODNY, PŁATKI ZBOŻOWE, TENIS ZIEMNY, GŁUPKOWATOŚĆ, KRA, SIEDEMNASTKA, WYDERKAF, KLUBOWIEC, BLISTR, LEWAR, KOMISJA SELEKCYJNA, KLEJ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, PĘDZLICZEK CHIŃSKI, ZJAWISKO BARKHAUSENA, DUCHOWIEŃSTWO, KURACJA WSTRZĄSOWA, SKRZYDŁA, GRANULACJA, POWIAT ZIEMSKI, SAMOREALIZACJA, STRĄGA, PELENGATOR, PANORA, PRAWO WIELKICH LICZB, ULICZNICA, EKSTREMOFIL, GARY, GALISYJCZYK, SYGNATARIUSZ, POWIETRZNIA, MNOŻNA, KROSOWNICA WIZYJNA, PADDLE, TRZON, LOTERIA PROMOCYJNA, PIÓRKO, KOPS, PALUCH KOŚLAWY, WAŁ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, MUSLI, ZAŁOGANT, UWODZICIELKA, KIEROWNIK MUZYCZNY, SAMOGRAJ, FONDUE, BYSTROŚĆ, ANTYKONCEPCJA, ZGŁĘBNIK, BRYGANTYNA, BĄBEL, WYCHODŹSTWO, CUDOTWÓRCZYNI, MEDALIK, GLORIETA, EMALIA, ASTER SOLNY, KLASA, SYNOD, PROMIEŃ, ANNA, INWOLUCJA, WERDIURA, GRABINA, GROCHOWALSK, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, PRZYWÓZ, ?ZGORZELINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UPRAWNIENIE DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW USTAW POD OBRADY WŁADZY USTAWODAWCZEJ, KTÓRA MUSI DANY PROJEKT PRZYJĄĆ LUB ODRZUCIĆ; W POLSCE INICJATYWA PRZYSŁUGUJE OSOBOM OKREŚLONYM W KONSTYTUCJI (M.IN. SENATOWI, PREZYDENTOWI I GRUPIE CO NAJMNIEJ 100 TYS. OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE DO SEJMU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UPRAWNIENIE DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW USTAW POD OBRADY WŁADZY USTAWODAWCZEJ, KTÓRA MUSI DANY PROJEKT PRZYJĄĆ LUB ODRZUCIĆ; W POLSCE INICJATYWA PRZYSŁUGUJE OSOBOM OKREŚLONYM W KONSTYTUCJI (M.IN. SENATOWI, PREZYDENTOWI I GRUPIE CO NAJMNIEJ 100 TYS. OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE DO SEJMU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INICJATYWA USTAWODAWCZA uprawnienie do zgłaszania projektów ustaw pod obrady władzy ustawodawczej, która musi dany projekt przyjąć lub odrzucić; w Polsce inicjatywa przysługuje osobom określonym w konstytucji (m.in. senatowi, prezydentowi i grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze do sejmu) (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INICJATYWA USTAWODAWCZA
uprawnienie do zgłaszania projektów ustaw pod obrady władzy ustawodawczej, która musi dany projekt przyjąć lub odrzucić; w Polsce inicjatywa przysługuje osobom określonym w konstytucji (m.in. senatowi, prezydentowi i grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze do sejmu) (na 22 lit.).

Oprócz UPRAWNIENIE DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW USTAW POD OBRADY WŁADZY USTAWODAWCZEJ, KTÓRA MUSI DANY PROJEKT PRZYJĄĆ LUB ODRZUCIĆ; W POLSCE INICJATYWA PRZYSŁUGUJE OSOBOM OKREŚLONYM W KONSTYTUCJI (M.IN. SENATOWI, PREZYDENTOWI I GRUPIE CO NAJMNIEJ 100 TYS. OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE DO SEJMU) sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - UPRAWNIENIE DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW USTAW POD OBRADY WŁADZY USTAWODAWCZEJ, KTÓRA MUSI DANY PROJEKT PRZYJĄĆ LUB ODRZUCIĆ; W POLSCE INICJATYWA PRZYSŁUGUJE OSOBOM OKREŚLONYM W KONSTYTUCJI (M.IN. SENATOWI, PREZYDENTOWI I GRUPIE CO NAJMNIEJ 100 TYS. OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE DO SEJMU). Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x