ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA W WODACH PODZIEMNYCH (STYGAL) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FREATOBIONT to:

organizm przystosowany do życia w wodach podziemnych (stygal) (na 11 lit.)STYGOBIONT to:

organizm przystosowany do życia w wodach podziemnych (stygal) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA W WODACH PODZIEMNYCH (STYGAL)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.039

MALARSTWO IKONOWE, REKIN POLARNY, FREATOFIL, ZWEIG, JAJA PRAWICZKÓW, ROŚLINA, SUBSTANCJA AKTYWNA, SEN, OGNISKO DOMOWE, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, ŁÓDŹ PODWODNA, WĄSKOPYSKOWATE, WIEK, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, GAŁĘZATKA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PRZYRODA, NURCE, MIKROELEMENT, ORLENIOWATE, KUZYN, PALAFIT, PROSIĄTKO, BRZESZCZOTEK CZARNY, MARLIN, SŁUŻBA SANITARNA, TWÓR, KÓŁKO, TERATOGEN, APOLLIN, GEROME, ORGANIZM MODELOWY, TARSJUSZE, MAŁY REALIZM, ORGANIZM, GRZYBOPŁYWKA, INSTYTUT ŚWIECKI, WIEK ROZRODCZY, ŚMIERĆ, NEUSTON, SPRAWNOŚĆ, WYCHOWANIE FIZYCZNE, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, PSTRĄG POTOKOWY, POSŁUSZNICA, HETEROTROF, PIERWSZA POMOC, STATEK KABLOWY, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, AMFIBIJNOŚĆ, HIPSTER, GRZYBEK HERBACIANY, DNI, PŁAZ, GLOJOPELTIS WIDLASTA, LAICYZACJA, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, DOZÓR BÓŻNICZY, TRIPLOID, IDYLLA, MUSTEL SIWY, ŚCIGACZ, PĄCZKOWCE, BADANIE PODMIOTOWE, KŁYKACZ PATAGOŃSKI, KARMAN, GUYS, FOTOAUTOTROF, MRUKOWATE, ORKA KARŁOWATA, OKSYBIONT, BAKAN, GALAGOWATE, ZEŚWIECCZENIE, ALGA, BIOGEN, ŚLEDŹ PACYFICZNY, APOLLON, NOSOROŻEC, KOLEJ, ŻABUTI LEŚNY, WYCUG, NĘDZA, KRENAL, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, WIEK CHŁOPIĘCY, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, STAN ALARMOWY, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, RZEŚKOŚĆ, OJCIEC, PRODUCENT, POLIFAG, KRUKOWATE, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, JOSEPH PAUL GOEBBELS, APARAT REGENERACYJNY, NARYBEK, PASOŻYT, AEROFIT, KRAJE KOMUNISTYCZNE, MEDYCYNA KOSMICZNA, RZEŹWOŚĆ, HYDROLOGIA, DUSZA, PASTORAŁKA, ŻYWY TRUP, DELFIN GANGESOWY, LAMNOWATE, KOLEJE LOSU, EUKLIDES, SAMOOBRONA POWSZECHNA, POLIEUPLOID, UTRZYMANIE, BARKOWIEC, PATENT ŻEGLARSKI, HAPLOID, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, BLOK SOCJALISTYCZNY, USTRÓJ, STUDNICZEK, POMOC POSTPENITENCJALNA, OLEWACTWO, ROŚLINA CIENIOLUBNA, CIAŁO ODCZUCIOWE, POLIPLOID, NOWICJUSZKA, HYDROMEDUZA ARGENTYŃSKA, MELANCHOLIK, ISTNOŚĆ, ALBULOKSZTAŁTNE, ŚLUZICE, SAMOWYLECZENIE, MRÓWNIK, ODMIENIEC JASKINIOWY, SŁONACZEK, KOMUNA LUDOWA, ASYMILAT, ADAPTACJA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, LAKONIZM, PROZA, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, STYGOFIL, IKONA, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, PINGWIN, AMEBA, ANALIZATOR, BIOTOP, POROŚLE, WAREG, WYRAK, OJCZYZNA, MONITOR RZECZNY, OKAPI, JAKOŚĆ ŻYCIA, MELANCHOLIA, GHUL, FREDROLOG, KARZEŁ, JEZIORO SOLANKOWE, PROBANTKA, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, KARA ŚMIERCI, NOZDRZAKI, RYBA SŁODKOWODNA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, GRZYBEK JAPOŃSKI, KOMBUCZA, KROWIA GĘBA, WĘGORZOWATE, SOLANA, ETOS, SZPAGIETKA BAHAMSKA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, ŻYWOT, DZICZ, UZDROWICIEL, SCYNKI WODNE, GIPSOTEKA, GURAMI, EKOSFERA, LODOŁAMACZ, KONFIRMACJA, ROŚLINY OSIOWE, SINICE, LEUKOCYT, GHOUL, CZAS MĘSKI, TRZYDZIESTOPAROLATKA, HISTORYZM, KRAKOWSKOŚĆ, ULEPSZACZ, CZYNNIK TERATOGENNY, KROKODYLEK, TRAWIENIE, DEFORMACJA, ALKALOID, GALAN, SAPROFIT, USTONOGI, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ZARODEK, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, BIOPIERWIASTEK, ORGANIZM WYŻSZY, JACHTOWY STERNIK MORSKI, BOBO, OSOBOWOŚĆ ANALNA, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, IMMUNIZACJA CZYNNA, GOEBBELS, ORGANIZM KWARANTANNOWY, MEZOZAURY, TRASZKA PIRENEJSKA, PAJĘCZAKI, MILLET, ZYGOTARIANIN, WIEK NASTOLETNI, PARADOKS EASTERLINA, EGZYSTENCJA, MICKIEWICZOLOG, AEROBIONT, DAWCA NARZĄDÓW, NOŚIĆ, EWOLUCJA KASKADERSKA, POPRAWCZAK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, CHIMEROWATE, TARPONOWATE, JEZIORO EUTROFICZNE, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, MOGIŁA, DRUGA MŁODOŚĆ, WYCINEK, BYT, UBÓSTWO, SZCZERBAKI, SSAK MORSKI, ZROSTNICA, ŻÓŁTY ALARM, LIGA, KAPTUR, ZEJŚCIE, OLSZÓWKA, OPIEKA TERMINALNA, TRZYDZIESTOPAROLATEK, OSADA, CURWOOD, ŻYCIE OSOBISTE, JAMRAJ, ŚCIGACZ TORPEDOWY, KREWNA, HIPOTEZA GAI, BAKTERIA, WYRAKI, NIEMOWLĘ, STERN, TRYB ŻYCIA, WYRAKOWATE, NADREALIZM, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, MANTELLOWATE, RAJA POLARNA, DORMEZA, KUTER TORPEDOWY, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, CAPPIELLO, UPOLITYCZNIENIE, EKRAN PEREŁKOWY, SOFISTA, SAMOOBRONA, GEOFIT RYZOMOWY, EKSPARTNERKA, SOLOWIEC, POJEMNIKOWIEC, WEKTOR, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, WYCINEK, DELFINOWATE, WYBRYK NATURY, BON VIVEUR, PODESZŁY WIEK, FISZ, DELFIN GARBOGRZBIETY, FRANCISZKANIZM, BIOGENEZA, TAWROSZOWATE, KASETA, EURYBIONT, SUE, KAPITAŁ SPOŁECZNY, WSTRZĄS, TORBACZE, ?ANATOMIA RADIOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.039 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA W WODACH PODZIEMNYCH (STYGAL) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA W WODACH PODZIEMNYCH (STYGAL)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FREATOBIONT organizm przystosowany do życia w wodach podziemnych (stygal) (na 11 lit.)
STYGOBIONT organizm przystosowany do życia w wodach podziemnych (stygal) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FREATOBIONT
organizm przystosowany do życia w wodach podziemnych (stygal) (na 11 lit.).
STYGOBIONT
organizm przystosowany do życia w wodach podziemnych (stygal) (na 10 lit.).

Oprócz ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA W WODACH PODZIEMNYCH (STYGAL) sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA W WODACH PODZIEMNYCH (STYGAL). Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast