PRZYRZĄD LUB MASZYNA SŁUŻĄCE DO WALKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ to:

przyrząd lub maszyna służące do walki (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BROŃ

BROŃ to:

narzędzie walki i sprzęt bojowy, w który wyposażone jest wojsko, całość broni zgromadzona i przechowywana przez kogoś w jakimś celu, na wypadek czegoś (na 4 lit.)BROŃ to:

coś, co świadczy o czyjejś przewadze nad kimś (na 4 lit.)BROŃ to:

ogół środków służących do prowadzenia walki ORĘŻ (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD LUB MASZYNA SŁUŻĄCE DO WALKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.389

MĄKA, PISTOLET AUTOMATYCZNY, WIERCIPIĘTKA, SANDWICZ, KOLEŚ, FARBKA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, SMUŻKA, MADZIARSKI, SZKARADA, POCHODZENIE, SORBET, OWOC POZORNY, SKARYFIKATOR, ŁAWA, MANEŻ, ŻEGLUGA, TACA, KONTEKST, SOCJALDEMOKRATA, PROGRAM WYBORCZY, CZAS PRZYSZŁY, GRA LOGICZNA, SZKODNIK, POŁĄCZENIE CIERNE, SEPTET, MANIPULATOR KULKOWY, DROGA, TYTULATURA, OCIOS, MAKAGIGI, KRAKOWIACZEK, PERYMETR, JOGURT, MORDENT, BLISKOZNACZNIK, PUSZKARZ, PARKA, MER, PROWINCJA, KAPUSTA KISZONA, TWARZOWIEC, NERWIAK, OPAD, SAMOGRAJ, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ABNEGATKA, ZAGĘSZCZACZ, KUDŁACZ, POLE DRUMLINOWE, ŻOŁĄDKÓWKA, BIAŁA SZKOŁA, PIECZEŃ, LAMPERIA, KONDENSACJA, SZPONA, SZUBIENICA, KATAFOREZA, KOLOR, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ŁÓŻKO, PIERÓG, NISKOROSŁOŚĆ, NASZELNIK, PRELUDIUM, FONENDOSKOP, SABOTY, PLATFORMÓWKA, KLEIK, CUG, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PRZENOŚNIK, KAFTAN, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, FIAKIER, KABRIOLECIK, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, PASZTETÓWKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, WARIACJA, PLAN SYTUACYJNY, OLAF, DEZERCJA, PULPIT, CZARODZIEJKA, ROZTOCZE, TERMOS, AGRESJA INSTRUMENTALNA, JERZY, RYGIEL, REKREACJA, ANALIZA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, BAGNIK ZDROJOWY, TEREN ZAKRYTY, HYDRAULIKA SIŁOWA, DELOKALIZACJA, OPŁATA ADIACENCKA, PAS, MASZYNA LICZĄCA, WYCIĄGARKA, PIERWSZA DAMA, SIKAWKA, PUNKT WYJŚCIA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, FEROMON, GRANICA, ORLICZKOWATE, BENEFICJENT, UŚCISK, N-GRAM, SUPERNOWA TYPU IC, MEDALIK, ZAĆMIENIE, NERW, PODPIS CYFROWY, TEST, DEKLARACJA, CZAS GRAMATYCZNY, ANONEK, WITEKS CZCZONY, ATLAS, CHITON, POKAL, KOŻUSZYSKO, BIAŁE PLAMY, STÓŁ, SZTURMAK, TEST CIS-TRANS, EKLER, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, FIKOŁEK, KONURBACJA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, RELACJA, HALBA, AMERYKANIZM, LENIUSZEK, ROTMISTRZ, AKCENT, OPŁATA PROLONGACYJNA, PARKIET, NIECKA ARTEZYJSKA, LEKCJA, TUŁÓW, KORDON, PIĘŚCIARSTWO, MAŁPA, DROBNICA, GOŁĄBKI, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KOPARKOŁADOWARKA, BROŃ KONWENCJONALNA, KRZEŚLISKO, MANDORLA, REWOLWER, ŁASZT, TWORZYWO SZTUCZNE, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, REGION STREFOWY, METR, KASZUBSKOŚĆ, MARIO, KARAWAN POGRZEBOWY, BOSS, BOTY, KACZKA, KOJEC, SCENARIUSZ, BULLA, PACJENT URAZOWY, SĄD I INSTANCJI, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, STATYKA, MAGIEL, CEDRAT, LUNETA, NIEŁUPKA, CZERPACZ PATALASA, DYPTYCH, APARAT REGENERACYJNY, FIGÓWKA, TEST PŁATKOWY, ŁUPEK BENTONITOWY, TIAZYD, EPITET, PROBIERZ, HARMONIJKA, DZIKA KARTA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, BIDON, SPOJRZENIE, MAZUR, EMBLEMAT, PRYMULA, ZEGAREK, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, CAP, POMAZANIEC, ŁYŻKA, BLIŹNIACZOŚĆ, TYMPANON, PRODUCENT, AGREGAT, ZASADA PODCZEPIENIA, JUTA, GABINET, STOPIEŃ, KALIBRACJA, PIKIETA, KOMBAJN ROLNICZY, DANONEK, BRZĘKACZ, KASZTEL, TRZYDZIESTKA, PUCHAR, MEGAFON, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PALCAT, PANTALONY, TENDENCJA ROZWOJOWA, SZEŚCIAN, FILECIK, ZAPOTRZEBOWANIE, OPĘTANIE, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, GOUDA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, TRASZKA GÓRSKA, SZTUKA WALKI, PRZENIKLIWOŚĆ, ROZCIĄGACZ, NIEBO, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, GAZ, MACAK, STOPER, POJAZD LATAJĄCY, NIEMIECKI, DUMP, PIEPRZÓWKA, PATRON, KOLAUDACJA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, ŁAMARKA, KOMAT, PŁOMYK, NIERÓB, ANTECEDENCJA, ADVOCATUS DIABOLI, PIERÓG KARELSKI, ZARODEK, POWÓD, ŻAKARD, MIKS, POJEDYNKA, PIANKA, ŻEGLARZ, MĄTEWKA, KRĘG, WYRÓB MEDYCZNY, NIEDOPASOWANIE, UMBRA, TRAWERS, CIĘGNIK, GUZ, PUŁAPKA, ŁĄCZYNA, SAMOOBRONA, NADZIEMNOŚĆ, ZMORA, UŻYTEK LEŚNY, CZARNUCH, APOKATASTAZA, STRZELEC WYBOROWY, WYPALARKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, HOSTIA, KANTAR, BIDULA, PROFIT, TRASA WYLOTOWA, WATA, GRACA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KULTUROWOŚĆ, EMAKI, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, DACH POGRĄŻONY, BAT, LOT SZYBOWCOWY, ALARM SZALUPOWY, RURA, ANELACE, DARWIN, ALDO, ?DEPORTOWANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.389 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD LUB MASZYNA SŁUŻĄCE DO WALKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD LUB MASZYNA SŁUŻĄCE DO WALKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROŃ przyrząd lub maszyna służące do walki (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ
przyrząd lub maszyna służące do walki (na 4 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD LUB MASZYNA SŁUŻĄCE DO WALKI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - PRZYRZĄD LUB MASZYNA SŁUŻĄCE DO WALKI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x