Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WIĄZANIE CHEMICZNE, KTÓREGO ISTOTĄ JEST TWORZENIE WSPÓLNYCH PAR ELEKTRONOWYCH (MAKSYMALNIE TRZECH), KTÓRE SĄ PRZESUNIĘTE W KIERUNKU ATOMU SILNIEJ PRZYCIĄGAJĄCEGO ELEKTRONY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE to:

wiązanie chemiczne, którego istotą jest tworzenie wspólnych par elektronowych (maksymalnie trzech), które są przesunięte w kierunku atomu silniej przyciągającego elektrony (na 33 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIĄZANIE CHEMICZNE, KTÓREGO ISTOTĄ JEST TWORZENIE WSPÓLNYCH PAR ELEKTRONOWYCH (MAKSYMALNIE TRZECH), KTÓRE SĄ PRZESUNIĘTE W KIERUNKU ATOMU SILNIEJ PRZYCIĄGAJĄCEGO ELEKTRONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.948

CZEPOTA GAMBIR, DOBOSZKA, BOŻEK, TUNEL, SUBSKRYPCJA, EUFONIA, BOWLS, POMROWICOWATE, ZDERZAK, DEFENSYWNOŚĆ, PLUS, PALEC, UŚMIECH LOSU, SUCHAREK, FUNDUSZE, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, ETNOBOTANIKA, PRYMITYWIZM, KALIMBA, WOJSKO, AHISTORYCZNOŚĆ, ODCHYLENIEC, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, LUGER, SKÓROSKRZYDŁE, RZEKA, DEINSTALACJA, AUTOSZCZEPIONKA, WYKRYWACZ METALU, MOCNA STRONA, FISZBINOWCE, KIPI KASZA, KOŚĆ MIEDNICZNA, SKAŁA METAMORFICZNA, BETA-LAKTAMAZA, WADA DREWNA, EDESTYDY, REGRESJA, OPUKIWANIE, ORGANIZATOR, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, KAPSYD, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, GRYZIEL STEPOWY, EKSTREM, CHMURA KONWEKCYJNA, BIERZMOWANIE, ZASKOK, ZABIEG, CIENIAS, PODWODNY LOTNISKOWIEC, SEKSTET, MASA SPADKOWA, MROK, DESZCZOWOŚĆ, JASNOŚĆ POWIERZCHNIOWA, GRADIENT, FORMA DWULINIOWA, ANTYBIOZA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, REWOLUCJONISTA, ANDANTE, WYRZUT, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, KOD DWÓJKOWY, NIEBYWAŁOŚĆ, ZNACZNIK, TEMPO, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, STRUNOWIEC, OBRAZOWOŚĆ, INTERFEJS SIECIOWY, TRUSIA, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, CYKL ROZRODCZY, NIESKWAPLIWOŚĆ, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ZWROT WEKTORA, WELWET, BAKTERIA BRODAWKOWA, MIEJSCE, BEZPOWROTNOŚĆ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, OBSESJA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, GAŚNIK, ŁAD, FUNKCJA RZECZYWISTA, PAŹ, TKANKA MIĘKKA, DŁUGOSZPAROWATE, SZABLON, OZONOSFERA, CEREBROZYD, MIRA, GARDA, LANTANOWIEC, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, KROK NAPRZÓD, JĘZYK FLEKSYJNY, BLIŻSZOŚĆ, CUDZOŁOŻNOŚĆ, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, CWANOŚĆ, OBŁUDNIK, NIENORMATYWNOŚĆ, SZTURWAŁ, PACZKA, PEWNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, FRONT CIEPŁY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, STACJA ROZDZIELCZA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, LOK AGNESI, ODLEŻYNA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, APARAT FOTOGRAFICZNY, ŚWIECA, LIGA, ETYL, TRENAŻER, RUSZT, CZAS PÓŁTRWANIA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, TROISTOŚĆ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, NOCEK DUŻY, NADZIEWARKA, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, SPRAWNOŚĆ, PROTOZUCH, KRÓLIK DZIKI, KIERKI, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, FELERNOŚĆ, KAMPYLOGNATOID, SKWAPLIWOŚĆ, MISIOWÓZ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PŁETWA STEROWA, BURGER, REGION WĘZŁOWY, ZAPALCZYWOŚĆ, DEFENSOR, PRYZMAT PENTAGONALNY, WYCINKOWOŚĆ, TEOLOGIA PASTORALNA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, KROWIAK, BRUTALNOŚĆ, ZEGAR ATOMOWY, PIJUS, AMBITNOŚĆ, POLIAMID, ŚWIECZKA, SZACHULEC, OBŁĄKANY, KONTRDEMONSTRACJA, ZBRODNIA, SEKCJA ZWŁOK, PIEPRZ GWINEJSKI, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, RYGORYZM MORALNY, FILAKTERIE, RUSKOŚĆ, CYKLON, WELUR, HURDYCJA, SŁONOLUB, JAM ROCK, EKSPRESJA GENU, RADOSNOŚĆ, ANALIZA DYSKRYMINACJI, BIURO MATRYMONIALNE, SUBTELNOŚĆ, BEZDUSZNOŚĆ, STAWIDŁO, SZTUFADA, TRANSAKCJA WIĄZANA, UBYTEK, PLEJADA, IMAM, ARSENAŁ, POTRZEBA, RECYTATYW, TRÓJSTRONNOŚĆ, DWUKOLOROWOŚĆ, PRZYSPIESZENIE, IRRADIACJA, UKŁAD EKLIPTYCZNY, NEBULIZATOR, SZTAFAŻ, ŚWIATŁO DŁUGIE, PRZEJEŻDŻAJĄCY, ANTENA DOOKÓLNA, PRZYBYSZKA, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, ETIOPSKI KLASYCZNY, PIERDOLNIK, DĄŻENIE, OKAP, MIKROSKOPIJNOŚĆ, PRZECIWOBRAZ, CIENISTKA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, MANDAT, PODAŻ JEDNOSTKOWA, CHLUBNOŚĆ, HAMBURGER, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, NIETAKTOWNOŚĆ, DELEGACJA, MAŚLAK, GALERIA, PIASZCZYSTOŚĆ, PAŁAC, IMPULSYWNOŚĆ, MOSTEK, KORPORACYJNOŚĆ, NADWOZIE SAMONOŚNE, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PROMIENNIK, TOTEM, PTASZNIK GOLIAT, BARIERA DŹWIĘKU, POMPA TŁOKOWA, SYROP ADWOKATOWY, PRZESTĘPNOŚĆ, PRZYCZYNA FORMALNA, BAWOLEC, KADZIELNICA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, WIĄZANIE POJEDYNCZE, ŚREDNICA KĄTOWA, ROZPRAWA, WOOD, KLIENT, ŁOPATECZKA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, PROLETARIUSZ, PODCIEP, BONCZ-BRUJEWICZ, PÓŁCIEŃ, RDZEŃ, ATYPOWOŚĆ, ANTROPOCENTRYZM, DONOŚNIK, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, PTASZNIK GIGANT, OSTATNIA PROSTA, SZKARADNOŚĆ, APEL, MAŁOSTKOWOŚĆ, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, INDYJSKI, ANTYPASAT, PRZEPRÓCHA, CIĄG GŁÓWNY, NIEGUSTOWNOŚĆ, SPÓD, CZUBRICA, KRAJE, POWŚCIĄG, TALIZMAN, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, LEWAREK, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, AUTO SUBKOMPAKTOWE, KOZIOŁ EUROPEJSKI, LINIA, SZMATA, WĘGLARSTWO, TENOR LIRYCZNY, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, CHOMIK EUROPEJSKI, SNIFTER, BIOFLAWONOID, JĘZOR OSUWISKOWY, MIÓD SZTUCZNY, SZEREG CZASOWY, STARY WYŻERACZ, ROKPOL, WYGRA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, ŚMIECIOWISKO, OSŁUPIENIE, OLEJEK KAMFOROWY, LUBIEŻNOŚĆ, DOBROWOLNOŚĆ, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, RADA PRACOWNICZA, WIDŁOGONKA SIWICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.948 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wiązanie chemiczne, którego istotą jest tworzenie wspólnych par elektronowych (maksymalnie trzech), które są przesunięte w kierunku atomu silniej przyciągającego elektrony, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIĄZANIE CHEMICZNE, KTÓREGO ISTOTĄ JEST TWORZENIE WSPÓLNYCH PAR ELEKTRONOWYCH (MAKSYMALNIE TRZECH), KTÓRE SĄ PRZESUNIĘTE W KIERUNKU ATOMU SILNIEJ PRZYCIĄGAJĄCEGO ELEKTRONY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, wiązanie chemiczne, którego istotą jest tworzenie wspólnych par elektronowych (maksymalnie trzech), które są przesunięte w kierunku atomu silniej przyciągającego elektrony (na 33 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE
wiązanie chemiczne, którego istotą jest tworzenie wspólnych par elektronowych (maksymalnie trzech), które są przesunięte w kierunku atomu silniej przyciągającego elektrony (na 33 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x