ZJAWISKO SKIEROWANEGO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEZ DODATNIE LUB UJEMNE NOŚNIKI (NP. ELEKTRONY, JONY) ZACHODZĄCE W OŚRODKU MATERIALNYM POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE to:

zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki (np. elektrony, jony) zachodzące w ośrodku materialnym pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO SKIEROWANEGO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEZ DODATNIE LUB UJEMNE NOŚNIKI (NP. ELEKTRONY, JONY) ZACHODZĄCE W OŚRODKU MATERIALNYM POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.046

RACA, KOMISJA, AMFORA, STATYSTA, TRANSGRESJA, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, CABAN, TYGRYSIE OKO, WÓŁ, AKSAMIT, ROGER, GARKUCHNIA, MAKROKIERUNEK, TOCZKOWCE, DYWDYK, MENZURKA, STOSUNEK SPOŁECZNY, AUTOMAT, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, CHROMODYNAMIKA KWANTOWA, EMENTALER, ROZWÓJ ZARODKOWY, DOR, SKOROWIDZ, AUT, WYROK PRAWOMOCNY, WIEŻA STRAŻNICZA, KANOPA, BRAMOWNICA, ŻEGLUGA, TŁUSZCZYK, EPOS, SYMBOL, BALDACHIM, PEŁNE MLEKO, SEREK, KARL, MUZA, LAJKRA, MARKA, TRAWA PASTEWNA, CANZONA, KORONA, PŁACHTA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, NACISK, RACHUNEK BIEŻĄCY, KABAT, BIRET, MOŁODYCA, DŻET, ESENSJA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, FATAMORGANA, MUZYKA PROGRAMOWA, DEPRESJA, OGNIWO GAZOWE, BŁĘKITNY OLBRZYM, RYGOR, PRACE KONSERWACYJNE, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, HAJDAMACZYZNA, KONCERZ, MURARKA RUDA, CYMETYDYNA, WYKOP, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, KAFAR, DATARIA, INTELEKTUALISTA, GLORIETA, LAPAROSKOPIA, UCHO, ALTOSTRATUS, AKROBATYKA, ODWRÓT, NELSON, BASAŁYK, ASYMILAT, LINIA WIDMOWA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, GRA LOGICZNA, ZATOKA, LAKTACJA, BENTLEY, HOLTER, WYRÓB HUTNICZY, PREFEKT, SAUTE, TYGIEL, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, ZAMEK, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, POMEZANIA, DEKADA, ZĄB, ZAGRANIE, WSPOMAGACZ, PROMIENNIK, KROKIET, PAJĄK, TRASZKA GÓRSKA, WENATIKOZUCH, ALIENACJA, CUDOTWÓR, KEFALINA, BIZON, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, OBSŁUGA, ELITARYSTA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, OBWÓD MAGNETYCZNY, EROZJA ŚNIEŻNA, WYRAZ POCHODNY, LAMPA DAVY'EGO, ETIUDA, DANA, KUCHNIA POLOWA, EMIRAT, DŹWIĘCZNIK, IPP, HALSZTUK, MILIWOLT, OSTROKRZEW, OPERACJA, APLA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, KLIKOWOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, SZEŚCIAN, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, EVENT, TAYLORYZM, SEROHEMATOLOGIA, ASSAPAN, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, NASYP, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, OKULARKI, GŁUPEK, DOŁEK, RELIKWIA, STATEK, ZAKŁAD, DZIEWCZYNIĄTKO, LEKTORIUM, SONG, MROŻONKA, SZYBKOŚĆ, OSAD EOLICZNY, MIKS, PRACA ORGANICZNA, GRAFFITI, AZYDEK, HISZPAŃSKI, SKURWIEL, KURT, DANE SENSYTYWNE, PIEC, OBRAZ KLINICZNY, POPELINA, PRAWO KARNE PROCESOWE, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, ANTIDOTUM, POLSKI-SLOWNIK.PL, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, CHIMICHANGA, KOLEJKA METRA, PRZEWROTKA, VOLTEARA, ZŁY GONIEC, GOŁOLEDŹ, HUBA SINIAK, PILOT, SNAJPER WYBOROWY, MNICH, NIEWYPAŁ, GORSET, AKOMODACJA, NOSIŁKI, ZBROJOWNIA, REZYGNACJA, CZAPA, KORUPCJA, SCHABOWY, SZYDLARZ, PETRYFIKACJA, FIZYKA SŁOŃCA, CZERNINA, WARSTWA, CZAS PRZESZŁY, FESTMETR, GNIEW, ŁUNA, ŁOŻE, LONT WOLNOTLĄCY, BANDOLET, UMOWA O PRACĘ, CIOS, SĄD POLOWY, METAMORFIZM KONTAKTOWY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PRE-PAID, MENACHA, WODODZIAŁ, WEKTOR, USŁUGODAWCA, TRIANGULACJA, SZORY, DZIRYT, JEZIORO GLACJALNE, SPICHRZA, BABULA, SZKIC POLOWY, BUDKA, BRAMSEL, TORPEDA, KABINA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, FARBA DRUKARSKA, KORNIK, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MOBILE, REAKCJA SPRAWCZA, HALKA, DEPOZYT SĄDOWY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KROPKA, MIANOWNIK, GAZY, PIERÓG, ZAPŁOTKI, SPADOCHRON HAMUJĄCY, SPOIWO BUDOWLANE, NEURON, HARMONIKA, MERENGA, ELEKTROFON, ROZKŁAD, GROBLA, MITRA, TUBA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, TEORIA MNOGOŚCI, BROKAT, INSTYTUCJA PRAWNA, BAZA ORBITALNA, TRESER, KURANT, KRYTYCZNOŚĆ, KAMIENIARZ, JUMPER, BRYTFANKA, HARCAP, INTERWENCJA PROCESOWA, PEPSI, SILMARIL, PROLIFERACJA, IWAN, ANETA, KRYPTODEPRESJA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, KLAPAK, BAŻANT, GRA, ELEW, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, SCENARIUSZ, JĘZYK LINGALA, ŁUPEK ROPNY, LISTOWNICA JAPOŃSKA, BRAHE, DIAMAGNETYK, PRAWO KARNE, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PLASTYKA, DIECEZJA, PALCÓWKA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, SPECYFIKACJA, POŁYKACZ, EKRAN, POSTRACH, LITOMANCJA, PALACZ, SPADEK, RACJA, PUSZEK, PŁYTKA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, BACIK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, IMPRESJA, TROLLKONTO, POPYT INWESTYCYJNY, TULEJA, SILOS ZBOŻOWY, ?RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.046 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO SKIEROWANEGO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEZ DODATNIE LUB UJEMNE NOŚNIKI (NP. ELEKTRONY, JONY) ZACHODZĄCE W OŚRODKU MATERIALNYM POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO SKIEROWANEGO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEZ DODATNIE LUB UJEMNE NOŚNIKI (NP. ELEKTRONY, JONY) ZACHODZĄCE W OŚRODKU MATERIALNYM POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki (np. elektrony, jony) zachodzące w ośrodku materialnym pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE
zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki (np. elektrony, jony) zachodzące w ośrodku materialnym pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego (na 24 lit.).

Oprócz ZJAWISKO SKIEROWANEGO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEZ DODATNIE LUB UJEMNE NOŚNIKI (NP. ELEKTRONY, JONY) ZACHODZĄCE W OŚRODKU MATERIALNYM POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZJAWISKO SKIEROWANEGO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEZ DODATNIE LUB UJEMNE NOŚNIKI (NP. ELEKTRONY, JONY) ZACHODZĄCE W OŚRODKU MATERIALNYM POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x