ORGANIZM ZBUDOWANY Z KOMÓREK POSIADAJĄCYCH JĄDRO KOMÓRKOWE Z CHROMOSOMAMI, CO JEST JEDNYM Z ELEMENTÓW ODRÓŻNIAJĄCYCH GO OD PROKARIONTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EUKARIONT to:

organizm zbudowany z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających go od prokarionta (na 9 lit.)EUKARIOT to:

organizm zbudowany z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających go od prokarionta (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM ZBUDOWANY Z KOMÓREK POSIADAJĄCYCH JĄDRO KOMÓRKOWE Z CHROMOSOMAMI, CO JEST JEDNYM Z ELEMENTÓW ODRÓŻNIAJĄCYCH GO OD PROKARIONTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.518

FORMANT, POZDROWIENIE, POROST, SYRENY, GŁÓWNA PRZEKĄTNA, PRZYCZYNA CELOWA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, KOSOGON, PACHNOTKA UPRAWNA, BARWINEK POSPOLITY, UMOWA BUKINGOWA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, PEDAŁÓWKA, PROSZEK DO PIECZENIA, WIEK ZGODY, POPRZEWRACANIE, GORZKOŚĆ, ZAKŁADKA, KARTOTEKA, ALPINARIUM, PRZEGUB, KOSZT KOMPARATYWNY, KOPUŁKA, FELERNOŚĆ, ZBIÓR DYSKRETNY, KOMERCHA, PRINSEPIA CHIŃSKA, BROŃ TERMOJĄDROWA, PAUPER, BRAT, INFIKS, JĄDRO SOCZEWKOWATE, WĘZEŁ, BEZSENSOWNOŚĆ, WIĆ, PROSTOWNIK SELENOWY, ETER, AMIOKSZTAŁTNE, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, IDIOMAT, ZŁOTA FUNKCJA, WIECZNE PIÓRO, AMPUTACJA, POPULACJA, MASA KAJMAKOWA, ASD, BRAMKA SAMOBÓJCZA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, ARYTMETYKA BINARNA, ETMALOZA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, PLANETA OCEANICZNA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, DŁUG TLENOWY, SPRAWDZIAN, TURBOSŁOWIANIN, NIESTEROWNOŚĆ, SYSTEMIK, BĄBEL, BENEFIS, PODZIEMIE, PRZESYP, WSZECHBYT, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, WOLUNTARYZM, STEROWANIE OKRESOWE, PSALMISTA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, LIRYCZNOŚĆ, GIPSORYT, RNA, CZEREŚNIAK, ZAWIESZENIE, ROLADA, KOŁNIERZ, PODWOZIE, GÓRA PODWODNA, ZNICZ, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MAGISTRALA, TRIPLOID, TOWARZYSTWO, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, SIEĆ TROFICZNA, CYTADELA, PRAWO PRYWATNE, CZERNICA, PRZEDWIECZNOŚĆ, RZECZYWISTOŚĆ, KIEROWALNOŚĆ, STUPOR, PRECYZJA, EKSPOZYCJA, TYGRYSIE OKO, SEDNO, PONURNIK, PAGAJ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ANTYKWA, WIZJA, PAGAJ, WĘZEŁ, KĄŚLIWOŚĆ, CIEŃ, CIRROCUMULUS, KOMÓRKA ROŚLINNA, KRUSZARNIA, GAWĘDA SZLACHECKA, POROST, ANTENA YAGI-UDA, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, WYŚMIENITOŚĆ, GE'EZ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, TARCZA KONTYNENTALNA, TEOLOGIA NEGATYWNA, BRUDY, BEZKLASOWOŚĆ, SENSACJA, KRZYŻ MALTAŃSKI, KONSERWACJA, TANECZNOŚĆ, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, ŚMIESZKA, NIECZYNNOŚĆ, MANDAT, PORZĄDEK, NIESTANOWCZOŚĆ, ZAGĘSTNIK, DZIEŁO POŚREDNIE, FROTKA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, ŁAPACZ, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, NIEKONKRETNOŚĆ, PRĄŻEK, DZIEWIĘTNASTKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OGONEK, APEKS, OSTROŚĆ, APARAT SZPARKOWY, ORGANOWCE, TOŻSAMOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, FRAKCJONISTA, ŁACIŃSKOŚĆ, PEWNOŚĆ, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, CHRONOMETR OKRĘTOWY, GLINIANE RĘCE, UNIFIKACJA, WITRYNA INTERNETOWA, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, NADWYŻKA HANDLOWA, OŚWIECONOŚĆ, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, TRANSAKCJA TERMINOWA, TYPOGRAFIA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, KOMPETENCJA, ZACISK, CYTOARCHITEKTONIKA, OBŁÓG, WAZONKOWCE, BECHER, ZDRADZIECTWO, REKULTYWACJA, BATALION RADIOTECHNICZNY, JĘZYK ŻYWY, WYWIAD RZEKA, WIETRZENIE MECHANICZNE, STARY WYŻERACZ, CIS POŚREDNI, SYDEROFIR, POROŚL, KOMPOZYCYJNOŚĆ, ŁAPACZ, JEZIORO DYSTROFICZNE, NUŻENIEC LUDZKI, NIEWYRAŹNOŚĆ, SAMOREALIZACJA, CHINON, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PRONATALIZM, KWASOWOŚĆ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, DZIURA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, WIETRZNOŚĆ, OSTROŚĆ, ŚRÓDNERCZE, KOGNITYWIZM, FANABERIA, NAPASTNICZKA, NAGANIACZ, WIELKOŚĆ, PIERDU-PIERDU, ZAPALENIE, CHROMATYNA PŁCIOWA, SŁUPOZĘBNE, NOWOTWÓR ŁAGODNY, TRANSKRYPCJA, KWASOTA, KATASTROFICZNOŚĆ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, SWAR, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, MIKROWENTYLACJA, OMNIPOTENCJA, PASKUDNIK, SEKUNDA, OPIS, GUJOT, ALKALOID, JASTRZĘBIE OKO, INSTRUMENT SMYCZKOWY, MIĘSO RYBY, DZIEŃ, WIĄŚL, DWUMECZ, POŻYCIE, PILA, WOLICJONALNOŚĆ, TAGER, WOAL, INKLINACJA, JAPOŃSKOŚĆ, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, NIEZWARTOŚĆ, AS SERWISOWY, PRZELUDNIENIE AGRARNE, TKANKA TWÓRCZA, STRONNICTWO, EKONOMIA POLITYCZNA, SYSTEM POZYCYJNY, STOŻEK WYPUKŁY, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, OLEJARZ, USZKA, LOGOGRAM, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, ZGRZYBIAŁOŚĆ, SILNIK REPULSYJNY, STOPA PROCENTOWA, LUBIEŻNOŚĆ, ANTYCHOLINERGIK, JUDAIZM, SYGNAŁ RADIOWY, KANAŁ ŻEGLUGOWY, NOCEK BRANDTA, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, PRZECHOWALNICTWO, MŁODY, NIELICZNOŚĆ, PROCES NIEODWRACALNY, KARBOANION, PRZESTARZAŁOŚĆ, SZAŁAŚNICTWO, NADAJNIK TELEWIZYJNY, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, NIEMRAWOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, NIESPOKOJNOŚĆ, METODA, HUBA MAŚLAK, MÓZG, AUTONOMIA, PRACOHOLIK, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ZGNIŁY KOMPROMIS, BIAŁORUTENISTYKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, SŁOIK, PORZĄDNOŚĆ, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, KONCERT, KOZIOŁ OFIARNY, PODSZYWACZ, IDEALIZM, STEROWANIE HYDRAULICZNE, PROMIENNOŚĆ, MUCHOMOR BULWIASTY, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, ANTENA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, KRATA ROZDZIELNA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, SZCZAWIÓWKA, KALKULATOR NAWIGACYJNY, CHODNIKOWIEC, USTONOGIE, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, DŻEZ, ?OBIEG PIENIĄDZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.518 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM ZBUDOWANY Z KOMÓREK POSIADAJĄCYCH JĄDRO KOMÓRKOWE Z CHROMOSOMAMI, CO JEST JEDNYM Z ELEMENTÓW ODRÓŻNIAJĄCYCH GO OD PROKARIONTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM ZBUDOWANY Z KOMÓREK POSIADAJĄCYCH JĄDRO KOMÓRKOWE Z CHROMOSOMAMI, CO JEST JEDNYM Z ELEMENTÓW ODRÓŻNIAJĄCYCH GO OD PROKARIONTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EUKARIONT organizm zbudowany z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających go od prokarionta (na 9 lit.)
EUKARIOT organizm zbudowany z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających go od prokarionta (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EUKARIONT
organizm zbudowany z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających go od prokarionta (na 9 lit.).
EUKARIOT
organizm zbudowany z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających go od prokarionta (na 8 lit.).

Oprócz ORGANIZM ZBUDOWANY Z KOMÓREK POSIADAJĄCYCH JĄDRO KOMÓRKOWE Z CHROMOSOMAMI, CO JEST JEDNYM Z ELEMENTÓW ODRÓŻNIAJĄCYCH GO OD PROKARIONTA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ORGANIZM ZBUDOWANY Z KOMÓREK POSIADAJĄCYCH JĄDRO KOMÓRKOWE Z CHROMOSOMAMI, CO JEST JEDNYM Z ELEMENTÓW ODRÓŻNIAJĄCYCH GO OD PROKARIONTA. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x