MAŁE, OKRĄGŁE LUB OWALNE OKIENKO W GÓRNEJ CZĘŚCI KONDYGNACJI, W SZCZYCIE BUDYNKU, NAD DRZWIAMI LUB OKNAMI, CZASEM WE WNĘTRZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAWOLE OKO to:

małe, okrągłe lub owalne okienko w górnej części kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami, czasem we wnętrzu (na 9 lit.)WOLE OKO to:

małe, okrągłe lub owalne okienko w górnej części kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami, czasem we wnętrzu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAWOLE OKO

BAWOLE OKO to:

czerwonobrunatna lub brunatna, nieprzezroczysta odmiana kwarcu, która wykazuje optyczny efekt kociego oka w postaci przemieszczającej się, pasowej migotliwości (na 9 lit.)BAWOLE OKO to:

małe, okrągłe lub owalne okienko w górnej części kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami, czasem we wnętrzu (na 9 lit.)BAWOLE OKO to:

zabawka erotyczna, nakładka wykonana z naturalnego włosia, stosowana w celu powiększenia wzwodu penisa podczas stosunku (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁE, OKRĄGŁE LUB OWALNE OKIENKO W GÓRNEJ CZĘŚCI KONDYGNACJI, W SZCZYCIE BUDYNKU, NAD DRZWIAMI LUB OKNAMI, CZASEM WE WNĘTRZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.687

NOMOKANON, IMIONISKO, PODWOZIE, SALCESON, GÓRKA, KOŁO PODBIEGUNOWE, WITEBSK, WYDRA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PIŁA CZOPOWA, SZEWRON, ANALIZA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, CYRANEJKA, GERA, TRAMWAJ WODNY, PATRZAŁKI, ASTRAGAL, KURANT, CHARCOT, MŁYN PAPIERNICZY, ŁUPACZKA, IZOLACJA, LISTA PROSKRYPCYJNA, GOŚĆ, OŁADKA, NIEMIEC, KONSOLA, TERAPIA REINKARNACYJNA, CZARNUCH, SIWAK, MILANEZ, GERMAŃSKOŚĆ, TYLCZAK, MIKOŁAJÓW, AMAZONETKA, KOLAUDACJA, KLEJ, ŻYWOTOPIS, SZKLANKA, PALUDAMENT, OKRES ZALICZALNY, KOREKTOR, PODOKARP, KUJTO, DEKANTER, PRIMADONNA, GENUA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, TARCZA, DEVELOPER, LEVEL, MIELIZNA, AKCJA, PARK MASZYNOWY, ZOROASTER, TOPENANT, PULPIT, SKOK W BOK, BROSZURKA, POTWIERDZENIE, DROŻNOŚĆ, PRZYWODZICIEL, KOMENTARZYK, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, HIN, STARY BYK, ADADŻIO, INKA, JAMNO, WYPEŁNIENIE, OBIEKT, POSZKODOWANY, DRĄGAL, FAŁSZYWA POLĘDWICA, BANER, PALINGENEZA, PODEJŹRZON MARUNOWY, BIEG DYSTANSOWY, OGÓREK, KADŁUB, SOŁA, MIASTO UMARŁYCH, KLIENT, WSPOMINKI, PUNKT MOTORYCZNY, SUMY, SPADOCHRONIARZ, HETERODYNA, WIDŁOZĄB SUDECKI, ZNAK ZODIAKU, NARKOTYK MIĘKKI, MANDARYŃSKI, BRUKSELA, PÓŁKULA, PAUPER, SUOJARWI, WÓR, KREWETKA BAŁTYCKA, ROBOTA, WIEŻA SZYBOWA, TROLL, RENATA, KASZKIET, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, OSPA, KOLCZAKOWATE, KARTUSZ HERBOWY, KOTLET SCHABOWY, MIKSER, HEAD-HUNTER, MECENASKA, IDEACJA, CEIBA, UCHO, MUZYK, BALON, POST, MATKA, BRODZIK, KOŃ CUGOWY, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, KROSOWNICA, BARBARYZM, WYPALENISKO, WILKOM, GRZYB DĘBOWY, TACA, D, KUFA, LEJ KRASOWY, EKSPROPRIACJA, DZO, WILGOTNOŚĆ, PENTAPTYK, NIECKA ARTEZYJSKA, PAŃSZCZYŹNIAK, POWIEŚĆ SCI-FI, CHIŃSKI, ZŁORZECZENIE, PREIMPLANTACJA, KENT, BERŻERKA, BAŃKA, ASOCJATYWNOŚĆ, JUBILEUSZ, KAREL, PAMIĄTKA, NATURALNY SATELITA, RELISH, POCISK ARTYLERYJSKI, ADIUSTACJA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, CEBULARZ, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, WARSZTAT, CZOŁDAR, KIBITKA, CIUPAGA, CUKIER WANILIOWY, SÓL, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, ZERÓWKA, KSIĘGI, LINZ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, LEBERA, PODOLSK, DELFIN PÓŁNOCNY, JEHOLOPTER, WEPS, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, SZEŚCIAN, PRZYNĘTA, PIĘTRO, GRENADYNA, EGZORTA, RYM NIEPEŁNY, REWERENCJA, MUFKA, WOLE, DEKLARACJA, WYCHÓD, URZĄDZENIE RADIOWE, MANIPULATOR KULKOWY, PASKUDA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, STAUROPIGIA, ALBAŃSKOŚĆ, PATENA, BARWA DŹWIĘKU, HODOWLA PIERWOTNA, KANGGJE, KONWIKT, WIOSŁO, KATALOG DZIAŁOWY, POŁYSK, ZAKRZTUSZENIE, TŁO, KANGUROSZCZUR, GRANT, CHRUST, GORSET ORTOPEDYCZNY, RODZAJ NIJAKI, POLIANDRIA, PUŁAP, KRYTERIUM STEROWANIA, TENRI, REWERENCJA, DYWDYK, REWERS, GIJON, RZECZ, ZESZYT, NACIEK, ALKILACJA, DWUDZIESTKA, PARÓWKA, MIKROOTWÓR, AUGUR, OPERACJA LOGICZNA, KAJDANY SKEFFINGTONA, JACHT, DENATURACJA BIAŁKA, DACHÓWKA, PTASZYNA, BAGIENNIK OBŁY, POBIAŁKA, BAK, PRZETACZANIE KRWI, SEZAM, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, LEGALIZACJA PIERWOTNA, TREPANACJA, RYBAŁT, PASTA CURRY, NOSZE, KONWENT, RAJA NAKRAPIANA, NEANDERTALCZYK, NAPIĘCIE, ŚLISKOŚĆ, KAMIEŃ NAGROBNY, RZECZ NIERUCHOMA, CZARTER, CZAPRAK, OBSERWATOR, IRLANDZKOŚĆ, APOKATASTAZA, MOMENT, CZARTER, EGZEKUTYWA, DYSTYCH, SZYNKA, KRATY, FANTAZJA, DYPTYK, MALARSTWO IKONOWE, VIBRATO, LOGGIA, PURI, SZWABSKI, MIASTO OTWARTE, UNDERGROUND, ŁUK ELEKTRYCZNY, PRZEPIĘCIE, DIABEŁEK, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, HYBRYD, STOŻAR, DEWSBURY, AJENCJA, ZASTAWKA, ŁUPIEŻ PSTRY, LAMNOKSZTAŁTNE, SKÓRKA, ERA MEZOFITYCZNA, BARKAS, SYN, MARCHE, FAZA, WĄTROBOWIEC, SZEW, CZARNY DĄB, ELIPSA, OBROSTKA MURÓWKA, PIROT, PODATEK KOŚCIELNY, ALBARELLO, FIRMA-WYDMUSZKA, ORLEŃ AFRYKAŃSKI, MANKIETY, GLOSA, SPADOCHRONIARKA, TROPIK, CEWKA, JĄKANIE, PREPAID, LINIA, ?GAŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.687 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁE, OKRĄGŁE LUB OWALNE OKIENKO W GÓRNEJ CZĘŚCI KONDYGNACJI, W SZCZYCIE BUDYNKU, NAD DRZWIAMI LUB OKNAMI, CZASEM WE WNĘTRZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MAŁE, OKRĄGŁE LUB OWALNE OKIENKO W GÓRNEJ CZĘŚCI KONDYGNACJI, W SZCZYCIE BUDYNKU, NAD DRZWIAMI LUB OKNAMI, CZASEM WE WNĘTRZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAWOLE OKO małe, okrągłe lub owalne okienko w górnej części kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami, czasem we wnętrzu (na 9 lit.)
WOLE OKO małe, okrągłe lub owalne okienko w górnej części kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami, czasem we wnętrzu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAWOLE OKO
małe, okrągłe lub owalne okienko w górnej części kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami, czasem we wnętrzu (na 9 lit.).
WOLE OKO
małe, okrągłe lub owalne okienko w górnej części kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami, czasem we wnętrzu (na 7 lit.).

Oprócz MAŁE, OKRĄGŁE LUB OWALNE OKIENKO W GÓRNEJ CZĘŚCI KONDYGNACJI, W SZCZYCIE BUDYNKU, NAD DRZWIAMI LUB OKNAMI, CZASEM WE WNĘTRZU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - MAŁE, OKRĄGŁE LUB OWALNE OKIENKO W GÓRNEJ CZĘŚCI KONDYGNACJI, W SZCZYCIE BUDYNKU, NAD DRZWIAMI LUB OKNAMI, CZASEM WE WNĘTRZU. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast