ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYSZACHY to:

odmiana szachów grana na tej samej szachownicy i tymi samymi bierkami co szachy klasyczne, bicie jest obowiązkiem, króla można bić i nie kończy to gry, wygrywa ta strona, która pierwsza straci wszystkie bierki (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.558

AMATOR, MATEMATYKA STOSOWANA, MRÓWKA SMĘTNICA, RYBICKI, NATARCZYWOŚĆ, LATAWCE, ZAPYCHACZ, KONIUNKCJA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, KAFETERIA OTWARTA, LIGNIT, OBIEKT, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, RAMADAN, CZUBRICA CZERWONA, ODWAGA CYWILNA, ORZECZENIE, GEN MODYFIKATOR, KOSTKA, DWUMECZ, MINIATURKA, SZPINET, TEF, FILM S-F, ŁUK MADZIARSKI, NADKRWISTOŚĆ, TUALETA, TWIERDZENIE REESA, ROZTROPEK, OPOKA, PROWOKATOR, BEZBOLESNOŚĆ, TRÓJCZYNA, ZASADA, ZWODNICZOŚĆ, BYTOMKOWIEC, MECH JAWAJSKI, MACIERZYSTOŚĆ, WOŹNICA, NAPÓJ, NIELOTNOŚĆ, BRZEMIĘ, FAZOWOŚĆ, KONSEKWENTNOŚĆ, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, SPOIWO MALARSKIE, HEDONIZM ETYCZNY, SAMOSIA, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, BIDAKA, UKŁAD MINIMALNY, BRZYTWA, WIGONIA, OSTKAKA, AJDUKIEWICZ, PŁYN, LITERATURA, FORMA DRUKOWA, SIEDLISKO, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, DOROBKOWICZ, NIEPODLEGŁOŚĆ, MASYWNOŚĆ, DANIE ARBUZA, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, UCHAL, EKAGLIN, GETTER, KUPRÓWKA RUDNICA, ZAKUTA PAŁA, OTOCZENIE, FIZJOGNOMIA, SUPERPOZYTYW, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, BUDA, EDYKUŁ, GŁĄBIK, PIGUŁKA GWAŁTU, GEN WĘDRUJĄCY, OCHLAJTUS, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, GĘSTOŚĆ, WOSZCZYNA, CYWIL, ESTER, LOGOPEDKA, SPLUWACZKA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, DWUKROTNOŚĆ, SOFTBALL, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, WYRÓB TYTONIOWY, DYFTYK, WIELORYBY WŁAŚCIWE, TRÓJCA ŚWIĘTA, SYMPATYCZNOŚĆ, MECENASKA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, MACIERZYŃSKOŚĆ, ESENCJA, ROBOTNICA, OUTSIDER, ZYSK INFLACYJNY, NOTARIAT, KRONIKARZ, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, CZASOWNIK FRAZALNY, CZŁON RÓWNORZĘDNY, JURA BRUNATNA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ELEKTROFON, LITOŚCIWOŚĆ, DWORNOŚĆ, MURMAŃSK, BEZNADZIEJA, ASPIRYNA, WIETRZNOŚĆ, KOLEKCJONERKA, WENA, FUTERKO, MŁYNOWY, STRAJK GŁODOWY, SPUST, GRAFITYZACJA, CZAS TERAŹNIEJSZY, POWRÓT, KUSICIELKA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, POLEWKA, BOLERKO, ATEMOYA, MAŁGORZATKA, FIRMA-WYDMUSZKA, NIESTATECZNOŚĆ, ORKA, AFRYKAŃSKI, ROZDZIELCZOŚĆ, NIEREALNOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, EUROPEJSKOŚĆ, ZAPRZEDANIEC, KILKUNASTOLATKA, GRAF DWUDZIELNY, NARKOTYK TWARDY, ETIUDA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, HARD CORE, MARKETING PARTNERSKI, POCZUCIE WINY, GRAMOFON CYFROWY, WOOD, WYŁUDZACZ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, ŚCIGAŁKA, IMPULSYWNOŚĆ, PRZESŁONA, ZROŚLAK, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, CENTRALA, METODA, SER PODPUSZCZKOWY, CHLEBAK, KOSZATNICZKA POSPOLITA, KORPORACYJNOŚĆ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KOBIECOŚĆ, TRUSIĄTKO, GORĄCZKA REUMATYCZNA, SZOSZOŃSKI, BIEG, KAWALER, KLINKIER, AZYDOTYMIDYNA, JAŚ WĘDROWNICZEK, KOSOGON, JACK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, DROGA ZBIORCZA, BIOFILNOŚĆ, DROGA, WIŚNIÓWKA, BOK, DEVELOPER, OBRABIALNOŚĆ, WZORZEC, VIP, SZACHY, BIZNES WOMAN, NAZWA OGÓLNA, UMARŁY, ZNACZENIE, CYTRON, BESTIA, BIAŁKO, TEMPERATURA BARWOWA, SILNIK KOMUTATOROWY, OLEJEK KAMFOROWY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, KARMA, GENIALNOŚĆ, SIEĆ, MALINÓWKA, PADACZKA ODRUCHOWA, GATUNEK, TRASZKA GÓRSKA, OŚMIOKROTNOŚĆ, GĘSTOŚĆ, DRESIARZ, AZOTEK, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, TRZON TŁOKOWY, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, NERKOWIEC, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PROGRESISTA, NIENORMATYWNOŚĆ, HOMERYDA, MIGNON, BAWARSKI, PUB, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, OPŁATA PRODUKTOWA, DOBRO KLUBOWE, REWERS, KOSZTELA, TRON, TEKST JAWNY, SKAŁA LITA, ŚWIDER, BIURO, KARZEŁ, HIEROFANT, TALMUDYSTKA, SEGOVIA, SILIKON, SUPOZYCJA, DOMARSKI, CUDZOŁOŻNICA, JESIOTR ROSYJSKI, ODZYSK, BRATANKA, MODERATOR, DOBRO, PODATEK EKOLOGICZNY, SYNERGIZM, PORTRECISTKA, SIŁA, BERA LUKASA, NISKOŚĆ, ZDARZENIE, PARAMETR, FILOLOGIA POLSKA, PROWOKACYJNOŚĆ, KOREGENT, ODBŁYŚNIK, KORPUS, NIELITOŚCIWOŚĆ, ANTIDOTUM, SERCÓWKA, KALEKA ŻYCIOWA, SUBTELNOŚĆ, PIESZCZOTY, NAWÓJ, ZŁOM, KRATEGUS, TYTANOZAUR, ROZGRZESZENIE, KOLEGIUM, SŁOWO MASZYNOWE, ZALUDNIENIE, ZGORZEL GAZOWA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, POLICYJNOŚĆ, LINIA, KAWIARENKA INTERNETOWA, OSTRY STRZAŁ, OTTER, PAPLA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ROZRZĄD, NIEDOTYKALNOŚĆ, KONTRGAMBIT PHILIDORA, SUBSTANCJA CZYNNA, MSZA, DEMIURG, GETRY, PUNKT APTECZNY, WYSOKI KOMISARZ, BIRIANI, ŚCIANA WSPINACZKOWA, WÓZ KEMPINGOWY, GIAUR, ?BUŁKA MONTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYSZACHY odmiana szachów grana na tej samej szachownicy i tymi samymi bierkami co szachy klasyczne, bicie jest obowiązkiem, króla można bić i nie kończy to gry, wygrywa ta strona, która pierwsza straci wszystkie bierki (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYSZACHY
odmiana szachów grana na tej samej szachownicy i tymi samymi bierkami co szachy klasyczne, bicie jest obowiązkiem, króla można bić i nie kończy to gry, wygrywa ta strona, która pierwsza straci wszystkie bierki (na 10 lit.).

Oprócz ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast