NIEMOŻNOŚĆ PRZYSWOJENIA, CZYLI WCHŁONIĘCIA PRZEZ ORGANIZM NIEKTÓRYCH POKARMÓW, LEKÓW LUB ZAWARTYCH W NICH ZWIĄZKÓW, NP. NIEPRZYSWAJALNOŚĆ GLUTENU, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ MIĘSA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPRZYSWAJALNOŚĆ to:

niemożność przyswojenia, czyli wchłonięcia przez organizm niektórych pokarmów, leków lub zawartych w nich związków, np. nieprzyswajalność glutenu, nieprzyswajalność mięsa (na 17 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEPRZYSWAJALNOŚĆ

NIEPRZYSWAJALNOŚĆ to:

niemożność przyswojenia, zrozumienia, zapamiętania pewnych treści (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEMOŻNOŚĆ PRZYSWOJENIA, CZYLI WCHŁONIĘCIA PRZEZ ORGANIZM NIEKTÓRYCH POKARMÓW, LEKÓW LUB ZAWARTYCH W NICH ZWIĄZKÓW, NP. NIEPRZYSWAJALNOŚĆ GLUTENU, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ MIĘSA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.777

ROZCIEŃCZALNIK, HETEROSPORIA, ZIEMIA NICZYJA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, ANTENA, EMIRAT, REZYDENT, DOROTA, ROŚLINA OWADOPYLNA, BENTO, BADACZ POLARNY, WIĄZANIE ATOMOWE, TREPY, GRÓD, PROSTNICA, GEOGRAF, MASA SPOCZYNKOWA, ELEKTROIZOLACJA, DOWÓZ, PŁYN INFUZYJNY, KOMANDOR, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, GLUTENINA, OMDLAŁOŚĆ, ZAŻALENIE, UZDATNIACZ, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PAŃSZCZYŹNIAK, LINOWIEC, FASCYNATOR, GUMIDRAGAN, DŁUGODZIÓB, KAPOTAŻ, KULTUROWOŚĆ, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, SKUPINA, RYBA ŁAWICOWA, TERRINA, ZRAZÓWKA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, KALIBER, ROŚLINA OZDOBNA, OLEJEK, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, PRZEWÓD SŁUCHOWY, GRECKI, OBRONA, MIMEZJA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, DENOTACJA, SRACZKA, LUFT, BELKA, FUTRYNA, ODSIEW, WYCHODŹSTWO, SOCZEWKA SCHODKOWA, FLEBOGRAM, TOM-TOM, BRZEZINA, POPOVER, POSTĘP NAUKOWY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, BALSAM, KĄT POZIOMY, PASTEL, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BROKER, PRZEBITKA, ŻACHWA, NAGIEL, ŁUK ELEKTRYCZNY, AGENDA, WITAMINA B6, MARKGRAF, BIGOS, TWARZOWIEC, BOXER, AUTOTOPAGNOZJA, HEKSAMETR, PARAFIA, HALBA, UDŹWIG, NIDA, PRZYCISK, PAWĘŻ, KRÓLEWNA, KASZA PERŁOWA, REPERTUAR, SKWIR, STATYW, JĘZYK FUL, RÓŻA BARYTOWA, OTRUCIE, PLUWIAŁ, MAGAZYN, OBRÓT, KARETKA, NIESPIESZNOŚĆ, DELOKALIZACJA, INGUSZKA, KOPALINA STAŁA, PAPROTNICA, SZARY RYNEK, KIESZONKA, KRÓWSKO, SILNIK PRZELOTOWY, HYDRIA, PRZEPLOTKA, KASZA GRYCZANA, LATARNIA, JARZMO, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SILNOŚĆ, BENCHMARK, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, LIST MOTYWACYJNY, KROKIET WIOSENNY, FILTR POWIETRZA, BARWNIK, UKŁAD FIZYCZNY, BENEFICJENT, CIAŁO, SAMPEL, PAJĘCZAK, GIRLANDA, KASZA, DOKUMENT PAPIESKI, WĘZEŁ KOLEJOWY, ABSYDA, ODPŁYW, ODCISK PALCA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, DIAGNOZA, LINON, NAZWA RODOWA, PIEROGI, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, GŁOS JĘZYKOWY, RZYGACZ, POWIEŚĆ S-F, MASZTÓWKA, SZEŚCIAN, POWIETRZE WENTYLACYJNE, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, TOP, OBSADA, JESIOTR BIAŁY, DOSTĘP, KASZA JAGLANA, PARSĘTA, STAW BIODROWY, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, SZAROWIPTERYKS, SMERF, POCIĄG DROGOWY, ROKOWANIA ZBIOROWE, STATYSTA, INSTYTUT, SKUFIA, WIDMO ABSORPCYJNE, ZAZDROSTKA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, INWENTARZ ŻYWY, POLONEZ, ZOOCHORIA, GŁOS, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, STAWKA KAPITACYJNA, DOBRO KONSUMPCYJNE, DZIANINA, POMPA INFUZYJNA, DEKONCENTRACJA, TINGEL-TANGEL, JĘZYK, KASTRAT, SZKIELET, SIERAK, ALGIERSKI, BLASK, GWIAZDKA, NAJEŹDŹCA, LEGENDA, GŁOS SUMIENIA, KONTUR, WESTFALKA, KOMIK, NAKIEROWANIE SIĘ, AGNAT, POKRĘTKA, BAZAR, APANAŻE, ATRAMENT SYMPATYCZNY, BREZYLKA, TOUAREG, PANEW, TYKA, GETTO ŁAWKOWE, ŁOŻE, METAFIZYKA KLASYCZNA, MOSKALIK, LOT, WARKOCZ, DIABELSKOŚĆ, SEKSUOLOGIA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, BARSZCZ CZERWONY, MATERIAŁ SKALNY, CYSTA BAKERA, ARGO, KWATERA OKIENNA, WARKOCZ, BARK, SAKWA, SYNKOPA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, BRUDAS, EKLER, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, TAKSON, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KURAŚ, MAKRAMA, PRE-PAID, TRAKTAT WERSALSKI, ZALESZCZOTEK, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, HORA, DYPLOMATKA, SZCZAW, BULLA, ŻYWIENIE, DOLINA RYNNOWA, ROWER POZIOMY, AGONIA, POWTÓRZENIE, RYT, MEDYCYNA KOSMICZNA, FALANGA, SŁUP, GERMANIZACJA, SANDAŁY, WYBITNOŚĆ, ŻABA LEOPARDOWA, BAKTEROID, BAZYLIKA WIĘKSZA, CZASOWNIK FRAZOWY, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, KATEGORIA, KONTYNGENT CELNY, LITEWSKI, SAKSONIA, WYBUCHOWOŚĆ, ARBITRAŻ, WYKOTY, PRELUDIUM, GRZBIET KSIĄŻKI, INTENSJONALNOŚĆ, ZATRUDNIENIE, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, PODZIAŁ HARMONICZNY, LIBELA, SZYK, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, BOZIA, DEPORTOWANY, BĘBEN, SĄD WOJSKOWY, PODATEK WYRÓWNAWCZY, ZASILANIE SIECIOWE, SPULCHNIACZ, PRZECIWNIK, BEZCZYNNOŚĆ, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, POLE DRUMLINOWE, ZAMSZ, SZYBOLET, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, GLORIETA, ODSZCZEPIEŃSTWO, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, JEDNOSTKA ENERGII, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, TEATR, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, POLIO, KOMISARZ, KLUCZ, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, OKUPACJA, ŻYŁA PROMIENIOWA, RĘCZNOŚĆ, DWUDZIESTY TRZECI, MIKANIT, ?WOREK REZONANSOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.777 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEMOŻNOŚĆ PRZYSWOJENIA, CZYLI WCHŁONIĘCIA PRZEZ ORGANIZM NIEKTÓRYCH POKARMÓW, LEKÓW LUB ZAWARTYCH W NICH ZWIĄZKÓW, NP. NIEPRZYSWAJALNOŚĆ GLUTENU, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ MIĘSA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEMOŻNOŚĆ PRZYSWOJENIA, CZYLI WCHŁONIĘCIA PRZEZ ORGANIZM NIEKTÓRYCH POKARMÓW, LEKÓW LUB ZAWARTYCH W NICH ZWIĄZKÓW, NP. NIEPRZYSWAJALNOŚĆ GLUTENU, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ MIĘSA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPRZYSWAJALNOŚĆ niemożność przyswojenia, czyli wchłonięcia przez organizm niektórych pokarmów, leków lub zawartych w nich związków, np. nieprzyswajalność glutenu, nieprzyswajalność mięsa (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPRZYSWAJALNOŚĆ
niemożność przyswojenia, czyli wchłonięcia przez organizm niektórych pokarmów, leków lub zawartych w nich związków, np. nieprzyswajalność glutenu, nieprzyswajalność mięsa (na 17 lit.).

Oprócz NIEMOŻNOŚĆ PRZYSWOJENIA, CZYLI WCHŁONIĘCIA PRZEZ ORGANIZM NIEKTÓRYCH POKARMÓW, LEKÓW LUB ZAWARTYCH W NICH ZWIĄZKÓW, NP. NIEPRZYSWAJALNOŚĆ GLUTENU, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ MIĘSA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NIEMOŻNOŚĆ PRZYSWOJENIA, CZYLI WCHŁONIĘCIA PRZEZ ORGANIZM NIEKTÓRYCH POKARMÓW, LEKÓW LUB ZAWARTYCH W NICH ZWIĄZKÓW, NP. NIEPRZYSWAJALNOŚĆ GLUTENU, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ MIĘSA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x