NIEDELIKATNOŚĆ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WYCZUCIA SYTUACJI, GRUBOSKÓRNOŚĆ I BEZPOŚREDNIOŚĆ W KOMUNIKOWANIU CZEGOŚ, CZASAMI ZBYTNIA DOSADNOŚĆ LUB WULGARNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEWYPARZONA GĘBA to:

niedelikatność, nieumiejętność wyczucia sytuacji, gruboskórność i bezpośredniość w komunikowaniu czegoś, czasami zbytnia dosadność lub wulgarność (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEDELIKATNOŚĆ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WYCZUCIA SYTUACJI, GRUBOSKÓRNOŚĆ I BEZPOŚREDNIOŚĆ W KOMUNIKOWANIU CZEGOŚ, CZASAMI ZBYTNIA DOSADNOŚĆ LUB WULGARNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.146

GRZYB PASOŻYTNICZY, OBRAZOWANIE, DROGA, SENSUALIZM, ŹRÓDŁO POLA, REPUTACJA, MONOPOL, MACHANIE RĘKĄ, WYRAZISTOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, UBYTEK, HULK, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KAPLICZKA, KOLONISTA, TELESKOP, OPINIA, KWINTET, HACJENDER, KOSZULKA, PRZEZIERNIK, BROŃ MIOTAJĄCA, AUTOBUS SZYNOWY, RODZAJ, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, WSTRZYMANIE, RANA, BRYŁOWATOŚĆ, KASKADER, MARK, KŁOSEK, MIĘSISTOŚĆ, WOLUTA, GLORIA, OSTATNIE PODRYGI, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ISLANDZKOŚĆ, WOLT, STAW, ZGRZEBŁO, JADOWITOŚĆ, NAKO, PERSPEKTYWA, PAWĘŻ, BAROMETR, GARNITUR, ARENA, INTROIT, NOWALIA, INSTRUMENT, DEROGACJA, KLAUZULA UMOWNA, COROCZNOŚĆ, KONURBACJA, ŚCISKACZ, DRESZCZ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KORDYLINA, OWOCNIA, KUBEŁ, BOŚNIACKOŚĆ, LOGGIA, FLOTA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, CELEBRACJA, GNIAZDO, KOSTUR, MYJKA, INEZ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, WOLICJONALNOŚĆ, HARCAP, SUPERNOWA, KOCIOŁ, PAMPUCH, STOŻEK NAPŁYWOWY, CZELUŚĆ, PIERWSZOŚĆ, KRYTERIUM STEROWANIA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, CLERK, MAJSTERSTWO, ENERGOELEKTRYK, FINAŁ, STWORZENIE, OPIS, BEJCA, POWĄTPIEWANIE, RELACJA DWUARGUMENTOWA, SATYRYCZNOŚĆ, BARBARYZM, LIBERIA, ZWROT, KOMPENSATOR CIEPLNY, PARA MINIMALNA, CYSTERNA, ZBIEŻNOŚĆ, WOTUM, OBRYWKA, POLEWKA, BLOK RYSUNKOWY, LIBELA, POCHODNIK, BISEKS, PRZYGRYWKA, BŁYSK HELOWY, CANCA, OMAM, ŻABA DARWINA, DYSTRYBUTOR, KARZEŁ, POWIERNICTWO, PIĘTRO, TRZMIEL, KRAWĘDŹ, PODSZEPT, PTASZYNA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, CUDOWRONKA, OPAD, OBIEKTYWIZM, PIEC GRZEWCZY, PŁETWA STEROWA, TRYB, JEDNOSTRONNOŚĆ, SIŁY POKOJOWE, RESKRYPT, ODWYKÓWKA, SZPETNOŚĆ, PANEKLA, ROWER, KOALICYJKA, APARTAMENT, ONE-LINER, STAN, KREDYT HANDLOWY, BARWA DŹWIĘKU, DROBNICA, ODGAŁĘZIACZ, UBOŻENIE, ODWIERT, MIERNIK, TKANKA MIĘKKA, POGROM, KOZACZKA, GERMANIZACJA, COTELE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, SŁUPISKO, GRA WYŚCIGOWA, MAGNES, BITWA, BARYCENTRUM, ŁASZT, TWIERDZENIE MENELAOSA, KRÓCIEC, PRZEWIELEBNOŚĆ, SZAL, KRYZA, DRYL, IMINA, OBRAZ, ARCYDZIEŁO, CZTEROTAKT, EKSPROPRIACJA, CZYŚCIOSZKA, UKŁAD ODNIESIENIA, ALPAGA, ODGAŁĘZIACZ, ODEZWA, ZARYSOWANIE, OBMUROWANIE, PRZECZULICA SKÓRNA, TAŚMA FILMOWA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ZROŚLAK, PRZYSPIESZACZ, SKÓBEL, KRAWAT, KALIKO, ODBOJNICA, KARTACZ, PALINGENEZA, KONTRAKT TERMINOWY, BURKA, KORONKA, POJAZD, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, ANONS, ROZSTĘP, TAMA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ZRAZÓWKA, EFEKT SNOBIZMU, ZASZCZYTNOŚĆ, WACŁAW, PIEPRZ CZERWONY, MONTAŻ, RUBELLIT, WŁĄCZNIK, RESZTKA, OŚLA GŁOWA, AMPUŁKA, PIEPRZ RÓŻOWY, SER PARMEŃSKI, CHOROBA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, PODUSZKA, SEQUEL, BEZECEŃSTWO, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, KOMBINEZON, PRODUCENT, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, SZURPEK, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, LEGENDA, CHALLENGE, MOLESKIN, BOCZNIK, PODCAST, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KAPOTAŻ, KASZYCA, TRUD, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, DOSTRZEGALNOŚĆ, ROKIET, DEZETKA, BONOŃCZYK, KOLOKACJA, ARANŻER, BAZA, WYBIEG, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, WIERZĄCY, DZIADOWINA, GATUNEK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, JER SŁABY, PRZYDANKA, RADIOMAGNETOFON, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, GWIZDEK, KATASTROFISTA, BAŁKAŃSKOŚĆ, DZIADZIENIE, DZIÓB, CHOINKA, BLACKOUT, SMUŻ, HYBRYD, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KONDYCJONALIZM, ROZWÓJ WSTECZNY, STANOWISKO PRACY, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, RZECZNIK PATENTOWY, MASZYNOWNIA, ARCHIWOLTA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, FALSYFIKACJA, SKRĘT, PLATFORMA PROCESOROWA, SPRAWNOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, SITKO, ZUCHWAŁOŚĆ, KONSOLA, PIENIĄDZ LOKALNY, APORT, PALIWO KOPALNE, SPÓD, ŚLIWKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, REMONT ŚREDNI, KONEW, ZGNIATACZ KCIUKÓW, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, WYPAR, DRABINOWIEC MROCZNY, LUSTRO, SAMOGON, PAPROĆ DRZEWIASTA, OPUS, SEMITA, ODTWÓRCA, NEKTARIUM, PRASA, EPOKA, FANTOM, KRYNOLINA, OBUWIE, ZESTAW, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, STACJA PRZESYŁOWA, DZIAŁ, BEZINTERESOWNOŚĆ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ?KARES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.146 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEDELIKATNOŚĆ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WYCZUCIA SYTUACJI, GRUBOSKÓRNOŚĆ I BEZPOŚREDNIOŚĆ W KOMUNIKOWANIU CZEGOŚ, CZASAMI ZBYTNIA DOSADNOŚĆ LUB WULGARNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEDELIKATNOŚĆ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WYCZUCIA SYTUACJI, GRUBOSKÓRNOŚĆ I BEZPOŚREDNIOŚĆ W KOMUNIKOWANIU CZEGOŚ, CZASAMI ZBYTNIA DOSADNOŚĆ LUB WULGARNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEWYPARZONA GĘBA niedelikatność, nieumiejętność wyczucia sytuacji, gruboskórność i bezpośredniość w komunikowaniu czegoś, czasami zbytnia dosadność lub wulgarność (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEWYPARZONA GĘBA
niedelikatność, nieumiejętność wyczucia sytuacji, gruboskórność i bezpośredniość w komunikowaniu czegoś, czasami zbytnia dosadność lub wulgarność (na 16 lit.).

Oprócz NIEDELIKATNOŚĆ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WYCZUCIA SYTUACJI, GRUBOSKÓRNOŚĆ I BEZPOŚREDNIOŚĆ W KOMUNIKOWANIU CZEGOŚ, CZASAMI ZBYTNIA DOSADNOŚĆ LUB WULGARNOŚĆ sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - NIEDELIKATNOŚĆ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WYCZUCIA SYTUACJI, GRUBOSKÓRNOŚĆ I BEZPOŚREDNIOŚĆ W KOMUNIKOWANIU CZEGOŚ, CZASAMI ZBYTNIA DOSADNOŚĆ LUB WULGARNOŚĆ. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast