ZŁOTO LUB MIEDŹ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METAL to:

złoto lub miedź (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METAL

METAL to:

substancja dobrze przewodząca ciepło i impulsy elektryczne dzięki obecności swobodnych elektronów w sieci krystalicznej (na 5 lit.)METAL to:

podgatunek muzyki rockowej powstały na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych (na 5 lit.)METAL to:

osoba, która słucha metalu, członek subkultury (“nie jestem metalem, punkiem ani nawet discopolową cizią”) (na 5 lit.)METAL to:

żelazo lub miedź (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZŁOTO LUB MIEDŹ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.273

BLINDAŻ, PERŁOWIEC, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, WARKOCZ, MEDIALNOŚĆ, ENTOMOFAUNA, REMULADA, MADONNA, GASTROFAZA, OWOC POZORNY, GARNEK, OTWÓR, OTWÓR WYLOTOWY, MAJĄTEK, CZARCIE NASIENIE, NADAWCA SPOŁECZNY, TOWARZYSZKA BRONI, ŻABKA, KRÓLOWA RENET, TABLOIDYZACJA, LEKCJA, OCHRONNIK, CYKL PALIWOWY, ŚCIGAŁKA, LINA, DEKALKOMANIA, WYŻYNKA, KORONKA, MUSZTRA, ŚWIATŁO, AMPUTACJA, AGLOMERACJA, ZIEMIA NICZYJA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, CZYNNIK NIECENOWY, PERMISYWNOŚĆ, WSPORNIK, DIAGNOSTYKA, ARSENAŁ, KOMORA WULKANICZNA, TYTULIK, SZLIFIERKA KĄTOWA, MOŁODYCA, MYSZ, ANGIELSKA FLEGMA, KOŁOWRÓT, PEŁNE MLEKO, PRZEKAZIOR, SZKAPLERZ, MATURKA, KORYTKO, LUK ŁADUNKOWY, SZESNASTY, ODBOJNICA, NAJEM OKAZJONALNY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ZĘBORÓG, OSTOJA, OBLĘŻENIE, SZACHY TRZYOSOBOWE, ARGENTYŃSKOŚĆ, REWERENCJA, TEUTOŃSKI, METYZACJA, UDAWACZKA, PANICZĄTKO, PARTIA, NUROGĘŚ, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, KOMIK, SAUNA, JĘZYK ANGIELSKI, FLESZ, PAROKSYTON, ENAMINA, KIJEK NARCIARSKI, KUMA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, KRWAWNIK, ROŻEK, LYCRA, DULKA, UMOWA, PATRON, PISK, CENTRALA, PALCÓWKA, KRYZA, WSPOMNIENIE, DUKLA, OBLĘŻENIEC, MUR, WAŁ MORENOWY, PISZCZAŁKA, BYSTRZE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, KOMÓRCZAK, KAPONIERA, ŁUSZCZAK, DŻEM, ALGORYTM SYMETRYCZNY, MIENIE, MECENASKA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, BOB, CZASZA, FRONTYSPIS, WŁAŚCIWOŚĆ, PCHACZ, NUMER, PLATFUS, PLAFON, NOWALIA, NADBITKA, KAUCZUK BUTYLOWY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, KOŃ CUGOWY, INWIGILACJA, BUNT, GRA WYŚCIGOWA, RAFAŁ, IZBA, NABRZEŻE, ZGODNOŚĆ, STRATA, MILANEZ, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, KIEŁZNO, RZUT, REGION STREFOWY, LICZBA BRINELLA, EDYKUŁA, KREPA, ŚWIECA, PĄCZEK, BACIK, KRATKA, LOŻA, JAMOCHŁON, AHA, KAZAMATA, NALEŚNIK, MATURZYSTA, SIŁA PŁYWOWA, OKLUZJA, ŁUK, PASZTETÓWKA, MANIERYZM, OSTATNIE PODRYGI, NOTOWANIE, SALSA, FLAMBIROWANIE, SOK, ZEZWŁOK, DOM TOWAROWY, TEST PSYCHOLOGICZNY, KASETON, SYSTEM, OBROŻA, AMUR, PACYFIKAŁ, KAPAR, ŁUPIEŻ PSTRY, KLINKIER, KONTROLA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, TWAROŻEK, AGENT, DŹWIGACZ DACHOWY, SIECIÓWKA, SŁUPEK, TOPENANT, ŻEGLUGA, DZIKA KARTA, ROSZCZENIE ZWROTNE, SERM, KOSZT POŚREDNI, ŁUSZCZYK INDYGOWY, WYDAWNICTWO SERYJNE, TESSERA, LIMFOBLAST, NUGAT, ZARZĄD, ŁOŻNIK, SAMOODNOWA, POKRYCIE, KOMBAJN, OŚWIETLENIOWIEC, KARTUSZ HERBOWY, BULIONÓWKA, SKŁADNIK POKARMOWY, ROZETKA, WARCHOŁ, KIŚĆ, ŁYSIENIE, BANER, KULE, MIODNIK, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ŁĄCZNIK, KOPROFIL, WIZYTÓWKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KARL, TWÓR, PIERWSZA DAMA, OFIARA, ROKOWANIA ZBIOROWE, DZIAŁ WODNY, SŁOBODA, HOLK, KRAWĘDŹ, REZYDUUM, SĄSIEDZKOŚĆ, ZUPA, BEKA, METODA FEULGENA, AMBRAZURA, DUJKERY, KANTONISTA, SŁUGA BOŻA, PRZEŁOM, BYSTROŚĆ, PĘTLICA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, PAPAD, TLENEK, ZNACHOR, DEPILACJA, FASOLA, STARA WIARA, PARAFRAZA, MONSTRUM, MAKART, STOWARZYSZONY, SUPERNOWA TYPU IC, SNIFFER, BALIA, BROŃ MASZYNOWA, BATYST, DOCHTÓR, ZARAZA, REPREZENTACJA, KLESZCZE, NÓŻ DO CHLEBA, SZPONTON, OKRES INTERGLACJALNY, PACHWINA, PŁATKI ZBOŻOWE, DZWONNICA, GŁÓG, SYNONIM TAKSONOMICZNY, ZNAKOMITOŚĆ, AKCJA, PRYMARIUSZ, POSTOŁ, SUBLIMATOR, ŚWIATŁOCIEŃ, CT, ATREZJA JELITA GRUBEGO, IBERYSTA, ELEWATOR ZBOŻOWY, LAMA, ISTOTA, STYPENDIUM SOCJALNE, LABORATORIUM, JUMPSALING, TARANTELA, SNAJPER WYBOROWY, WRZUTA, ARANŻACJA, PODPORA, BOCZNOTRZONOWIEC, MANIERKA, DĘTKA, LIST PRZEWODNI, ZESZYT, ZMYWACZ, SKRZYDŁO, WANAD, PROSIAK, POTENCJAŁ ZETA, GODZINA, ŚCIEŻKA, RYNNA, LENIWKA, STOPA NARZUTU, ZABYTEK RUCHOMY, KAMIEŃ NERKOWY, SPOJRZENIE, ODBIJACZ, RULETKA, POMIAR, STĄGIEWKA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, KADZIDŁOWIEC, WĘGIERKA, NAMIESTNIK, ?PAPROĆ DRZEWIASTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.273 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZŁOTO LUB MIEDŹ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZŁOTO LUB MIEDŹ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METAL złoto lub miedź (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METAL
złoto lub miedź (na 5 lit.).

Oprócz ZŁOTO LUB MIEDŹ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZŁOTO LUB MIEDŹ. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast