ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYSZACHY to:

odmiana szachów grana na tej samej szachownicy i tymi samymi bierkami co szachy klasyczne, bicie jest obowiązkiem, króla można bić i nie kończy to gry, wygrywa ta strona, która pierwsza straci wszystkie bierki (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.558

SAMOGŁOSKA NISKA, ZAPALENIE, INERT, GRZYB NIEJADALNY, STER, SZORSTKOŚĆ, COURANTE, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, OTWARTOŚĆ, OWADOŻERNE, ZAPACH, KAMIKADZE, OKRES AMAZOŃSKI, WDÓWKA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, INWOLUCJA, TREWINKA, PREKAMBR, SPEKTROMETRIA MASOWA, PODZIEMIE, GRAF PLANARNY, LUŹNOŚĆ, AUTOPARODIA, RAK STAWOWY, RZODKIEWKA, KONSERWACJA, MAK, OPIEKUN FAKTYCZNY, GOŁOGŁOWY, LINEARNOŚĆ, RELIGA, VALYRIA, MOL, MUMIA, SALDO CYKLICZNE, STRONA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, ŚLUB CYWILNY, WIELOBARWNOŚĆ, FRANCZYZA, RESPONDENT, WADA, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, ENIGMATYCZNOŚĆ, CENTRALNE, STOPA PROCENTOWA, POSTULATYWNOŚĆ, SYMETRIA, SKORZONERA, HISTORYZM, KASZTAN, OGÓRAS, WYCINKOWOŚĆ, GAZ, BABA, UKRAIŃSKOŚĆ, GALARETA WHARTONA, PÓŁSIOSTRA, RYTMICZNOŚĆ, CENA DETALICZNA, KONCERTYNA, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, OFENSYWA, BEZPARDONOWOŚĆ, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, BIAŁA NOC, HOBBYSTA, CZYTELNICZKA, DRAGANT, KOCZKODAN, APOLIŃSKOŚĆ, IMPULS WZROSTOWY, PEWNOŚĆ, WAZONKOWCE, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, SZAŁAŚNICTWO, FALA HARMONICZNA, CENA MINIMALNA, UMOWA ZLECENIA, WARTOŚĆ BILANSOWA, TEMAT, MONOGENIZM, TWIERDZENIE REESA, WYCINEK KULI, PRZYCISK, POMYWAK, LASONOGI, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, STRATEGIA, NAUKA HUMANISTYCZNA, SAMODZIERŻCA, ATRAPA, TUNEL, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, LOKAL SOCJALNY, MAŹ PŁODOWA, BIAŁA DIETA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MIETLORZ, BUTELKA MIAROWA, OŚWIECONOŚĆ, NIEHARMONIJNOŚĆ, KREDKA ŚWIECOWA, TEFF, LEASING KAPITAŁOWY, ROGAL, BEZŁAD FRIEDREICHA, BERGAMOTKA, DWUWARSTWOWOŚĆ, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, ASTRAGALOMANCJA, NIEKONKRETNOŚĆ, ŁUSKA, COLORADO RANGER, WODY ŚRÓDLĄDOWE, ZDATNOŚĆ, ŁADA, POKEMON, APROKSYMACJA, TAJNOPIS, PRZEBRZYDŁOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, KOT, POŁOŻENIE, DZIESIĄTKA, SAMORODNOŚĆ, BEZINWAZYJNOŚĆ, MAGOT, MOSTEK TERMICZNY, ALTANNIK FIOLETOWY, ANAMNEZJA, CHOROBA DARLINGA, PRALNIA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SUBSTANCJA CZYNNA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, CZŁOWIEKOWATE, ZADUPIE, GAŚNICA ŚNIEGOWA, KISZKA, BIAŁY MURZYN, ROŚLINA NACZYNIOWA, WIMPERGA, JĘCZMIEŃ, ANTYKWA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, INKOHERENCJA, MALFORMACJA MACICY, UWAŻNOŚĆ, TUBKA, LEWAR, WSZETECZNOŚĆ, PASTERSKOŚĆ, WYDATKI SOCJALNE, STYGOKSEN, AKCJA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, POBRATYMSTWO, KOŹLAK, BECZKA Z PROCHEM, CZOP ŚLUZOWY, MINISTER BEZ TEKI, KAMERALNOŚĆ, OLSZYNA, FAWORYTKA, GĘSTOŚĆ, CHOMIK, NASIĘŹRZAŁOWCE, NAFTOWNICTWO, ARTYSTKA, SYLABA ZAMKNIĘTA, ANTYSEPTYK, LEKKI LOTNISKOWIEC, LIGNIT, ZESPÓŁ ROTORA, NIELUDZKOŚĆ, NIEMĘSKOŚĆ, CIAŁO AMORFICZNE, ATRAKCYJNOŚĆ, KASZALOT MAŁY, AEROFON, FASOLA AZUKI, USŁUGOBIORCA, POKAZOWOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, NIEŻYCZLIWOŚĆ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, TERCJA, STAGNACJA LODOWCA, ŁAZIK, MŁODZIK, PŁYTA DETONACYJNA, ZAPRZEDANIEC, BUŁKA MONTOWA, SILNIK PAROWY, TUNBERGIA, NACHALNOŚĆ, REDEMPTORYSTA, WYCZUWALNOŚĆ, LINIJKA MENNICZA, PAPA MOBILE, POSTĘP GEOMETRYCZNY, NAGRODA POCIESZENIA, FIFKA, BEZBOLESNOŚĆ, VOTUM SEPARATUM, CIĄG GŁÓWNY, OLFAKTOMETRIA, CZESKI FILM, PORTRECISTKA, BRAT KRWI, PRAWORZĄDNOŚĆ, BARANEK, DIOGENIT, SZELMA, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, ŚRUBOWIEC, ANKIETOWANY, GARDEROBIANKA, PION, DWUKOLOROWOŚĆ, TERMINARZ, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, NEURASTENIA HIPERSTENICZNA, PAPRYKA, POCHŁANIACZ GAZÓW, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, TAJEMNICZOŚĆ, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, ATEISTA, ŚMIESZKA, KONWERSJA, DIVA, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, ASFALT, TYSIĄC, KULMINACJA, SPACHACZ ZIELONAWY, BIERKI, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, CZIP, ANALIZA PORTFELOWA, POLIMORFIZM, MIRAŻ, KOŁACZE, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, ESTETYZM, DELFIN DŁUGONOSY, TECZKA PERSONALNA, PASJONAT, EDESTYDY, PORA, ZNAJOMY, LAMPA ŁUKOWA, OBCY, TRANSLACJA, PIERWSZA POMOC, DOMENA PUBLICZNA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, LICZBA CHROMATYCZNA, KURZYSKO, PIERWSZA KOMUNIA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, PODATEK KATASTRALNY, DERYWATYWA, NIEOKREŚLONOŚĆ, CIASTKARZ, GŁADKOŚĆ, DAMKA, ZWODNICZOŚĆ, TERCJA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, REKINEK PSI, AUTODIAGNOZA, ŻAL, NIEZGRABA, GRZYB CHRONIONY, KIKUTNICE, OBSESJONATKA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, SINUS HIPERBOLICZNY, NATURYSTA, PAN STOP, LIMBA, PROTEROZUCHIDY, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, WÓDKA, BARCZATKA DĘBOLISTNA, FIZJOGNOMIA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, WSPÓŁUCZENNICA, SŁONOROŚLE, ANTYKLINA FAŁSZYWA, PIĘTNASTKA, KULT PRZODKÓW, PISMO OKÓLNE, ?KOTWICOWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYSZACHY odmiana szachów grana na tej samej szachownicy i tymi samymi bierkami co szachy klasyczne, bicie jest obowiązkiem, króla można bić i nie kończy to gry, wygrywa ta strona, która pierwsza straci wszystkie bierki (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYSZACHY
odmiana szachów grana na tej samej szachownicy i tymi samymi bierkami co szachy klasyczne, bicie jest obowiązkiem, króla można bić i nie kończy to gry, wygrywa ta strona, która pierwsza straci wszystkie bierki (na 10 lit.).

Oprócz ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - ODMIANA SZACHÓW GRANA NA TEJ SAMEJ SZACHOWNICY I TYMI SAMYMI BIERKAMI CO SZACHY KLASYCZNE, BICIE JEST OBOWIĄZKIEM, KRÓLA MOŻNA BIĆ I NIE KOŃCZY TO GRY, WYGRYWA TA STRONA, KTÓRA PIERWSZA STRACI WSZYSTKIE BIERKI. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x