SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA; ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO BOGATA W MACERAŁY WĘGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUPEK WĘGLISTY to:

skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana; odmiana łupka ilastego bogata w macerały węgla (na 13 lit.)ŁUPEK WĘGLOWY to:

skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana; odmiana łupka ilastego bogata w macerały węgla (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA; ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO BOGATA W MACERAŁY WĘGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.876

KALKULATOR, FRYZYJSKI, GAD, BASKINKA, CAPUT MUNDI, BZYGI, BLIN, KRET, SZWEDY, BAZA PŁYWAJĄCA, INTERES PRAWNY, DZIERŻAWCZOŚĆ, SŁODYCZ, IZBA ROZLICZENIOWA, PRZYLEPNOŚĆ, BIAŁA SZKOŁA, BAJKA, PRZESTĘPNOŚĆ, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, PRZEDNÓWEK, PRZEŁYKANIE, LITERATURA FAKTU, GAZOLINA, TUNIKA, PŁUCZKA WIERTNICZA, MOKIET, OMYŁKA, RAKIETA, PROMIENIOWANIE, ŁACINNICZKA, GRUBA RYBA, MUZYKA, ZŁOTKO, ŁOMOT, LENIUSZEK, GAD, MEFLOCHINA, CZESKI PIŁKARZ, TROSKA, KASZA MANNA, SIORKA, NADKOBIETA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, ALPAGA, ŁAPKA, METAL NIEŻELAZNY, GAD, BROKER UBEZPIECZENIOWY, DRYBLAS, KASKADER, MANIFESTACJA, ORGANMISTRZ, PANTOGRAF, BENTAL, BYLICA, KOLORYSTYKA, PIGMALIONIZM, TYK, ZNACZNIK, ATRYBUCJA STABILNA, SKRZYNKA, DAKTYLOGRAFIA, FILTRACJA, OREGANO, ASYGNACJA, ADAGIO, RÓŻA, TABUIZACJA, GRAFIT, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, WODA, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, FAZA, GIEZŁO, KUBECZEK, TURBINA CZOŁOWA, FAŁSZERZ, BLEJTRAM, LINIA KOLEJOWA, CHATA, FAŁSZYZM, KIJEK, GENERACJA ROZPROSZONA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, ROZMIAR, PYLICA ALUMINIOWA, KROPLA, SZAL, TABLICA STEROWNICZA, KRYTERIUM SYLVESTERA, ZAWIKŁANIE, OBERWANIE CHMURY, DYLETANCTWO, CIUTEK, SYNDETIKON, SZCZUR TUNELOWY, PIGUŁKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, TULEJA, HULAKA, PIEPRZ CZERWONY, CERKIEW, PĘTO, PRZEPRÓCH, PÓŁOKRĄG, WOSZCZYNA, KARTEL, EKLER, GLORIA, WZÓR CHEMICZNY, KĄT ROZWARTY, KRYMINAŁ, KALANDER, SUKIENKO, PODEJRZLIWOŚĆ, NIMFA, PARTNERKA, DZIEWIĄTY, ŁYKOWATOŚĆ, ANTENA SATELITARNA, PLACEK, FAWORYT, LISTA STARTOWA, HIEROGLIFY, NACIĄG, STOŻEK DZIOBOWY, DOMINANTA, SKÓRKA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, CHOJAK, BIAŁY MARSZ, WARIACJE, SZYBOLET, BEKON, STRES, KRĄG, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, FERMENTOR, SZYNA, PRZÓD, FATALIZM, KOREK, KHMERKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, LESS, DRAPIEŻNIK, PRÓBA NUKLEARNA, REGENERACJA, POWIEŚĆ BRUKOWA, ELFKA, WYKROJNIK INTROLIGATORSKI, OOLIT, MOST POWIETRZNY, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, WŁASNOŚĆ, CHERUBIN, TOWARZYSTWO, UKŁAD FIZYCZNY, INHALACJA, PASKUDA, HUMMUS, SZKIC TOPOGRAFICZNY, SEKSTET, BIOTA, UPADEK, IZBICA, RELACJA BINARNA, ABLACJA, OSM, ODKUP, MANDARYŃSKI, ŻEGLUGA, KAZACZOK, BRZOZA CZARNA, CHOROBA ALPERSA, BATON, CHAŁTURA, ORGANIZM, PROMIENNIK, KARTAN, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, KOZŁEK LEKARSKI, WARP, PRACA, DRAMATOPISARSTWO, KOMPLANACJA, RUMUŃSKOŚĆ, SKRZYPY, PLUJKA, STRAJK, SAMOCHÓD OPANCERZONY, POLIGLOTA, KRÓLIK FLORYDZKI, CZAPKA FRYGIJSKA, MURENOWATE, TALERZ, WYPRAWA, ZGORZEL GAZOWA, JEZIORO GLACJALNE, FACET, PEDOFILSTWO, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, DIABEŁEK, AUTOMOBIL, ALTERNATA, DASHI, ROBOTA, RUDI, KĄT WYPUKŁY, DRACHMA, ANTONÓWKA ZWYKŁA, COUNTRY, IZOMER, PRZECIWIEŃSTWO, CAŁUSEK, OKULARY, GTA, OPALENIZNA, ABSYDA, PEPICZEK, SAMOGRAJ, GAZÓWKA, KOŃSKA KURACJA, PODRODZAJ, GODŁO PROMOCYJNE, PLAŻÓWKA, WĄSONÓG, SATYRA, BIOKOMPONENT, KLASER, DRUK, WIRKI, KOKS, TARCZA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, LEKTORIUM, TEATR, JEMIOŁA, WIBRACJA LABILNA, DOBIEG, WYLEW, DOBRO, OKRĘŻNOŚĆ, KUCHNIA GAZOWA, MOTORÓWKA, ELANA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, KONIEC, STREFA PERYGLACJALNA, OKULARY, BĄK, STYL, KARTA MOBILIZACYJNA, OPERACJA, KOMÓRKA, SER, MOTOR, GLOBUS, KOTEW, FANTOM, PRODROM, DŹWIGACZ DACHOWY, ZDRADA, ANTAŁEK, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PŁATNIK, SUBSTANTYWNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, OSAD DELUWIALNY, DŻAGA, SZCZUDŁO, POLE, TUZLA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, WYGIĘCIE, BRZUSZYNA, MARSZ, ŚLIZG, MIŁOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ, OUDRY, ŻYWE SREBERKO, KONWIKT, FAZA, DWURURKA, JĘZYK KIPCZACKI, ROD, ILUMINACJA, BARSZCZ, IMPLEMENTACJA, LAMA, PRZEPITKA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, STRZAŁ, UDERZENIE, ŻABOT, PYSZNOŚCI, ALERGIA PYŁKOWA, ?PADYSZACH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.876 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA; ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO BOGATA W MACERAŁY WĘGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA; ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO BOGATA W MACERAŁY WĘGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUPEK WĘGLISTY skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana; odmiana łupka ilastego bogata w macerały węgla (na 13 lit.)
ŁUPEK WĘGLOWY skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana; odmiana łupka ilastego bogata w macerały węgla (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUPEK WĘGLISTY
skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana; odmiana łupka ilastego bogata w macerały węgla (na 13 lit.).
ŁUPEK WĘGLOWY
skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana; odmiana łupka ilastego bogata w macerały węgla (na 12 lit.).

Oprócz SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA; ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO BOGATA W MACERAŁY WĘGLA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA; ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO BOGATA W MACERAŁY WĘGLA. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast