CERAMIKA WYTWARZANA OD OKOŁO 3200 R. P.N.E. / 2900 R. P.N.E. DO OKOŁO 2300 R. P.N.E. / 1800 R. P.N.E., CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZDOBIENIAMI W GÓRNYCH CZĘŚCIACH NACZYNIA, WYKONANYMI ZA POMOCĄ ODCISKÓW SZNURA LUB RYTYMI LINIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CERAMIKA SZNUROWA to:

ceramika wytwarzana od około 3200 r. p.n.e. / 2900 r. p.n.e. do około 2300 r. p.n.e. / 1800 r. p.n.e., charakteryzująca się zdobieniami w górnych częściach naczynia, wykonanymi za pomocą odcisków sznura lub rytymi liniami (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CERAMIKA WYTWARZANA OD OKOŁO 3200 R. P.N.E. / 2900 R. P.N.E. DO OKOŁO 2300 R. P.N.E. / 1800 R. P.N.E., CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZDOBIENIAMI W GÓRNYCH CZĘŚCIACH NACZYNIA, WYKONANYMI ZA POMOCĄ ODCISKÓW SZNURA LUB RYTYMI LINIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.572

WYDAWNICTWO ZWARTE, NARYS FORTYFIKACYJNY, POJAZD SZYNOWY, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, MIŁOŚCIWOŚĆ, MONTAŻYSTKA, CZERWONA FALA, PINCZER, KORNET, ADAPTER CUMOWNICZY, SSAK, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KORUND, PRZEZNACZENIE, BIOMETRIA, BOOT, NAWYK, WŁOCHACZ, SUŁTANIT, FILM DROGI, PREDYKCJA, DYLIŻANS, IZBA ROZLICZENIOWA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, WILCZY BILET, WIRTUOZ, PUNKT KONSTRUKCYJNY, JABŁKO ADAMA, PSEUDOMORFIZM, TARCZYCA, CUG, BATALION, NIEZBĘDNOŚĆ, NOTA PROTESTACYJNA, SKRZYNKA, RADAR GEOLOGICZNY, ZATYKANIE USZU, PĄCZEK, BEZPIECZNY SEKS, KLUBOWIEC, MATE, ODBOJNICA, NADBUDÓWKA, KREOLKA, SAWANTYZM, WODOROST, BANK DOMICYLOWY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, AALEN, SCENKA RODZAJOWA, REPRODUKCJA, WIRTUOZOSTWO, OLEJ ARACHIDOWY, SOGDYJSKI, HARACZOWNIK, AGNOZJA CZUCIOWA, KAZUISTYKA, CHOROBA HISA-WERNERA, LORDOSTWO, ZSYP, KONWOLUCJA, POPŁÓD, ZBROJA ŁUSKOWA, HAK, KLIKER, BARWY WOJENNE, LUK ŁADUNKOWY, KLESZCZE, MIARKA, ŚNIEŻNIK, MINUSY, WYCHÓD, SPRAWA, PIKNOMETR, KONTYNGENT, OLEJ MIGDAŁOWY, WIDEŁKI, PERYPATETYK, DAMAST SKUWANY, DRUK, PŁYN CHŁODNICZY, CUKRZYK, KANONISTYKA, DWUDZIESTY SZÓSTY, MASZKARA, SZKŁO WENECKIE, RZECZ, KADŁUB, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, PRZYGOTOWALNIA, AKRONIM, KASZTELANIA, MARIO, BILOKACJA, STANDING FINANSOWY, WOJOWNICZOŚĆ, MUSZKA, OPÓR, SUNDAJKA, TENDENCJA, MIKROGRAFIA, MIESIĘCZNICA, DUCH, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, KOŃ ANDALUZYJSKI, KONTYNGENT TARYFOWY, RURKA INTUBACYJNA, ZASADA PODCZEPIENIA, SYLABA OTWARTA, WYPEŁNIENIE, SZCZEPONOGI, PEPERONI, ARABIZOWANIE SIĘ, KLAUZURA, MATEMA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, ROZLEGŁOŚĆ, RĘKOSKRZYDŁE, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ZAKUTA PAŁA, STOMATOLOG, INSTYTUT, IZBA, ANTROPOLOG KULTURY, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, HOKEJ, SZCZĘKA, PODKOWA, SYSTEMIK, NOTOWANIA, ZAĆMIENIE, KRÓLIKARNIA, KOPALNIA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, TRUCHŁO, GŁOWICA, POMNICZEK, NAKŁO, EPOKA KAMIENIA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, PERYMETR, ŁĄCZNIK, FORT, FILEMON CIEMNY, WYCHOWANICA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, REGULATOR KWASOWOŚCI, ADLER, STOPKA, POJNIK, SLAJS, GETTO, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, TRÓJKA, MRÓWNIK, PRZESZUKANIE, WZGLĄD, WAHACZ WZDŁUŻNY, IZOMER KONFORMACYJNY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ROBEREK, ZIMNO, HIPISKA, SOLANKA, DERAIN, STACJA TRANSFORMATOROWA, PAKARZ, LIGABINO, KARTUSZ, PERSPEKTYWA, FALA DŹWIĘKOWA, SINIAK, AL-KUFA, DOKUMENT LOKACYJNY, DOŁEK, SKLEPIENIE KLASZTORNE, IGŁA MAGNETYCZNA, PARCIANKA, ATMOSFERA, TRANSFER BUDŻETOWY, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, DAWKA, PARTIA WIEDEŃSKA, TĘSKNOTA, RYBA UKWIAŁOWA, WIĄZADŁO, SZCZAPA, STAROHISZPAŃSKI, SELSKIN, DOWÓD ONTOLOGICZNY, LISTEK, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, LAWA PODUSZKOWA, GROTESKA, SZAMKA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, EFEKT PRIMAKOFFA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, POWINOWACTWO, PROMIENIOPŁETWE, OCZKO, FIZYKA, RÓJ, RYCZAŁT, DORYCKI, NALEŚNIK WIOSENNY, BIOETYK, OSNUJA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, CHRONOMETR, PIORUN KULISTY, FRONTALE, OBORA DWORSKA, NACZYNIE, WODA, UKŁAD OPTYCZNY, UDAR, PROFESOR, TRANSPORT AKTYWNY, GRUBY ZWIERZ, FUNKCJA BORELOWSKA, TUBA, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, FITOCYD, PARAPET, PISMO, ALERGEN POKARMOWY, BEJT, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, BOHATER LIRYCZNY, ATHABASKA, SENES, SIDARA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, BAGNET, SIŁA, ROŻEK, KUKIEŁKA LESSOWA, PANTOMIMA, MIKSER, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, SUPERTOSKAN, BRODZIK, ADRES LOGICZNY, SZYSZAK HUSARSKI, PRZYPŁYW, TEST PSYCHOLOGICZNY, ODNALAZCA, WODA-WODA, PLEZJOZAURY, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, MAJĄTEK, OSTROLOTOWATE, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, HARD CORE, SER, ARKA, ARSENAŁ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ARON, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, JAPONKA, RUMSZTYK, BLU-RAY, ORNAMENT, USKOK, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, JOGURT, SYNTEZA, KONKURY, TRIO, ZDROJEK POSPOLITY, SKAŁA MACIERZYSTA, MYŚLIWIEC, LOJALIZM, WIETRZENIE FIZYCZNE, EKOSFERA, DUMAS, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, WEDYZM, LEJNIA, DOBRY DUCH, UZALEŻNIENIE, PĘDRAK, IMPOTENCJA, FARBKA, NABYTEK, KOSTECZKA SŁUCHOWA, BUFONADA, CYTRYNADA, TENDENCJA ROZWOJOWA, CIĄŻA JAJOWODOWA, ?PRZEKUPKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CERAMIKA WYTWARZANA OD OKOŁO 3200 R. P.N.E. / 2900 R. P.N.E. DO OKOŁO 2300 R. P.N.E. / 1800 R. P.N.E., CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZDOBIENIAMI W GÓRNYCH CZĘŚCIACH NACZYNIA, WYKONANYMI ZA POMOCĄ ODCISKÓW SZNURA LUB RYTYMI LINIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CERAMIKA WYTWARZANA OD OKOŁO 3200 R. P.N.E. / 2900 R. P.N.E. DO OKOŁO 2300 R. P.N.E. / 1800 R. P.N.E., CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZDOBIENIAMI W GÓRNYCH CZĘŚCIACH NACZYNIA, WYKONANYMI ZA POMOCĄ ODCISKÓW SZNURA LUB RYTYMI LINIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CERAMIKA SZNUROWA ceramika wytwarzana od około 3200 r. p.n.e. / 2900 r. p.n.e. do około 2300 r. p.n.e. / 1800 r. p.n.e., charakteryzująca się zdobieniami w górnych częściach naczynia, wykonanymi za pomocą odcisków sznura lub rytymi liniami (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CERAMIKA SZNUROWA
ceramika wytwarzana od około 3200 r. p.n.e. / 2900 r. p.n.e. do około 2300 r. p.n.e. / 1800 r. p.n.e., charakteryzująca się zdobieniami w górnych częściach naczynia, wykonanymi za pomocą odcisków sznura lub rytymi liniami (na 16 lit.).

Oprócz CERAMIKA WYTWARZANA OD OKOŁO 3200 R. P.N.E. / 2900 R. P.N.E. DO OKOŁO 2300 R. P.N.E. / 1800 R. P.N.E., CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZDOBIENIAMI W GÓRNYCH CZĘŚCIACH NACZYNIA, WYKONANYMI ZA POMOCĄ ODCISKÓW SZNURA LUB RYTYMI LINIAMI sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CERAMIKA WYTWARZANA OD OKOŁO 3200 R. P.N.E. / 2900 R. P.N.E. DO OKOŁO 2300 R. P.N.E. / 1800 R. P.N.E., CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZDOBIENIAMI W GÓRNYCH CZĘŚCIACH NACZYNIA, WYKONANYMI ZA POMOCĄ ODCISKÓW SZNURA LUB RYTYMI LINIAMI. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x